Thiết bị đo tĩnh điện hãng Desco

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-ppm-technology-cp22174, Toxic Gas Instruments Formaldemeter™ Valve PPM Technology, Toxic Gas Instruments Glutaraldemeter™ 3 PPM Technology, Toxic Gas Instruments Formaldemeter™ 400ST PPM Technology, Toxic Gas Instruments Formaldemeter™ htV PPM Technology, Toxic Gas Instruments Formaldemeter™ htV-M PPM Technology, Automated Sampling Mini i/fB PPM Technology, Automated Sampling i/fB PPM Technology, Automated Sampling Touch Screen IAQ Profile PPM Technology, Automated Sampling Nano IAQ PPM Technology, Automated Sampling Micro IAQ PPM Technology, Automated Sampling Mini IAQ Profile PPM Technology, Automated Sampling IAQ Profile PPM Technology, Automated Sampling Base Station PPM Technology,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-alpha-moisture-system-cp22030, Chilled Mirror Hygrometer Precision Dew-Point Alpha Moisture System, Gas and compressed air 6020 Alpha Moisture System, Single Channel Dewpoint Analyser DS2000 Alpha Moisture System, Single Channel Analyser DS1200 Alpha Moisture System, Portable Dew Point Hygrometer SADPµ-D Alpha Moisture System, Portable Dew Point Meter SADPµ Alpha Moisture System, Portable Dew Point Meter P35 Alpha Moisture System, Portable Digital Hygrometer DSP Rm Alpha Moisture System, Portable Digital Hygrometer DSP FCI Alpha Moisture System, Portable Dew Point Meter DSP-Ex Alpha Moisture System, Portable Digital Hygrometer SADPminiEx Alpha Moisture System, Dew-point meter SADPmini Alpha Moisture System, ZENER BARRIER UNIT AZB Alpha Moisture System, PRESSURE DEWPOINT CALCULATOR APDC Alpha Moisture System, FLOW INDICATOR AFI Alpha Moisture System, FLOW METER AFM Alpha Moisture System, FILTER UNIT AFU Alpha Moisture System, PRESSURE GAUGES APG Alpha Moisture System, PRESSURE REGULATORS APR Alpha Moisture System, DEWSMART SENSOR HOLDER ADSH Alpha Moisture System, SENSOR HOLDER ASH Alpha Moisture System, Sampling systems SSNGH Alpha Moisture System, Combined Sample System Combined Alpha Moisture System, High Pressure Sample System SSIV Alpha Moisture System, High Pressure Sample System SSIII Alpha Moisture System, Low Pressure Sample System SSII Alpha Moisture System, Low Pressure Sample System SSI Alpha Moisture System, Dewpoint Transmitter PDT Alpha Moisture System, Dewpoint Transmitter ADHT Ex Alpha Moisture System, Dewpoint transmitters AMT-Ex Alpha Moisture System, Dewpoint Transmitter AMT Alpha Moisture System, Chilled Mirror Hygrometer CMH-P Alpha Moisture System

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-desco--cp21112, Thiết bị đo tĩnh điện 50407 Desco, Thiết bị đo tĩnh điện 19492-METER Desco, Thiết bị đo tĩnh điện 19786-METER Desco, Thiết bị đo tĩnh điện 19240-TESTER Desco, Thiết bị đo tĩnh điện 62090-TESTER Desco, Thiết bị đo tĩnh điện 19350-TESTER Desco, Thiết bị đo tĩnh điện 19787-SURFACE RESISTANCE METER KIT Desco, Thiết bị đo tĩnh điện 50568-ESD Survey Kit Desco, Thiết bị đo tĩnh điện 19249-LOW RESISTANCE TESTER Desco, Thiết bị đo tĩnh điện 50779-Turnstile with Combo Tester X3 Desco, Thiết bị đo tĩnh điện 888-Wrist Strap and Shoe Tester Desco, Thiết bị đo tĩnh điện 747-Shoe and Wrist Strap Tester Desco, Thiết bị đo tĩnh điện 746 - Wrist Strap Tester Desco

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-pie-cp20936, Thiết bị mô phỏng cảm biến cặp nhiệt điện, nhiệt điện trở RTD PIE 525B, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu điện áp PIE Evolution 235, Thiết bị hiệu chuẩn can nhiệt, mô phỏng cặp nhiệt điệ loại K PIE 520B-K, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu dòng điện PIE 134, Thiết bị hiệu chuẩn tần số PIE 541, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình PIE PIECAL 820, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu vòng lặp 4-20mA PIE 334 Plus, Thiết bị hiệu chuẩn cặp nhiệt điện, can nhiệt PIE 422, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu vòng lặp PIE 535, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu vòng lặp 4-20mA PIE 434, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình PIE 532, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng PIE 820, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình đa chức năng PIE 830, Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ PIE 211 RTD, Altek 211, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt điện trở RTD PIE 311, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu vòng lăp 4-20 mA PIE 334, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu điện áp PIE 235, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu điện áp đa kênh PIE 820, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu dòng điện PIE 334, Thiết bị hiêu chuẩn đa chức năng PIE 830, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PIE GI0100, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng 4-20 & 10-50mA PIE 850, Thiết bị mô phỏng nhiệt điện trở RTD PIE 510B-NI110, Thiết bị mô phỏng nhiệt điện trở 510B-PT1000/1.3850 PIE. Single Thermocouple Source Type L 520B-L PIE, Thiết bị hiệu chuẩn can nhiệt loại P 520B-P PIE, Thiết bị hiệu chuẩn can nhiệt, cặp nhiệt điện loại U 520B-U PIE, Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến nhiệt, nhiệt điệ trở PIE 211-F-VIP, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng PIE 820-L-VIP, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng PIE 830-T-VIP, Thiết bị hiệu chuẩn dòng điện PIE 434-T-VIP, Thiết bị mô phỏng cảm biến cặp nhiệt điện, nhiệt điện trở RTD PIE 525B, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu điện áp PIE Evolution 235, Thiết bị hiệu chuẩn can nhiệt, mô phỏng cặp nhiệt điệ loại K PIE 520B-K, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu dòng điện PIE 134, Thiết bị hiệu chuẩn tần số PIE 541, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình PIE PIECAL 820, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu vòng lặp 4-20mA PIE 334 Plus, Thiết bị hiệu chuẩn cặp nhiệt điện, can nhiệt PIE 422, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu vòng lặp PIE 535, Single Thermocouple Source Type L 520B-L PIE, Thiết bị hiệu chuẩn can nhiệt loại P 520B-P PIE, Thiết bị hiệu chuẩn can nhiệt, cặp nhiệt điện loại U 520B-U PIE, Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến nhiệt, nhiệt điệ trở PIE 211-F-VIP, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng PIE 820-L-VIP, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng PIE 830-T-VIP, Thiết bị hiệu chuẩn dòng điện PIE 434-T-VIP,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-bacharach-cp22076, Máy phát hiện rò rỉ khí Tru Pointe 2100 Bacharach, Máy phát hiện rò rỉ khí gas Tru Pointe Ultra Bacharach, Máy phát hiện rò rỉ khí gas H25-IR PRO Bacharach, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa Bacharach, Thiết bị giám sát rò rỉ khí gas điều hóa đa kênh Bacharach, Thiết bị phát hiệu rò rỉ khí gas điều hòa PGM-IR Bacharach, Thiết bị phân tích khí cháy PCA 3 Bacharach, Thiết bị phân tích khí thải, khí cháy Fyrite INSIGHT Plus Bacharach, Thiết bị phân tích khí thải Fyrite InTech Bacharach, Thiết bị phân tích khí cháy ECA 450 Bacharach, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa MVR-300 Bacharach, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí MGD-100 Bacharach, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas lạnh MGS-150 Bacharach, Máy phát hiện rò rỉ khí gas lạnh MGS-250 Bacharach, Máy phát hiện rò rỉ khí gas làm lạnh MGS-550 Bacharach, Máy phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa H-10 PRO Bacharach, Máy phát hiệu rò rỉ khí gây cháy và khí gas điều hòa Informant 2 Bacharach, Máy phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa CFCs, HFCs and HCFCs Tru Pointe Bacharach, Máy phát hiện rò rỉ khí gas lạnh Tru Pointe IR Bacharach, Máy phát hiện rò rỉ khí dễ cháy Leakator 10 Bacharach, Máy phát hiệu rò rỉ khí gas cháy Leakator Jr Bacharach, Thiết bị phát hiệu rò rỉ khí Tru Pointe 1100 Bacharach, Bộ điều khiển và giám sát rò rỉ khí 4 kênh GDA-400 Bacharach, Bộ giám sát và đo nồng độ khí GDA-1600 Bacharach, Thiết bị đo nồng độ khí CO Monoxor Plus Bacharach, Máy đo nồng độ khí O2, CO2 Fyrite Classic Bacharach, Thiết bị đo và phát hiện khói True Spot Smoke Tester Bacharach, Thiết bị kiểm tra khí cháy nổ Mechanical Oil/Gas Testing Kits Bacharach, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Sling Psychrometer Bacharach, Đồng hồ đo áp suất khí MZF Draft Gauge Bacharach, Đồng hồ đo áp suất chân không Draftrite Bacharach, Bơm hút chân không ECO-2020 Bacharach, Thiết bị kiểm tra nạp khí gas điều hòa CS100 Charging Scale Bacharach

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-gfg-cp21356, Máy đo khí Microtector II G450 GFG, Máy đo khí Microtector II G460 GFG, Máy đo khí 9025-XPS GFG, Máy đo khí G400-MP2 GFG, Máy đo khí TS400 GFG, Máy đo khí DS400 GFG, Máy đo khí DS404 GFG, Máy đo khí Drop-in charger GFG, Cảm biến đo khí GMA200-MW GFG, Cảm biến đo khí GMA200-MT GFG, Cảm biến đo khí GMA200-MW4 GFG, Cảm biến đo khí CC22 GFG, Cảm biến đo khí EC22 GFG, Cảm biến đo khí ZD22 GFG, Cảm biến đo khí IR29 i GFG, Cảm biến đo khí IR29 GFG, Cảm biến đo khí CC28 FGG, Cảm biến đo khí IR24 GFG, Cảm biến đo khí GMA36 Pro GFG, Cảm biến đo khí CI21 GFG, Cảm biến đo khí CS21 GFG, Cảm biến đo khí ZD21 GFG, Cảm biến đo nước MiniCal III GFG, Cảm biến đo nước Variocon 2010 GFG

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-khi-gastec-cp807, Ống phát hiện khí nhanh Phenol, Thiết bị cầm tay đo nồng độ khí độc, Phát hiện khí độc phòng thí nghiệm Methylene chloride, Ống phát hiện nhanh khí Tetrahydrofuran, Phát hiện nhanh khí thải công nghiệp Hydrocarbons, Test thử nhanh khí Isopropyl acetate, Thiết bị đo hơi khí độc cầm tay, Phát hiện Khí thải xe máy Hydrocarbons, Máy đo khí độc đa chi tiêu, Ống phát hiện khí độc Tetrahydrothiophene, Ống phát hiện nhanh khí độc Toluene, Phát hiện điều tra khí cháy, Ống phát hiện khí nhanh Styrene, Phát hiện nhanh khí thải lò hơi Hydrogen sulphide, Thiết bị đo và phân tích khí độc GV-110S, Ống phát hiện nhanh khí thải ô tô Hydrogen sulphide, sulphur Dioxide, Phát hiện khí thải lò hơi đốt củi Sulphur dioxide, Ống phát hiện khí nhanh Trichloroethylene, Phát hiện nhanh Khí thải lò đốt Nitrogen Doxides, Phát hiện nhanh khí 2-Pentenenitrile, Ống phát hiện nhanh hơi khí độc Vinylidene chloride, Ống phát hiện khí độc sulphuric acid, Ống phát hiện nhanh khí độcTetrachloroethylene, Ống phát hiện dung môi Stoddard Solvent, Phát hiện nhanh khí độc Cyclohexanone, Test thử nhanh khí Isobutyl acetate, Test thử nhanh khí Liquid petroleum gas(LPG), Test thử nhanh khí O-Dichlorobenzene, Test thử nhanh khí Isopropyl alcohol, Test thử nhanh khí Isobutyl alcohol, Test thử nhanh khí Ethylene oxide, Test thử nhanh khí Ethylene glycol, Test thử nhanh khí Ethylene, Test thử nhanh khí Chlorobenzene, Test thử nhanh khí Chlorine Dioxid, Test thử khí nhanh khí Chlorine, Test thử nhanh khí Carbon tetrachloride, Test thử khí nhanh Butyl acetate, Test thử khí nhanh Butane, Test thử khí nhanh Benzene, Test thử nhanh khí Chloroform, Test thử nhanh khí Cyclohexanol, Test thử nhanh khí Ethyl acetate, Test thử nhanh khí Ethanol, Test thử nhanh khí Gasoline, Test thử nhanh khí Formaldehyde, Test thử nhanh khí Diborane, Test thử nhanh khí N,N-Dimethyl acetamide, Test thử nhanh khí N,N-Dimethyl formamide, Ống phát hiện khí nhanh Xylene, Máy đo khí độc Acetaldehyde, Phát hiện nhanh khí độc Ethyl mercaptan, Ống phát hiện khí nhanh Water vapour, Dụng cụ phân tích khí độc Acetylene, Ống phát hiện nhanh khí độc Phosgene, Ống phát hiện khí nhanh Vinyl chloride, Ống phát hiện khí nhanh Vinyl acetate, Ống phát hiện khí nhanh Ozone, Ống phát hiện nhanh khí độc Propyl acetate, Ống phát hiện khí nhanh Isoamyl acetate, Ống phát hiện nhanh khí độc Nitric acid, Ống phát hiện khí nhanh Nitrogen dioxide, Phát hiện nhanh khí độc o-Cresol, Ống phát hiện khí độc 1,2-Dichloroethylene, Phát hiện nhanh khí Methacrylonitrile, Phát hiện khí Methanol, Phát hiện khí độcMethyl bromide, Phát hiện nhanh khí Methyl ethyl ketone, Kiểm tra nồng độ khí Methyl Iodide, Kiểm tra khí độc Methyl isobutyl ketone, Phát hiện khí 2-Butanol, Phát hiện hơi dung môi hữu cơ 1,3-Butadiene, Phát hiện hơi axit Acetic acid, Phát hiện khí độc Aniline, Kiểm tra nồng độ khí độc Acetone, Phát hiện khí thải CO2, Phát hiện nhanh khí thải công nghiệp Carbon disulphide, Phát hiện khí thải giao thông Carbonyl sulphide, Máy đo khí thải Aromatic hydrocarbon, Phát hiện nhanh khí thải máy phát điện, Ống phát hiện khí nhanh 1,1,1-Trichloroethane, Ống phát hiện nhanh khí độc Tert-Butyl mercaptan, Ống phát hiện khí nhanh Mercaptans, Phát hiện khí hơi thủy ngân, Phát hiện nhanh khí độc Methyl mercaptan, Ống phát hiện khí nhanh Methyl metacrylate, Ống phát hiện khí Petroleum naphtha, Ống phát hiện khí nhanh Methyl Cychlohexanol, Ống phát hiện nhanh khí độc Methyl Cychlohexanone

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-kitagawa-cp20967, Bơm phát hiện nhanh khí độc AP-20 KITAGAWA, Ống test đi kèm AP-20 KITAGAWA, Ống cao su nối dài SH-5N/ SH-10N KITAGAWA , Thanh nối dài cho bơm SR-200R KITAGAWA, Ống nối bơm phát hiện khí AB-20 và đầu dò ở nhiệt độ cao SFH-01 KITAGAWA, Đầu đo mẫu khí trong đất SPG-1N KITAGAWA, Hệ thống phát hiện khí nén áp suất cao P-41R KITAGAWA, Máy đo ống khói P-10FG Flue Gas Sampler KITAGAWA , Bộ đo khí độc trong thiên tai P-50/UFO-II H KITAGAWA, Bơm phát hiện nhanh khí độc điện tử S-27 KITAGAWA , Bơm phát hiện nhanh khí độc điện tử S-23 KITAGAWA , Thiết bị phát hiện khí cháy FPA-5000E KITAGAWA, Máy phát hiện khí cháy rò rỉ FPA-5000E KITAGAWA, Thiết bị đo hàm lượng oxy OPA-5000E KITAGAWA, Thiết bị đo hàm lượng oxy OMA-600E/OM-600E KITAGAWA, Thiết bị đo hàm lượng OXY, CO MMP-10 KITAGAWA, Thiết bị đo hàm lượng H2S, OXY MMP-12 KITAGAWA, Thiết bị đo hàm lượng H2S, OXY MD-612E KITAGAWA, Thiết bị đo hàm lượng CO TPA-9000/TPA-5000E KITAGAWA, Thiết bị đo hàm lượng O2 và combustile gas in the air MD-620E KITAGAWA, Thiết bị đo hàm lượng O2, combustile gas in the air và H2S MD-801 KITAGAWA , Thiết bị đo hàm lượng O2, combustile gas in the air và CO MD-811 KITAGAWA

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin