Thiết bị đo tĩnh điện hãng Kleinwachter

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-kleinwachter-cp1593, Máy kiểm tra vòng đeo tay và giày chống tĩnh điện , Máy kiểm tra dây đeo cổ tay chống tĩnh điện Kleinwächter WST 50, Máy kiểm tra giày chống tĩnh điện Kleinwächter SST 200, SST 210, Máy kiểm tra vòng đeo tay chống tĩnh điện Kleinwächter , Máy đo điện trở bề mặt Kleinwächter Ohmmeter TERA TOM 610, Máy đo điện trở bề mặt Kleinwächter Ohmmeter TERA TOM 600, Máy đo điện trở bề mặt Kleinwächter Ohmmeter TERA TOM 100 , Máy đo cân bằng ion, tích điện trên tấm kim loại Kleinwächter CPM 374, Thiết bị đo điện áp tĩnh điện Kleinwächter EFM 235, Thiết bị đo điện áp tĩnh điện Kleinwächter EFM 235, Thiết bị đo điện áp tĩnh điện Kleinwächter EFM 125, Thiết bị đo điện áp tĩnh điện Kleinwächter EFM 120, Thiết bị đo điện áp tĩnh điện Kleinwächter EFM 115, Thiết bị đo điện áp tĩnh điện Kleinwächter EFM 113B , Máy đo điện áp tĩnh điện Kleinwächter EFM 023 , Máy đo điện áp tĩnh điện, cân bằng ion Kleinwächter Charge Plate Set CPS 022 , Máy đo điện áp tĩnh điện Kleinwächter EFM 022 ZBS, Máy đo điện áp tĩnh điện Kleinwächter EFM 022

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-lascar-cp21314, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm không dây Lascar EL-WIFI-TH-B Lascar, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm không dây Lascar EL-WIFI-TH Lascar , Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-USB-CO300 Lascar  , Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-21CFR-1-LCD Lascar , Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Lascar EL-21CFR-2-LCD Lascar , Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-21CFR-2-LCD+ Lascar , Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Lascar EL-21CFR-TC Lascar, Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-21CFR-TP-LCD Lascar , Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-21CFR-TP-LCD+ Lascar , Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-21CFR-TP-LCD-PROBE-G Lascar, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Lascar EL-BT-2 Lascar, Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-CC-1-001 Lascar, Bộ ghi nhiệt độ thực phẩm đông lạnh Lascar EL-CC-1-002 Lascar , Bộ ghi nhiệt độ đa chức năng Lascar EL-EnviroPad-TC Lascar , Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-GFX-1 Lascar , Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Lascar EL-GFX-2 Lascar , Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Lascar EL-GFX-2+ Lascar , Bộ ghi nhiệt độ 2 kênh Lascar EL-GFX-DTC Lascar , Bộ ghi nhiệt độ 2 kênh Lascar EL-GFX-DTP+ Lascar, Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-GFX-TC Lascar , Bộ ghi nhiệt độ 4 kênh Lascar EL-SGD43-ATP Lascar , Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-USB-1 Lascar, Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-USB-1-LCD Lascar , Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-USB-1-PRO Lascar , Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-USB-1-RCG Lascar , Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ điểm đọng sương EL-USB-2 Lascar, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Lascar EL-USB-2+ Lascar, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Lascar EL-USB-2-LCD Lascar, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Lascar EL-USB-2-LCD+ Lascar, Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-USB-5+ Lascar , Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-USB-CO Lascar , Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-USB-LITE Lascar , Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Lascar EL-USB-RT Lascar, Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-USB-TC Lascar, Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-USB-TC-LCD Lascar, Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-USB-TP-LCD Lascar, Bộ ghi nhiệt độ 2 kênh Lascar EL-WIFI-21CFR-DTC Lascar, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm Lascar EL-WIFI-21CFR-DTP+ Lascar, Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-WIFI-21CFR-T Lascar, Bộ ghi nhiệt độ Lascar El-WIFI-21CFR-TC Lascar, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Lascar EL-WIFI-21CFR-TH Lascar, Bộ ghi nhiệt độ Lascar EL-WIFI-21CFR-TP Lascar , Cảm biến đo nhiệt độ không dây Lascar EL-WiFi-T Lascar, Bộ ghi nhiệt độ không dây Lascar EL-WiFi-TC Lascar, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm không dây Lascar EL-WiFi-TH+ Lascar, Bộ ghi nhiệt độ không dây Lascar EL-WiFi-TP Lascar, Bộ ghi nhiệt độ Lascar SP 5-1200-40 Lascar,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-lascar-cp21314, Thermocouple Temperature Data Logger with USB EL-21CFR-TC Lascar, Temperature Datalogger EL-21CFR-2-LCD+ Lascar , Temperature and Humidity Data Logger EL-21CFR-2-LCD Lascar , Temperature Datalogger EL-21CFR-1-LCD Lascar , Temperature Data Logger with USB Interface EL-USB-CO300 Lascar , WiFi Temperature & Humidity Data Logging Sensor EL-WIFI-TH Lascar , WiFi Temperature & Humidity Data Logging Sensor EL-WIFI-TH-B Lascar, High Accuracy Temp/RH Data Logger with Graphic Screen EL-GFX-2+ Lascar, Temperature and Relative Humidity Data Logger with Graphic Screen EL-GFX-2 , Temperature Data Logger with Graphic LCD Screen EL-GFX-1 Lascar , Multi-function Thermometer EL-EnviroPad-TC Lascar, Frozen Goods Data Logger EL-CC-1-002 Lascar , Chilled Goods Data Logger EL-CC-1-001 Lascar, Bluetooth Wireless Temperature and Humidity Monitoring EL-BT-2 Lascar, High Accuracy Temperature Probe Data Logger EL-21CFR-TP-LCD-PROBE-G Lascar, Temperature Datalogger EL-21CFR-TP-LCD+ Lascar , Temperature Datalogger EL-21CFR-TP-LCD Lascar , Increased Accuracy Humidity and Temperature Data Logger EL-USB-2+ Lascar, Humidity, Temperature & Dew Point USB Data Logger EL-USB-2 Lascar , Rechargable Temperature Data Logger EL-USB-1-RCG Lascar , Extended Temperature Range Data Logger EL-USB-1-PRO Lascar , Temperature Data Logger with LCD EL-USB-1-LCD Lascar , Temperature Data Logger with USB Interface EL-USB-1 Lascar , Four-Channel Temperature Data Logger EL-SGD43-ATP Lascar , Temperature Dataloggers EL-GFX-TC Lascar , Dual Channel High Accuracy Temperature Probe Data Logger EL-GFX-DTP+ Lascar, Dual Channel Thermocouple Data Logger with Graphic Screen EL-GFX-DTC Lascar , Extended Range Dual Channel Temperature Data Logger EL-WIFI-21CFR-DTC Lascar, Temperature Datalogger EL-USB-TP-LCD Lascar, Thermocouple Data Logger with USB Interface EL-USB-TC-LCD Lascar, Thermocouple Data Logger with USB Interface EL-USB-TC Lascar, Real-time USB Temperature & Humidity Monitor EL-USB-RT Lascar, Low Cost USB Temperature Data Logger EL-USB-LITE Lascar , Temperature Data Logger with USB Interface EL-USB-CO Lascar , Datalogger Temperature EL-USB-5+ Lascar , High Accuracy Humidity and Temperature Data Logger with LCD EL-USB-2-LCD+ Lascar, Temperature and Humidity USB DataLogger with LCD Display EL-USB-2-LCD Lascar, Datalogger Temperature SP 5-1200-40 Lascar, WiFi Temperature Probe Data Logging Sensor EL-WiFi-TP Lascar, High Accuracy WiFi Temperature & Humidity Data Logging Sensor EL-WiFi-TH+ , WiFi Thermocouple Temperature Data Logging Sensor EL-WiFi-TC Lascar, WiFi Temperature Sensor EL-WiFi-T Lascar, Temperature Data Logger with External Thermistor Probe EL-WIFI-21CFR-TP Lascar , Temperature / Humidity Data Logger EL-WIFI-21CFR-TH Lascar,

Extended Range Temperature Data Logger El-WIFI-21CFR-TC Lascar, Remote WiFi 21CFR Temperature Sensor EL-WIFI-21CFR-T Lascar, High Accuracy Dual Channel Temperature Data Logger with External Thermistor Probes EL-WIFI-21CFR-DTP+ Lascar

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-mutoh-cp1285, Bộ hiển thị tuyến tính MUTOH OPR-11, OPR-12, OPR-11S, Bộ hiển thị tuyến tính MUTOH OPR-41, OPR-42, OPR-43, Bộ mã hóa vòng quay MUTOH NB-150, NB-200, , Bộ mã hóa hành trình MUTOH DES-01-V, Bộ mã hóa vòng quay MUTOH S-100-V, S-125-V, S-150-V, S-400-V, S-500-V, , Bộ mã hóa vòng quay MUTOH O-100-V, O-125-V, O-150-V, O-400-V, O-500-V, , Bộ mã hóa vòng quay MUTOH UN-100, UN-1000, Bộ mã hóa vòng quay MUTOH UN-360, Bộ mã hóa vòng quay MUTOH UN-125, Bộ mã hóa vòng quay MUTOH UN-2000, Bộ mã hóa vòng quay MUTOH UN-50, Bộ mã hóa quay MUTOH C-500-V, Bộ mã hóa quay MUTOH C-400-V, Bộ mã hóa quay MUTOH C-150-V, Bộ mã hóa quay MUTOH C-125-V, Bộ mã hóa quay MUTOH C-100-V, Bộ mã hóa tuyến tính MUTOH D-1000Z-C, Bộ mã hóa quay MUTOH C-600-V, Bộ mã hóa tuyến tính Mutoh DE-04-C, Bộ mã hóa tuyến tính Mutoh DEX-01-V, Bộ mã hóa tuyến tính Mutoh DEX-01-V, Bộ mã hóa Mutoh DL-07-C, Bộ mã hóa vòng quay Mutoh ULR-600P, ULR-1000P, Bộ mã hóa vòng quay Mutoh A-2160 , Bộ hiển thị MUTOH NKS-A, NKS-BCD-A, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo Mutoh D-540, D-5400, Bộ hiển thị Mutoh NPS, Mutoh SPS, Bộ hiển thị tọa độ Mutoh KPS, KPS-P, Bộ hiển thị tọa độ Mutoh OPR-22 , Cảm biến bị trí kiểu dây kéo, bộ mã hóa Mutoh D-1000Z-C, Cáp kết nối dữ liệu Mutoh CK-11-2, Bộ gá kẹp MUTOH FVA-40, Bộ mã hóa Mutoh ULR-600, Bộ mã hóa vòng quay Mutoh A-5400, Bộ mã hóa vòng quay Mutoh NH-10800, Bộ đếm hiển thị tích hợp MUTOH MA508R, Bộ đếm hiển thị tích hợp MUTOH MA508L

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/


Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin