Thiết bị hãng Airy Technology

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-cosa-cp21658, Thiêt bị đo khí ZSS Ultimate NH3 / HCl Stack Gas Analyzer COSA, Thiết bị đo năng lượng Wobbe Index, BTU Calorimeter COSA, Thiết bị đo khí Hydrogen COSA, Thiết bị đo khí oxy Zirconia Oxygen Gas Analyzers COSA, Máy đo khí SF6 Purity Pro COSA, Máy đo chỉ số calo COSA CV PRO Portable Calorific Value Measurement, Máy đo và phân tích khí thải COSA 707 Emissions Analyzer, Máy đo Aspect AI-60 COSA, Máy đo khí BTU Gas Chromatograph COSA , Máy quang phổ TD-NMR Spectrometer Model SpinPulse CX-20 COSA, Máy đo COSA CV-Sonic Pro,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-xentaur-cp21660, Thiết bị lấy mẫu khí và đo nhiệt độ điểm đọng sương Xentaur Dew Point Extractive Sampling System ESS Xentaur, Thiết bị đo độ ẩm, nhiệt độ điểm sương Xentaur Moisture Measurement Xentaur, Cảm biến đo nhiệt độ điểm đọng sương XDT Xentaur, Máy đo độ ẩm, nhiệt độ điểm đọng sương XPDM Xentaur, Máy đo độ ẩm, nhiệt độ điểm sương HDT Xentaur, Máy đo độ ẩm, nhiệt độ điểm đọng sương LPDT Xentaur, Máy đo độ ẩm Cosa Xentaur XTDL-HT, Máy đo độ ẩm, nhiệt độ điểm đọng sương Cosa Xentaur XDTL-HR, Máy đo độ ẩm, nhiệt độ điểm đọng sương Cosa Xentaur XDT Explosion Proof,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-bmg-labtech-cp22751, Máy đọc vi bản BMG LABTECH SPECTROstar Nano, Máy đọc vi bản BMG LABTECH POLARstar Omega, Máy đọc vi bản BMG LABTECH FLUOstar Omega, Máy đọc vi bản BMG LABTECH LUMIstar Omega, Máy đọc vi bản BMG LABTECH SPECTROstar Omega, Máy đọc vi bản BMG LABTECH CLARIOstar Plus, Máy đọc vi bản BMG LABTECH PHERAstar FSX,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-sigrist-photometer-cp22752, Thiết bị đo độ đục SIGRIST TURBISCAT, Thiết bị đo độ đục SIGRIST TURBIGUARD, Thiết bị đo độ đục SIGRIST PHASEGUARD, Thiết bị đo độ đục SIGRIST LABSCAT 2, Thiết bị đo độ đục SIGRIST DUALSCAT EX, Cảm biến đo độ đục SIGRIST AQUASCAT S, Thiết bị đo độ đục SIGRIST AQUASCAT 2 WTM, Thiết bị đo độ đục SIGRIST AQUASCAT 2 P, Thiết bị đo độ đục SIGRIST AQUASCAT 2 HT, Thiết bị đo độ đục SIGRIST LABSCAT ,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-bigneat-cp22753, Tủ tiệt trùng UV, UV PCR hãng Bigneat, Thiết bị hút khói bụi hãng Bigneat, Tủ hút hơi độc, khí độc hãng Bigneat, Bàn đặt dụng cụ thí nghiệm hãng Bigneat, Tủ đựng hóa chất hãng Bigneat, Tủ an toàn sinh học hãng Bigneat, Tủ môi trường, tủ đặt dụng cụ thí nghiệm hãng Bigneat, Tủ bảo vệ dụng cụ thí nghiệm hãng Bigneat,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-airy-technology-cp21214, Máy đo độ bụi, máy đếm hạt bụi P611 Airy Technology, Máy đo độ bụi, máy đếm hạt bụi P311 Airy Technology, Máy đo độ bụi, máy đếm hạt bụi P231 Airy Technology, Máy đo độ bụi, máy đếm hạt bụi Airy Technology P230, Máy đo độ bụi, máy đếm hạt bụi P235 Airy Technology, Máy đo độ bụi, máy đếm hạt bụi P240 Airy Technology,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ue-system-cp10892, Thiết bị phát hiện rò rỉ bằng siêu âm Ultraprobe 15,000 Touch UE System, Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ Ultraprobe 10,000 UE System, Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ Ultraprobe 9000 UE System, Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ Ultraprobe 3000 UE System, Thiết bị phát hiện rò rỉ bằng siêu âm Ultraprobe 2000 UE System, Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ Ultraprobe 100 UE System, Thiết bị siêu âm rò rỉ Remote Monitoring UE System,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-crystal-engineering-cp20945, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất IS33-36/3000-SPSS-N-W Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 15K PSI 15KPSIXP2I Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 1KPSIXP2I-DL Crystal Engineering, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất NV-4AA-RTD100-3KPSI Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 100 PSI M1-100PSI Crystal Engineering, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất GAUGECALHP Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử XP2I Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 300 PSI M1-300PSI Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 3KPSIXP2I-DL Crystal Engineering, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất NV-4AA-RTD100-10KPSI Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 15 PSI 15PSIXP2I Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 5KPSIXP2I-DL Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 3,000 PSI M1-3KPSI Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 30PSIXP2I Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 500PSIXP2I Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 300PSIXP2I Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 10KPSIXP2I Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 100 PSI 100PSIXP2I Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 2KPSIXP2I Crystal Engineering, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử 5000 PSI 5KPSIXP2I Crystal Engineering, Digital Pressure Gauge 3KPSIXP2I Crystal Engineering, Digital Pressure Gauge, 1000 PSI 1KPSIXP2I,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ametek-jofra-cp20937, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ ETC400R Ametek Jofra, Nhiệt điện trở chuẩn PT100 Reference Sensors STS050 Ametek Jofra, Nhiệt điện trở chuẩn Pt100 Reference Probe STS100 Ametek Jofra, Nhiệt điện trở chuẩn PT100 STS100 Ametek Jofra, Nhiệt điện trở chuẩn Pt100 Reference Probe -150 to 650C STS100A Ametek Jofra, Nhiệt điện trở chuẩn Reference Sensor STS200 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ ITC155A Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất hãng Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ MTC Series Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CTC1200 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CTC660 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PK2-404WC-SS-1 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp 0-15K PSI,H2O/Al 15000 psi T-1 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất 10-500PSI/100-5K PSI T-50 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp 0-600PSI/41 bar 970 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp 25"Hg-600PSI (41bar) T-975 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp 5000PSI/300br T-620H Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp 3000PSI/207 bar T-620 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất 4-300"H2O PK2-304WC-SS Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp 0-200PSI T-970 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp T-810 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp 3K PSI 5954P Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp 0-30PSI, 2bar T-960 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp 0-30 PSI Kit T-960-KIT Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp T-965 Ametek Jofra,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-ametek-jofra-cp20937, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ ITC155A Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ MTC Series Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CTC1200 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CTC660 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PK2-404WC-SS-1 Ametek Jofra, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất 0-15K PSI,H2O/Al 15000 psi T-1 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất 10-500PSI/100-5K PSI T-50 Ametek Jofra, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất 0-600PSI/41 bar 970 Ametek Jofra, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất 25"Hg-600PSI (41bar) T-975 Ametek Jofra, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất 5000PSI/300br T-620H Ametek Jofra, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất 3000PSI/207 bar T-620 Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất 4-300"H2O PK2-304WC-SS Ametek Jofra, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất 0-200PSI T-970 Ametek Jofra, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất T-810 Ametek Jofra, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất 3K PSI 5954P Ametek Jofra, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất 0-30PSI, 2bar T-960 Ametek Jofra, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất 0-30 PSI Kit T-960-KIT Ametek Jofra, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất T-965 Ametek Jofra, Cảm biến nhiệt độ chuẩn Pt100 Reference Probe -150 to 650C STS100A Ametek Jofra, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ ETC400R Ametek Jofra, Cảm biến nhiệt độ chuẩn Pt100 Reference Probe STS100 Ametek Jofra, Cảm biến nhiệt độ chuẩn Pt100 Reference Probe STS100 Ametek JofraSuperior Temperature Reference , Cảm biến nhiệt độ chuẩn PT100 Reference Sensors STS050 Ametek Jofra

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin