Thiết bị hãng CS Instruments

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-yokogawa-cp737, Đồng hồ đo điện trở nối đất Yokogawa EY200, Bơm hiệu chuẩn áp suất Yokogawa 1W-91051, Bơm hiệu chuẩn áp suất Yokogawa 1W-91055, Bơm hiệu chuẩn áp suất Yokogawa 1W-91060, Bơm hiệu chuẩn áp suất Yokogawa 1W-91061, Bơm hiệu chuẩn áp suất Yokogawa 91050, Bơm hiệu chuẩn áp suất Yokogawa 91051, Bơm hiệu chuẩn áp suất Yokogawa 91055, Bơm hiệu chuẩn áp suất Yokogawa 91056, Bơm hiệu chuẩn áp suất Yokogawa 91060, Bơm hiệu chuẩn áp suất Yokogawa 91061, Máy hiệu chuẩn áp suất Yokogawa CA700, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình Yokogawa CA450-E TE, Máy kẹp đo dòng điện Yokogawa CL420,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-bei-precision-cp1761, Cảm biến đo rung động BEI Precision Linear IADS Model 8301F, Cảm biến đo rung động BEI Precision Linear Servo Accel-erometer Model 4384A, Cảm biến đo rung động BEI Precision Linear Servo Accel-erometer Model 4311A, Bộ mã hóa vòng quay encoder BEI Precision MT40 Series, Bộ mã hóa vòng quay encoder BEI Precision MIL-257, Bộ mã hóa vòng quay encoder BEI Precision , Bộ mã hóa vòng quay encoder BEI Precision INC35 & BIC35, Bộ mã hóa vòng quay encoder BEI Precision VMS I, II, & III, Bộ mã hóa vòng quay encoder BEI Precision GCC25 Series, Bộ mã hóa vòng quay encoder BEI Precision 5VL690 Optical Resolv, Bộ mã hóa vòng quay encoder BEI Precision nanoSeries Housed, Bộ mã hóa vòng quay encoder BEI Precision LSI μS 23 Series, Bộ mã hóa vòng quay encoder BEI Precision LSI μS 16 Series, Thiết bị kiểm tra Bộ mã hóa vòng quay BEI Precision nanoSeries Encoder D, Thiết bị kiểm tra Bộ mã hóa vòng quay BEI Precision nanoSeries Encoder Tes, Bộ mã hóa vòng quay BEI Precision nanoSeries Micro Kit Encoder, Bộ mã hóa vòng quay BEI Precision nanoSeries SPACE TRACKER, Bộ mã hóa vòng quay BEI Precision nanoSeries , Bộ mã hóa vòng quay BEI Precision nanoSeries AIME-II, Bộ mã hóa vòng quay BEI Precision nanoSeries ARA,

Máy đo độ bóng CHNSpec DG60-SE, DG60-Pro, DG60-Max,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-pokai-cp1762, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp POKAI PK-DS-180-8, PK-DS-180-, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp POKAI PK-DS-120, HS-150, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp POKAI LED300, LED300K, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp POKAI PK-LED600, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp POKAI PK-DS-180S, PK-DS-180,, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp POKAI PK-502W, PK-502Wsp, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp POKAI PK-506D, PK-512D, PK-530D, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp POKAI PK-DS-170, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp POKAI PK-DS-112E , PK-DS-112E30W, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp POKAI PK-DS-112, PK-DS-112U, PK-DS-130, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp POKAI PK-500S, PK-512S, PK-518S, PK-530S, PK-550S,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-sensormate-cp1763. Cảm biến đo lực nén SENSORMATE SML-DSB, Cảm biến đo lực nén SENSORMATE SML-SC, Cảm biến đo lực nén SENSORMATE SML-RS, Thiết bị kẹp đo lực nén SENSORMATE DM1D A, Thiết bị kẹp đo lực nén SENSORMATE SML-WE, Thiết bị kẹp đo lực nén SENSORMATE SML-WME, SML-WMEH, Thiết bị đo lực nén SENSORMATE SML-WME, SML-WMEH, Cảm biến đo lực nén SENSORMATE SML-DLH, Thiết bị đo lực nén SENSORMATE NOZZLE MATE , Cảm biến đo lực nén SENSORMATE SML-DLC, Bộ khuếch đại tín hiệu SENSORMATE Amplifier

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-beko-technologies-cp1764, Cảm biến đo nhiệt độ điểm đọng sương khí nén BEKO METPOINT DPM, Cảm biến đo áp suất khí nén BEKO METPOINT PRM, Đồng hồ đo lưu lượng khí nén BEKO METPOINT FLM SF13, SF53, Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ khí nén BEKO METPOINT LKD, Thiết bị đo thông số khí nén BEKO METPOINT UD01, UD02, Thiết bị đo hàm lượng hơi dầu trong khí nén BEKO METPOINT OCV, Thiết bị đo hàm lượng hơi carbon, hơi dầu trong khí nén BEKO METPOINT MCA, Thiết bị đo lưu lượng, nhiệt độ điểm đọng sương khí nén BEKO METPOINT BDL, BDL , Thiết bị đo và ghi dữ liệu khí nén BEKO METPOINT BDL,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-andjana-cp1765, Thiết bị đo nồng độ hơi dầu dư trong khí nén Andjana OilGuard OG-A, Thiết bị đo nồng độ hơi dầu dư trong khí nén Andjana OilGurad OG-F, Thiết bị đo nồng độ hơi dầu dư trong khí nén Andjana OilGuard OG-C, Thiết bị đo nồng độ hơi dầu dư trong khí nén Andjana OilControl OC-A, Thiết bị đo nồng độ hơi dầu dư trong khí nén Andjana OilControl OC-F. Thiết bị đo nồng độ hơi dầu và nhiệt độ điểm đọng sương khí nén Andjana , Thiết bị đo nồng độ hơi dầu và nhiệt độ điểm đọng sương khí nén Andjana , Thiết bị đo phân tích nồng độ khí thở Andjana IBAC, Thiết bị đo nồng độ hơi dầu trong khí nén Andjana Oilguard-ATM, Thiết bị đo nồng độ khí dễ bay hơi VOC hãng Andjana, Thiết bị phân tích nồng độ tạp chất trong khí nén Andjana , Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương khí nén Andjana DewpointControl, Cảm biến đo lưu lượng khí nén Andjana FlowControl,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-cs-instruments-cp1766, Đồng hồ đo lưu lượng khí nén CS Instruments VA 500 - Thermal mass, Đồng hồ đo lưu lượng khí nén CS Instruments VA 520 - Thermal mass, Đồng hồ đo lưu lượng khí nén CS Instruments VA 550 - Thermal mass, Đồng hồ đo lưu lượng khí nén CS Instruments VA 570 - Thermal mass, Đồng hồ đo lưu lượng khí nén CS Instruments VD 521, Đồng hồ đo lưu lượng khí nén CS Instruments VD 525, Đồng hồ đo lưu lượng khí nén CS Instruments VD 500, Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm CS Instruments VU 570 - Vortex ultrasonic, Đồng hồ đo lưu lượng hơi nước, khí CS Instruments VX 570 - Vortex, Đồng hồ đo lưu lượng khí nén CS Instruments ENDYS AIR, Đồng hồ đo lưu lượng khí nén CS Instruments PI 500, Đồng hồ đo lưu lượng khí nén CS Instruments DS 400, Cảm biến đo lưu lượng khí CS Instruments VA 409, Thiết bị siêu âm kiểm tra phát hiện rò rỉ khí nén CS Instruments LD 500, LD 5, Thiết bị siêu âm kiểm tra phát hiện rò rỉ khí nén CS Instruments LD 40, Thiết bị đo công suất điện năng CS Instruments CS PM 600, Thiết bị đo công suất điện năng CS Instruments CS PM, Bộ hiển thị và ghi dữ liệu đo thông số khí nén CS Instruments DS 50, Bộ hiển thị và ghi dữ liệu lưu lượng khí nén CS Instruments PI 500, Bộ ghi dữ liệu thông số đo khí nén CS Instruments DS 500, Bộ hiển thị và ghi dữ liệu thông số đo khí nén CS Instruments DS 400, Bộ hiển thị và ghi dữ liệu thông số đo khí nén CS Instruments DS 50, Bộ hiển thị thông số đo khí nén CS Instruments DS 400, Bộ hiển thị thông số đo khí nén CS Instruments DS 52, Máy đo hàm lượng hơi dầu dư trong khí nén CS Instruments OILCH, Thiết bị đo nồng độ hơi dầu trong khí nén CS Instruments OILCHECK, Thiết bị đo nồng độ bụi trong khí nén CS Instruments PC 400, Máy đo nồng độ bụi khí nén CS Instruments PC 400, Cảm biến đo nhiệt độ điểm đọng sương cho máy sấy khí CS Instruments FA 510,, Cảm biến đo nhiệt độ điểm đọng sương CS Instruments FA 510, FA 515, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương CS Instruments FA 500, Cảm biến đo nhiệt độ điểm đọng sương CS Instruments FA 550, Cảm biến đo nhiệt độ điểm đọng sương phòng nổ CS Instruments FA 515 Ex, Cảm biến đo nhiệt độ điểm đọng sương khí nén CS Instruments FA 505, Máy đo nhiệt độ điểm đọng sương khí nén CS Instruments DP 500, Máy đo nhiệt độ điểm đọng sương khí nén CS Instruments DP 510, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương khí nén CS Instruments DP 400 , Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương cho máy sấy khí nén CS Instruments DS 52-set, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương cho khí nén CS Instruments DS 52-set, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương cho khí nén CS Instruments DS 400-Se, Cảm biến đo nhiệt độ điểm đọng sương cho khí nén CS Instruments FA 400, Cảm biến đo nhiệt độ điểm sương cho khí nén CS Instruments FA 415, Thiết bị đo nhiệt độ điểm sương cho máy sấy khí nén CS Instruments DS 52-se, Thiết bị đo nhiệt độ điểm sương cho khí nén CS Instruments DS 52-se, Buồng đo nhiệt độ điểm sương cho khí nén CS Instruments 0699 3390, Buồng đo nhiệt độ điểm sương cho khí nén áp lực cao CS Instruments 0699 3590, Buồng đo nhiệt độ điểm sương cho máy sấy khí CS Instruments 0699 3490, Buồng đo nhiệt độ điểm sương cho không khí CS Instruments 0699 3690, Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến đo nhiệt độ điểm sương CS Instruments,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-narika--cp1767, Bộ thiết bị kiểm tra tĩnh điện NARIKA Electrostatic Field Apparatus Set II, Bộ thiết bị kiểm phản lực điện từ NARIKA Electromagnetic Force System, Bộ thiết bị kiểm phản xạ và tán xạ ánh sáng NARIKA Light reflection and re, Bộ thiết bị kiểm phản xạ và truyền ánh sáng NARIKA Light reflection and ref, Bộ thiết bị kiểm tra độ mờ đục NARIKA Small Haze Generator SGE-1, Bộ thiết bị kiểm tra âm thanh tần số thấp NARIKA Handy Low-frequency Wave , Bộ thiết bị kiểm tra âm thanh NARIKA Sound Oscilloscope, Bộ thiết bị kiểm tra năng lượng nhiệt NARIKA Calorimeter WH-Y, Bộ thiết bị kiểm tra năng lượng NARIKA Calorimeter for Joule heating WH-103N, Bộ thiết bị kiểm tra áp suất khí quyển NARIKA Atmospheric Pressure Experiment Set (M-, Bộ thiết bị kiểm tra va đập NARIKA Weight Impact Test OS-180N, Bộ thiết bị kiểm tra lực và động năng NARIKA Force Board Set 52MS, Bộ thiết bị kiểm tra lực và động năng NARIKA BeeSpi V, Bộ thiết bị kiểm tra năng lượng va chạm cơ khí NARIKA Mechanical ener, Bộ thiết bị kiểm tra năng lượng động năng NARIKA Collision Apparatus for Kinetic,

Máy đo lực căng dây đai Bando VA-010, Máy đo lực căng dây đai Mitsuboshi Doctor Tension type IV

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-fotric-cp1768, Camera chụp ảnh nhiệt FOTRIC 226GRD, Camera chụp ảnh nhiệt FOTRIC 225, Camera chụp ảnh nhiệt FOTRIC 226B, Camera chụp ảnh nhiệt FOTRIC 345M, Camera chụp ảnh nhiệt FOTRIC 348A, Camera chụp ảnh nhiệt FOTRIC 347A, Camera chụp ảnh nhiệt FOTRIC 346A,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin