Thiết bị hãng Gasclip

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Thiết bị hãng Gasclip, Thiết bị đo khí hãng GMI, Máy đo khí hãng Sensit

Máy đo khí SGC Dock Gasclip, Máy đo khí MGC Pump Dock Gasclip, Máy đo khí SGC Plus Gasclip, Máy đo khí SGC Gasclip, Máy đo khí MGC Pump Gasclip, Máy đo khí MGC Gasclip, Máy đo khí MGC Simple Gasclip

Thiết bị đo khí Leaksurveyor GMI, Thiết bị đo khí First Responder GMI, Thiết bị đo khí Gascoseeker 2-500 GMI, Thiết bị đo khí 700 Series GMI, Thiết bị đo khí 4500 GMI, Thiết bị đo khí MX 43 GMI, Thiết bị đo khí Oxygas 500 GMI, Thiết bị đo khí PS1 Single Gas GMI , Thiết bị đo khí PS500 CO2 GMI, Thiết bị đo khí First Responder GMI, Thiết bị đo khí Gascoseeker 2-500 GMI, Thiết bị đo khí Gasurveyor 700 Series GMI, Thiết bị đo khí PPM Gasurveyor 500 GMI, Thiết bị đo khí Gasurveyor 6-500 GMI, Thiết bị đo khí Gasurveyor 3-500 GMI, Thiết bị đo khí Gasurveyor 11-500 GMI, Thiết bị đo khí BM 25 GMI, Thiết bị đo khí Gasurveyor 500 Series GMI, Thiết bị đo khí PS500 GMI, Thiết bị đo khí PS200 Series GMI, Thiết bị đo khí Shipsurveyor GMI, Thiết bị đo khí RMLD GMI, Thiết bị đo khí DP-IR GMI, Thiết bị đo khí GT Series GMI, Thiết bị đo khí SW-X40-32 GMI, Thiết bị đo khí CXT Controller GMI, Thiết bị đo khí CX Controller GMI, Thiết bị đo khí Site Sentinel GMI, Thiết bị đo khí CXT GMI, Thiết bị đo khí CXSensor GMI, Thiết bị đo khí AV1 GMI, Thiết bị đo khí SPGA GMI, Thiết bị đo khí OLCT 10 OLC 10 GMI, Thiết bị đo khí OLC(T) 100 GMI, Thiết bị đo khí MX 32 GMI, Thiết bị đo khí IRAS GMI, Thiết bị đo khí GMT GMI, Thiết bị đo khí GMS, Thiết bị đo khí GD10PE GMI, Thiết bị đo khí GD10P GMI, Thiết bị đo khí GD10L GMI, Thiết bị đo khí CO2 Multi Monitor GMI, Thiết bị đo khí CPS GMI, Thiết bị đo khí Active-80 GMI

Máy đo khí GOLD EXCO + 1200 Sensit, Máy đo khí EX 1000 Sensit, Máy đo khí RLD-2 Sensit, Máy đo khí HXG-2 Sensit, Máy đo khí Gas-Trac NGX-6 Sensit, Máy đo khí ULTRA-TRAC MJL Sensit, Máy đo khí ULTRA-TRAC APL Sensit, Máy đo khí HCN Sensit, Máy đo khí CO Sensit, Máy đo khí SCal-100 Sensit, Máy đo khí SCal-400 Sensit, Máy đo khí SMART-CAL Sensit, Máy đo khí P100 Sensit, Máy đo khí P400 Sensit, Máy đo khí HXG-3 (EU) Sensit, Máy đo khí HXG-3P (EU) Sensit, Máy đo khí TKX Sensit, Máy đo khí HXG-2d Sensit, Máy đo khí HXG-3 Sensit, Máy đo khí HXG-3P Sensit, Máy đo khí IRED Sensit, Máy đo khí PMD Sensit, Máy đo khí GOLD G2 GLT Sensit, Máy đo khí GOLD CGI Sensit, Máy đo khí GOLD 100 Sensit, Máy đo khí Trak-It IIIa Sensit, Máy đo khí GOLD Sensit, Máy đo khí GOLD G2 Sensit

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-cirris-systems-cp1291, Thiết bị kiểm tra cáp điện Cirris Easy Touch Pro, Thiết bị kiểm tra cáp điện Cirris CH2, Thiết bị kiểm tra cáp điện Cirris 1100H+, Thiết bị kiểm tra cáp điện Cirris CR , Thiết bị kiểm tra cáp điện Cirris 1100R+, Thiết bị kiểm tra cáp điện Cirris 4250, Thiết bị kiểm tra cáp điện Cirris 4200

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-unilux-cp1290, Đèn chiếu đo tốc độ Stroboscope LED250 UV, LED500 UV, LED1000 UV, , Đèn chiếu đo tốc độ Stroboscope LED1 UV, Đèn chiếu đo tốc độ Stroboscope LED3 UV, Đèn chiếu đo tốc độ Stroboscope LED12 UV, Đèn chiếu đo tốc độ Stroboscope Unilux Lith-O-Lite 5, Đèn chiếu đo tốc độ Stroboscope Unilux LED27, Đèn chiếu đo tốc độ Stroboscope Unilux LED2000, Đèn chiếu đo tốc độ Stroboscope Unilux HD-851, Đèn chiếu đo tốc độ Stroboscope Unilux Sentry, Đèn chiếu đo tốc độ Stroboscope Unilux Centurion , Đèn chiếu đo tốc độ Stroboscope Unilux Guardian (LOL10), Máy đo tốc độ vòng quay Unilux LED1, Máy đo tốc độ vòng quay Unilux LED3, Máy đo tốc độ vòng quay Unilux LED9, Máy đo tốc độ vòng quay Unilux LED12, Máy đo tốc độ vòng quay Unilux Lith-O-Lite 5, Máy đo tốc độ vòng quay Unilux Miti-Lite , Máy đo tốc độ vòng quay Unilux Beacon, Máy đo tốc độ vòng quay Unilux LED Beacon,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-hydac-cp1282, Cảm biến đo áp suất hãng Hydac, Cảm biến đo lưu lượng hãng Hydac, Cảm biến đo vị trí hãng Hydac, Cảm biến đo nồng độ chất hòa tan Hydac AS 2000, CS 2000, AS 1000, CS 1000, , Cảm biến đo tình trạng dầu Hydac HYDACLab HLB 1400, Cảm biến đo góc quay hãng Hydac , Cảm biến đo nhiệt độ hãng Hydac , Cảm biến đo mức Hydac ENS 3000, HNS 500, HNT 1000, HNS 3000, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Hydac HSS 110, HSS 120, HSS 130, HSS 210, , Cảm biến đo khoảng cách Hydac HLS 500, Cảm biến đo góc nghiêng Hydac HIT 1000, Bộ hiển thị và điều khiển Hydac HDA 5500, Bộ hiển thị và điều khiển Hydac SMU 1200, Thiết bị phân tích hãng Hydac CTU 1000, CTM-SCC, TM-EBC, TM-EF, Thiết bị phân tích hãng Hydac MM-S5, FAS, FES, MM-KKE, Thiết bị đo hãng Hydac HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000, Bộ đo và ghi dữ liệu Hydac CMU 1000, CSI-F-10, Thiết bị đo nồng độ chất hòa tan Hydac FCU 2000, WTK, ALPC 9000, FCU 8000, ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-kubler-cp1283, Bộ truyền động hãng Kubler, Bộ chuyển đổi tín hiệu, bộ cách ly tín hiệu Kubler, Bộ hiển thị, màn hình hiển thị hãng Kubler, Bộ hiển thị và điều khiển, bộ đếm hãng Kubler, Thiết bị giám sát tốc độ an toàn hãng Kubler, Bộ mã hóa vòng quay, encoder không tiếp xúc Kubler, Bộ phản hồi động cơ Kubler Sendix S36, Bộ mã hóa vòng quay, encoder hãng Kubler, Hệ thống định vị trục quay hãng Kubler, Cảm biến đo góc nghiêng hãng Kubler,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-heidenhain-cp1284, Cảm biến vị trí, cảm biến dịch chuyển hãng Heidenhain , Bộ mã hóa góc quay, cảm biến đo góc hãng Heidenhain, Bộ mã hóa vòng quay, encoder hãng Heidenhain , Cảm biến đo chiều dài, thước quang hãng Heidenhain , Màn hình hiển thị đo lường hãng Heidenhain , Đầu đo tọa độ tiếp xúc hãng Heidenhain ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-mutoh-cp1285, Bộ mã hóa tuyến tính Mutoh DS-025, DX-025, D-540, D-5400, MO-01, DEX-01, D-1000Z, DE-04, DL-07,, Bộ mã hóa vòng quay, cảm biến góc quay Mutoh MH, S , NS, C, NH, ULR-600P, , Bộ mã hóa vòng quay, cảm biến góc quay Mutoh ME-20-P, MEH-85-P, MEH-130-P, , Cảm biến vị trí, cảm biến góc quay hãng Mutoh SIS-310S, SIH-410, SID-411, HH-410, Cảm biến vị trí, cảm biến dịch chuyển hãng Mutoh GYcAT4, GYcRS, GYMR5, Bộ mã hóa vòng quay, encoder hãng Mutoh NAS, AC-04, AM, Bộ mã hóa vòng quay, encoder hãng Mutoh AC-36, AC58, AR62, AR63, Bộ hiển thị vị trí, bộ hiển thị tọa độ Mutoh SPS, KPS, KPS-P, CNT-3921, Bộ hiển thị vị trí, bộ hiển thị tọa độ Mutoh OPR-22, OPR-11, OPR-12, OPR-41,, Chiết áp tuyến tính chính xác Mutoh RECTI P12, Thiết bị đo kỹ thuật số Mutoh CLR-300A , CLR-600A, SLR-150, SLR-600, ULR-600P , ULR-1000,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-micro-epsilon-cp1286, Thiết bị đo độ dày bằng laser hãng Micro Epsilon optoCONTROL, Đầu đo tọa độ, vị trí kiểu tiếp xúc hãng Micro Epsilon boreCONTROL, Thiết bị quét bề mặt 3D hãng Micro Epsilon surfaceCONTROL, Thiết bị đo 3D, 2D hãng Micro Epsilon reflectCONTROL , Camera nội soi hãng Micro Epsilon ELTROTEC, Cảm biến kiểm tra đèn LED Micro Epsilon colorCONTROL, Cảm biến đo màu sắc hãng Micro Epsilon colorSENSOR, Cảm biến đo màu sắc hãng Micro Epsilon colorCONTROL ACS7000, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại Micro Epsilon thermoMETER, Cảm biến đo nhiệt độ hồng ngoại Micro Epsilon, Cảm biến đo nhiệt độ hồng ngoại hãng Micro Epsilon thermoMETER , Camera ảnh nhiệt hồng ngoại hãng Micro Epsilon, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo hãng Micro Epsilon, Cảm biến từ hãng Micro Epsilon, Cảm biến vị trí, cảm biến dịch chuyển hãng Micro Epsilon, Cảm biến khoảng cách bằng laser hãng Micro Epsilon, Cảm biến quang học hãng Micro Epsilon, Cảm biến laser hãng Micro Epsilon, Cảm biến điện dung hãng Micro Epsilon, Cảm biến tiệm cận hãng Micro Epsilon.

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-turck-cp1287, Camera công nghiệp hãng Turck , Màn hình hiển thị và điều khiển hãng Turck , Thiết bị cảnh báo an toàn bằng laser hãng Turck , Cảm biến rada hãng Turck, Cảm biến quang hãng Turck, Cảm biến điện dung hãng Turck , Cảm biến từ hãng Turck , Cảm biến siêu âm hãng Turck , Cảm biến vị trí tuyến tính hãng Turck , Bộ mã hóa vòng quay, encoder hãng Turck , Cảm biến đo góc nghiêng hãng Turck , Cảm biến đo áp suất hãng Turck , Cảm biến đo nhiệt độ hãng Turck , Cảm biến đo lưu lượng hãng Turck , Cảm biến tiệm cận hãng Turck,   Cảm biến hình ảnh hãng Turck ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-sick-cp1288, Cảm biến quang 2D, 3D hãng SICK, Cảm biến rada hãng SICK, Bộ mã hóa vòng quay, encoder hãng SICK, Cảm biến dịch chuyển vị trí hãng SICK, Cảm biến siêu âm hãng SICK, Cảm biến đo chiều dài tuyến tính hãng SICK, Cảm biến đo nồng độ bụi hãng SICK, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo hãng SICK, Bộ mã hóa tín hiệu tuyến tính hãng Sick, Cảm biến sợi quang hãng Sick, Cảm biến đo mức hãng Sick, Cảm biến đo lưu lượng hãng Sick, Cảm biến đo áp suất hãng Sick, Cảm biến đo nhiệt độ hãng Sick, Thiết bị đo nồng độ khí hãng Sick, Thiết bị đo và phân tích khí hãng Sick, Cảm biến góc nghiêng hãng Sick, Cảm biến vị trí kiểu từ hãng Sick, Bộ phản hồi động cơ hãng Sick, Thiết bị quét laser bảo vệ an toàn hãng Sick, Cảm biến quang học hãng Sick, Cảm biến tiệm cận hãng Sick, Cảm biến đo màu sắc hãng Sick, Công tắc liên động bảo vệ hãng Sick, Thiết bị đo lưu lượng hãng Sick, Thiết bị đo lưu lượng khí Gas hãng Sick, Cảm biến hình ảnh 2D, 3D hãng Sick

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-pepperl-fuchs-cp1289, Cảm biến tiệm cận hãng Pepperl Fuchs, Cảm biến quang hãng Pepperl Fuchs, Cảm biến hình ảnh hãng Pepperl Fuchs, Cảm biến siêu âm hãng Pepperl Fuchs , Bộ mã hóa vòng quay, encoder hãng Pepperl Fuchs , Cảm biến vị trí, cảm biến dịch chuyển hãng Pepperl Fuchs , Cảm biến đo quán tính hãng Pepperl Fuchs , Cảm biến đo độ nghiêng hãng Pepperl Fuchs , Cảm biến đo độ rung và gia tốc hãng Pepperl Fuchs , Thiết bị nhận dạng và đọc mã hãng Pepperl Fuchs, Bộ hiển thị và điều khiển hãng Pepperl Fuchs , Thiết bị giao tiếp, giao diện truyền thông hãng Pepperl Fuchs , Màn hình hiển thị và điều khiển hãng Pepperl Fuchs , Thiết bị phòng chống cháy nổ hãng Pepperl Fuchs , Thiết bị thanh lọc và điều áp hãng Pepperl Fuchs , Cảm biến đo mức hãng Pepperl Fuchs, Cảm biến báo mức hãng Pepperl Fuchs

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin