Thiết bị hãng GW Instek

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-gw-instek-cp781, Thiết bị đo điện áp âm tần GWinstek GVT-417B (1 kênh), Máy đo điện áp âm tần GWinstek GVT-427B (2 kênh), Thiết bị phát tín hiệu RF kết nối USB GW intek USG-0818 (800 MHz đến 1.8 GHz), Thiết bị phát tín hiệu RF kết nối USB GW intek USG-0103 (100 MHz đến 300 MHz), Mainframe GW instek PEL-2002 (2 ngăn), Mainframe GW instek PEL-2004A (4 ngăn), Máy kiểm tra IC số GWinstek GUT-6600A (TTL, CMOS), Máy kiểm tra IC số GWinstek GUT-6000B (TTL, CMOS), Bộ nguồn lập trình tuyến tính AC GW-Instek APS-7100E (1kVA, 310Vrms), Bộ nguồn lập trình AC GWinstek APS-7050 (500VA,500Hz), Bộ nguồn lập trình AC GWinstek APS-7100 (1kVA,500Hz), Máy đếm tần số GWinstek GFC-8010H (10Hz ~ 120Mhz), Máy đếm tần số GWinstek GFC-8131H (1.3GHz), Máy đếm tần số GWinstek GFC-8270H (2.7GHz), Điện trở shunt đo dòng chính xác GW instek PCS-1000 (1000V, 300A), Tải điện tử DC GW instek PEL-300 (60V, 60A, 300W), Tải điện tử lập trình Gwinstek PEL-3031E (1~150V, 0~60A, 300W), Tải điện tử lập trình DC GW instek PEL-3041 (150V, 70A, 350W), Tải điện tử lập trình DC GW instek PEL-3211 (150V, 420A, 2100W), Tải điện tử lập trình DC GW instek PEL-3111 (150V, 210A, 1050W), Tải điện tử lập trình DC Gwinstek PEL-3322 (1.5V~150V, 0~630A, 3150W), Tải điện tử lập trình DC Gwinstek PEL-3212 (1.5V~150V, 0~420A, 2100W), Tải điện tử lập trình DC Gwinstek PEL-3533 (1.5V~150V, 0~1050A, 5250W), Tải điện tử lập trình DC Gwinstek PEL-3323 (1.5V~150V, 0~630A, 3150W), Tải điện tử lập trình DC Gwinstek PEL-3744 (1.5V~150V, 0~1470A, 7350W), Tải điện tử lập trình DC Gwinstek PEL-3424 (1.5V~150V, 0~840A, 4200W), Tải điện tử lập trình DC Gwinstek PEL-3955 (1.5V~150V, 0~1890A, 9450W), Tải điện tử lập trình DC Gwinstek PEL-3535 (1.5V~150V, 0~1050A, 5250W), Thiết bị đo độ méo GWinstek GAD-201G (20kHz), Tải điện tử lập trình DC GW instek PEL-2041A (500V, 10A, 350W, 1CH), Máy đo DC Milli-Ohm Gwinstek GOM-801H, Máy đo DC Milli-Ohm Gwinstek GOM-802 (Độ phân giải cao), Đồng hồ đo milliohm GWINSTEK GOM-804, Đồng hồ đo milliohm GWINSTEK GOM-805, Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9612 (5kVAC,IR, 100VA), Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9801 (5kVAC, 200VA), Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9603 (5kVAC/DC,IR, 100VA), Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9802 (5kVAC, 6kVDC, 200VA), Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9803 (5kVAC, 6kVDC, IR, 200VA), Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9804 (5kVAC, 6kVDC, IR, GB, 200VA), Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9901A (5kVAC, 500VA), Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9902A (5kVAC, 6kVDC, 500VA), Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9903A (5kVAC, 6kVDC, IR, 500VA), Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9904 (5kVAC, 6kVDC, IR, GB, 500VA), Máy phân tích phổ GW instek GSP-730 (150kHz ~ 3Ghz), Máy phân tích phổ tương tự Gw Instek GSP-810 (150kHz ~ 1Ghz), Máy phân tích phổ GW instek GSP-830 (9kHz ~ 3Ghz, Tracking Generator), Máy phân tích phổ GW instek GSP-9300 (9khz ~ 3Ghz), Máy phân tích phổ GW instek GSP-9300 TG (9khz ~ 3Ghz, TG), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-3030D (30V, 3A, 90W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-1830D (18V, 3A, 54W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-3030 (30V, 3A, 90W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-1850 (18V, 5A, 90W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-1850D (18V, 5A, 90W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-3030DD (30V, 3A, 90W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSP-2010 (20V, 10A), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSP-405 (40V, 5A), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSP-603 (60V, 3.5A), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-3060D (30V, 6A, 180W), Nguồn DC tuyến tính 2 đầu ra GW instek GPS-2303 (30V, 3A, 2CH), Nguồn một chiều DC tuyến tính GWinstek GPE-2323 (32V, 3A, 2 kênh), Nguồn một chiều tuyến tính GWinstek GPE-1326 (32V, 6A, 1CH, 192W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-6030D (60V, 3A, 180W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-1810HD (18V, 10A, 180W), Nguồn DC tuyến tính 3 đầu ra GW instek GPS-3303 (30V, 3A, 3CH), Nguồn một chiều tuyến tính GW instek GPE-3323 (32V, 3A, 3CH), Nguồn DC tuyến tính 4 đầu ra GW instek GPS-4303 (30V, 3A, 4CH), Nguồn một chiều tuyến tính GW instek GPE-4323 (32V, 3A, 4CH), Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-606 (60V, 6A, 1CH), Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-3610 (36V, 10A, 1CH), Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-2415 (24V, 15A, 1CH), Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-1820 (18V, 20A, 1CH), Nguồn DC tuyến tính 3 đầu ra GW instek GPC-3030D (30V, 3A, 195W), Nguồn DC tuyến tính 3 đầu ra GW instek GPC-1850D (18V, 5A, 195W), Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-1230 (12V, 30A, 1CH), Nguồn DC lập trình tuyến tính 2 đầu ra GW instek GPD-2303S (30V, 3A, 2CH), Nguồn DC tuyến tính 3 đầu ra GW instek GPC-3030DQ (30V, 3A, 195W), Nguồn DC lập trình tuyến tính GW instek PSS-3203 (32V, 3A, 96W, 1CH), Nguồn DC lập trình tuyến tính GW instek PSS-2005 (20V, 5A, 100W, 1CH), Nguồn DC lập trình tuyến tính 3 đầu ra GW instek GPD-3303D (30V, 3A, 3CH), Nguồn DC lập trình tuyến tính 3 đầu ra GW instek GPD-3303S (30V, 3A, 3CH), Nguồn DC lập trình tuyến tính 4 đầu ra GW instek GPD-4303S (30V, 3A, 4CH), Nguồn một chiều lập trình tuyến tính GW instek PPE-3323 (32V, 3A, 207W, 3 CH, RS232), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-30H10D (300V, 1A, 300W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-11H30D (110V, 3A, 330W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-3510HD (35V, 10A, 350W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-6060D (60V, 6A, 360W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-7550D (75V, 5A, 375W), Nguồn DC tuyến tính 3 đầu ra GW instek GPC-3060D (30V, 6A, 375W), Nguồn DC tuyến tính 3 đầu ra GW instek GPC-6030D (60V, 3A, 375W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-1820HD (18V, 20A, 360W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSH-3610A (36V, 10A, 360W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSH-2018A (20V, 18A, 360W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-0830HD (8V, 30A, 240W), Nguồn DC 3 kênh 2 khoảng GW instek SPD-3606 (60V, 6A, 3CH), Nguồn DC lập trình 2 khoảng GW instek PSM-3004 (30V, 7A, 120W, 1CH), Nguồn DC lập trình tuyến tính GW instek PST-3201 (32V, 1A, 96W, 3CH), Nguồn DC lập trình tuyến tính GW instek PST-3202 (32V, 5A, 158W, 3CH), Nguồn DC lập trình 2 khoảng GW instek PSM-6003 (60V, 6A, 200W, 1CH), Nguồn DC lập trình 2 khoảng GW instek PSM-2010 (20V, 20A, 200W, 1CH), Nguồn một chiều lập trình tuyến tính GW instek PPS-3635 (36V, 3.5A, 126W, 1 , Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSH-3620A (36V, 20A, 720W), Nguồn DC lập trình tuyến tính GW instek PPT-3615 (36V, 3A, 126W, 3CH, GPIB), Nguồn một chiều lập trình tuyến tính GW instek PPT-1830 (18V, 5A, 138W, 3 , Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 80-13.5 (80V, 13.5A, 360W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 30-36 (30V, 36A, 360W), Bộ phụ trợ nâng dòng GW instek PSB-2800LS (80V, 80A, 800W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 160-7.2 (160V, 7.2A, 360W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSB- 1400M , Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSB- 1400L, Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSB-2400L (80V, 40A, 400W, 1CH), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 250-4.5 (250V, 4.5A, 360W), Nguồn DC lập trình phân giải cao GW instek PPH-1503 (15V, 5A, 45W, 1CH), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-7510HD (75V, 10A, 750W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-6015HD (60V, 15A, 900W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-3520HD (35V, 20A, 700W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSH-3630A (36V, 30A, 1080W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 800-1.44 (800V, 1.44A, 360W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 80-27 (80V, 27A, 720W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 30-72 (30V, 72A, 720W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-25H30D (250V, 3A, 750W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-50H15D (500V, 1.5A, 750W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-35H20D (350V, 2A, 700W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-16H50D (160V, 5A, 800W), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-100H05D (1000V, 0.5A, 500W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSB-2400H (800V, 3A, 400W, 1CH), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-60H15D (600V, 1.5A, 900W) , Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 160-14.4 (160V, 14.4A, 720W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSB-2800L (80V, 80A, 800W, 1CH), Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-1850HD (18V, 50A, 900W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 250-9 (250V, 9A, 720W). Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSB- 1800M, Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSB-1800L, Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 80-40.5 (80V, 40.5A, 1080W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 30-108 (30V, 108A, 1080W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 800-2.88 (800V, 2.88A, 720W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 160-21.6 (160V, 21.6A, 1080W), Nguồn lập trình DC độ chính xác cao Gwinstek PPH-1503D (15V, 5A, 2 Kênh), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSB-2800H (800V, 6A, 800W, 1CH), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSB-2400L2 (80V, 40A, 800W, 2CH), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSU 60-25 (60V, 25A, 1500W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSU 40-38 (40V, 38A, 1520W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSU 20-76 (20V, 76A, 1520W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSU 12.5-120 (12.5V, 120A, 1500W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSU 6-200 (6V, 200A, 1200W), Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 250-13.5 (250V, 13.5A, , Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSW 800-4.32 (800V, 4.32A, 1080W), Nguồn lập trình AC/DC GW instek APS-1102A (200V, 10A, 1kVA), Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-210 (100MHz2 channels), Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-207 (70MHz2 channels) , Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-307 (70MHz2 channels), Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-310 (100MHz2 channel), Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-220 (200MHz2 channels), Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-320 (200MHz2 channels), Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8015G ( 2Mhz ), Máy phát sóng âm tần Gwinstek GAG-809 ( 1Mhz ) , Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-1003 ( 3MHz, 0.1 Hz), Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-1013 ( 3MHz, 0.1 Hz, hiển thị điện áp), Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8215A ( 3Mhz ), Máy phát tín hiệu Audio Gwinstek GAG-810 ( 1Mhz ), Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8020H ( 2Mhz ), Máy phát xung tùy ý GW Instek AFG-125 ( 25MHz, 120 MSa/s, 1CH), Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8216A ( 3Mhz ), Máy phát xung tùy ý GW Instek AFG-125P ( 25MHz, 120 MSa/s, 1CH), Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-2004 ( 4MHz, 0.1 Hz), Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2005 ( 5MHz, 20 MSa/s, 1CH), Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8217A ( 3Mhz ), Máy phát xung tùy ý GW Instek AFG-225 ( 25MHz, 120 MSa/s, 2CH), Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8250A ( 5Mhz ), Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8219A ( 3Mhz ), Máy phát xung tùy ý GW Instek AFG-225P ( 25MHz, 120 MSa/s, 2CH), Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2105 ( 5MHz, 20 MSa/s, 1CH), Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8255A ( 5Mhz ), Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2012 ( 12MHz, 20 MSa/s, 1CH), Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-2010 ( 10MHz, 0.1 Hz), Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2112 ( 12MHz, 20 MSa/s, 1CH), Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2025 ( 25MHz, 20 MSa/s, 1CH), Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2125 ( 25MHz, 20 MSa/s, 1CH), Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2225 ( 25MHz, 120 MSa/s, 2CH), Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-3015 ( 15Mhz ), Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-3051 ( 50MHz, 200 MSa/s, 1CH), Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-3081 ( 80MHz, 200 MSa/s, 1CH), Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1072B (70MHz, 2 kênh, 1GSa/s), Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1102B (100MHz, 2 kênh, 1GSa/s), Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1054B (50MHz, 4 kênh, 1GSa/s), Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1074B (70MHz, 4 kênh, 1GSa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2072E (70Mhz, 2CH, 1Gsa/s), Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1104B (100MHz, 4 kênh, 1GSa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2072A (70Mhz, 2 CH,2Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2102E (100Mhz, 2CH, 1Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GBS-1104 (100Mhz, 4ch, 1Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2102A (100Mhz, 2 CH,2Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2074E (70Mhz, 4CH, 1Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2202E (200Mhz, 2CH, 1Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2074A (70Mhz, 4 CH,2Gsa/s) , Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2104A (100Mhz, 4 CH, 2Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2104E (100Mhz, 4CH, 1Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2204E (200Mhz, 4CH, 1Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2202A (200Mhz, 2 CH,2Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3152 (150Mhz, 2 CH,2.5Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2204A (200Mhz, 4 CH,2Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3252 (250Mhz, 2 CH,2.5Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3154 (150Mhz, 4 CH,5Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2302A (300Mhz, 2 CH,2Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3352 (350Mhz, 2 CH,5Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2304A (300Mhz, 4 CH,2Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3354 (350Mhz, 4 CH,5Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3254 (250Mhz, 4 CH,5Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3502 (500Mhz, 2 CH,4Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3504 (500Mhz, 4 CH,4Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1052-U (50Mhz, 2, Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1072-U (70Mhz, 2 kênh), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1102-U (100Mhz, 2 kênh), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1072A-U (70Mhz, 2 CH,1Gsa/s)l Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1102A-U (100Mhz, 2 CH,1Gsa/s), Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1152A-U (150Mhz, 2 CH, 1Gsa/s), Máy hiện sóng tương tự, phát tín hiệu Gwinstek GOS-620FG (20Mhz, 2CH, 1Mhz), Máy hiện sóng tương tự GWInstek GOS-6031 ( 30Mhz, 2CH), Máy hiện sóng tương tự GWInstek GOS-6051 ( 50Mhz, 2CH), Máy hiện sóng tương tự GWInstek GOS-6112 ( 100Mhz, 2CH), Máy hiện sóng tương tự GWInstek GOS-6103 ( 100MHz, 2CH, Delayed Sweep), Máy hiện sóng tương tự GWInstek GOS-6103C ( 100MHz, 2CH, Delayed , Máy kiểm tra nối đất AC GWinstek GCT-9040 (40A, 1.0mΩ ~ 650.0mΩ), Máy đo công suất AC Gwinstek GPM-8212 (True RMS, 640V, 20.48A), Máy kiểm tra dòng rò GW instek GLC-9000 (AC/DC), Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-350B, Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-357, Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-398, Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-452, Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-360, Đồng hồ vạn năng GW instek GDM-461 ( True RMS, RS232), Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-397 (0.5%), Đồng hồ vạn năng để bàn GDM-8034 (0.5%), Đồng hồ vạn năng để bàn Gw instek GDM-8135 (0.03%), Đồng hồ vạn năng để bàn Gwinstek GDM-8245 ( 0.03%, True RMS), Đồng hồ vạn năng để bàn Gw instek GDM-8341 ( 1000V, 10A, True RMS), Đồng hồ vạn năng để bàn GDM-8342 (0.02%), Đồng hồ vạn năng để bàn GWinstek GDM-8351 (0.012%,True Rms), Đồng hồ vạn năng để bàn GWinstek GDM-8255A (0.012%, True RMS), Đồng hồ vạn năng để bàn GWINSTEK GDM-8261A (0.0035%), Ampe kìm AC GWinstek GCM-407 (600A, True RMS), Ampe kìm AC/DC GWinstek GCM-403 (40A, 600A), Máy đo LCR Gw instek LCR-914 ( 1kHz, 0.2%), Máy đo LCR Gw instek LCR-916 ( 100kHz, 0.2%), Máy đo LCR cầm tay Gwinstek LCR-915 (10Khz), Máy đo LCR -8101G (1MHz) GW Instek, Máy đo LCR GW Instek LCR-8105G (5MHz), Máy đo Gw instek LCR -8110G (10MHz), Thiết bị đo GW INSTEK LCR-821 (200kHz), Thiết bị đo GW INSTEK LCR-829 (100kHz), Thiết bị đo GW INSTEK LCR-817 (10kHz,0.05%), Thiết bị đo GW INSTEK LCR-816 (2kHz,0.1%), Thiết bị đo GW INSTEK LCR-826 (2kHz,0.1%), Thiết bị đo GW INSTEK LCR-827 (10kHz,0.1%),

Máy siêu âm khuyết tật mối hàn AND AD-3213EX, Thiết bị đo chiều dày siêu âm AND AD-3253B, Máy đo chiều dày siêu âm AND AD-3253

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-gw-instek-cp1451, Máy hiện sóng cầm tay di động Oscilloscope GW Instek, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-1054B. Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-1102-U, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-1102A-U, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2204E, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-1072B, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-1074B, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-1102B, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-1104B, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-1152A-U, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-207, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-207+GDP-040D, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2072A, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2072E, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2074A, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2074E, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-210, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2102A, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2102E, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2104A, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2104E, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2202A, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2204A, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2204E-Kit, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2302A, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-307, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-307+GDP-040D, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-310, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-310+GDP-040D, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek , Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-320, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-3252 , Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-3352, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-3354, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-3502, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-3504, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek MDO-2072EG, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek , Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek MDO-2102EX, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek MDO-2104EX, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek MDO-2204EG, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-220, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-220+GDP-040D, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2202E, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-2304A, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-3154, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek GDS-3254, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek MDO-2074EX, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek MDO-2102EG, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek , Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek MDO-2202EX, Máy hiện sóng số Digital Oscilloscope GW Instek MDO-2204EX , Máy phát tính hiệu âm thanh audio GW Instek GAG-810, Máy phát xung tính hiệu GW Instek GFC-8010H, Máy phát xung tính hiệu GW Instek GFC-8131H, Máy phát xung tính hiệu GW Instek GFC-8270H, Máy phát xung tính hiệu GW Instek SFG-1013, Máy phát xung tính hiệu GW Instek AFG-2005, Máy phát xung tính hiệu GW Instek AFG-2012, Máy phát xung tính hiệu GW Instek AFG-2025, Máy phát xung tính hiệu GW Instek AFG-2105, Máy phát xung tính hiệu GW Instek AFG-2112, Máy phát xung tính hiệu GW Instek AFG-2125, Máy phát xung tính hiệu GW Instek AFG-2225, Máy phát xung tính hiệu GW Instek AFG-3021, Máy phát xung tính hiệu GW Instek AFG-3031, Máy phát xung tính hiệu GW Instek AFG-3032, Máy phát xung tính hiệu GW Instek AFG-3051, Máy phát xung tính hiệu GW Instek AFG-3081, Máy phát xung tính hiệu GW Instek GFG-3015, Máy phát xung tính hiệu GW Instek GFG-8219A, Máy phát xung tính hiệu GW Instek MFG-2110, Máy phát xung tính hiệu GW Instek MFG-2120, Máy phát xung tính hiệu GW Instek MFG-2120MA, Máy phát xung tính hiệu GW Instek MFG-2130M, Máy phát xung tính hiệu GW Instek MFG-2160MR, Máy phát xung tính hiệu GW Instek MFG-2230M, Máy phát xung tính hiệu GW Instek SFG-1003, Máy phát xung tính hiệu GW Instek AFG-3022, Máy phát xung tính hiệu GW Instek GFG-8216A, Máy phát xung tính hiệu GW Instek MFG-2260M, Máy phát xung tính hiệu GW Instek MFG-2260MRA, Bộ phát tính hiệu RF GW Instek USG-0103, Bộ phát tính hiệu RF GW Instek USG-0818, Bộ phát tính hiệu RF GW Instek USG-2030, Bộ phát tính hiệu RF GW Instek USG-3044, Máy phân tích phổ GW Instek GSP-730, Máy phân tích phổ GW Instek GSP-810, Máy phân tích phổ GW Instek GSP-9300, Máy phân tích phổ GW Instek GSP-9300B, Máy phân tích phổ GW Instek GSP-9300BTG, Máy phân tích phổ GW Instek GSP-9330, Máy phân tích phổ GW Instek GSP-9330TG, Máy đo LCR cầm tay GW Instek LCR-915, Máy đo LCR cầm tay GW Instek LCR-916, Máy đo LCR chính xác cao GW Instek LCR-6100, Máy đo LCR chính xác cao GW Instek LCR-6002, Máy đo LCR chính xác cao GW Instek LCR-6020, Máy đo LCR chính xác cao GW Instek LCR-6200, Máy đo LCR chính xác cao GW Instek LCR-6300, Máy đo LCR chính xác cao GW Instek LCR-8101G, Máy đo LCR chính xác cao GW Instek LCR-8105G, Máy đo LCR chính xác cao GW Instek LCR-8110G, Máy đo LCR tần số cao GW Instek LCR-8205, Máy đo LCR tần số cao GW Instek LCR-8210, Máy đo LCR tần số cao GW Instek LCR-8220, Máy đo LCR tần số cao GW Instek LCR-8230, Bộ phân tích logic 8 kênh GW Instek DS2-8LA , Đầu dò logic GW Instek GLP-1A, Thiết bị đo điện trở thấp DC Milli-Ohm meter GW Instek GOM-805, GOM-805GP, , Thiết bị đo điện trở thấp DC Milli-Ohm meter GW Instek GOM-804, GOM-804GP, Thiết bị đo điện trở thấp DC Milli-Ohm meter GW Instek GOM-804G, Đồng hồ vạn năng để bàn GW Instek GDM-8341, Đồng hồ vạn năng để bàn GW Instek GDM-8245, Đồng hồ vạn năng để bàn GW Instek GDM-8255A, Đồng hồ vạn năng để bàn GW Instek GDM-8261A, Đồng hồ vạn năng để bàn GW Instek GDM-8342, Đồng hồ vạn năng để bàn GW Instek GDM-9060, Đồng hồ vạn năng để bàn GW Instek GDM-9061 , Đồng hồ vạn năng để bàn GW Instek GDM-8342GP, Thiết bị kiểm tra IC mạch điện tử GW Instek GUT-6600A, Thiết bị kiểm tra IC mạch điện tử GW Instek GUT427B, Thiết bị kiểm tra IC mạch điện tử GW Instek GUT-6000B, Thiết bị đo âm thanh điện áp thấp GW Instek GVT-417B AC Millivolt Meter, Thiết bị đo công suất điện GW Instek GPM-8213, Thiết bị đo công suất điện GW Instek GPM-8213G, Thiết bị đo kiểm tra acquy GW Instek GBM-3300, Thiết bị đo kiểm tra acquy GW Instek GBM-3080, Thiết bị đo, kiểm tra dòng điện rò GW Instek GLC-9000, Thiết bị đo, kiểm tra nối đất GW Instek GCT-9040, Thiết bị đo điện trở nối đất GW Instek GSB-01, Thiết bị đo điện trở nối đất GW Instek GSB-02, Hộp nối đo điện trở đất GW Instek GHT-118, Máy kiểm tra độ bền cách điện GW Instek GPT-9904, Máy kiểm tra độ bền cách điện GW Instek GPT-9903A, Máy kiểm tra độ bền cách điện GW Instek GPT-9902A, Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện GW Instek GPT-9612, Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện GW Instek GPT-9803, Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện GW Instek GPT-9804, Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện GW Instek GPT-9802, Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện GW Instek GPT-9602, Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện GW Instek GPT-9603, Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện GW Instek GPT-9601, Thiết bị kiểm tra an toàn điện GW Instek GPT-12004, Thiết bị kiểm tra an toàn điện GW Instek GPT-12003, Thiết bị kiểm tra an toàn điện GW Instek GPT-12001, Thiết bị kiểm tra an toàn điện GW Instek GPT-12002

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin