Thiết bị hãng HIP High Pressure Equipment

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-haimer-cp1346, Đầu đo 3 chiều (3D) HAIMER 80.960.00, 80.963.E25, Đầu đo 3 chiều (3D) HAIMER 80.460.00.FHN, , Đầu đo 3 chiều (3D) HAIMER 80.360.00NG, 80.363.E25NG, Đầu đo 3 chiều (3D) HAIMER Universal 3D-Sensor , Đầu đo 3 chiều (3D) HAIMER Centro 80.300.00.FHN, Đầu đo, kim đo 3D hãng Haimer.

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-ophir-cp22360, BeamTrack Power 1000W-BB-34-Quad Ophir, BeamTrack Power 50(150)A-BB-26-PPS Ophir, BeamTrack Power 0(150)A-BB-26-QUAD Ophir, BeamTrack Power 10A-PPS Ophir, BeamTrack Power 3A-P-QUAD Ophir, BeamTrack Power 3A-QUAD Ophir, Nova P/N 7Z01500 Ophir, LaserStar Dual Channel P/N 7Z01601 Ophir, LaserStar Single Channel P/N 7Z01600 Ophir, Laser Power and Energy Meters StarLite P/N 7Z01565 Ophir, Laser Power and Energy Meters Nova II P/N 7Z01550 Ophir, Laser Power and Energy Meters Vega P/N 7Z01560 Ophir, Laser Power and Energy Meters P/N 7Z01580 Ophir,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-ophiropt-cp22367, BeamTrack 1000W-BB-34-Quad Ophiropt, BeamTrack FL250A-BB-50-PPS Ophiropt, BeamTrack F150A-BB-26-PPS Ophiropt, BeamTrack 50(150)A-BB-26-PPS Ophiropt, BeamTrack 50(150)A-BB-26-QUAD Ophiropt, BeamTrack 10A-PPS Ophiropt, BeamTrack 3A-P-QUAD Ophiropt, BeamTrack 3A-QUAD Ophiropt, Laser Power and Energy Meters Nova Ophiropt, Laser Power and Energy Meters LaserStar Dual Channel Ophiropt, Laser Power and Energy Meters LaserStar Single Channel Ophiropt, Laser Power and Energy Meters StarLite Ophiropt. Laser Power and Energy Meters Nova II Ophiropt, Laser Power and Energy Meters Vega Ophiropt, Laser Power and Energy Meters StarBright Ophiropt,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-k-pro-korea-inc-cp1347, Máy đo nồng độ cồn K-Pro Alcoscan ALX-1000, Máy đo nồng độ cồn K-Pro Alcoscan AL-9010, Máy đo nồng độ cồn K-Pro Alcoscan AL-9000, Alcoscan, Máy đo nồng độ cồn K-Pro Alcoscan AL-7000, Máy đo nồng độ cồn K-Pro Alcoscan AL-6000, Alcoscan , Máy đo nồng độ cồn K-Pro Alcoscan AL-5500, Máy đo nồng độ cồn K-Pro Alcoscan AL-4000, Máy đo nồng độ cồn K-Pro Alcoscan AL-3500, Máy đo nồng độ cồn K-Pro Alcoscan AL-3100, Máy đo nồng độ cồn K-Pro Alcoscan AL-2600, Máy đo nồng độ cồn K-Pro Alcoscan AL-2500, AL-2500, Máy đo nồng độ cồn K-Pro Alcoscan AL-1100, Máy đo nồng độ cồn K-Pro CA-20F, CA-20FL, CA-20FS, Máy đo nồng độ cồn K-Pro CA-10FL, CA-10FS, Máy đo nồng độ cồn K-Pro CA-05FS, Máy đo nồng độ cồn K-Pro CA-2010, Máy đo nồng độ cồn K-Pro CA-2000, CA-2000S,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-uv-ir-technology-cp1059Thiết bị đo tia cực tím UV-Integrator C.E. Full-UVThiết bị đo UV-Integrator FULL-UVThiết bị đo UV-Integrator LED-UV Thiết bị đo cường độ tia UV AKTITRON S 16Thiết bị đo tia cực tím UV INTEGRATOR Thiết bị đo giám sát tia cực tím UV-IR-Technology UV MonitorThiết bị đo cường độ tia cực tím UV-IR-Technology UV IntegratorThiết bị đo cường độ tia cực tím UV-IR-TechnologyThiết bị ghi dữ liệu đo tia UV-IR-Technology UV Sampler, Micro Logger, UV-100 TFT, UV Data Thiết bị đo tia UV-LED UV-IR-Technology UV-LED Microlog, Integrator, Probe,  Thiết bị phát tia cực tím UV Curing UV-IR-Technology

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-spektra-cp1158Thiết bị tạo âm thanh acoustic, rung chấn, địa chấn SpektraThiết bị tạo áp suất, cảm biến áp suất SpektraThiết bị tạo rung shock, cảm biến đo rung shock SpektraHệ thống hiệu chuẩn thiết bị, cảm biến đo rung shock Spektra CS18 HS, LMS, LS, MSThiết bị hiệu chuẩn máy, cảm biến đo tốc độ vòng quay Spektra CS18 GyroThiết bị hiệu chuẩn máy, cảm biến đo âm thanh Spektra CS18 FF, CS18 SPL, CS18 SPL-VLFThiết bị hiệu chuẩn máy, cảm biến đo độ rung Spektra CV-10Hệ thống hiệu chuẩn thiết bị, cảm biến đo độ rung Spektra CS18 VLF, CS18P HF, CS18P SeimicHệ thống hiệu chuẩn thiết bị, cảm biến đo độ rung Spektra CS18 HA, CS18

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-orc-cp1159Thiết bị chiếu xạ điểm ORC UV-LED LUV-L330Thiết bị chiếu xạ điểm ORC UV-LED UVS-201 D-1Bóng đèn phát tia cực tím UV ORCMáy đo tia cực tím ORC UV-M08Máy đo tia cực tím ORC Excimer UV UV-M06Máy đo tia cực tím ORC UV-351Máy đo tia cực tím ORC UV-M10-P, UV-M10-SMáy đo tia cực tím ORC UV-M03A

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-tia-cuc-tim-uv-int-cp1160Thiết bị kiểm tra cường độ tia cực tím UV UV-DESIGN FASTCHECK N010-002Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV UV-DESIGN UV-Int126 UV-IntegratorThiết bị đo cường độ tia cực tím UV UV-DESIGN UV-Integrator 150Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV UV-DESIGN UV-int250 Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV UV-DESIGN UV-14, UV-140 UV-integratorThiết bị đo cường độ tia cực tím UV UV-DESIGN UV-1400 UV-integratorThiết bị đo cường độ tia cực tím UV UV-DESIGN UV-150 UV-integratorThiết bị đo cường độ tia cực tím UV UV-DESIGN UV-int150 Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV KUHNAST UV-365AThiết bị đo cường độ tia cực tím UV Kuhnast uv-integrator 150Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV Kuhnast uv-integrator 14Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV Kuhnast uv-integrator 140Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV Kuhnast UV1400 UV-integratorThiết bị đo cường độ tia cực tím UV Kuhnast UV-inte160 UV-integratorThiết bị đo cường độ tia cực tím UV-integrator UV-int MicroThiết bị đo cường độ tia cực tím UV-integrator UV-int 140Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV-integrator UV-int 160Thiết bị đo tia cực tím UV-integrator UV-int150Thiết bị đo tia cực tím UV-integrator UV-int159

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-opas-uv-cp1161Thiết bị đo ánh sáng LS-103A, WTM-1000 Window-Tint-MeterThiết bị đo ánh sáng ETT-0681, ETT-0682 Window-Tint-MeterThiết bị đo ánh sáng Pocket Detective 2.1 Window Tint MeterThiết bị đo ánh sáng Laser Labs TM100 Window Tint MeterThiết bị đo ánh sáng Laser Labs TM400 Window Tint MeterThiết bị đo ánh sáng Laser Labs TM200 Window Tint MeterThiết bị đo ánh sáng Laser Labs Enforcer II TM1000 Window Tint MeterThiết bị đo ánh sáng Inspector II TM2000 Window Tint MeterMáy đo cường độ tia cực tím UV ST510, ST512, ST513Máy đo cường độ tia cực tím UV-METER 2000Thiết bị phát tia cực tím UV Curing Machine UV-200Thiết bị phát tia cực tím UV Curing Machine UV-300Thiết bị phát tia cực tím UV Curing Machine UV-400Thiết bị phát tia cực tím UV Curing Machine UV-250Thiết bị phát tia cực tím UV Curing Machine UV-X Thiết bị đo cường độ tia cực tím Beltron UV-int140 UV-integratorThiết bị đo cường độ tia cực tím UV-MINI UV-integratorThiết bị đo cường độ tia cực tím UV RUNWING UV-Integrator140Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV BIKESU UV-integrator 1401Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV BIKESU UV-int140 UV-integratorThiết bị đo cường độ tia cực tím UV BIKESU UV-int150 UV-integratorMáy phát tia cực tím UV Opas XLite 300, XLite 380Máy phát tia cực tím UV Opas XLite 400P, XLite 400QBuồng tia cực tím UV Opas XLite 600F, XLite 600GBuồng tia cực tím UV Opas Xlite 500P, Xlite 500QMáy đo cường độ tia cực tím UV Opas UV-MOUSE UV-intergratorMáy đo cường độ tia cực tím UV Opas ROPAS UV Spotter

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-chris-marine-cp1348, Thiết bị Kiểm tra van nhiên liệu OBEL-P VPU 500F, Thiết bị đo Áp lực đỉnh cân bằng LEMAG PEAKmag & LS, Thiết bị đo Chỉ số áp suất xi lanh điện tử LEMAG ECI, Hệ thống đo công suất trục cố định LEMAG SHAFTPOWER, Thiết bị phân tích hiệu suất năng lượng trục LEMAG , Camera kiểm tra lớp lót xi lanh động cơ LDM Chris-marine, Thiết bị Đo đường kính trong lớp lót xi lanh động cơ LDM , Thiết bị đo, kiểm tra buồng đốt động cơ DEC-TESTER, Thiết bị đo độ co bóp động cơ, trục cam, trục khuỷu , Thiết bị đo độ co bóp động cơ, trục cam, trục khuỷu ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-atomtex-cp1352, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT2327, AT2331 , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1316, AT1316A,, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1135 Portable Radiometric Laboratory, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1320M Gamma , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1315 Gamma Beta Spectrometer, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1320, AT1320A, , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1329 , AT1319 , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT6101C, , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT6104DM, , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT6101D , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT6101DR , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT6101C, , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1321 Spectrometer, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT6101, AT6101B , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT6102, AT6102A, , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1117M Radiation monitor , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1117M Radiation , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1120, AT1120A , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1117M Radiation Monitor (Neutron Dosimeter), Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1117M Radiation , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1103M X‑RAY, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1125, AT1125A , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT1121, AT1123, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT6130, AT6130A, , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Atomtex AT6130C, Liều kế điện tử cá nhân Atomtex AT2140, AT2140A, , Liều kế điện tử cá nhân Atomtex AT3509, AT3509A, AT3509B, AT3509C Persona, Liều kế điện tử cá nhân Atomtex AT2503, AT2503A Personal Dosimeter,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-kuhnast-cp1353, Máy đo công suất phát tia cực tím KUHNAST UV-365A, Máy đo cường độ tia cực tím KUHNAST UV-integrator150, Máy đo cường độ tia cực tím KUHNAST UV-integrator1400, Máy đo cường độ tia cực tím KUHNAST UV-integrator140, Máy đo cường độ tia cực tím KUHNAST UV-integrator14,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-uv-design-cp1354, Thiết bị đo cường độ tia cực tím Technigraf UV-Integrator , Máy đo cường độ tia cực tím Technigraf UV – , Máy đo cường độ tia cực tím Technigraf AKTIPRINT UV-, Máy đo cường độ tia cực tím Technigraf AKTITRON S 16, Máy đo cường độ tia cực tím Technigraf AKTIPRINT UV , Giấy đo cường độ tia cực tím UV FASTCHECK STRIPS , Máy đo cường độ tia cực tím UV-DESIGN UV-Int126 UV-Integrator, Máy đo cường độ tia cực tím UV-DESIGN UV-INT150 UV-integrator, Máy đo cường độ tia cực tím UV-DESIGN UV-int250 UV-, Máy đo cường độ tia cực tím UV-DESIGN UV-14. UV-140, Máy đo cường độ tia cực tím UV-DESIGN UV-1400 UV-, Máy đo cường độ tia cực tím UV-DESIGN UV-150 UV-integrator, Máy đo cường độ tia cực tím UV-DESIGN_UV-int150 UV-,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-bikesu-cp1355, Máy đo cường độ tia cực tím BIKESU UV-int150 UV-, Máy đo cường độ tia cực tím BIKESU UV-integrator1401 , Máy đo cường độ tia cực tím BIKESU UV-int140 UV-,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-opas--cp1356, Máy đo nồng độ cồn WAT89EC-8 alcohol detector, Máy đo nồng độ cồn 523Li police alcohol tester, Máy kiểm tra độ mài mòn 7-IBB RCA wear testing , Máy kiểm tra độ trà xước A20-339 Abrasion machine, Máy đo độ cứng bút chì QHQ Pencil hardness tester, Máy đo độ cứng bút chì DDQ-Y3 Pencil hardness tester, Máy đo độ truyền ánh sáng qua kính LS-103A USB , Máy đo độ truyền ánh sáng qua kính WTM-1000 Window , Máy đo độ truyền ánh sáng qua kính ETT-0682 Window-, Máy đo độ truyền ánh sáng qua kính Pocket Detective 2.1 , Máy đo độ truyền ánh sáng qua kính TM400, TM100 , Máy đo độ truyền ánh sáng qua kính TM200 Window Tint , Máy đo độ truyền ánh sáng qua kính Enforcer II TM1000 , Máy đo độ truyền ánh sáng qua kính Inspector II TM2000, Máy đo độ truyền ánh sáng qua kính ETT-0681 Window, Máy đo cường độ tia cực tím OPAS UV Spotter, Máy đo cường độ tia cực tím ST510, ST512, ST513 UV, Máy đo cường độ tia cực tím UV-METER 2000 UV-LIGHT . Máy chiếu tia cực tím UV-300, UV-400, UV-200 UV curing , Máy chiếu tia cực tím UV-250 UV curing machine, Máy chiếu tia cực tím UV-X UV curing machine, Máy đo cường độ tia cực tím Beltron UV-int140 UV-, Máy đo cường độ tia cực tím RUNWING UV-MINI UV-, Máy đo cường độ tia cực tím RUNWING UV-Integrator140, Máy đo cường độ tia cực tím ORC M-03A UV-integrator, Máy đo cường độ tia cực tím OPAS UV-MOUSE UV-,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-beltron-gmbh-cp1357, Thiết bị sấy khô bằng tia cực tím Beltron GmbH - LED-UV , Thiết bị sấy khô bằng tia cực tím Beltron GmbH - UV dryer, Máy đo cường độ tia cực tím Beltron UV-Meter, Máy đo cường độ tia cực tím Beltron UV-Integrator Typ D, Máy đo cường độ tia cực tím Beltron UV-Integrator Typ I,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-uv-ir-technology-cp1358, Máy đo phổ tia cực tím UV-IR-Technology UV-VIS Mini , Máy cường độ tia cực tím UV-IR-Technology UV-Monitoring , Máy cường độ tia cực tím UV-IR-Technology Black Standard, Thiết bị ghi dữ liệu cường độ tia cực tím UV-IR-Technology , Thiết bị ghi dữ liệu cường độ tia cực tím UV-IR-Technology , Thiết bị ghi dữ liệu cường độ tia cực tím UV-IR-Technology , Đèn chiếu tia cực tím UV-IR-Technology H250 | H400| , Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV-IR-Technology | UV-Integrator 614 | UV-3C Int. , Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV-IR-Technology | UV-, Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV-IR-Technology UV INT, Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV-IR-Technology UV-MC , Thiết bị đo cường độ tia cực tím UV-IR-Technology UV-, Thiết bị sấy khô bằng tia cực tím UV-IR-Technology B151-20 | B201-20| B301,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-manatec-electronics--cp1349, Thiết bị kiểm tra khí thải Manatec ECO SMOKE 100, Thiết bị kiểm tra khí thải Manatec ECO GAS 100,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-kep-meter-cp1350, Bộ hiển thị và điều khiển mức, nhiệt độ, áp suất KEP Meter, Bộ hiển thị và điều khiển quá trình KEP Meter, Bộ đo điều khiển định lượng lưu lượng theo mẻ KEP Meter, Bộ đo điều khiển lưu lượng, bộ tính toán lưu lượng KEP, Bộ đo lưu lượng, bộ hiển thị lưu lượng KEP Meter,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-hip-high-pressure-equipment-cp1351, Bơm thủy lực tạo áp, siêu cao áp hãng HIP High Pressure, Lò phản ứng, bình chịu áp lực siêu cao áp hãng HIP High , Van, đầu nối siêu cao áp hãng HIP High Pressure Equipment, Van, đầu nối chịu áp suất cao hãng HIP High Pressure Equipment

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin