Thiết bị hãng Kleinwachter

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Thiết bị kiểm tra giày chống tĩnh điện HAKKO FG-465, Máy đo nhiệt độ mũi hàn HAKKO FG-100B, Máy đo nhiệt độ mũi hàn HAKKO FG-102 B, Máy đo nhiệt độ mũi hàn HAKKO FG-101B

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-sycotec-cp1401, Động cơ SYCOTEC AC MOTOR SPINDLE Sycotec 4041 HY-ESD, Động cơ SYCOTEC AC MOTOR SPINDLE Sycotec 4033 AC-ESD-CS, Động cơ SYCOTEC HF MOTOR SPINDLE - 4025 HY, Đồng cơ siêu nhỏ hãng Sycotec, Động cơ đồng bộ, không đồng bộ Sycotec, Trục quay, động cơ Sycotec DC Motor Spindle, Trục quay, động cơ Sycotec AC Motor Spindle

Máy đánh bóng hãng 3M 3125, Máy chà nhám hãng 3M 3125, Máy đo điện trở bề mặt SCS-73627, http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-tinh-dien-hang-desco-cp1081,

Máy kiểm tra tích điện trên tấm kim loại EMIT SCS DESCO 50571, 770004, Máy đo điện trở tiếp đất Desco SCS CTM051 (Ground Pro), Máy đo điện trở bề mặt Desco SCS 770760, Máy đo điện trở bề mặt Desco SCS-73627-GP, , Máy đo điện trở nối đất Desco 19249, Thiết bị kiểm tra giày, vòng đeo tay chống tĩnh điện Desco COMBO X3 PLUS-ASK37525 , Thiết bị kiểm tra giày, vòng đeo tay chống tĩnh điện Desco COMBO X3 KIT 19270, 19271, Thiết bị kiểm tra giày, vòng đeo tay chống tĩnh điện Desco SCS 770758 , Thiết bị kiểm tra giày, vòng đeo tay chống tĩnh điện Desco COMBO TESTER 19280, , Thiết bị kiểm tra giày, vòng đeo tay chống tĩnh điện Desco COMBO TESTER 77, Thiết bị hiệu chuẩn tĩnh điện Vermason DESCO 222547 , Máy kiểm tra nối đất dây đeo cổ tay Desco 19350, Máy kiểm tra ổ cắm điện, dây đeo cổ tay Desco 98131, 98132, Hệ thống kiểm soát ra vào tĩnh điện EMIT DESCO 50780-SmartLog Pro, Máy kiểm tra dây đeo cổ tay Desco 19240, Bộ phát hiện tĩnh SCS DESCO 770044, Bộ phát hiện tĩnh SCS DESCO 19791, 19790, Bộ phát hiện tĩnh SCS DESCO 222688, 222689, Bộ phát hiện tĩnh SCS DESCO 770045, Bộ kiểm tra tích điện trên tấm thép Desco SCS 770719, Bộ kiểm tra tích điện trên tấm thép Desco SCS 770718, Máy kiểm tra trường tĩnh điện 718 SCS DESCO, Bộ thử nghiệm điện áp tĩnh đi bộ của con người Desco 19431, Máy dò sự kiện tĩnh điện CTM048-21-EM EYE SCS DESCO, Máy dò sự kiện tĩnh điện CTM082-ESD PRO SCS DESCO, Bộ theo dõi sự kiện tĩnh điện-EM AWARE-770063 SCS , Bộ theo dõi sự kiện tĩnh điện-EM AWARE-770066 SCS DESCO, Bộ theo dõi sự kiện tĩnh điện 770051-Bộ công cụ SCS73023-770066 SCS , Mô-đun phát hiện CTC021 (ESD) SCS DESCO, Mô-đun phát hiện CTC022 (ESD) SCS DESCO, Mô-đun phát hiện CTC028 (EMF) SCS DESCO, Máy đo điện trở bề mặt SCS-73627,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-kleinwaechter-cp21512, Máy đo điện trường EFM 022 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 023 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 113B, Máy đo điện trường EFM 120 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 122 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 125 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 231 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 251 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện EFM 022 CPS Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện CPM 374 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện PGT 50 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện PMS 300 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện SST 200 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện WST 50 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện WST 100 Kleinwaechter, Máy đo điện trở TOM 374 Kleinwaechter, Máy đo điện trở TOM 600 Kleinwaechter, Bộ kiểm tra tĩnh điện Kleinwaechter EFM-023-AKC-EFM023AKC KIT, Bộ kiểm tra tĩnh điện cơ thể người Kleinwaechter EFM-023-BGT, EFM023BGT KIT. Máy đo trường tĩnh điện Kleinwaechter EFM-023-Máy đo điện áp tĩnh điện EFM023, Bộ kiểm tra tĩnh điện Kleinwaechter EFM-022-CTM-EFM022CTM KIT, Bộ kiểm tra tĩnh điện Kleinwaechter EFM-022-AKC-EFM022AKC KIT, Bộ kiểm tra tĩnh điện cơ thể người Kleinwaechter EFM-022-VMS, EFM022VMS KIT, Máy đo trường tĩnh điện Kleinwaechter EFM-115-MK11-EFM115MK11,

Máy đo trường tĩnh điện EFM-235, EFM-255-Máy đo điện áp tĩnh điện EFM235, EFM255, Bộ phát hiện tĩnh điện Kleinwächter AUD-722-AUD722 KIT, Bộ phát hiện tĩnh điện Kleinwächter FET-802, FET802 KIT-2, Máy đo điện trở bề mặt Kleinwächter TOM-100, TOM100, Máy đo điện trở bề mặt Kleinwächter TOM-610-GP, TOM610GP, Máy đo điện trở bề mặt Kleinwächter TOM-610-SE, TOM610SE , Máy đo điện trở bề mặt Kleinwächter TOM-610-TF, TOM610TF, Máy đo điện trở cao, thấp FISCHER MTO3-Milli-TO3, Milli-TO 3, Máy đo điện trở cao FISCHER TO3-TO 3, TO-3

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-wadeco-cp21835, FMCW Radar Continuous Level Sensor MWS-10RF Wadeco, FMCW Radar Continuous Level Sensor MWS-24RF Wadeco, FMCW Radar Continuous Level Sensor MWS-79RF Wadeco, Single Point Level Sensor MWS-ST/SR-11 Wadeco, Single Point Level Sensor MWS-ST/SR-2 Wadeco, Single Point Level Sensor MWS-ST/SR Wadeco, Single Point Level Sensor MWS-24TX/RX Wadeco, Solids Flow Sensor MWS-DP-3 Wadeco, Solids Flow Sensor MWS-DP-3-24V Wadeco, Product Tracking Sensor MWS-ST/SR-2WG Wadeco, Product Tracking Sensor MWS-ST/SR-2WG-R Wadeco, Product Tracking Sensor MWS-MT-1 Wadeco

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-wadeco-cp21835, Product Tracking Sensor MWS-MT-1 Wadeco, Product Tracking Sensor MWS-ST/SR-2WG-R Wadeco, Product Tracking Sensor MWS-ST/SR-2WG Wadeco, Solids Flow Sensor MWS-DP-3-24V Wadeco, Solids Flow Sensor MWS-DP-3 Wadeco, Single Point Level Sensor MWS-24TX/RX Wadeco, Single Point Level Sensor MWS-ST/SR Wadeco, Single Point Level Sensor MWS-ST/SR-2 Wadeco, Single Point Level Sensor MWS-ST/SR-11 Wadeco, FMCW Radar Continuous Level Sensor MWS-79RF Wadeco, FMCW Radar Continuous Level Sensor MWS-24RF Wadeco, FMCW Radar Continuous Level Sensor MWS-10RF Wadeco

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-checkline-cp813, Máy đo tốc độ vòng quay Checkline ESL-200, Máy đo tốc độ vòng quay Checkline NS-600, Máy đo tốc độ vòng quay Checkline DS-2000LED-LSR, DS-2000LED, Máy đo tốc độ vòng quay Checkline DS-2000LED-UV, DS-2000LED-OT, Máy đo tốc độ vòng quay Checkline PLT-5000, Máy đo độ ẩm cuộn vải sợi Checkline DHT-3, Máy đo độ ẩm da Checkline LM6, Máy đo độ ẩm giấy Checkline RH5, Máy đo độ ẩm giấy Checkline RH6, Máy đo độ ẩm giấy Checkline P2, Máy đo độ ẩm giấy Checkline P4, Máy đo độ ẩm giấy Checkline RP6, Máy đo độ ẩm giấy Checkline PM5, Máy đo độ ẩm giấy Checkline PMP, Máy đo độ ẩm gỗ Checkline BLW, Máy đo độ ẩm Pallet gỗ Checkline BP1, Máy đo độ ẩm gỗ, mùn cưa Checkline BMC, Máy đo độ ẩm mùn cưa Checkline BLH, Máy đo độ ẩm gỗ Checkline BLO, Máy đo độ ẩm gỗ Checkline FS-200HT. Máy đo độ ẩm thực phẩm, ngũ cốc Checkline FS2, FS3, Máy đo độ ẩm thực phẩm Checkline FSG, Máy đo độ ẩm Checkline MCT-HS, Máy đo độ ẩm Aqua-Boy KAMIII, KAMIIIa, Máy đo độ ẩm Checkline RH2, Máy đo độ ẩm bê tông PosiTector CMM IS, Máy đo độ ẩm bê tông Checkline VI-D4, Máy đo lực căng Checkline WT-100, Máy đo lực căng dây Checkline ZD2, Máy đo lực căng dây Checkline DX2, Máy đo lực căng dây Checkline FX2, Máy đo lực căng dây Checkline DX2F, Máy đo lực căng dây Checkline DX2FP, Máy đo lực căng dây Checkline DXR, Máy đo lực căng dây Checkline RX2-BX2, Máy đo lực căng dây Checkline TX2, Máy đo lực căng dây Checkline KXB, Máy đo lực căng dây Checkline EDM, Máy đo lực căng dây Checkline DXL, Máy đo lực căng dây Checkline DX2H, Máy đo lực căng dây Checkline DXN, Máy đo lực căng dây Checkline ZF2, Máy đo lực căng dây Checkline ETB - ETPB , , Máy đo lực căng dây Checkline PT-100, Máy đo lực căng dây Checkline PT-100-L, Máy đo lực căng dây Checkline ZEF - ZED, Máy đo lực căng sợi Checkline MST, Máy đo lực căng sợi Checkline MLT, Máy đo lực căng dây Checkline DTXE, Máy đo lực căng dây Checkline DTXF, Máy đo lực căng dây Checkline DTXB, Máy đo lực căng dây Checkline DTXL, Máy đo lực căng dây Checkline DTWB - DTWX, Máy đo lực căng dây đai Checkline ETMB - ETMPB , Máy đo lực căng dây đai Checkline ETX - ETPX, Máy đo lực căng dây đai Checkline CTM2-2000, CTM2-10000 , Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ trên nền nhựa Checkline PAINT BORER 518 MC, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ Checkline PaintCheck, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ ElektroPhysik SmarTest, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-25PX, TI-25LTX, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-25DLX, , Máy đo chiều dày siêu âm qua lớp sơn Checkline TI-25DLXT, TI-25MXT, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-007X, TI-007DLX, Máy đo chiều dày lớp phủ và chiều dày ống siêu âm Checkline TI-CMXD, TI-C, Máy đo chiều dày lớp phủ và chiều dày ống siêu âm Checkline TI-CMXDLP, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-MVX, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-MMX-SDL, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-PVX, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-44N, Máy đo chiều dày siêu âm ElektroPhysik MiniTest 420, Máy đo chiều dày thành chai PET ElektroPhysik MiniTest 7200, 7400 FH, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-45NA, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline ElektroPhysik MiniTest 430, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline ElektroPhysik MiniTest 440, Máy đo chiều dày siêu âm dưới nước Checkline TI-

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin