Thiết bị hãng Malcom

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-taiyo-electric-cp22066, PREHEATER XPR-1000 Taiyo Electric, HOT-AIR PENCIL XHP-110 Taiyo Electric, Soldering Tweezers XST-80 Taiyo Electric, PREHEATER XPR-610 Taiyo Electric. PORTABLE DESOLDERING GUNS Anti-static TP-100AS Taiyo Electric, AUTOMATIC DESOLDERING STATION TP-200AS Taiyo Electric, SERVICE STATION SVS-500AS Taiyo Electric, SOLDERING CONTROLLERS PX-601 Taiyo Electric, MINI SOLDERING STATIONS PX-501 Taiyo Electric, SOLDERING CONTROLLERS PX-601AS Taiyo Electric, LEAD-FREE v-groove AUTOMATIC SOLDER FEEDER FD-110 Taiyo Electric, Temprature-Controlled Lead-Free Soldering Station RX-802AS Taiyo Electric, N2 STATION NC-100R Taiyo Electric, SOLDERING SYSTEM FA-1000 Taiyo Electric, Máy đo điện trở bề mặt Taiyo Electric WA-400, Cảm biến nhiệt độ mũi hàn Taiyo Electric TM-100SU, Máy đo nhiệt độ mũi hàn Taiyo Electric TM-200, Máy đo nhiệt độ mũi hàn Taiyo Electric TM-100, Hệ thống hàn Taiyo Electric FA-1000 series, Máy hàn Taiyo Electric RX-892AS, Thiết bị tạo và điều khiển lượng khí N2 Taiyo Electric NC-100R, Máy hàn không chì Taiyo Electric FD-100, Máy hàn Taiyo Electric FD-110, Máy hàn Taiyo Electric FD-180, Máy hàn Taiyo Electric RX-802ASPH, Máy hàn Taiyo Electric RX-822AS, Máy hàn Taiyo Electric RX-812AS, Máy hàn Taiyo Electric RX-802AS, Máy hàn Taiyo Electric RX-852AS, Máy hàn Taiyo Electric RX-711AS, Máy hàn Taiyo Electric RX-701AS, Máy hàn Taiyo Electric PX-601AS, Máy hàn Taiyo Electric PX-601, Máy hàn Taiyo Electric PX-501AS, Máy hàn Taiyo Electric PX-501, Tay hàn Taiyo Electric HRC-401, HRC-80, HRC-100, Tay hàn Taiyo Electric PX-401, Tay hàn Taiyo Electric PX-335, PX-338, PX-342, Tay hàn Taiyo Electric PX-201, Tay hàn Taiyo Electric TQ-77, TQ-95, Tay hàn Taiyo Electric CS-21, CS-31, Tay hàn Taiyo Electric CXR-31, CXR-41, CXR-60, CXR-80, CXR-100, Tay hàn Taiyo Electric MSD-40, Tay hàn Taiyo Electric KX-20R, KX-30R, KX-40R, Tay hàn Taiyo Electric KYP-60, KYP-70, Tay hàn Taiyo Electric HP-150, HP-200, HP-300, Tay hàn Taiyo Electric CA-30R, CA-40R, Tay hàn Taiyo Electric KS-20R, KS-30R, KS-40R, Tay hàn Taiyo Electric KX-20R, KX-30R, KX-40R, KX-60R, Tay hàn Taiyo Electric GP-510SET, GP-510, Tay hàn Taiyo Electric GP-501, Tay hàn Taiyo Electric GP-101S, Tay hàn Taiyo Electric MSD-20, Tay hàn Taiyo Electric MSD-5, Bể hàn Taiyo Electric POT-50C, Bể hàn Taiyo Electric POT-100C, POT-103C, POT-200C, POT-203C, Bể hàn Taiyo Electric POT-400C, Bể hàn Taiyo Electric POT-21C, POT-23C, POT-28C, Máy hút khói hàn Taiyo Electric SS-80AS, Thiết bị gia nhiệt tháo sửa mối hàn Taiyo Electric TP-100 , TP-100AS, Thiết bị gia nhiệt tháo sửa mối hàn Taiyo Electric TP-200AS, Thiết bị gia nhiệt tháo sửa mối hàn Taiyo Electric TP-280AS, Thiết bị gia nhiệt tháo sửa mối hàn Taiyo Electric SVS-500AS, Thiết bị gia nhiệt tháo sửa mối hàn Taiyo Electric SVS-580AS, Thiết bị gia nhiệt tháo sửa mối hàn Taiyo Electric SVS-800AS, Bơm hút liệu hàn Taiyo Electric GS-150, GS-154, GS-158, Bơm hút liệu hàn Taiyo Electric GS-100, GS-104, GS-108, Súng bơm keo hàn Taiyo Electric HB-45, Súng bơm keo hàn Taiyo Electric HB-80, Máy gia nhiệt trước hàn Taiyo Electric XPR-610, XPR-620, XPR-1000, Máy gắp chi tiết hàn Taiyo Electric XST-80G, XST-80, Máy sửa mối hàn Taiyo Electric GSR-302, GSR-300, GSR-301, Máy khò nhiệt Taiyo Electric XFC-301, XFC-300, XFC-110,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-cores-cp1420. Hệ thống mô phỏng CORES Core9100A, Máy đo độ phẳng, độ cong vênh CORES Core9046A, Máy đo độ phẳng bề mặt PCB CORES CORE9012B, Thiết bị kiểm tra sự biến dạng của linh kiện điện tử CORES, Máy đo độ phẳng, độ cong vênh của linh kiện điện tử, PCB CORES CORE9056A, Máy đo module CORES CORE9000A, Máy kiểm tra sự biến dạng của linh kiện điện tử CORES CORE8038A, Máy đo lực cài cắm CORES CORE7102A, Máy đo lực cài cắm CORES CORE7100A. Máy đo độ phẳng CORES Core9037A, Máy đo độ phẳng CORES Core9032A, Máy đo độ phẳng CORES Core9031A, Máy đo độ phẳng CORES Core9012A, Máy đo độ phẳng, Hệ thống quan sát reflow CORES , Máy quan sát hiển vi lò hàn reflow CORES Core9050B, Máy quan sát hiển vi lò hàn reflow CORES Core9055A, Máy quan sát hiển vi lò hàn reflow CORES Core9070A, Máy quan sát hiển vi lò hàn reflow CORES Core9060A.

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-suga-cp1421, Kế đo sắc độ phân quang SUGA SC-T, SC-T45, Kế đo sắc độ quang phổ SUGA SC-50μ, Kế đo độ trong suốt SUGA HZ-T, Kế đo độ trong suốt SUGA HZ-O, Kế đo độ trong suốt của thủy tinh SUGA HZ-G, Kế đo độ triết quang SUGA GS Series, Tủ kiểm tra màu sắc SUGA D65AC·D65A, Máy đo màu quang phổ di động SUGA CC-M, Kế đo sắc độ quang điện SUGA CC-I, Máy đo sắc độ SUGA VC-2, Máy đo độ bóng SUGA UGV-6P, Kế đo phân quang ánh sáng trắng SUGA SC-WT, Kế đo phản quang SUGA NS-1S, Kế đo phản quang SUGA NS-1, Kế đo độ nét hình ảnh SUGA ICM-1T, Kế đo độ trong suốt SUGA HZ-V3, Máy đo độ bóng SUGA GM-1,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-rhesca-cp962. Máy đo tính hàn RHESCA 5200TN, Máy đo tính hàn RHESCA SAT-5100, Máy đo lực kéo đẩy RHESCA PTR-1101, Máy đo độ bám RHESCA CSR-2000, Máy đo lực bám dính mối hàn RHESCA STR-1100, Máy đo lực kéo đẩy mối hàn RHESCA PTR-1102, Máy đo lực kéo đẩy mối hàn RHESCA PTR-1100, Máy kiểm tra vết xước RHESCA CSR-1000, Máy kiểm tra thiếc hàn RHESCA 5200TN, Thiết bị kiểm tra độ bám dính màng mỏng RHESCA CSR5000, Thiết bị kiểm tra thiếc hàn, vật liệu hàn RHESCA 5200ZC, Thiết bị kiểm tra độ bám dính RHESCA TAC1000, Máy đo độ phân giải và hiệu suất RHESCA 5200 ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-malcom-cp785, Máy đo độ nhớt kem hàn Malcom PCU-203, Máy đo độ nhớt vi lượng dạng xoắn ốc MALCOM PCU-02V, Máy đo độ nhớt cầm tay MALCOM PM-2, Máy đo độ nhớt kem hàn Malcom PCU-201, Máy kiểm tra độ nhớt MALCOM PC-10, Máy đo độ nhớt MALCOM PC-1TL, Máy đo lực dính MALCOM TK-1S, Dụng cụ điều khiển độ nhớt MALCOM IVC-33, Máy đo tính hàn MALCOM SP-2, Máy đo lò hàn khò dạng mô-đun MALCOM series RCX-GL, Máy kiểm tra nhiệt độ lò hàn sóng MALCOM DS-10, Máy đo nhiệt độ lò hàn reflow MALCOM RCP-600, Máy kiểm tra lò hàn khò MALCOM RCP-200, Máy đo lò hàn khò dạng mô-đun MALCOM series RCX-1, Máy đo lò reflow đa kênh MALCOM FTV-16H, Máy đo nhiệt độ lò hàn sóng MALCOM DS-02, Máy kiểm tra lò hàn khò dạng không dây MALCOM RCP-60, Máy kiểm tra nhiệt độ lò hàn sóng MALCOM DS-05, Máy đo nhiệt độ lò hàn sóng lựa chọn MALCOM DS-10P, Máy đo lò hàn reflow LAN MALCOM RCR-60 , Hệ thống hiển thị biểu đồ nhiệt độ lò hàn sóng MALCOM FCP-50, Máy kiểm tra nhiệt độ loại chịu nhiệt MALCOM TL-11, Máy đo nhiệt độ lò reflow online MALCOM RMS-165LT, Vỏ chịu nhiệt độ cao MALCOM RCC-1, Máy đo nhiệt độ lò hàn sóng MALCOM FCX-GL, Máy đo nhiệt độ lò hàn sóng MALCOM FCX-GL, Máy ghi nhớ nhiệt độ MALCOM TL-12, Máy đo nhiệt độ lò hàn sóng MALCOM FCX-50, Máy đo nhiệt độ lò hàn MALCOM DS-03, Thiết bị lò hàn reflow tuyến tính MALCOM RMS-165LS, Máy đo nhiệt độ lò hàn sóng MALCOM RC-50, Kế đo tỉ trọng kỹ thuật số MALCOM MD-9900, Kế tỉ trọng kĩ thuật số MALCOM MD-03, Máy khống chế chất trợ hàn MALCOM MS-5C, Máy đo tốc độ gió trong lò hàn MALCOM RCW-1, Máy đo nồng độ ni tơ trong lò hàn reflow MALCOM RCO-1, Camera trong lò hàn reflow MALCOM RCA-1, Máy khống chế chất trợ hàn MALCOM MS-9C, Máy đo lò reflow thời gian thực MALCOM IRC-1, Hệ thống quan sát hình ảnh mối hàn MALCOM VDM-2, Hệ thống quan sát hình ảnh MALCOM VDM-1, Máy phân tích hình ảnh lò hàn MALCOM SRS-2, Máy phân tích hình ảnh lò hàn MALCOM SFA-1, Máy mô phỏng lò hàn reflow MALCOM SRS-1C, Máy đo nhiệt độ lò hàn reflow TABLE TOP MODULE MALCOM RDT-250C, Thiết bị lò hàn reflow oven MALCOM RDT-165CP, Máy đo nồng độ ô xy MALCOM OAS-1, Máy đo solder Copper MALCOM MCD-1, Máy đo tỉ trọng dung dịch MALCOM HD-1, Kế đo hấp thụ tia UV nhìn thấy – huỳnh quang vi lượng MALCOM ES-2(e-spect), Máy kiểm tra SPI MALCOM TD-6A, Máy kiểm tra SPI MALCOM TD-7A, Máy kiểm tra SPI MALCOM TD-4M, Máy trộn kem hàn MALCOM SPS-1, Solder Impurity Checker STA-2 Malcom, Dip Tester DS-10 Malcom, Flow Profiler FCX-50 Malcom, Oxygen Analyzer OAS-1 Malcom, Spriral Viscometter PCU-200 Malcom, N2 Flow Mixing Metter NAM-100 Malcom, Table Top Module Reflow Oven RDT-250C Malcom, Solder-Paste Print Inspection System TD-4M Malcom, Solder-Paste Wetting Tester SP-2 Malcom, Solder Paste Softener SPS-2000 Malcom, Solder Paste Softener SPS-1 Malcom, Real-time Reflow Checker IRC-1 Malcom, Plus α Observation Monitor RCM-C Malcom, Reflow Checker Memory Unit RCM-S Malcom, Reflow Checker Memory Unit RCM-O Malcom, SPIRALVISCOMETER PCU-02V Malcom

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin