Thiết bị hãng NIDEC SHIMPO

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-nhiet-do-hang-anritsu-cp843, Đầu đo nhiệt độ Anritsu A-124E -00-1-TC1-ASP , A-124K -00-1-TC1-ASP , Đầu đo nhiệt độ Anritsu A-164E -00-1-TC1-ASP , A-164K -00-1-TC1-ASP ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-nidec-shimpo-cp1590, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp NIDEC DT-311N. Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp NIDEC DT-315N, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp NIDEC DT-311P, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp NIDEC DT-315P, Đồng hồ hiển thị tốc độ vòng quay NIDEC DT-501XA, Đồng hồ hiển thị tốc độ vòng quay NIDEC DT-5TS, DT-5TL, Đồng hồ hiển thị tốc độ vòng quay NIDEC , Máy đo tốc độ vòng quay NIDEC DT-105A, Máy đo tốc độ vòng quay NIDEC DT-107A, Máy đo tốc độ vòng quay NIDEC DT-205LR, Máy đo tốc độ vòng quay NIDEC DT-207LR, Máy đo tốc độ vòng quay NIDEC PH-100A, Máy đo tốc độ vòng quay NIDEC PH-200L, PH-200LC, PH-200C, Bộ đếm, bộ hiển thị tốc độ vòng quay NIDEC DT-601CG, Giá kiểm tra lực kéo nén NIDEC FGS -2TV, FGS -5TV, FGS -10TV, FGS -20TV, , Giá kiểm tra lực kéo nén NIDEC FGS-50E, Giá kiểm tra lực kéo nén NIDEC FGS-100VC, FGS-250VC, Giá kiểm tra lực kéo nén NIDEC FGS-50XB-L, FGS-50XB-H, Giá kiểm tra lực kéo nén NIDEC FGS-100HB, , Giá kiểm tra lực kéo nén NIDEC FGS-5S, Giá kiểm tra lực kéo nén NIDEC FGS-50L, Giá kiểm tra lực kéo nén NIDEC FGS-50H, Đồng hồ đo lực kéo nén NIDEC MF 10 N, MF-20 N, MF-30 N, MF-50 N, MF-100, Đồng hồ đo lực kéo nén NIDEC FGJN-2, FGJN-5, FGJN-20, FGJN-50, Đồng hồ đo lực kéo nén NIDEC FGP-0.2, FGP-0.5, FGP-1, FGP-2, FGP-5, FGP-10, FGP-20, FGP-50, , Đồng hồ đo lực kéo nén NIDEC FGPX-250H, FGPX-500H, Đồng hồ đo lực kéo nén NIDEC FGPX-02, FGPX-05, FGPX-1, FGPX-2, FG, Đồng hồ đo lực kéo nén NIDEC FGRT-1, FGRT-2, FGRT-5, FGRT-10,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-acepom-cp22923, Máy gia nhiệt vòng bi hãng Acepom HEATER1600, HEATER800, HEATER400, HEATER200, HEATER100, Máy gia nhiệt vòng bi hãng Acepom HEATER50, HEATER100, HEATER200, Máy gia nhiệt vòng bi hãng Acepom ACEPOM114, ACEPOM113, ACEPOM112, ACEPOM111, ACEPOM110, Máy gia nhiệt vòng bi hãng Acepom ACEPOM135, ACEPOM134, ACEPOM133, ACEPOM132, ACEPOM131, Máy gia nhiệt vòng bi hãng Acepom ACEPOM130, Máy gia nhiệt vòng bi hãng Acepom ZX-2.0, BX-2.0, Máy gia nhiệt vòng bi hãng ACEPOM TOWER, Bộ dụng cụ bảo trì vòng bi hãng ACEPOM ACEPOM20-50, Bộ dụng cụ tháo vòng bi hãng ACEPOM ACEPOM22, Cảo thủy lực hãng ACEPOM ACEPOM2220, ACEPOM2225 ACEPOM2226 ACEPOM2227 ACEPOM2228 ACEPOM2229, Máy gia nhiệt vòng bi hãng ACEPOM AD-36 AD-60 AD-80 AD-100 AD-120 AD-180 AD-240 AD-400, Máy gia nhiệt vòng bi hãng ACEPOM ACEPOM150 ACEPOM151 ACEPOM152 ACEPOM153 ACEPOM154, Máy gia nhiệt vòng bi hãng ACEPOM ACEPOM140 ACEPOM141 ACEPOM142 ACEPOM143 ACEPOM144 ACEPOM145 ACEPOM146 ACEPOM147, Máy gia nhiệt vòng bi hãng ACEPOM ZMH-1000N, Máy gia nhiệt vòng bi hãng ACEPOM ZMH-200, Máy gia nhiệt vòng bi hãng ACEPOM ZMH-100, Máy gia nhiệt vòng bi hãng ACEPOM ZMH-50, Máy gia nhiệt vòng bi hãng ACEPOM ZMH-3800N, Máy gia nhiệt vòng bi hãng ACEPOM ZMH-2000, Máy gia nhiệt vòng bi hãng ACEPOM ZMH-200N, Máy gia nhiệt vòng bi hãng ACEPOM BX-2.0 GJW-2.0 GJW-3.6 GJW-5.0 GJW-8.0, Máy gia nhiệt vòng bi hãng ACEPOM GJW-11 GJW-14 GJW-24 GJW-40 GJW-100, Máy đo độ rung hãng ACEPOM ACEPOM312T, Máy cân chỉnh dây đai, puly hãng ACEPOM ACEPOM10, Máy cân chỉnh dây đai, puly hãng ACEPOM ACEPOM511, Máy cân chỉnh dây đai, puly hãng ACEPOM ACEPOM510, Thiết bị nghe phát hiện rò rỉ bằng siêu âm hãng ACEPOM ACEPOM362, Thiết bị nghe phát hiện rò rỉ bằng siêu âm hãng ACEPOM ACEPOM360, Thiết bị kiểm tra tình trạng động cơ hãng ACEPOM ACEPOM351, Thiết bị kiểm tra lỗi động cơ hãng ACEPOM ACEPOM350, Bộ ghi dữ liệu hãng ACEPOM ACEPOM343, Súng đo nhiệt độ hãng ACEPOM ACEPOM341, Thiết bị đo nhiệt độ hãng ACEPOM ACEPOM340, Máy kiểm tra tình trạng vòng bi hãng ACEPOM ACEPOM333, Máy kiểm tra tình trạng vòng bi hãng ACEPOM ACEPOM332, Máy kiểm tra tình trạng vòng bi hãng ACEPOM ACEPOM331, Máy cân bằng động cơ hãng ACEPOM ACEPOM320, ACEPOM33, Máy đo độ rung phòng chống cháy nổ hãng ACEPOM ACEPOM315, Máy đo độ rung phòng chống cháy nổ hãng ACEPOM ACEPOM314, Máy cân bằng động cơ hãng ACEPOM ACEPOM32, Máy cân bằng động cơ hãng ACEPOM ACEPOM31, Máy cân chỉnh thẳng hàng trục động cơ hãng ACEPOM ACEPOM 521, ACEPOM 520, ACEPOM 522, Máy cân chỉnh thẳng hàng trục động cơ hãng ACEPOM ACEPOM50, Máy cân chỉnh thằng hàng hãng ACEPOM ACEPOM51, Bút đo độ rung hãng ACEPOM ACEPOM311 WSJ-E, Máy đo độ rung và cân bằng động cơ hãng ACEPOM ACEPOM321, ACEPOM329, Súng đo thân nhiệt hãng ACEPOM ACEPOM3242, Máy kiểm tra vòng bi hãng ACEPOM ACEPOM330, Máy đo độ rung hãng ACEPOM LD1083, Máy đo độ rung hãng ACEPOM ISV2101, Máy đo độ rung hãng ACEPOM ACEPOM312, Máy đo độ rung hãng ACEPOM ACEPOM310, Máy đo độ rung hãng ACEPOM ACEPOM313, Thiết bị kiểm tra động cơ hãng ACEPOM ACEPOM353, Máy đo độ cứng siêu âm hãng ACEPOM ACEPOM6811, Máy đo độ cứng siêu âm UIC hãng ACEPOM ACEPOM6810, Máy đo độ nhám hãng ACEPOM ACEPOM6100, Máy đo độ nhám hãng ACEPOM ACEPOM6110, ACEPOM6120, Máy đo độ cứng hãng ACEPOM ACEPOM820, Máy phát hiện rò rỉ đường ống nước hãng ACEPOM ACEPOM681, Máy phát hiện rò rỉ đường ống nước hãng ACEPOM ACEPOM685, Máy đo kích thước 2D bằng hình ảnh hãng ACEPOM ACEPOM 5040H, ACEPOM 4030H, ACEPOM 3020H, ACEPOM 2010H, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ hãng ACEPOM ACEPOM612, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ hãng ACEPOM ACEPOM613 , Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ hãng ACEPOM ACEPOM611, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ hãng ACEPOM ACEPOM610A ACEPOM610B ACEPOM610C, Máy kiểm tra lỗ hổng lớp phủ sơn mạ hãng ACEPOM ACEPOM3000, Máy kiểm tra lỗ hổng lớp phủ sơn mạ hãng ACEPOM ACEPOM-DC30

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-malcom-cp21257, SPIRAL VISCOMETER PCU-02V Malcom, REFLOW CHECKER RCX-1 Malcom, REFLOW CHECKER MEMORY UNIT RCM-O Malcom, REFLOW CHECKER MEMORY UNIT RCM-S Malcom, REFLOW CHECKER MEMORY UNIT RCM-W Malcom, REFLOW CHECKER MEMORY UNIT RCM-T Malcom, PLUS α OBSERVATION MONITOR RCM-C Malcom, COMPACT REFLOW CHECKER RCP-200 Malcom, REAL-TIME REFLOW CHECKER IRC-1 Malcom, SOLDER PASTE SOFTENER SPS-1 Malcom, SOLDER PASTE SOFTENER SPS-2000 Malcom, SOLDER-PASTE TACKINESS TESTER TK-1S Malcom, SOLDER-PASTE WETTING TESTER SP-2 Malcom, SOLDER-PASTE PRINT INSPECTION SYSTEM TD-6A Malcom, SOLDER-PASTE PRINT INSPECTION SYSTEM TD-4M Malcom, REFLOW SIMULATOR SRS-1C Malcom, TABLE TOP MODULE REFLOW OVEN RDT-250C Malcom, COMPACT REFLOW OVEN RDT-165CP Malcom, N2 FLOW MIXING METER NAM-100 Malcom, SPIRAL VISCOMETER PCU-200 Malcom, SPIRAL VISCOMETER PC-10 Malcom, OXYGEN ANALYZER OAS-1 Malcom, FLOW PROFILER FCX-50 Malcom, FLUX CONTROLLER MS-5C Malcom, DIP TESTER DS-10 Malcom, SOLDER IMPURITY CHECKER STA-2 Malcom, Thiết bị kiểm tra kem hàn Malcom TK-1S, Máy đo độ nhớt Malcom PC-10AA, Máy đo độ nhớt Malcom PC-11, PC-11A, PC-11B, PC-11C, Máy đo độ nhớt Malcom PCU-285, Máy đo độ nhớt Malcom PCU-02V, Bộ ghi nhiệt độ MALCOM TL-12X, THERMOLOGGER (TL-12X), Bộ ghi nhiệt độ MALCOM FLOW PROFILER FCX-50, Cảm biến nhiệt độ hãng MALCOM type K, Bộ ghi nhiệt độ hãng MALCOM REAL-TIME REFLOW CHECKER (IRC-1), Bộ ghi nhiệt độ hãng MALCOM COMPACT REFLOW CHECKER(RCP-200), Bộ ghi nhiệt độ hãng MALCOM REFLOW CHECKER MEMORY UNIT RCM-W, Bộ ghi nhiệt độ hãng MALCOM REFLOW CHECKER MEMORY UNIT RCX-R, Bộ ghi nhiệt độ hãng MALCOM REFLOW CHECKER MEMORY UNIT RCX-V, Bộ ghi nồng độ khí Oxy O2 MALCOM RCM-O REFLOW CHECKER MEMORY UNIT, Bộ ghi nhiệt độ MALCOM REFLOW CHECKER MEMORY UNIT (PLUS α 6 CHANNELS RCM-T), Bộ ghi nhiệt độ MALCOM REFLOW CHECKER (MODULAR TYPE RCX-1), Bộ ghi nhiệt độ MALCOM REFLOW CHECKER RCM-C, Thiết bị đo nhiệt độ MALCOM Dip Tester DS-10S, Thiết bị đo nhiệt độ MALCOM Dip Tester DS-10, Máy đo nồng độ Oxy O2 MALCOM OXYGEN ANALYZER(OAS-1), Bộ điều khiển MALCOM FLUX CONTROLLER (MS-9C), Máy quang phổ hãng MALCOM FLUORESCENCE SPECTROPHOTOMETER (MBS-1), Máy trộn chân không MALCOM VACUUM MIXING SYSTEM (SYRINGE TYPE SY-8VMCS), Máy trộn chân không MALCOM VACUUM MIXING SYSTEM (SYRINGE TYPE SY-2V), Máy quang phổ MALCOM SPECTROPHOTOMETER(PNE-2080). Máy làm mềm keo hàn MALCOM SOLDER PASTE SOFTENER SPS-10, Máy làm mềm keo hàn MALCOM SOLDER PASTE SOFTENER SPS-2000, Máy đo tỷ trọng MALCOM SPECIFIC GRAVITY METER (HD-1), Thiết bị đo tỷ trọng MALCOM SPECIFIC GRAVITY CONTROLLER (MD-9900)

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-tianxing-cp21403, Máy đo chiều dày lớp phủ ED400 Tianxing, Máy đo độ cứng Barcol Impressor 934-1 Tianxing, Máy đo độ cứng Barcol Impressor 935, Máy đo độ cứng Barcol Impressor 936, Kìm đo độ cứng thanh nhôm Webster W-20, W-20a, W-20b, Kìm đo độ cứng thanh nhôm Webster W-B75, W-B75b Tianxing, Kìm đo độ cứng thanh nhôm, lá thép Webster W-B92 Tianxing, Kìm đo độ cứng thanh nhôm, lá thép Webster W-BB75 Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell PHB-200 Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell PHB-3000 Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell PHB-3000a Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell PHB-750 Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell Ms-1a Tianxing, Thiết bị đo độ cứng Brinell bằng hình ảnh Ms-1b Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell PHB-1 Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell PHB-150 Tianxing, Máy đo độ cứng Rockwell PHR-200 Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell and Rockwell PHBR-200 Tianxing, Máy đo nhiệt độ bề mặt LT-02 Tianxing, Máy đo độ cứng Rockwell di động PHR-1 Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell và Rockwell di động PHBR-2 Tianxing, Thiết bị đo nhiệt độ bề mặt LT-06 Tianxing, Máy đo độ cứng Rockwell di động PHR-2 Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell and Rockwell PHBR-16 Tianxing, Máy đo độ cứng Rockwell PHR-16 Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell and Rockwell PHBR-32 Tianxing, Máy đo độ cứng Rockwell PHR-32 Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell and Rockwell PHBR-64 Tianxing, Máy đo độ cứng Rockwell PHR-64 Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell and Rockwell PHBR-100 Tianxing, Máy đo độ cứng Brinell and Rockwell PHBR-4-3 Tianxing, Máy đo dộ cứng Rockwell PHR-100 Tianxing, Máy đo độ cứng C-Clamp Brinell and Rockwell PHBR-8-4 Tianxing, Máy đo độ cứng C Clamp Rockwell PHR-4-3 Tianxing, Máy đo độ cứng C-Clamp Brinell and Rockwell PHBR-8-10 Tianxing, Máy đo độ cứng C Clamp Rockwell PHR-8-4 Tianxing, Máy đo độ cứng C-Clamp Brinell and Rockwell PHBR-20-12 Tianxing , Máy đo độ cứng C Clamp Rockwell PHR-8-10 Tianxing, Máy đo độ cứng C Clamp Rockwell PHR-20-12 Tianxing, Máy đo độ cứng Superficial Rockwell PHR-1S Tianxing, Superficial Rockwell Hardness Tester PHR-2S Tianxing, Máy đo độ cứng Superficial Rockwell PHR-1ST Tianxing, Máy đo độ cứng Superficial Rockwell PHR-1ST Tianxing

Thiết bị đo tấm pin năng lượng mặt trời Seaward PV200, Thiết bị đo tấm pin năng lượng mặt trời Seaward PV200, Thiết bị đo tấm pin năng lượng mặt trời Seaward Solar Utility Pro 433

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin