Thiết bị hãng PCE Instruments

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầ giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-as-one-cp1409, Máy đo độ PH AS ONE ECPC70043S, Máy đo độ PH AS ONE ECPH270042GS, Máy đo độ dẫn điện AS ONE ECCON270043S, Máy đo độ dẫn điện AS ONE ECCON70043S, Máy đo độ dẫn điện AS ONE AS710, Bút đo pH AS ONE pHTestr10, pHTestr20, pHTestr30, Máy đo nồng độ ORP AS ONE ORPtestr10, Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu AS ONE AS810, Máy đo nồng độ oxy hòa tan DO AS ONE AS720, Máy đo độ pH và nồng độ oxy hòa tan DO AS ONE(DO450) ECDOWP45003K, Máy đo độ pH và độ dẫn điện AS ONE PCD650 Set, CyberscanPCD650, Máy đo độ pH và độ dẫn điện AS ONE (PC450) ECPCWP45004K, Máy đo độ pH và độ dẫn điện AS ONE (CON150) ECCONWP15003K, Máy đo độ pH AS ONE (PH450) ECPHWP45003K, Máy đo độ pH AS ONE PH150 ECPHWP15003K, Máy đo độ đục AS ONE TBD700, Máy đo độ đục AS ONE TN100IR, Máy đo độ ồn AS ONE SL8850, SL815, Máy đo độ ồn AS ONE TM-102, TM-103, TM-100, Máy đo độ ồn AS ONE SM-325, Máy đo cường độ ánh sáng, đo màu ánh sáng AS ONE ST520, Máy đo cường độ tốc độ gió AS ONE TFV-01, Máy đo cường độ tốc độ gió AS ONE TM-412, TM-413, Máy đo cường độ tốc độ gió AS ONE AM-260, Máy đo cường độ tốc độ gió AS ONE TM-4001, Máy đo cường độ ánh sáng AS ONE TM-205, TM-209M, Máy đo cường độ ánh sáng AS ONE LM-331, LM-332, Máy đo cường độ ánh sáng AS ONE LM-230, Máy đo cường độ ánh sáng AS ONE AR813A, Nồi hấp tiệt trùng AS ONE KM-450V, KM-300V, KM-600V, Nồi hấp tiệt trùng AS ONE NCC-16LVB, NCC-16LV, Nồi hấp tiệt trùng AS ONE NCC-1701B, NCC-1701, Kính lúp để bàn AS ONE 8062D3LED, Kính lúp kẹp bàn AS ONE LC, Camera nội soi AS ONE VB150, Camera nội soi AS ONE PST-2486, Camera nội soi AS ONE PST-2486-ESA-R2, Camera nội soi AS ONE F300-49-SWITCH-1M-SR, Kính hiển vi điện tử AS ONE DX-038S, Kính hiển vi điện tử AS ONE WAT3045, Kính hiển vi điện tử AS ONE DX-012B, Máy quang phổ UV AS ONE ASV11D-H, Máy quang phổ UV AS ONE ASUV-6300PC, Máy quang phổ UV AS ONE ASUV-3100PC, Thiết bị đo nhiệt độ điểm nóng chảy AS ONE ATM-01, ATM-02, Máy kiểm tra thử nghiệm rung động AS ONE CV-301M, Máy kiểm tra thử nghiệm rung động AS ONE CV-101A, Máy kiểm tra thử nghiệm rung động AS ONE CV-101M, Máy đo tốc độ vòng quay AS ONE LED Stroboscope , Máy đo tốc độ vòng quay AS ONE RM-250, Thiết bị đo áp suất chân không, đo chênh áp AS ONE , Thiết bị đo áp suất chân không, đo chênh áp AS ONE , Đồng hồ đo áp suất điện tử AS ONE DPG5, Máy đo độ nhớt AS ONE CL-1, Cân sấy ẩm AS ONE HM1105, HMA1101, Cân sấy ẩm AS ONE 65G0001G, 150G0001G, Máy đo độ ẩm gỗ, độ ẩm vật liệu AS ONE M-290, M-291, Khúc xạ kế đo độ ngọt AS ONE RAB-10, RAB-18, , Khúc xạ kế đo độ cô đặc nước muối AS ONE RAS-050, Khúc xạ kế đo độ mặn nước biển AS ONE RAWS-100, , Máy đo nồng độ cồn AS ONE DAAL-25, Máy đo nồng độ muối, độ mặn AS ONE ASSC500, Máy đo nồng độ muối, độ mặn AS ONE TS-391, Máy đo độ ngọt, độ đường AS ONE ASRE1000, Thiết bị đo nhiệt độ AS ONE TM-80N, Thiết bị đo nhiệt độ AS ONE TM-82N, Thiết bị đo nhiệt độ AS ONE DP-3A, Thiết bị đo nhiệt độ AS ONE IT-2000, Thiết bị đo nhiệt độ AS ONE TM-300, TM-301, Thiết bị đo nhiệt độ AS ONE TM-200, TM-201, Thiết bị đo nhiệt độ AS ONE WT-100, WT-200, WT-300, Thiết bị đo nhiệt độ AS ONE ASF-270T, Súng đo nhiệt độ hồng ngoại AS ONE TN49SJBUG, Súng đo nhiệt độ hồng ngoại AS ONE TN43CJ0, Súng đo nhiệt độ hồng ngoại AS ONE TN418JCR, Camera ảnh nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt hồng ngoại AS ONE , Camera ảnh nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt hồng ngoại AS ONE TIM-03, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm AS ONE A-230-W, A-230-P, , Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm AS ONE RX-350TH, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm AS ONE DL171, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ AS ONE ADL12 (K12), ADL12(K12), Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ AS ONE AL-3A, Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ AS ONE TXN-200AL, Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ AS ONE TXN-25A, Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ AS ONE SPC-100, , Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ AS ONE TJA-450P, , Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ AS ONE TP-4NK, TP-4NP, Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ AS ONE TS-K, TS-K3, TS-P, Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ AS ONE TXN400E, TXN700B, Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ AS ONE TXN800WAL, Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ AS ONE TC-1000A, TC-2000A, TC-3000A, Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ AS ONE TXN800W, Cân điện tử AS ONE WPS3K1, WPS6K1, WPS15K2, WPS30K2, Cân điện tử AS ONE PBW210, PBW410, PBW2200, PBW4200, Cân điện tử AS ONE AXA1003, AXA3003, AXA10002, AXA20002, Cân điện tử AS ONE WPB3K1, WPB6K1, WPB15K2, Cân điện tử AS ONE AXB30001, AXB60001, , Cân điện tử AS ONE IB-300, IB-1K, IB-3K, Cân phân tích AS ONE ITX120, ITX220, Cân phân tích AS ONE IUY-200, IUX-200, IUW-200D, Cân phân tích AS ONE ASP114, Cân điện tử AS ONE PFB1200-2, PFB2000, Cân điện tử AS ONE ACS200, ACS500, ACS5000, Cân phân tích AS ONE 210G1mgi, 2200G001Gi,, Cân phân tích AS ONE 200G 0.01G, 500G 0.1G, 2000G 0.1G, Cân phân tích AS ONE ASPRO ASR64/E, ASR124/E, , Cân điện tử AS ONE CPB6K0.1N, CPB15K0.2N, CPB30K0.5N, Cân điện tử AS ONE DB-Ⅱ JR-60, DB-IIJR-60, DB-Ⅱ JR-150, DB-IIJR-150, Máy ép mẫu nóng AS ONE H400-01, H400-05, H400-15, Máy ép mẫu nóng AS ONE MNP2-002D, MNP-002, MNP-001, Máy đồng hóa mẫu AS ONE HG-200, Máy đồng hóa mẫu AS ONE HM-300, HM-310, Máy đồng hóa mẫu AS ONE S-303, S-203, Máy quay ly lâm AS ONE 444315-100, Máy quay ly lâm AS ONE MF-12000, Máy cô quay DLAB RE100-Pro, Máy quay ly tâm DLAB DM1424, Tủ sấy AS ONE EO-300 V, EO-450 V ETTAS, Tủ sấy AS ONE EOP-300 V, EOP-450 V, Tủ sấy AS ONE OFWP-300V-R, OFWP-450V-R, , Tủ sấy AS ONE FC-1000, FC-2000, Tủ sấy chân không AS ONE VO-FR1, Tủ sấy AS ONE OF-300SB-R, OF-450SB-R, OF-600SB-R, Tủ sấy AS ONE OFW-300SB-R, OFW-450SB-R, OFW-600SB-R, Tủ sấy AS ONE SONW-300SB, , Tủ sấy AS ONE EO -600 V, EO -700 V, Tủ sấy AS ONE EOP -600 V, EOP -700 V, Tủ sấy AS ONE AVO-200V-CR, AVO-250V-CR, AVO-310V-CR, Tủ sấy AS ONE HTO-300S, HTO-450S ETTAS,

Cảm biến báo mức Shinko LV-300,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-pce-cp810, Súng đo nhiệt độ từ xa bằng hồng ngoại PCE-ITF 10, Súng đo nhiệt độ từ xa bằng hồng ngoại PCE-890U, PCE-895,, Súng đo nhiệt độ từ xa bằng hồng ngoại PCE-894, PCE-889B, Súng đo nhiệt độ từ xa bằng hồng ngoại PCE-779N, PCE-780, , Súng đo nhiệt độ từ xa bằng hồng ngoại PCE-777N, , Súng đo nhiệt độ từ xa bằng hồng ngoại PCE-666, PCE-670, Súng đo nhiệt độ từ xa bằng hồng ngoại PCE-660, Súng đo nhiệt độ từ xa bằng hồng ngoại PCE-600, Súng đo nhiệt độ từ xa bằng hồng ngoại PCE-JR 911, Máy đo màu PCE-RGB2, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương PCE-HT 300, Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương PCE-HT 120, Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển PCE-THB 40, Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm PCE-HT110, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PCE-330, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm đọng sương PCE-313A, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm đọng sương PCE-320, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm đọng sương PCE-THB 38, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm PCE-HT 112, PCE-HT 114, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm PCE-555, Bộ đo khí tượng, thời tiết PCE-FWS 20, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương PCE-HVAC 3. Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương PCE-313A-ICA, Máy đo bước sóng ánh sáng PCE-TT 100, Máy đo năng lượng ánh sáng mặt trời PCE-SPM 1, Máy đo cường độ ánh sáng PCE-L 100, Máy đo cường độ ánh sáng PCE LXT-TRM, Máy đo cường độ ánh sáng PCE-EM 888, Máy đo cường độ ánh sáng PCE-EM 883, Máy đo cường độ ánh sáng PCE-LED 20, Máy đo cường độ ánh sáng PCE-EM 882, Máy đo cường độ ánh sáng PCE-170 A, Máy đo cường độ ánh sáng PCE-VDL 16I, Máy đo ánh sáng đèn LED Spectrometer PCE-CRM 40, Máy đo độ ồn PCE-432, Máy đo độ ồn PCE-428, Máy đo độ ồn PCE-318, Máy đo độ ồn PCE-MSM 4, Máy đo độ ồn PCE-322A, Máy đo độ ồn PCE-353, Máy đo độ ồn PCE-MSL 1, Máy đo tốc độ vòng quay PCE RT STROBE 3000 LED, RT STROBE 5000 LED, Máy đo tốc độ vòng quay PCE-LES 100, Máy đo tốc độ vòng quay PCE-DSX 20, Máy đo tốc độ vòng quay PCE-OM 15, Máy đo tốc độ vòng quay PCE-T 260, PCE-T 260-ICA, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại PCE-TC 34, Đồng hồ vạn năng, Camera nhiệt hồng ngoại PCE-HDM 15, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại PCE-TC , Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại PCE-TC 29, , Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại PCE-TC 24, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại PCE-HDM , Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại PCE-TC 28, Đồng hồ đo áp suất chuẩn điện tử PCE-DPG 10, PCE-, Thiết bị đo áp suất cầm tay PCE-932, Thiết bị đo áp suất khí quyển PCE-THB 40, Thiết bị đo áp suất, chênh áp PCE-910, PCE-917, Thiết bị đo áp suất, chênh áp PCE-P15, PCE-P30, Thiết bị đo áp suất, chênh áp PCE-P01, PCE-P05, Thiết bị đo áp suất, chênh áp PCE-PDA 100L, PCE-PDA A100L, Thiết bị đo áp suất, chênh áp PCE-PDA 01L, PCE-PDA 1L, Đồng hồ đo áp suất điện tử PCE-DMM 60, Đồng hồ đo áp suất điện tử PCE-DMM 50, PCE-DMM 51, PCE-DMM 21, Máy đo phóng xạ, bức xạ PCE SM-3-D, Máy đo phóng xạ, bức xạ PCE RD1706, Máy đo phóng xạ, bức xạ PCE RD1503, Máy đo phóng xạ, bức xạ PCE Gamma-Easy, Máy đo phóng xạ, bức xạ PCE Corentium PLUS, Liều kế cá nhân PCE PM1208M, Liều kế cá nhân PCE RKP, Máy đo phóng xạ, bức xạ PCE GS-1, GS-2, GS-3, Máy đo phóng xạ, bức xạ PCE Corentium HOME, Máy đo phóng xạ, bức xạ PCE-RAM 10, Máy đo năng lượng mặt trời PCE-SPM 1, Máy đo cường độ điện từ trường PCE-G28, Máy đo cường độ điện từ trường PCE-EM 29, Máy đo cường độ tia cực tím UV PCE-UV34, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ PCE-CT 24FN, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ PCE-CT 25, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ PCE-CT 30, PCE-CT 30-ICA, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ PCE-CT 50, PCE-CT 50-, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ PCE-CT 40, PCE-CT 40-ICA, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ PCE-CT 5000, PCE-CT 5000-ICA, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ PCE-CT 27FN, PCE-CT 27FN-ICA, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ PCE-CT 28, PCE-CT 28-ICA, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ PCE-CT 5000H, PCE-CT 5000H-ICA, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ PCE-CT 100, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ PCE-CT 65, PCE-CT 65-ICA, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ PCE-CT 26FN, PCE-CT 26FN-ICA, Máy đo chiều dày bằng siêu âm PCE-USC 20, Máy đo chiều dày bằng siêu âm PCE-FD 20, Thiết bị nghe siêu âm phát hiện rò rỉ khí nén PCE-LDC 10, Thiết bị đo lưu lượng bằng siêu âm PCE-TDS 100H, PCE-TDS 100HS, Máy đo chiều dày siêu âm PCE-TG 250, Máy đo chiều dày siêu âm PCE-TG 300, Máy đo chiều dày siêu âm PCE-TG 100, PCE-TG 120, PCE-TG 110, Máy đo chiều dày siêu âm PCE-TG 50, Máy đo cường độ từ trường Gauss Meter PCE-G28, Máy đo cường độ từ trường PCE-EMF 823, Máy đo nồng độ Formaldehyde Meter AQ-200 , Máy đo nồng độ Formaldehyde Meter PCE-, Máy đo nồng độ Formaldehyde Meter PCE-RCM 8, Máy đo nồng độ Formaldehyde Meter PCE-HFX 100, Máy đo nồng độ Formaldehyde Meter HFX205, Máy đo nồng độ Formaldehyde Meter PCE-VOC 1, Máy đo tốc độ gió, áp suất, chênh áp PCE-HVAC 2, Máy đo tốc độ gió PCE-423, Máy đo tốc độ gió PCE-007-ICA, Máy đo tốc độ gió PCE-PDA 10L, Máy đo độ cứng siêu âm PCE-5000, Máy đo độ cứng siêu âm PCE-3000UL, PCE-3500, Máy đo độ cứng siêu âm PCE-3000U, Súng bật nảy độ cứng bê tông PCE-HT 225E, Máy đo độ cứng PCE-2550, Máy đo độ cứng PCE-950, PCE-950-ICA , Máy đo độ cứng PCE-900, Máy đo độ cứng Barcol PCE-1000N, Máy đo độ cứng PCE-2500N, Máy đo độ cứng cao su, nhựa PCE-DDD 10, PCE-DDO 10, Búa đo độ cứng bê tông PCE-HT-225A, PCE-HT-75, Máy đo độ cứng cao su, nhựa PCE-DX-AS, Máy đo độ cứng cao su, nhựa PCE-DD-A, PCE-DD-D, Máy đo độ cứng PCE-2900, Máy đo độ cứng PCE-2600N-ICA, Máy đo độ nhám PCE-RT 2300, PCE-RT 2300-ICA, Máy đo độ nhám PCE-RT 2200, PCE-RT 2200-ICA, Máy đo độ nhám PCE-RT 1200, PCE-RT 2000, Máy đo độ nhám PCE-RT 11, PCE-RT 11-ICA, Máy đo độ nhám PCE-RT 10, PCE-RT 10-ICA , Máy đo độ nhớt PCE 100100 , Máy đo độ nhớt PCE Viscolite d21, Viscolite d15, Máy đo độ nhớt PCE B-One Plus, Máy đo độ nhớt PCE-RVI 5, PCE-RVI 2 V1L, PCE-RVI 2 V1R, Máy đo độ nhớt PCE-RVI 4 VP 20, PCE-RVI 4 VP 60, , Máy đo độ nhớt PCE-RVI 3 VP20, PCE-RVI 3 VP60, Máy đo độ nhớt PCE-RVI 6 , Máy đo độ nhớt PCE-RVI 1, Máy đo và phân tích độ rung PCE-VM 31 , Máy đo và phân tích độ rung PCE-VM 25, Máy đo độ rung PCE-VM 20, Máy đo độ rung và tốc độ vòng quay PCE-VT 204, Máy đo và phân tích độ rung PCE-VM 3D, Máy đo và phân tích độ rung PCE-VDR 10, Thiết bị phân tích rung động PCE-VD 3 , Thiết bị phân tích rung động PCE-VDL 24I, Thiết bị phân tích rung động PCE-VDL 16I, Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-PQC 32EU, , Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-PQC 13EU, PCE-PQC 12EU, Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-PCO 2, Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-PCO 1, Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-MPC 20, Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-AQD 20, Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-MPC 10 , Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-RCM 12 , Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-RCM 11 , Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-RCM 16, Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-RCM 15, Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-RCM 10, Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-RCM 8, Máy đo nồng độ bụi, máy đếm hạt bụi PCE-RCM 05, Thiết bị đo lưu lượng siêu âm PCE-TDS 100H / HS, Máy đo cường độ từ trường PCE-MFM 3000, Máy đo tốc độ gió PCE-A420 PCE, Máy đo tốc độ gió loại bỏ túi PCE-ST1 PCE, Máy đo tốc độ gió loại bỏ túi PCE-AM81 PCE, Máy đo tốc độ gió PCE-423 PCE, Máy đo nhiệt độ PCE-T317 PCE, Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 8 kênh PCE-T 800 PCE, Máy đo nhiệt độ 12 kênh PCE-932 PCE, Máy đo vi khí hậu PCE-FWS20 PCE, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, lưu lượng gió PCE-, Máy đo bức xạ nhiệt PCE-SPM 1 PCE, Máy đo chất lượng không khí PCE-AC-2000 PCE, Máy đo tốc độ gió PCE-007 PCE, Thiết bị phát hiện, dò khí PCE-LD1 PCE, Máy đo ánh sáng PCE-172 PCE, Máy đo ánh sáng PCE-174 PCE, Máy đo độ ồn PCE-353 LEQ PCE, Máy đo độ ồn PCE-318 PCE, Máy đo độ ồn PCE-999 PCE, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm gỗ PCE-WMH3 PCE, Máy đo tốc độ vòng quay PCE-DT 65 PCE, Thiết bị đo lực kéo, nén PCE-FM50/PCE-FM200 PCE, Thiết bị đo lực kéo, nén PCE-FM 1000 PCE, Máy đo khoảng cách bằng laser PCE-LRF 600 PCE, Máy đo độ nhám bề mặt PCE-RT 1200 PCE, Máy đo độ nhám bề mặt PCE-RT 11 PCE, Máy đo màu sắc PCE-TCR 200 PCE, Máy đo từ trường PCE-G 28 PCE, Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại PCE-888 PCE , Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại PCE-889 PCE, Camera đo nhiệt độ PCE-TC 2 PCE, Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3 PCE, Camera đo nhiệt độ PCE-TC 31 PCE, Camera đo nhiệt độ PCE-IVT 1 PCE, Thiết bị đo độ dày vật liệu PCE-TG 250, Máy đo tốc độ vòng quay dạng đèn chớp PCE-OM15, Thiết bị đo độ rung PCE-VT1000 PCE, Máy đo độ rung, đo tốc độ vòng quay động cơ PCE-, Thiết bị đo độ rung PCE-VT2600 PCE, Máy đo độ rung PCE-VT 2800 PCE, Máy đo độ rung PCE-VM 5000 PCE, Máy đo độ cứng bê tông PCE-HT 225A PCE, Thiết bị đo vòng quay động cơ PCE-T236 PCE, Máy đo độ dày vật liệu PCE-TG 100 PCE, Máy đo độ cứng vật liệu PCE-2000 PCE, Máy đo độ dày lớp phủ PCE-CT 60 PCE, Thiết bị đo độ cứng cao su và vật liệu đàn hồi PCE-HT200 PCE , Thiết bị đo độ cứng cao su và vật liệu đàn hồi PCE-DX A PCE, Thiết bị đo độ cứng cao su, nhựa PCE-HT210 PCE, Máy đo độ cứng kim loại PCE-2800 PCE, Máy đo độ cứng short A PCE-DD-A PCE, Máy đo độ cứng short D PCE-DD-D PCE, Máy đo độ cứng cầm tay PCE-2500 PCE,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-omega-cp893, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH-25U, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH11C, HH12C, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH911T, HH912T, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HHC201, HHC210, HHC280, HHC281, HHC261, HHC230, , Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH81A, HH82A, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH90, HH91, HH92, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH501AS, HH501BR, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH67, HH68K, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH800A, HH801A, HH801B, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Omega HH931T, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Omega OM-HL-EH-TC, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Omega HH147AU, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Omega HH309A, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Omega HH374, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Omega HH520, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Omega HH378, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Omega RDXL8, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH1304P¸ Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH1384 , Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH200A, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH306A, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH308, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Omega HH314A Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH500P , Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH501DK, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH506A, HH506RA, Thiêt bị đo nhiệt độ Omega HH508, HH509, Thiêt bị đo nhiệt độ Omega HH74K, Thiêt bị đo nhiệt độ Omega HHM63C, HHM63F, Thiêt bị đo và ghi nhiệt độ Omega OM-2041, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Omega RH318, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Omega RHXL3SD, Thiết bị đo nhiệt độ Omega 871A, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH20SW-J, HH20SW-K, HHSW-T, Đồng hồ vạn năng, đo nhiệt độ Omega HHM9007R, Thiết bị đo nhiệt độ Omega HH42A, Thiết bị đo nhiệt độ Omega DP8891, Thiết bị đo nhiệt độ Omega 865F, Omega 866C, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ hồng ngoại , Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ hồng ngoại , Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ hồng ngoại Omega OS423-LS, OS423HT-, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ hồng ngoại , Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ hồng ngoại , Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ hồng ngoại Omega OS3753, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ hồng ngoại Omega OS418L, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ hồng ngoại Omega OS540, OS542, , Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ hồng ngoại , Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ hồng ngoại Omega OS768-LS, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ hồng ngoại Omega OS418-LS, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ hồng ngoại Omega OS-PEN9, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ hồng ngoại , Thiết bị đo và ghi nhiệt độ hồng ngoại Omega OM-CP-IRTC101A, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Omega RDXL6SD-USB, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Omega HH1384, Bộ ghi nhiệt độ Omega OM-CP-ETR101A-KIT¸Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại Omega OM-CP-, Bộ ghi nhiệt độ Omega OM-CP-OCTTEMP-A and OM-CP-, Bộ ghi nhiệt độ Omega OM-CP-OCTTHERMOVAULT, Bộ ghi nhiệt độ Omega OM-CP-QUADRTD, Bộ ghi nhiệt độ Omega OM-CP-QUADTHERMOVAULT, Bộ ghi nhiệt độ Omega OM-CP-QUADTEMP-A and OM-CP-QUADTEMP2000, Bộ ghi nhiệt độ Omega RDXL8 , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ, nhiệt kế chuẩn Omega CL3512A, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Omega CL427 Series. Thiết bị hiệu chuẩn tần số Omega CL535, Thiết bị mô phỏng cặp nhiệt điện Omega CL540ZA, Thiết bị mô phỏng nhiệt điện trở RTD Omega CL543B , Thiết bị mô phỏng nhiệt điện trở RTD Omega CL510A-10, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Omega CL900A and CL950A , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Omega CL-700A Series , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Omega CL-770A, 780A, 790A Series, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Omega CL-355A, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Omega CL1000, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Omega CL1201, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Omega TRCIII-A, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Omega CL900 and CL950, Bể điều nhiệt Omega HCTB-3000 and RCTB-3000, Thiết bị mô phỏng cặp nhiệt điện, can nhiệt Omega CL601K, Nguồn cấp tuyến tính Omega PSU505, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Omega CL3001, Thiết bị hiệu chuẩn dòng điện vòng lặp Omega CL530 , Thiết bị hiệu chuẩn dòng điện vòng lặp Omega CL309A, Nhiệt kế chuẩn sợi quang Omega FOB100 Series, Nhiệt kế chuẩn chính xác cao Omega DP9602 Series, Nhiệt kế chuẩn chính xác cao Omega DP9601 Series , Nhiệt kế chuẩn chính xác cao Omega 5830 Series, Thiết bị áp suất HHP-2000 Omega, Thiết bị áp suất HHP4200 Series Omega, Thiết bị độ ẩm OM-DVTH Omega, Thiết bị độ ẩm OS418L Omega Thiết bị độ ẩm RHB-1500 Series Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc UV1000 Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc Series 870 Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc RHXL3SD Omega , Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc RH318 Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc OM-2041 Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HHM-MN Series Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HH74K Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HH500P Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HH314A Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HH306A Omega , Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HH200A Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HH1384 Omega, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại OS137 Series Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc PHH-7000 Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc RH700 Omega , Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 450 Series Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HH501 Series Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HH67 and HH68K Omega, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại OS-FS Omega, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại OS-VIR50 Omega, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại HHM-EX830 Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc omegaette® hh300 series omega, Thiết bị độ ẩm RHCN-7000 Series Omega, Thiết bị độ ẩm RH80 Series Omega, Thiết bị độ ẩm RH32 Omega, Thiết bị độ ẩm RH297 Series Omega, Thiết bị độ ẩm RH1362P Omega, Thiết bị độ ẩm RH-202-Series Omega, Thiết bị độ ẩm HX80A Series Omega, Thiết bị độ ẩm HHMM257 Series Omega, Thiết bị độ ẩm ETF012 Series Omega, Thiết bị độ ẩm RH820 Series Omega, Thiết bị áp suất PCL41 Omega, Thiết bị áp suất HHP360 Omega, Thiết bị áp suất DPG701 Omega, Thiết bị đo lưu lượng HHF144 Series Omega, Thiết bị đo lưu lượng HHF-SD2 Omega, Thiết bị đo lưu lượng HH-USD Series Omega, Thiết bị đo lưu lượng FD613 and FD614 Omega, Thiết bị đo lưu lượng HHF91 Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HH508 and HH509 Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc CL3512A Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HH374 Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HH90 Omega , Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HH81A & HH82A Series Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc CDH-280-KIT Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HHAQ-107 Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc UWBT Omega, Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc HHC200-Series Omega, Thiết bị đo lưu lượng HHF1000 series Omega, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại OS1327D Omega, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại OS-MINIHUB Omega, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại OS-MINI22 Omega, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại OS-650, OS-651, OS-652 Omega , Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại OM-CP-IRTC101A , Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại iR2P and iR2C Omega,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin