Thiết bị hãng Witeg

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://store.ttech.vn/thiet-bi-tim-duong-ong-ngam-cap-ngam-takachiho-mpl-element--p67348, http://stock.ttech.vn/thiet-bi-phong-no-hang-ecom-cp873, Điện thoại có máy ảnh chống cháy nổ Ecom Smart-Ex 02, Điện thoại phòng chống cháy nổ Ecom Smart-Ex 02 DZ1, Điện thoại phòng nổ Ecom Smart-Ex 02 DZ2

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-metrus-cp22804, Thiết bị kiểm tra van Metrus CSV 2000, CSV 500, Thiết bị kiểm tra van Metrus CSV 1450/500, Thiết bị kiểm tra van Metrus CSV 400/600, Thiết bị kiểm tra van Metrus CSV 220/300, Thiết bị kiểm tra van Metrus CSV 80/300, Thiết bị kiểm tra van Metrus CSV 50/200, Thiết bị kiểm tra van Metrus CSV 10/150 UW, Bơm hút chân không kiểm tra van Metrus VTM, Bơm tạo áp kiểm tra van Metrus MPU 600, Thiết bị kiểm tra van Metrus TESON II, Thiết bị kiểm tra van Metrus BV 150/800, Thiết bị kiểm tra van Metrus BV 80/500, Thiết bị kiểm tra van Metrus BV 36/500, Thiết bị kiểm tra van Metrus SVM 20/400, Thiết bị kiểm tra van Metrus SVM 20/200, Thiết bị kiểm tra van Metrus SVM 4/250, Thiết bị kiểm tra van Metrus SVM 4/100, Thiết bị kiểm tra van Metrus SVM 20/200, SVM 20/400 WEB, Thiết bị kiểm tra van Metrus SV 50/400 E, Thiết bị kiểm tra van Metrus SV 50/200 & 400, Thiết bị kiểm tra van Metrus SV 20/400, Thiết bị kiểm tra van Metrus SV 20/200 PA, Thiết bị kiểm tra van Metrus SV 20/200

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-anest-iwata-cp22805, Cốc đo độ nhớt Iwata NK-2, Súng Phun Sơn Tự Động Anest Iwata WRA, Súng Phun Sơn Tự Động Anest Iwata LRA, Súng Phun Sơn Tự Động Anest Iwata SGA, Súng Phun Sơn Tự Động Anest Iwata WA, Súng Phun Sơn Tĩnh Điện Anest Iwata E-M, Súng Phun Sơn Tĩnh Điện Anest Iwata E-MW, Bộ Khuấy Sơn PT Anest Iwata PT-10D, PT-80D, PT-10DW, PT-20DW, Bơm màng Cấp Sơn DDP Anest Iwata, Súng phun sơn Anest Iwata W-77, Súng Phun Sơn Anest Iwata W-71, Súng Phun Sơn Anest Iwata W-61, Súng Phun Sơn Anest Iwata LW, Súng Phun Sơn Anest Iwata W-101, Súng Phun Sơn Anest Iwata LPH 200, Súng Phun Sơn Anest Iwata LPH 300, Súng Phun Sơn Anest Iwata LPH 400, Súng Phun Sơn Anest Iwata LPH 50, Súng Phun khí, súng thổi khí Anest Iwata

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-shinano-cp22806, Súng vặn vít Shinano SI-1062, Súng vặn ốc tay ngang Shinano SI-1320A, Súng hơi Shinano SI-1310S, Súng vặn bu lông Shinano SI-1556, Súng vặn ốc Shinano SI-1492ASR, Súng vặn ốc Shinano SI-1492A, Súng vặn ốc Shinano SI-1490ASR, Súng bắn bu lông Shinano SI-1490BSR, Súng vặn ốc Shinano SI-1610SR, Súng vặn bu lông Shinano SI-1492, Súng bắn bu lông Shinano SI-1065, Súng bắn vít Shinano SI-1356D, Súng vặn ốc Shinano SI-1610, Súng bắn ốc vít Shinano SI-1490A, Súng vặn bu lông Shinano SI-1550, Súng bắn bu lông Shinano SI 1550SR

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-triens-sankyo-cp22807, Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens GL I A-610 (19mmx10m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens GS I A-410 (13mmx10m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens GS I A-315 (8mmx15m), Cuộn ống nước Sankyo-Triens GSIW-315 (8m x 15m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens SHS-310A (8mm x10m), Cuộn ống nước Sankyo-Triens SWR-310 (8mm x 10m), Cuộn ống nước Sankyo-Triens SWS -210A (6mm x 10m), Cuộn ống nước Sankyo-Triens ZSW-310 (8mm x 10m), Cuộn ống nước Sankyo-Triens ZLW-420 (13mm x 20m), Cuộn ống nước Sankyo-Triens GMIW-320 (8mm x 20m), Cuộn ống nước Sankyo-Triens GMIW-420 (13mm x 20m), Cuộn ống nước Sankyo-Triens GSIW-410 (13m x 10m), Cuộn dây điện tự rút Sankyo-Triens WCC-306 (1.25mm2 x 6m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens ELA-420 (13mm x 20m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens ELA-415 (13mmx15m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens ZLA-420 (13mmx10m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens ZSA-310 (8mmx10m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens GL I A-425 (13mmx25m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens SHR-20Z (6.5mm x20m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens SHA-3BSZ (8mm x15m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens GL I A-430 (13mmx30m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens SHM-313 (8mm x13m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens SHM-215 (6.5mm x15m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens THM-215S (6.5 mm x15m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens SHS-213A (6.5mm x13m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens THM-220 (6.5 mm x20m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens THM-215 (6.5 mm x15m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens THM-310 (8 mm x10m). Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens THS-210S (6.5 mm x10m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens SHR-31Z (8mmx10m), Cuộn dây điện tự rút Sankyo-Triens SCS-315A (1.25mm2 x15m), Cuộn dây điện tự rút Sankyo-Triens TCM-320NR (1.25mm2 x20m), Cuộn dây điện tự rút Sankyo-Triens TCS-310NR (1.25mm2 x10m). Cuộn dây điện tự rút Sankyo-Triens SLR-15N (1.25mm2x15m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens THS-210 (6.5mmx 10m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens WHC-206A, 6.5mmx8m, Cuộn ống nước Sankyo-Triens GLIW-435 (13mm x 35m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens ELA-330 (8mmx30m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens, SHR-35Z, 8mmx15m, Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens SHA-20Z (6.5mm x20m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens THM-220S (6.5 mm x20m), Cuộn dây điện tự rút Sankyo-Triens TCM-315NR (1.25mm2 x15m), Cuộn dây điện tự rút Sankyo-Triens SCS-310 (1.25mm2x 10m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens THM-315 (8mmx 15m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens GM I A-320 (8mmx20m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens GM I A-420 (13mmx20m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens GL I A-435 (13mmx35m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens SHR-40P (11mmx15m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens SHR-40PAS (11mmx15m), Cuộn dây hơi tự rút Sankyo-Triens ZLA-415 (13mmx10m), Cuộn dây điện tự rút Sankyo-Triens SLR-20N (1.25mm2x20m)

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-witeg-cp21207, Máy nghiền bi BML-2 Witeg, Thiết bị cất quay DHWEV01001V Witeg, Bể rửa siêu âm 6L DH.WUC-A06H Witeg, Máy khuấy từ gia nhiệt DHWMH05020 Witeg, Bể rửa siêu âm 22L DH.WUC-A22H Witeg, Bể điều nhiệt lạnh tuần hoàn DHWCR03230 Witeg, Bếp điện phẳng 310x620mm DHWHP03024 Witeg, Máy khuấy từ 4 vị trí MS-MP4 Witeg, Bơm hút chân không 0082916740022 Witeg, Máy khuấy đũa 20L, 200-3.000rpm, 50.000 m.Pas DHWOS01026 Witeg, Bếp điện phẳng 180x180 mm DHWHP03120 Witeg, Bể cách thủy 22 lít DHWB000122 Witeg, Bếp cách dầu 22 lít DH.WHB00122 Witeg, Tủ cấy vi sinh gió thổi đứng DHWLCV1200 Witeg,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-witeg-cp21207, Tủ cấy vi sinh gió thổi đứng DHWLCV1200 Witeg, Bếp cách dầu 22 lít DH.WHB00122 Witeg, Bể cách thủy 22 lít DHWB000122 Witeg, Bếp điện phẳng 180x180 mm DHWHP03120 Witeg, Máy khuấy đũa 20L, 200-3.000rpm, 50.000 m.Pas DHWOS01026 Witeg, Bơm hút chân không 0082916740022 Witeg, Máy khuấy từ 4 vị trí MS-MP4 Witeg, Bếp điện phẳng 310x620mm DHWHP03024 Witeg, Bể điều nhiệt lạnh tuần hoàn DHWCR03230 Witeg, Bể rửa siêu âm 22L DH.WUC-A22H Witeg, Máy khuấy từ gia nhiệt DHWMH05020 Witeg, Bể rửa siêu âm 6L DH.WUC-A06H Witeg, Thiết bị cất quay DHWEV01001V Witeg, Máy nghiền bi BML-2 Witeg, Bếp gia nhiệt Witeg HP-500 up to 500°C, Bếp gia nhiệt Witeg Hotplates HP-D digital up to 380°C, Bếp gia nhiệt Witeg Hotplates HP-A analog up to 380°C, Bếp gia nhiệt Witeg Hotplates HPLP digital big surface up to 350°C, Bếp từ gia nhiệt Witeg MSH-D digital, up to 380°C, 80-1,500 rpm, Bếp từ gia nhiệt Witeg MSH-500 digital up to 500°C 1500rpm, Bếp từ gia nhiệt Witeg SMHS 3/6 places 350°C 1500rpm, Tủ ấm Witeg H-20 1 block up to 150°C, Bể ấm Witeg HB-96D 2 blocks up to 150°C, Bể điều nhiệt Witeg WCR Circulation water bath 8/12/22/30 Liter, -25°C down to 150°C ±0,1°C, Bể điều nhiệt Witeg WCL Circulation water bath 8/12/22/30 Liter, -35°C down to 150°C ±0,1°C, Bể ổn nhiệt Witeg WCT Cold trap bath 10 Liter -40°C/-80°C, Tủ âm sâu Witeg Freezer SWUF-D DuoFreeze SmartLab 308/393/503/714 Liter -95°C, Tủ bảo quản âm sâu Witeg Freezer SWUF-80 UniFreeze SmartLab 82 Liter -86°C - DH.SWUF0075, Tủ bảo quản âm sâu Witeg Freezer WUF-25 UniFreeze 25 Liter -86°C - DH.WUF0032, Tủ bảo quản âm sâu Witeg Freezer WLF-420 420 Liter -35°C - DH.WLF00420, Máy ly tâm Witeg CF-5 Mini 5500rpm with rotors - DH.WCF00005, Máy quay ly tâm Witeg CF-12 High-Performance, up to 13,500 rpm, with accessories - DH.WCF01350, Máy quay ly tâm Witeg CF-10 High-Performance 13500rpm with rotors - DH.WCF00010, Máy cô quay chân không Witeg 2 600 000, Tủ sấy Witeg WON gravity-air 32/50/105/155 Liter 230°C, Tủ sấy Witeg SWON gravity-air SmartLab 32/50/105/155 Liter 230°C, Tủ sấy Witeg WOF forced-air 50/105/155 Liter 250°C, Tủ sấy Witeg SWOF forced-air SmartLab 50/105/155 Liter 250°C, Tủ sấy chân không Witeg WOV Vacuum oven 19/30/70 Liter 200°C 10-750mmHg, Tủ sấy chân không Witeg Ovens SWOV Vacuum oven SmartLab 19/30/70 Liter, 200°C, 10-750 mmHg, Lò nung Witeg FP muffel furnace 3/4.5/12/14/27/63 Liter 1.000°C, Lò nung Witeg FHP muffle furnace 3/45/12/14/27/63 Liter, 1.200°C, Lò nung Witeg Muffle furnace FSC 1.9 / 4.5 / 11 / 22 Liter, 500°C - 1.450°C, Lò nung Witeg Muffle furnace FSK 1.9 / 4.5 / 11 Liter, 600°C - 1.650°C, Tủ ấm Witeg Incubators WIG gravity-air 32/50/105/155 Liter 70°C, Tủ ấm Witeg SWIG gravity-air SmartLab 32/50/105/155 Liter 70°C, Tủ ấm Witeg WIF forced-air 50/105/155 Liter 70°C, Tủ ấm Witeg WIF forced-air SmartLab 50/105/155 Liter 70°C, Tủ ấm Witeg WIR B.O.D. 150/250/420/700 Liter 0-60°C, Tủ ấm Witeg SWIR B.O.D. SmartLab 150/250/420/700 Liter 0 to +60°C, Tủ ấm lắc Witeg WIS-30 Shaking incubator, Tủ ấm lắc Witeg WIS-20 Shaking incubator, Tủ ấm lắc Witeg WIS-10 Shaking incubator, Tủ ấm lắc Witeg WIS-ML Shaking incubator, Tủ ấm nuôi cấy Witeg STH Growth chamber SmartLab 155/305/420/800 Liter -20/-40°C bis 100°C, 98%, Tủ ấm nuôi cấy Witeg STH-E Growth chamber SmartLab 155/305/420/800 Liter -20°C up to 80°C, 95%, Tủ ấm nuôi cấy Witeg SWGC Growth chamber SmartLab illumination 432/864 Liter 10°C to 60°C, 95%, Bể ổn nhiệt Witeg WB Water bath 6/11/22 Liter 100°C ±0,1°C, Bể ổn nhiệt Witeg WHB Oil bath 6/11/22 Liter 250°C ±0,1°C, Bể ổn nhiệt đo độ nhớt Witeg WVB Viscosity bath 100°C ±0,1°C - DH.WVB01030, Bể điều nhiệt tuần hoàn Witeg WCB Circulation water bath 6/11/22 Liter 100°C ±0,1°C, Bể điều nhiệt tuần hoàn Witeg WCH Circulation water bath 8/12/22/30 Liter 250°C ±0,1°C, Bể ồn nhiệt có lắc Witeg WSB Shaking water bath 18/30/45 Liter 100°C ±0,1°C, Bể rửa siêu âm Witeg WUC-A 1,2 - 22 Liter 40kHz analog with lid, Bể rửa siêu âm Witeg WUC-D 3,3 - 22 Liter 40kHz, Bể rửa siêu âm Witeg WUC-N 30 - 75 Liter 40kHz, Tủ hút khí độc Witeg WLC-V 1350/1700/2020 m²/h with HEPA Filter, Tủ hút khí độc Witeg Fume hood HD / HD-C, Máy rửa dụng cụ Witeg WGW-400, 0.52 m2 washing surface - DH.WGW0400, Nồi hấp tiệt trùng Witeg Autoclave WAC 47/60/80 Liter 121°C with basket

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-janitza-cp22063, Energy meter and measurement system MID Janitza, Universal measurement device for DIN rails UMG 103-CBM Janitza, Branch Circuit Monitoring Device UMG 20 CM Janitza, Power quality analysers for DIN rails UMG 605-PRO Janitza, Power analyser UMG 604-PRO Janitza, Power Analyser UMG 96RM Janitza, Power Analyser UMG 96RM-PN Janitza, Multifunction power analyser UMG 512 Janitza. Multifunction power analyser RCM Janitza. Class A power quality analyser UMG 512-PRO Janitza,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-janitza-cp22063, Đồng hồ đo công suất điện UMG 512-PRO Janitza, Đồng hồ đo điện đa chức năng RCM Janitza, Đồng hồ đo điện đa chức năng UMG 512 Janitza. Đồng hồ đo công suất điện UMG 96RM-PN Janitza, Đồng hồ đo công suất điện Janitza UMG 96RM , Đồng hồ đo công suất điện Janitza UMG 605-PRO . Đồng hồ đo công suất điện Janitza UMG 604-PRO, Thiết bị giám sát mạch điện Janitza UMG 20 CM , Thiết bị đo điện đa chức năng Janitza UMG 103-CBM, Thiết bị đo công suất điện năng Janitza MID , Đồng hồ đo điện đa năng Janitza UMG 96-S2, Đồng hồ đo công suất điện đa năng Janitza UMG 96-PA , Đồng hồ đo công suất điện đa năng Janitza UMG 509 PRO, Đồng hồ đo công suất điện đa năng Janitza UMG 96RM-PN, Đồng hồ đo công suất điện đa năng Janitza UMG 96RM-E, Đồng hồ đo điện đa năng Janitza UMG 96RM-P, UMG 96RM-M, UMG 96RM-CBM, UMG 96RM-EL. Đồng hồ đo điện đa năng Janitza UMG 604-EP PRO, Đồng hồ đo điện đa năng Janitza UMG 801, Đồng hồ đo điện đa năng Janitza UMG 806, Bộ ghi dữ liệu Janitza ProData, Thiết bị đo dòng điện dư Janitza RCM 201-ROGO, Thiết bị đo dòng điện dư Janitza RCM 201-AB,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-a-eberle-cp22510, Thiết bị điều khiển điện áp DA-BOX 2000 A. Eberle, Thiết bị điều khiển điện áp DMR-D A. Eberle, Thiết bị điều khiển điện áp REG-FR A. Eberle, Thiết bị điều khiển điện áp REG-DA A. Eberle, Thiết bị kiểm tra chạm đất REG-DP A. Eberle, Thiết bị kiểm tra chạm đất EOR-3D A. Eberle, Thiết bị kiểm tra chạm đất EOR D A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng PQI-D A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng PQI-DA A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng PQI-DA Smart A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng WESENSE A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng PQ-BOX 300 A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng PQ-BOX 150 A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng PQ-BOX 200 A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng PQ-BOX 100 A. Eberle

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-a-eberle-cp22510, Máy phân tích chất lượng điện năng PQ-BOX 100 A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng PQ-BOX 200 A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng PQ-BOX 150 A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng PQ-BOX 300 A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng WESENSE A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng PQI-DA Smart A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng PQI-DA A. Eberle, Máy phân tích chất lượng điện năng PQI-D A. Eberle, Thiết bị kiểm tra chạm đất EOR D A. Eberle, Thiết bị kiểm tra chạm đất EOR-3D A. Eberle, Thiết bị kiểm tra chạm đất REG-DP A. Eberle, Thiết bị điều khiển điện áp REG-DA A. Eberle, Thiết bị điều khiển điện áp REG-FR A. Eberle , Thiết bị điều khiển điện áp DMR-D A. Eberle, Thiết bị điều khiển điện áp DA-BOX 2000 A. Eberle

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin