Thiết bị hiệu chuẩn LR-Cal

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-kaise-cp21181, Máy hiện sóng cầm tay Oscilloscope SK-2500 Kaise, Máy đo điện trở cách điện SK-3002 Kaise, Máy đo điện trở thấp Milli-Ohm Tester SK-3800 Kaise, Máy đo điện trở cách điện SK-3502 Kaise, Máy đo nồng độ Oxy SK-8402 Kaise, Máy kiểm tra acquy SK-8535 Kaise, Ampe kìm DC Clamp Meter SK-7830 Kaise, Ampe kìm đo dòng điện AC/DC Digital Clamp Meter SK-7661 Kaise, Ampe kìm đo dòng điện AC/DC Digital Clamp Meter SK-7682 Kaise, Ampe kìm đo dòng điện AC/DC Digital Clamp Meter SK-7718 Kaise, Ampe kìm đo dòng điện AC/DC Digital Clamp Meter SK-7720 Kaise, Đồng hồ vạn năng số đo thông số ô tô KT-2021 Kaise, Đồng hồ vạn năng điện tử SK-6166 Kaise, Đồng hồ vạn năng- Probe Tester SK-6592 Kaise, Máy đo tốc độ động cơ SK-8401 Kaise, Máy đo kiểm tra acquy Kaise SK-8550, Máy đo tốc độ vòng quay động cơ Kaise SK-8401, Máy đo nồng độ khí Oxy O2 Kaise SK-8402, Máy đo cường độ ánh sáng Kaise KG-75, Máy đo độ ồn Kaise KG-70. Máy đo cường độ từ trường Kaise SK-8301, Máy đo điện trở cách điện Kaise SK-3002, SK-3003, SK-3005, Ampe kìm đo dòng điện rò Kaise SK-7820, SK-7825 , Ampe kìm đo dòng điện Kaise SK-7615, SK-7625, Ampe kìm đo dòng điện Kaise SK-7602, Ampe kìm đo dòng điện Kaise SK-7601, Ampe kìm đo dòng điện Kaise SK-7708, Ampe kìm đo dòng điện Kaise SK-7718, SK-7719, Ampe kìm đo dòng điện Kaise SK-7760, SK-7761, Ampe kìm đo dòng điện Kaise SK-7720, SK-7722, Đồng hồ vạn năng Kaise KF-20, Đồng hồ vạn năng Kaise KF-23, Đồng hồ vạn năng Kaise SK-6555, Đồng hồ vạn năng Kaise SK-6500, Đồng hồ vạn năng Kaise KU-1199, Đồng hồ vạn năng Kaise SK-4033, SK-4035, Đồng hồ vạn năng Kaise SK-6150, Đồng hồ vạn năng Kaise SK-6161, SK-6163, Đồng hồ vạn năng Kaise KU-2600, KU-2602, Đồng hồ vạn năng Kaise SK-6592, Đồng hồ vạn năng Kaise SK-6597, Đồng hồ vạn năng Kaise KT-2022, Thiết bị phân tích đánh lửa động cơ Kaise KG-300

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-lr-cal-cp21250, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal LTC 100 , Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng LR-Cal LLC 100 , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal LPC 200-T , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal LRT 1000  , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LRT 750 LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal LRT F , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal FLUID 100, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal FLUID 200-H , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal TB300-M, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal QUARTZ-35 , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal PULSAR-80Cu , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal PYROS 140-2L , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal PYROS 140-1L , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal PYROS-650  , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal PYROS-BB, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 08 , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 40, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal 2911, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 700 , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal XA1000, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal Serie 2000, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal HMG 1 , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPC 300 , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal TLDMM , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LDM 80 , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LDM 70-E25, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal PC4, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 60-T , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 1000 , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 1000-BM, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP-4000, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP-7000

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-lr-cal-cp21250, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LRT 1000 LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal LPC 200-T, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng LR-Cal LLC 100 , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal LTC 100 , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal PYROS-BB, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal PYROS-650 , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal PYROS 140-1L, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal PYROS 140-2L , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal PULSAR-80Cu, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal QUARTZ-35 , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal TB300-M , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal FLUID 200-H , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal FLUID 100, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal LRT F , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LR-Cal LRT 750 , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal TLDMM , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LPC 300 LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal HMG 1 , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal Serie 2000, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal XA1000, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 700 , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ 2911 LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LPP 40 LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LPP 08 LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LSP-7000 LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LSP-4000 LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LSP 1000-BM LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LSP 1000 LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LPP 60-T LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PC4 LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LDM 70-E25 LR-Cal, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LDM 80 LR-Cal

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-lr--cal-druck--temperatur-cp22500, Thiết bị đo lực, momen LHM LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị đo lực, momen LFC 80 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PYROS-BB LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PYROS-650 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PYROS-375 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PYROS 140-1L LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PYROS 140-2L LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ SOLAR LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PULSAR-80Cu LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PULSAR-35Cu LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ QUARTZ-35 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ TB300-M LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ BK40-M LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ FLUID 200-H LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ FLUID 200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ TB300-M LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LPC 200-T LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LLC 100 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị đo nhiệt độ LRT F LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị đo nhiệt độ LRT F LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị đo nhiệt độ LRT 750 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị đo nhiệt độ LRT 1000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-LPC300 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HK-LPC300 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PK-LPC300 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-LPC200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HK-LPC200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PK-LPC200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-D-05 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HD-05 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PD-05 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-D-10 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HD-10 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PD-10 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-D-20 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HD-20 LR- CAL DRUCK & TEMPERAT, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PD-20 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-D-50 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HD-50 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PD-50 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-A LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HA LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PA LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất CPB5600-DP LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất CPB5000-HP LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LDW-P LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LDW-H LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LDW-HK LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal BT 400-OX LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP-7000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP-4000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 1600-BM LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 1600 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 1200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 1000-BM LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 1000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 100-P LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 60-T LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 1000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 700 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal 2941 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal 2911 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 60 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 40 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 08 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LCC 200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất CPB5600-DP LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LPC 300 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LPC 200-T LR- CAL DRUCK & , Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LPC 200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal TLDMM LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LDM 80 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LDM 70-E25 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LDM 70-K50 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal DFP LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất XA1000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal HMG 1 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal Serie 2000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LHM LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-lr--cal-druck--temperatur-cp22500, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LHM LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal Serie 2000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal HMG 1 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất XA1000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal DFP LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LDM 70-K50 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LDM 70-E25 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LDM 80 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal TLDMM LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LPC 200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LPC 200-T LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Đồng hồ đo áp suất LR-Cal LPC 300 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất CPB5600-DP LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LCC 200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 08 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 40 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 60 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal 2911 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal 2941 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 700 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 1000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LPP 60-T LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 100-P LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 1000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 1000-BM LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 1200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 1600 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP 1600-BM LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP-4000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LSP-7000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal BT 400-OX LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LDW-HK LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LDW-H LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LR-Cal LDW-P LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất CPB5000-HP LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất CPB5600-DP LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PA LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HA LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-A LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PD-50 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HD-50 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-D-50 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PD-20 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HD-20 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-D-20 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PD-10 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HD-10 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-D-10 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PD-05 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HD-05 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-D-05 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PK-LPC200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HK-LPC200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-LPC200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PK-LPC300 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-HK-LPC300 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất LPP-KIT-PH-LPC300 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị đo nhiệt độ LRT 1000 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR , Thiết bị đo nhiệt độ LRT 750 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị đo nhiệt độ LRT F LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị đo nhiệt độ LRT F LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LLC 100 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LPC 200-T LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ TB300-M LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ FLUID 200 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ FLUID 200-H LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ BK40-M LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ TB300-M LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ QUARTZ-35 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PULSAR-35Cu LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PULSAR-80Cu LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ SOLAR LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PYROS 140-2L LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PYROS 140-1L LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PYROS-375 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PYROS-650 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PYROS-BB LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị đo lực, momen LFC 80 LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR, Thiết bị đo lực, momen LHM LR- CAL DRUCK & TEMPERATUR

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin