Thiết bị hiệu chuẩn momen Tohnichi, thiết bị đo momen Tohnichi

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-luc-tohnichi-thiet-bi-do-momen-tohnichi-cp1060, Tô vít lực NTD, NTD15CN, NTD30CN, NTD60CN, , Tô vít lực RTD, RTD15CN, RTD30CN, RTD60CN, RTD120CN, RTD260, Cần siết lực Tohnichi QL-MH, Tua vít lực Tohnichi RNTD, RNTD15CN RNTD30CN, RNTD60CN, RNTD120CN, , Cảm biến đo momen xoắn Tohnichi TCF, Cờ lê lực Tohnichi QF, QFR, Cờ lê lực điện tử Tohnichi CEM-WF, Cờ lê lực điện tử Tohnichi CPT-G, Cần siết lực Tohnichi MT70N, Cờ Lê Lực Tohnichi PQL, Cờ lê lực Tohnichi YCL, Cờ lê lực Tohnichi NSP100CNX8, Cờ lê lực Tohnichi TW2 , TW750N2, TW1000N2, Cờ lê lực Tohnichi SP, SP-MH, Súng siết lực tự động Tohnichi AP, Cần siết lực Tohnichi HA, HAC, Cảm biến đo momen xoắn Tohnichi TCR, Thiết bị kiểm tra momen Tohnichi DOTE4-G (-MD2), Cảm biến đo momen xoắn Tohnichi ST3-G(-BT), Thiết bị đo momen và góc Tohnichi DWQL, M-DW, Cần siết lực Tohnichi CMQSP, thiet bi hieu chuan co le luc tohnichi tcc100n2 g tcc100n2 , thiet bi hieu chuan momen tohnichi dot md, Súng bắn vít Tohnichi U , UR, Súng siết lực tự động Tohnichi AUR. Dụng cụ siết lực Tohnichi A3, Máy đo momen xoắn Tohnichi 5TM, Máy đo momen xoắn Tohnichi TM, Thiết bị đo momen xoắn Tohnichi TME2, Thiết bị đo momen Tohnichi BTGE10CN-G, BTGE20CN-G, BTGE50CN-G, , Thiết bị đo Momen Tohnichi ATGE05CN-G, ATGE1CN-G, ATGE2CN-G, ATGE5CN-G,, Thiết bi đo momen Tohnichi ATG, BTG, Thiết bị hiệu chuẩn momen Tohnichi TDTCL60CN, TDTCL600CN, DOTCL, , Thiết bị hiệu chuẩn cờ lê lực Tohnichi TF200N, TF500N, TF1000N, TF2000N, , Máy kiểm tra momen Tohnichi LC3-G, LC20N3-G, LC200N3-G, LC1000N3-G, , Máy đo momen xoắn Tohnichi TDT3-G, TDT60CN3-G, TDT600CN3-G, Cờ lê lực Tohnichi PQLZ, QSPZ, Thiết bị đo momen và đo góc Tohnichi CEM-BTA, Cờ lê đo lực và đo góc xoắn Tohnichi CTA2, Cờ lê lực Tohnichi WQL, Cần siết lực Tohnichi MQSP, MPQL, MQL, Cần siết lực Tohnichi MCSP, Cần siết lực Tohnichi FDD, FD, Cần siết lực Tohnichi CSPLD, CSPLDC, Cờ lê lực Tohnichi FMA, Cần siết lực Tohnichi T-FHSLS256, Cờ lê lực Tohnichi BLA, Cần siết lực Tohnichi QSPCAMS, QSPCALS, , Cần siết lực Tohnichi QSPLS, CSPLS, QRSPLS, SPLS(MH), RSPLS, SPLS-N, BQSPL, Cờ lê lực Tohnichi QLLS , CLLS , PQLLS, PCLLS, TiQLLS, Cần siết lực Tohnichi CSF, CF, Cần siết lực Tohnichi FR, Cần siết lực Tohnichi SF , F, Cần siết lực Tohnichi T-S, Cờ lê lực đồng hồ Tohnichi CDB-S, Cờ lê lực hiển thị đồng hồ Tohnichi DB, DBE, DBR, Cần siết lực hiển thị điện tử Tohnichi CTB2-G, Cần siết lực điện tử Tohnichi CEM3-P, Cần siết lực điện tử Tohnichi CEM3-G-BT, Cờ lê lực hiển thị điện tử Tohnichi CEM3-G, Cần siết lực Tohnichi CLWP, Cờ lê lực Tohnichi PCL, Cần siết lực Tohnichi TiQL, TiLQL, TiEQL(E), Cờ lê lực Tohnichi RSP, Cần siết lực Tohnichi PHL, PHLE, Cờ lê lực Tohnichi SP-N, Cờ lê lực Tohnichi SP-H, Cần siết lực Tohnichi MTQL, Cờ lê lực Tohnichi DQL, DQLE, Cờ lê lực Tohnichi BCSP, Cờ lê lực Tohnichi CL-MH, Cần siết lực Tohnichi CL, CLE, Cần siết lực Tohnichi BQSP, Cờ lê lực Tohnichi CSP, CSP-MH, Cờ lê lực Tohnichi QL, QLE, Cờ lê lực Tohnichi QSPCA, QSPCA6N, QSPCA12N, QSPCA30N, QSPCA70, Cờ lê lực Tohnichi QSP, QSP-MH, Tua vít lưc Tohnichi RTDZ, RNTDZ, MNTD, Tua vít lực Tohnichi RTDFH, RNTDFH, Tua vít lực Tohnichi RTDLS, RNTDLS, Tô vít lực Tohnichi MTD, Tô vít lực Tohnichi STC2-G, STC50CN2-G, STC200CN2-G, STC400CN2-G, Tô vít lực Tohnichi FTD, Tô vít lực Tohnichi AMRD , BMRD, Tô vít lực Tohnichi AMLD, BMLD, Tua vít lực Tohnichi FTD, Cờ lê lực Tohnichi FH256MC, Tua vít lực LTD, LTD15CN, LTD30CN, LTD60CN, LTD120CN, LTD260CN, Cờ lê lực Tohnichi T-FHP, Dụng cụ siết lực Tohnichi AC3,

http://stock.ttech.vn/dong-ho-do-peacock-cp787, Đồng hồ đo độ dày Peacock JAN-255, JAN-257, R1N-255, R1N-257, Đồng hồ đo lỗ Peacock CC-1S, CC-2S, CC-3CS, Đồng hồ đo độ dày Peacock C-500, C-700, Đồng hồ đo độ dày Peacock D-100, D-100S, D-50, D-50S, Đồng hồ đo độ sâu Peacock U-1 U2HA U2HB U2FA U2FB U3HA U3HB, Đồng hồ đo độ dày thành ống peacock la 11 la 13 la 14 la 20 la 21 la 22 la 23 la 24 la 31, Đồng hồ đo độ dày peacock ffg 1 ffg 2 ffg 4 ffg 5 ffg 6 ffg 7 ffg 8 ffg 9 ffg 11 ffg 12, Đồng hồ đo độ dày peacock j a j b gl k 1 k 2 k 3 k 4 k 7., Đồng hồ đo độ sâu Peacock XY-1, XY-2, CT-3, Đồng hồ đo độ sâu Peacock T-1 T-1W T-2 T-2W T-2B T-2C T-3 T-4 T-6A T-6B, Đồng hồ đo độ dày Peacock GH-1, Đồng hồ đo độ dày Peacock LB-1 LB-2 LB-3 LB-4 LB-5 , Đồng hồ đo độ dày thành ống Peacock LA-1 LA-2 LA-3 LA-4 LA-5 LA-5S LA-6 LA-7 LA-8 , Đồng hồ đo độ dày Peacock EG-1, EG-2, PS-1,, Đồng hồ đo độ dày Peacock P-1, P-2, P-3, HR-1, R1-A, R1-B, R1-C, Đồng hồ đo độ dày Peacock Q-1, Đồng hồ đo độ dày Peacock G-6, G-6C, G-7C,, Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ so, đồng hồ đo lỗ Peacock NB, DGT-20G, CCT-2, Đồng hồ đo độ dày Peacock G-0.4N, G-2.4N, H-0.4N, H-2.4N, G-20, G-30, H-20, , Đồng hồ đo độ dày Peacock PG-10, Đồng hồ đo độ dày Peacock G, G-1A, G-1M, G-2, G-3, , Đồng hồ đo độ dày Peacock PDN-21, D-20, DN-20, D-20S, DN-20S, PDN-51, Đồng hồ đo độ dày Peacock D-10, DN-10, D-10S, DN-10S, D-10SS, D-10HS, Đồng hồ đo độ dày Peacock EMCC-2, EMCC-3, EMCC-4, EMCC-5, EMCC-6, Đồng hồ đo độ dày Peacock D-10N, D-20N, Đồng hồ đo độ dày Peacock DL-2, DL-2S, D-5, D-5S, D-5UZ, Đồng hồ đo độ sâu Peacock T2N-255W, T2N-257W, Đồng hồ so Peacock DGN-255, DGN-257, DGN-125, DGN-125B, Đồng hồ so Peacock R1N-255, R1N-257, G2N-255, G2N-255M, G2N-257, , Đồng hồ đo lỗ Peacock CG-01, CG-1, CG-3, CG-4, CG-3C, CG-5, CG-6, Đồng hồ đo lỗ Peacock CG-360, CG-355, CG-132, Đồng hồ đo độ dày điện tử Peacock, Đồng hồ đo độ dày Peacock, Thước đo sâu Peacock, Đế Gá Đồng Hồ So SIS-6C Peacock, Đế Gá Đồng Hồ So YM-1 Peacock, Đế Gá Đồng Hồ Bằng Nam Châm YMH-1 Peacock, Bàn chống tâm OA Peacock, Đồng hồ đo lỗ CC-3C Peacock,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-tohnichi-cp22414, Tua vít siết RTD60CN Tohnichi, Máy kiểm tra lực TF Tohnichi, Máy kiểm tra TDT3-G Tohnichi, Máy kiểm tra DOTE-G Tohnichi, Tua vít kiểm tra STC Tohnichi. Tua vít kiểm tra MTD Tohnichi, Tua vít kiểm tra FTD/ FTD-S Tohnichi, Tua vít siết AMRD/ BMRD Tohnichi, Tua vít siết RNTD/ NTD Tohnichi,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-shimpo-cp21605, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo SE-G2, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DJ2-G, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo BI2-S12, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo MCS-655M, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo MCS-655P, Đồng hồ đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-501XD, Đồng hồ đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-501XA-TRT, DT-501XA-CPT, DT-501XD-TRT, Đồng hồ đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-501XD-CPT, DT-501XA-FVT, DT-501XD-FVT, Đồng hồ đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-501XA-TRT-FVC, DT-501XA-CPT-FVC, DT-501XD-TRT-FVC, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-501XD-CPT-FVC, DT-501XA, Thiết bị đo lưu lượng Nidec Tosok MD-24L, Thiết bị đo lưu lượng Nidec Tosok MD-14L, Thiết bị đo lỗ bằng khí nén Nidec Shimpo FT5501, Thiết bị đo lỗ bằng khí nén Nidec Shimpo FT5201, FT5101, FT5001, Thiết bị đo lỗ bằng khí nén Nidec Tosok DEG2000-A, DAG2010-1, Thiết bị đo đường kính lỗ bằng khí nén Nidec Tosok DAG2005-1, DAG2002-1, DAG2001-1, Thiết bị đo đường kính lỗ bằng khí nén Nidec Tosok CEG2000-4, Thiết bị đo đường kính lỗ bằng khí nén Nidec Tosok CAG3010, Thiết bị đo đường kính lỗ bằng khí nén Nidec Tosok CAG3005, Thiết bị đo đường kính lỗ bằng khí nén Nidec Tosok CAG3002, Thiết bị đo đường kính lỗ bằng khí nén Nidec Tosok CAG2020, CAG2010, Thiết bị đo đường kính lỗ bằng khí nén Nidec Tosok CAG2005, CAG2002, Thiết bị đo đường kính lỗ bằng khí nén Nidec Tosok CAG2001H, CAG2001, Thiết bị đo lực căng Shimpo DTMX, DTMB, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-5TXR, DT-5TFR, DT-5TVR, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-5TS, DT-5TL, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-501XA, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-601CG, Máy đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-207LR, Máy đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-205LR, Máy đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-107N, Máy đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-105A, Máy đo momen xoắn Nidec Shimpo TNJ-2, TNJ-5, TNJ-10, Máy đo momen xoắn Nidec Shimpo TNP - 0.5, TNP-2, TNP-5, TNP-10, Máy đo momen xoắn Nidec Shimpo TNX - 0.5, TNX-2, TNX-5, TNX-10, Máy đo momen xoắn Nidec Shimpo TNP-P - 0.5, TNP-P-2, TNP-P-5, TNP-P-10, Máy đo momen xoắn Nidec Shimpo TRC - 2, TRC-5, TRC-10, Đồng hồ đo lực căng dây Nidec Shimpo DTMB - 0.2C, DTMB-0.5C, DTMB-1C, DTMB-2C, DTMB-2.5C, DTMB-5C, DTMB-10C, DTMB-20C, Đồng hồ đo lực căng dây Nidec Shimpo DTMX - 0.2C, DTMX - 0.5C, DTMX - 1C, DTMX - 2C, DTMX - 2.5C, DTMX - 5C,DTMX - 10C, DTMX - 20C, Đồng hồ đo lực căng dây Nidec Shimpo ZF2 - 5, ZF2 -10, ZF2 -20, ZF2 -30, ZF2 -50, ZF2 -100, Thiết bị đo lực căng dây Nidec Shimpo PLS-KC , Thiết bị đo lực căng dây Nidec Shimpo PLS-K-4-4.5D, Thiết bị đo lực căng dây Nidec Shimpo PLT-K, Thiết bị đo momen xoắn Nidec Shimpo TTC-E, TTC-I-50, TTC-I-100, TTC-I-5, TTC-I-2, TTC-I-50TTC-E-200, , Thiết bị đo momen xoắn Nidec Shimpo FG-7000T-3, FG-7000T-2, FG-7007, FG-7003, FG-7002, FG-7004, FG-7005, FG-7008, FG-7009 , Máy đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-311A, DT-311J, DT-315A, DT-315AEB, Máy đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-361, DT-365, DT-365E, Máy đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-326B, Máy đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo DT-2100, MT-200, PT-110, PT-121, , Máy đo tốc độ vòng quay Nidec Shimpo PT-122, ST-1000, ST-5000, MT-100, Thiết bị đo lực căng Shimpo DTMX, DTMB, Panme đo lỗ 3 chấu Ø40~Ø50 468-139-10 Shimpo, Bộ hiển thị cho dưỡng kiểm đo khí CAG-2000 Shimpo, Thiết bị đo lực căng DTMB-1K Shimpo, Thiết bị đo lực kéo đẩy FGJN-5 Shimpo, Thiết bị đo lực kéo đẩy FGP-5 Shimpo, Thiết bị đo lực căng FGP-50 Shimpo, Thiết bị đo lực FGJN-50 Shimpo, Thiết bị đo tốc độ vòng PH-200LC Shimpo, Thiết bị đo lực GC-2-5 Shimpo, Bàn đo lực GC-50 Shimpo, Thiết bị đo lực GC-40 Shimpo, Thiết Bị Đo Lực FGTT-10-90 Shimpo, Kẹp 6SC-38 Shimpo, Thiết bị đo lực GC-20 Shimpo, Thiết bị đo lực đẩy FGTT-09 Shimpo, Kẹp 6FC-20 Shimpo, Bàn đo lực FGS-50XB-L/H Shimpo, Bàn Đo Lực FGS-100VC Shimpo, Bàn đo lực FGS-50E Shimpo, Bàn đo lực FGS -200TV Shimpo, Thiết bị đo lực FGJN-2 Shimpo, Thiết bị đo lực FGPX-250H Shimpo, Thiết Bị Đo Lực FGRT-2 Shimpo , Thiết bị đo tốc độ vòng quay DT-361 Shimpo, Thiết bị đo tốc độ vòng quay DT-501XA Shimpo, Thiết bị đo tốc độ vòng quay EE-2B Shimpo, Thiết bị đo tốc độ vòng quay DT-105N Shimpo

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin