Thiết bị phòng chống cháy nổ hãng Ecom

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-spi-swiss-precision-instruments-cp1423, Trục chuẩn SPI Cylindrical Master Squares (#30-546-6)Khối chuẩn SPI 1-2-3 / 2-3-4 / 2-4-6 Block Sets, Máy đo độ cứng cầm tay SPI Portable Hardness Tester, Đồng hồ đo góc vát SPI 20-665-6 Internal Chamfer , Đồng hồ đo góc vát SPI 20-660-7 Internal Chamfer Gages, 1″ 0-90 (#20-660-7). Nivo đo độ phẳng điện tử SPI PRO 360 & 3600 Digital Level, Máy đo độ nhám hãng SPI Portable Surface Roughness Tester,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-casella-cp21376, Thiết bị đo và giám sát lượng mưa STORM Guardian Casella, Hệ thống giám sát bụi và ồn Boundary Guardian Casella, Bơm lấy mẫu bụi và khí cá nhân TUFF Casella, Bơm lấy mẫu bụi và khí cá nhân APEX Casella, Thiết bị đo nồng độ bụi điện tử hiện số CEL-712 Casella, Máy đo liều tiếng ồn cá nhân CEL-350 Casella, Máy đo ồn có phân tích dải tần CEL-632C2 Casella, Thiết bị đo ồn CEL-240 Casella, Thiết bị đo và giám sát tiếng ồn Casella dBadge2 Pro Kit, Thiết bị đo và ghi dữ liệu độ ồn Casella dBadge2 Kit, Thiết bị đo và ghi dữ liệu tiếng ồn Casella dBadge2 Plus Kit, Máy đo độ ồn Casella CEL-620B, Máy đo độ ồn Casella CEL-633, Máy đo độ ồn Casella CEL-620A, Máy đo độ ồn Casella CEL-632, Máy đo độ ồn Casella CEL-633 Octave Band, Máy đo độ ồn Casella CEL-632 Octave Band, Bộ ghi tiếng ồn Casella 3-Way Docking Station, Máy đo độ bụi Casella CEL-712 Microdust Pro, Máy đo độ bụi Casella CEL-712 Dust Detective Kit, Bơm lấy mẫu khí Casella 5-Way Apex2 IS Plus Kit, Bơm lấy mẫu khí Casella Apex2IS Pro Pump ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-vluchem-cp1422, Lò nung, tủ sấy hãng VLUCHEM, Máy ép mẫu phòng thí nhiệm VLUCHEM, Máy đo lực kéo nén VLUCHEM VT-200, VT-1T, VT-10T, Máy đo độ nhớt Mooney VLUCHEM MV-10, Máy đo độ lưu hóa cao su VLUCHEM MR-10 Rheometer, Máy đo độ lưu hóa cao su VLUCHEM ODR-10 Máy đo độ cứng IRHD VLUCHEM,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-phong-no-hang-ecom-cp873, Đèn pin phòng nổ ecom Lite-Ex PL 10e, Đèn pin phòng nổ ecom Lite-Ex PL 30e, Đèn pin phòng nổ ecom Lite-Ex PL 10 H 25, Thiết bị đo nhiệt độ phòng nổ Ecom Ex-MP4A, Máy đo tốc độ vòng quay phòng nổ Ecom A2109 LSR, Máy chụp phòng nổ Ecom Smart-Ex 201 -A, Điện thoại kiêm máy ảnh phòng nổ cho hầm lò Ecom , Điện thoại kiêm máy ảnh phòng nổ Ecom Smart-Ex 201 , Điện thoại kiêm máy ảnh phòng nổ Ecom Ex-Handy 10, Điện thoại phòng nổ có chức năng chụp ảnh Ecom Ex-Handy 10 DZ2, Điện thoại phòng nổ Ecom Ex-Handy 10 DZ1, Máy ảnh phòng nổ Ecom Smart-Ex 01 .2 -ACO, Bộ đàm phòng nổ TETRAPOL TPH700 Ex Ecom, Bộ đàm phòng nổ Lite Com Pro II Ecom, Đèn phòng nổ 2AAA Penlight eLED Ecom, Máy tính phòng nổ Smart-Ex® 01 Ecom, Điện thoại phỏng nổ ECOM Smart-Ex 01, Điện thoại phòng nổ Ecom Ex-Handy 209, Máy chụp ảnh phòng nổ Extronics iCAM502, Đèn phòng nổ Lite-Ex® PL 10e Ecom, Đèn phòng nổ 3AA eLED® CPO TS Ecom, Bộ đàm phòng nổ Ex-PMR 2000 Ecom, Bộ đàm phòng nổ TETRA THR9 Ex Ecom, Điện thoại phòng nổ Ex-Handy 09 Ecom, Máy tính phòng nổ CK7xA ATEX Ecom, Máy tính phòng nổ i.roc® Ci70 –Ex Ecom, Máy tính phòng nổ Pad-Ex® 01 Ecom, Máy tính phòng nổ Galaxy Tab® Active Ecom, Máy tính phòng nổ Tab-Ex® Series Ecom,

Bộ ghi nhiệt độ Phoenix TM PTM1200-LT, Bộ ghi nhiệt độ Phoenix TM PTM1006-Compact

http://parts.ttech.vn/may-do-mau-hang-colorlite-cp21103, Máy đo màu - ColorLite sph900 - Colorlite, Máy đo màu - ColorLite sph860 - Colorlite, Máy đo màu - ColorLite sph850 - Colorlite, Máy đo màu - ColorLite TC4 - Colorlite, Máy đo màu - ColorLite sph-IS - Colorlite, Máy đo màu - Spectral Transmission Densitometer sd350 - Colorlite, Máy đo màu - Das portable Inline-Spektralphotometer ColorConsole - Colorlite, Máy đo màu - sph9i - Spectrophotometer for industrial applications - Colorlite, Máy đo màu ColorLite sph870, Máy đo màu ColorLite sph xs1, Máy đo màu ColorLite sph-RG2, Máy đo màu ColorLite sph870 sph900, Máy đo màu ColorLite ColorCube, Máy đo màu ColorLite ColorTube, Máy đo mật độ màu ColorLite Densitometer sd350,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-fostec-cp1424, Dao cắt sợi quang Fostec FOC002, Dao cắt sợi quang Fostec FOC001, Máy hàn quang Fostec FS-17S, Máy đo suy hao công suất quang Fostec FMMS-012, Máy đo công suất quang Fostec OT5000 OTDR, Máy đo chiều dài cáp quang Fostec FMOTDR001, Máy đo công suất quang Fostec, Máy đo công suất tín hiệu quang Fostec model A, C, Máy phát tín hiệu quang Fostec JW3109, Máy phát tín hiệu quang Fostec OLS

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-mtdi-cp21333, Máy cắt mẫu MTDI MA-100F, Máy cắt mẫu MTDI MA-100S, Máy cắt mẫu MTDI MA-100E, Máy cắt mẫu MTDI MD-100F, Máy cắt mẫu MTDI MD-100S, Máy đúc mẫu MTDI MM-300, Máy đúc mẫu MTDI MM-200, Máy đúc mẫu MTDI MM-100, Máy mài và đánh bóng mẫu kích thước lớn MTDI, Máy mài và đánh bóng mẫu MTDI MP-300, Máy mài và đánh bóng mẫu MTDI MP-200, Máy mài và đánh bóng mẫu MTDI MP-100, Máy mài và đánh bóng mẫu MTDI MS-100, Máy thử cơ tính vật liệu UT-series MTDI, Máy thử cơ tính vật liệu Tensile and Compression MTDI, Máy thử cơ tính vật liệu Lever Creep MTDI, Máy thử cơ tính vật liệu Servo Creep MTDI, Máy thử cơ tính vật liệu Plastic Creep MTDI, Máy thử cơ tính vật liệu Sample Pre-heating System MTDI, Máy thử cơ tính vật liệu Fracture Image Analyze MTDI, Máy thử cơ tính vật liệu Thermo Cyclic MTDI, Máy thử cơ tính vật liệu High and Low Temperature Chamber MTD, Máy thử cơ tính vật liệu Customized Chamber MTDI, Máy thử cơ tính vật liệu Cylindricality MTDI, Máy thử cơ tính vật liệu Rectangular MTDI, Máy chuẩn bị mẫu MA-100E MTDI, Máy chuẩn bị mẫu MA-100S MTDI, Máy chuẩn bị mẫu MA-100F MTDI, Máy chuẩn bị mẫu MD-100S MTDI, Máy chuẩn bị mẫu MD-100F MTDI, Máy chuẩn bị mẫu MM-200 MTDI, Máy chuẩn bị mẫu MM-300 MTDI, Máy chuẩn bị mẫu MP-100 MTDI, Máy chuẩn bị mẫu MP-200 MTDI, Máy chuẩn bị mẫu MP-300 MTDI, Máy chuẩn bị mẫu High Speed Large MTDI, Máy chuẩn bị mẫu Dosing System MTDI, Máy chuẩn bị mẫu MS-100 MTDI, Máy chuẩn bị mẫu MC-100 MTDI, Máy thử ma sát High Temperature Friction MTDI, Máy mài và đánh bóng mẫu MTDI MS-100,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-kanetec--cp21085, Khối V Từ Hai Mặt RMAW Kanetec, Đầu Nối Khối V MV Kanetec, Khối Nam Châm MMZ Kanetec, Khối Nam Châm MMXW Kanetec, Khối Nam Châm MMV Kanetec, Khối Nam Châm MMC Kanetec, Khối Nam Châm MM Kanetec, Khối Nam Châm KYB Kanetec, Khối V Từ KYA Kanetec, Khối V Từ KVS Kanetec, Khối V Từ KVA-2F Kanetec, Khối V Từ KVA Kanetec, Khối Nam Châm KT/KTV Kanetec, Khối Nam Châm KPB Kanetec, Khối Nam Châm KM-JB Kanetec, Khối từ JMC Kanetec, Khối V từ KMV-M Kanetec, Khối V chuẩn KMV, Magnetic V Block Kanetec, Nam châm điện HEM-65CN Kanetec, Nam châm tay gạt LPH-1000WP Kanetec, Nam châm tay gạt LPR-VN600-WP Kanetec, Mâm cặp nam châm vĩnh cửu RMAW-C13 Kanetec, Đế từ nam châm KT-3 Kanetec, Đế từ dạng tròn EPS-RW230A Kanetec, Đế từ KM-T002 Kanetec, Thiết bị khử từ KMDT-25A Kanetec, Khối từ vuông có rãnh KYA-13A Kanetec, Thiết bị khử từ KMDTC-45A-S Kanetec, Khối nam châm KM-0025J Kanetec, Hiệu chuẩn mẫu nam châm TM-SMF-050 Kanetec, Chân đế từ MB-W2V Kanetec, Thiết bị đo từ trường Kanetec - TM801, Thiết bị đo từ trường Kanetec - TM701, Khối V Từ Kanetec JMC- 75, JMC- 120, Khối V Từ Kanetec EPB-1F1625A, EPB-1F2525A, EPB-1F3333A , Khối V Từ Kanetec KM-JB0709, KM-JB0812, Khối V Từ Kanetec MM2F- 512, MM3F- 612, MM3F- 912, MM3Y-1023, Khối V Từ Kanetec KVS-1B, KVS-2B, Khối V Từ Kanetec KMV- 50D, KMV- 80D, KMV-125D, Khối V Từ Kanetec KMV-M020, KMV-M025, KMV-M032, Khối V Từ Kanetec KT-1, KT-2, KT-3, KT-4, KTV-1, Khối từ Kanetec RMAW-2F0812, KPB-1F13, KPB-1F18, KPB-1F25, KPB-2F13, KPB-2F18, Khối V từ Kanetec KVA-1A, KVA-2A, KVA-3A, Khối V từ Kanetec KVA-2F1A, Khối V Từ Kanetec KVS-1B, Kanetec KVS-2B, Khối V Từ Kanetec KYA-8B, KYA-10B, KYA-13B, KYA-15B, KYA-18B, KYA-25B, Khối V Từ Kanetec KYB-8B, KYB-10B, KYB-13B, KYB-15B, KYB-18B, KYB-25B,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin