Thiết bị phòng thí nghiệm hãng Esco

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-esco-cp1459, Tủ an toàn sinh học cấp 2 Streamline SC2-4S1, , Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại B2 Airstream AB2-3S1, , Tủ an toàn sinh học cấp 2 Streamline (SC2) SC2-4S1, , Tủ an toàn sinh học cấp 2 Streamline Esco SC2-4E1, , Tủ an toàn sinh học cấp 2 NordicSafe Esco NC2-3L8, NC2-4L8, NC2-6L8, Tủ an toàn sinh học cấp II Esco Labculture kiểu A2 LA2-3A1-E, LA2-4A1-E, , Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2 Esco Airstream Plus AC2-3E8-TU, AC2-4E8-TU, Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2 Airstream AC2-3S8-NS, AC2-4S8-NS, AC2-5S8-NS, , Tủ an toàn sinh học cấp 2 Esco Airstream AC2-4D8, , Tủ an toàn sinh học cấp II Labculture kiểu B2 LB2-3B1-E, LB2-4B1-E, LB2-5B1-E, , Tủ an toàn sinh học cấp III Esco Airstream AC3-4B1, AC3-5B1, AC3-6B1, Tủ an toàn sinh học cấp II Esco Airstream AC2-4G8, , Tủ an toàn sinh học cấp II Esco Airstream AC2-2S8, AC2-3S8, AC2-4S8, , Tủ an toàn sinh học cấp II Esco Airstream AC2-2E8, AC2-3E8, AC2-4E8, AC2-5E8, AC2-6E8, Tủ an toàn sinh học cấp II Esco Labculture kiểu A2 LA2-3A1-E, LA2-4A1-E, LA2-5A1-E, LA2-6A1-E, , Tủ buồng cấy cho PCR ESCO Streamline SCR-2A1, Tủ buồng cấy cho PCR ESCO PCR-3A1, PCR-4A1, Thiết bị nhân gen chu trình nhiệt Esco AERIS-MB, Quạt hút hãng Esco EQR/FC-FAN-PP025 EQR/FC-FAN-PP030, Tủ hút khí độc Esco Frontier PPH PPH-4UDPVW-8 PPH-4UDPCW-8 , Tủ hút khí độc Esco Frontier Radioisotope EFI-4UD4CW-8, EFI-4UD6CW-8, , Tủ hút khí độc Esco Frontier Floor Mounted FF-4UBRVW-8, , Tủ hút khí độc Esco Frontier Acid Digestion EFQ-4UDPCW-8 , Tủ hút khí độc Esco Frontier Acid Digestion EFQ-4UDCCW-., Tủ hút khí độc Esco Frontier Perchloric EFP-4UD4VW-8, EFP-4UD4CW-8, , Tủ hút khí độc Esco Frontier Mono EFH-4A8, EFH-5A8, EFH-6A8. Tủ hút khí độc Esco Frontier Acela M EFA-4UMUVW-8, EFA-4UMUCW-8, , Tủ hút khí độc Esco Frontier Duo Fume Hood EFD-4A8, EFD-5A8, EFD-6A8, EFD, Tủ hút khí độc Esco Frontier Acela EFA-4UDRVW-8, EFA-4UDRCW-8, , Tủ hút không đường ống Esco Ascent Opti SPD-3A1, SPD-3B1, SPD-4A1, , Tủ hút không đường ống Esco Ascent Max ADC-2E1, ADC-3E1, ADC-4E1, ADC-5E1, ADC-6E1, Tủ hút không đường ống Esco Ascent ADC-2C1, ADC-3C1, ADC-4C1, , Tủ hút không đường ống Esco Ascent ADC-2D1, ADC-3D1, ADC-4D1, , Tủ hút không đường ống Esco Ascent ADC-2B1, ADC-3B1, ADC-4B1, ADC-5B1, ADC-6B1, Tủ ấm CO2 CelCulture CCL-170-T-8-P, CCL-170-T-9-P, CCL-240-T-8-P, CCL-24, Tủ ấm CO2 CelCulture CCL-170-B-8-P, CCL-170-B-9-P, CCL-240-B-8-P, , Tủ lạnh bảo quản Esco HC6-400S-3, HR1-700S-3, HC5-400T-3, HR1-700T-3, Tủ lạnh âm sâu Esco UUS-597B-1-5D, UUS-714B-1-5D, U, Tủ lạnh âm sâu Esco UUS-363A-1-5D, UUS-480A-1-5D, UUS-597A-1-5D, UUS-714A-1-5D, , Tủ lạnh âm sâu Esco UUS-363B-1-SS, UUS-363-B-3-SS, UUS-480B-1-SS, UUS-480-B-3-SS, , Tủ lạnh âm sâu Esco UUS-363-B-1, UUS-363-B-3, UUS-480-B-1, UUS-480-B-3, , Tủ lạnh âm sâu Esco UUS-363-A-1, UUS-480-A-1, UUS-597-A-1, UUS-714-, Tủ ấm mát Esco Isotherm IFC-110-8-SS, IFC-170-8-SS, IFC-240-8-SS, Tủ ấm mát Esco Isotherm IFC-110-8, IFC-170-8, IFC-240-8, Tủ ấm Esco Isotherm IFA-110-8-SS, IFA-170-8, IFA-170-SS, IFA-240-8, , Tủ ấm Esco Isotherm IFA-32-8, IFA-32-8-SS, IFA-54-8, IFA-54-8-SS, , Tủ sấy hãng Esco Isotherm OFA-110-8-SS, OFA-170-8, OFA-170-SS, OFA-, Tủ sấy hãng Esco Isotherm OFA-32-8, OFA-32-8-SS, OFA-54-8, OFA-54-8-SS,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-tentech-cp21351, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc MPK-215e Tentech, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc MPK-105x Tentech, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc MPK-203x Tentech, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc MPK-2000e Tentech, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc MPK-253 Tentech, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc MPK-253 Tentech, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc MPK-204e Tentech, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc MPK-102e Tentech, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc MO-2Ke Tentech, Thiết bị đo điện trở cách điện MI-20KVe Tentech, Thiết bị đo điện trở cách điện MI-15KVe Tentech, Thiết bị đo điện trở cách điện MI-10KVe Tentech, Thiết bị đo điện trở cách điện MI-5500e Tentech. Thiết bị đo điện trở cách điện MI-2550e Tentech, Thiết bị đo điện trở cách điện MI-1050e Tentech, Thiết bị đo điện trở cách điện MI-1000e Tentech. Thiết bị đo điện trở cách điện MD-5075x Tentech, Thiết bị đo điện trở cách điện MD-10KVx Tentech. Thiết bị đo điện trở cách điện MD-5060x Tentech. Thiết bị đo điện trở cách điện MD-1035x Tentech, Thiết bị đo điện trở cách điện MD-542 Tentech, Thiết bị đo điện trở cách điện MD-1000R Tentech, Thiết bị đo điện trở đất TM-25R Tentech, Thiết bị đo điện trở đất EM-4058 Tentech. Thiết bị đo điện trở đất MTD-20KWe Tentech. Thiết bị đo điện trở đất EM-5248 Tentech.

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-tr-electronic-cp22611, Incremental Rotary Encoders IS99 TR Electronic, Incremental Rotary Encoders IE58A TR Electronic, Incremental Rotary Encoders IMF36 TR Electronic, Incremental Rotary Encoders IE24 TR Electronic, Incremental Rotary Encoders IH20 TR Electronic, Absolute Rotary Encoders CMV36S-SSI TR Electronic, Absolute Rotary Encoders CMV22 - SSI TR Electronic, Absolute Rotary Encoders CMV22 - SSI TR Electronic, Absolute Rotary Encoders CMV22 - A, <= 4096 Rev TR Electronic, Absolute Rotary Encoders CMV22 - A, <= 256 Rev TR Electronic, Linear Encoders LMRI46(H) - PB TR Electronic, Linear Encoders LMRI46(H)-ETC TR Electronic, Linear Encoders LMRI46(H) - A TR Electronic, Linear Encoders LA46K (H)-PB TR Electronic, Linear Encoders LA46 (H) Ethernet/IP™ TR Electronic, Linear Encoders LA46K (H)-A TR Electronic, Wire Draw Encoders SL00 TR Electronic, Wire Draw Encoders SL3002 TR Electronic, Wire Draw Encoders WPS-5000-MK88 TR Electronic, Incremental Rotary Encoders ADH130I TR Electronic,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-tr-electronic-cp22611, Bộ mã hóa vòng quay Absolute Rotary Encoders CMV22 - A, <= 256 Rev TR Electronic, Bộ mã hóa vòng quay Absolute Rotary Encoders CMV22 - A, <= 4096 Rev TR Electronic, Bộ mã hóa vòng quay Absolute Rotary Encoders CMV22 - SSI TR Electronic, Bộ mã hóa vòng quay Absolute Rotary Encoders CMV22 - SSI TR Electronic, Bộ mã hóa vòng quay Absolute Rotary Encoders CMV36S-SSI TR Electronic, Bộ mã hóa vòng quay Incremental Rotary Encoders IH20 TR Electronic, Bộ mã hóa vòng quay Incremental Rotary Encoders IE24 TR Electronic, Bộ mã hóa vòng quay Incremental Rotary Encoders IMF36 TR Electronic, Bộ mã hóa vòng quay Incremental Rotary Encoders IE58A TR Electronic, Bộ mã hóa vòng quay Incremental Rotary Encoders IS99 TR Electronic. Bộ mã hóa vòng quay Incremental Rotary Encoders ADH130I TR Electronic, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo WPS-5000-MK88 TR Electronic, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo SL3002 TR Electronic, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo Wire Draw Encoders SL00 TR Electronic, Bộ mã hóa tuyến tính Linear Encoders LA46K (H)-A TR Electronic, Bộ mã hóa tuyến tính Linear Encoders LA46 (H) Ethernet/IP™ TR Electronic, Bộ mã hóa tuyến tính Linear Encoders LA46K (H)-PB TR Electronic, Bộ mã hóa tuyến tính Linear Encoders LMRI46(H) - A TR Electronic, Bộ mã hóa tuyến tính Linear Encoders LMRI46(H)-ETC TR Electronic, Bộ mã hóa tuyến tính Linear Encoders LMRI46(H) - PB TR Electronic,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin