Cân điện tử hãng Shinko Denshi

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/can-dien-tu-hang-shinko-denshi-cp1597, Cân sấy ẩm hãng SHINKO DENSHI MD83, Cân điện tử phòng chống cháy nổ hãng SHINKO DENSHI FZ623Ex, , Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI HJR-17KSE, HJR-17KSCE, HJR-22, Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI HJ-17KSE, HJ-17KSCEHJ-22KSE, Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI FS623, FS3202, FS6202, FS15001, , Cân đếm hãng SHINKO DENSHI CUX16K, CUX30K, CUX60K, CUX150K, Cân đếm hãng SHINKO DENSHI CUX3000, CUX6000, CUX12K, , Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI ALE223, ALE323, ALE623, ALE1502, ALE2, Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI AE6201R, ALE8201R, ALE150, Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI ALE1502R, ALE2202R, ALE3202R, Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI ALE223R, ALE323R, ALE623R, Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI AJ-2200E, AJ-2200CEN, AJ-3200, Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI AJ-220E, AJ-220CEN, AJ-320E, , Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI AJH-2200E, AJH-2200CEN, AJH-3200, Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI AJH-220E, AJH-220CEN, AJH-320E, AJH-320CEN, AJH-4, Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI AB1202R, AB1202RCE, AB3202, Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI AB323R, AB323RCE, AB623, Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI AB1202, AB1202CE, AB3202, AB3202CE, , Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI AB323, AB323CE, AB623, AB623CE, Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI SJ-620E, SJ-620CEN, SJ-1200E, Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI SJ-220E, , Cân điện tử hãng SHINKO DENSHI CJ-820E, CJ-3200E , CJ-8200E , CJ-15KE, Cân phân tích hãng SHINKO DENSHI HT84CEN, HT124CEN, HT224, Cân phân tích hãng SHINKO DENSHI HT84RCEN, HT124RCEN, HT224, Cân phân tích hãng SHINKO DENSHI LF225DR, LF224R

Máy đo nồng độ NaOH KRK Kasahara LQ-5Z-NaOH, Máy đo nồng độ KOH KRK Kasahara LQ-5Z-KOH, Máy đo nồng độ acid HNO3 KRK Kasahara LQ-5Z-HNO3, Máy đo nồng độ acid H2SO4 KRK Kasahara LQ-5Z-H2SO4, Máy đo nồng độ TMAH KRK Kasahara LQ-5Z-TMAH,   Máy đo nồng độ NH3 KRK Kasahara LQ-5Z-NH3,

Máy đo nồng độ NH3 KRK Kasahara LQ-5Z-NH3

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-telasia-symtonic-cp1598, Cảm biến phát hiện có người Telasia OS-550, Cảm biến phát hiện có người Telasia OS-363, Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Telasia K33-ICB2-20%, Cảm biến đo nồng độ khí CO Telasia CO-T1, Cảm biến đo nồng độ khí CO, CO2 Telasia DCO-S4, Cảm biến đo nồng độ khí CO2, độ bụi PM2.5, nhiệt độ, độ ẩm Telasia VC2500 serie, Cảm biến đo nồng độ khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm Telasia VC2400 Series, Cảm biến đo nồng độ khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm Telasia VC2300 series, Máy đo nồng độ khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm Telasia , Máy đo nồng độ khí CO2 Telasia pSENSE, Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Telasia VS-08, Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Telasia VS-18, Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Telasia K33VC, Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Telasia eSense, Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Telasia VC2008F, Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Telasia VC2008T, Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Telasia VC2008FD

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-chauvin-arnoux-%E2%80%93-aemc-cp738, Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ Chauvin CA 1621, Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ Chauvin CA 1623, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình Chauvin CA 1631, Ampe kìm đo điện trở nối đất Chauvin C.A 6416, Ampe kìm đo điện trở nối đất Chauvin C.A 6417, Ampe kìm đo điện trở nối đất Chauvin C.A 6418, Máy đo điện trở nối đất Chauvin C.A 6422, Máy đo điện trở đất, đo điện trở suất Chauvin C.A 6424, Máy đo điện trở đất, đo điện trở suất Chauvin C.A 6460, Máy đo điện trở đất, đo điện trở suất Chauvin C.A 6462, Máy đo điện trở đất, đo điện trở suất Chauvin C.A 6470N TERCA 3, Máy đo điện trở đất, đo điện trở suất Chauvin C.A 6471, Máy đo điện trở đất, đo điện trở suất Chauvin C.A 6472, Bộ dụng cụ đo điện trở đất, đo điện trở suất Chauvin C.A 6474, Bộ dụng cụ đo điện trở đất, đo điện trở suất Chauvin C.A 6462, Máy đo tỷ số máy biến áp 1 pha Chauvin Arnoux DTR 8510,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-vogtlin-instruments--cp1599, Thiết bị đo lưu lượng Vögtlin red-y compact series, Thiết bị đo lưu lượng Vögtlin SmartTrak, SmartTrak 101, SmartTrak 100, Thiết bị đo lưu lượng Vögtlin red-y industrial series, Thiết bị đo lưu lượng Vögtlin red-y smart pressure, Thiết bị đo lưu lượng Vögtlin red-y OEM , Thiết bị đo lưu lượng Vögtlin M-Flow, Thiết bị đo lưu lượng Vögtlin Q-Flow , Thiết bị đo lưu lượng Vögtlin red-y smart series

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-luu-luong-influx-measurements-cp1243, Thiết bị đo lưu lượng bơm chữa cháy Firesure LPC 464a, Thiết bị đo lưu lượng bơm chữa cháy Firesure Duo FM LPC , 80FLFM, 100FLFM, 150FLFM, 200FLFM, Thiết bị đo lưu lượng bơm cứu hỏa Firesure Duo FM & LPC 464a/01, 464a/02, , Thiết bị đo lưu lượng bơm cứu hỏa Firesure FM FS150FLFM, FS200FLF, Thiết bị đo lưu lượng bơm chữa cháy Firesure FM FS80FLFM, FS100FLFM , Đồng hồ đo lưu lượng Influx Uniflux, Đồng hồ đo lưu lượng Influx Fluxline, Đồng hồ đo lưu lượng Influx LPL, Thiết bị đo lưu lượng Influx Deltaflux, Thiết bị đo lưu lượng Influx Firesure Duo-Groove FM, LPC, Thiết bị đo lưu lượng Influx Firesure FM 50, 80, 100, 150, 200 mm, Đồng hồ đo lưu lượng Influx Reflux, Thiết bị đo lưu lượng Influx iMT, Thiết bị đo lưu lượng Influx SprinklerSense, Thiết bị đo lưu lượng influx firesure lpc 50 80 100 150 200 mm

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-hiblow-cp1600, Bơm hãng HIBLOW MR-6B, MR-6BS, Bơm hãng HIBLOW ML-6A, ML-6AS, ML-6B, ML-6BS, Bơm hãng HIBLOW KP-4020, KP-5030, KP-6035, , Bơm hãng HIBLOW VP-4020, VP-5030, VP-6035, VP-4020S, VP-5030S, Bơm hãng HIBLOW C-3BM, C-5BN, C-1525, C-15H,

Bộ thiết bị đo và kiểm tra tĩnh điện Wolfgang Warmbier METRISO B530 ESD Audit Kit, Bộ thiết bị đo và kiểm tra tĩnh điện Wolfgang Warmbier METRISO 3000 ESD Audit Kit, Máy đo điện áp tĩnh điện Wolfgang Warmbier EFM51 Plus, Máy đo điện áp tĩnh điện Wolfgang Warmbier EFM51, Máy đo tĩnh điện Wolfgang Warmbier ESD Starter, Máy đo độ ion hóa Wolfgang Warmbier EFM51.CPS.SET , Bộ thiết bị kiểm tra độ ion hóa Wolfgang Warmbier EFM51.CPS Charge Plate System, Thiết bị kiểm tra điện áp tĩnh điện Wolfgang Warmbier EFM51WT , Bộ giám sát tĩnh điện Wolfgang Warmbier 7110.600.SET- ESD Audit kit version with Metriso3000, Bộ giám sát tĩnh điện Wolfgang Warmbier 7110.B530.SET- ESD Audit kit version with METRISO B530, Bộ giám sát tĩnh điện Wolfgang Warmbier 7100.SRM200.SK51- ESD Starter Kit SRM200, Bộ giám sát tĩnh điện Wolfgang Warmbier 7110.600.Set - ESD Audit kit, Thiết bị đo điện trở bề mặt Teraohmmeter Safe-Stat RM 4000 Kit, Thiết bị đo điện trở bề mặt Vermason Charles Water 99026, Thiết bị đo điện trở bề mặt AESD Teraohmmeter EP-RM 4000 Test-Kit, Koffer-Set,. Thiết bị đo tĩnh điện Wolfgang Warmbier 7100.EFM51.WT. Walking test kit, Bộ thiết bị đo tĩnh điện SG9265080 MegaGuard WalkPlus - ESD Walking Test Set, Bộ thiết bị đo tĩnh điện SG9265056 MegaGuard Pro KIT - ESD-Hochohmmeter (SET), Bộ thiết bị đo tĩnh điện Safeguard SG9265051 MegaGuard Pro - ESD-Hochohmmeter, Bộ thiết bị đo tĩnh điện Safeguard SG9265055 MegaGuard easy - ESD-Hochohmmeter,, Bộ thiết bị đo tĩnh điện AEDS ESD Audit Kit Professional, Bộ thiết bị đo tĩnh điện AEDS ESD Audit Kit Basic EP0201041

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin