Mẫu chuẩn độ cứng hãng Yamatomo - Nhật

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các mẫu chuẩn độ cứng hãng Yamatomo - Nhật.

Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC70;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC62, HRC67;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC57, HRC60;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC45, HRC50;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC35, HRC40;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC25, HRC30;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC10, HRC20;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC55, HRC64;Tấm chuẩn độ cứng Yamamoto HRC60, HRC65, HRC70;Tấm chuẩn độ cứng Yamamoto HRC45, HRC50, HRC55;Tấm chuẩn độ cứng Yamamoto HRC20, HRC30, HRC40;Tấm chuẩn độ cứng Yamamoto HRB 35, HRB 40, HRB 45, HRB 50; Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS72, HRBS82, HRBS90, HRBS95, HRBS100;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS32, HRBS42, HRBS52, HRBS62;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV40, HV800, HV900, HV1000;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV100, HV150, HV200;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV500, HV400;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV600, HV700, HV800, HV900;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV200, HV300, HV400, HV500;Mẫu Chuẩn Độ Cứng HV700 Yamamoto;Mẫu Chuẩn Độ Cứng HV800 Yamamoto;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA81, HRA83, HRA85, HRA87;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA56, HRA65, HRA71, HRA75;Tấm chuẩn độ cứng Yamamoto HRA;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR30N, HR15N, HR45N;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR30T, HR15T;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW400, HBW450, HBW500, HBW550, HBW600;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW180, HBW250, HBW300, HBW350;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW100, HBW125, HBW150, HBW200;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW200, HBW250, HBW300, HBW400;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW500, HBW600, HBW700, HBW800;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW Brinell;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HS, HN-W, HL;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV, UMV;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRE, HRM, HLR, HRR, HRF, HRS;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV Vicker;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLE, HLD

Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC20;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC25;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC30;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC35;Mẫu chuẩn độ cứng Rockwell Yamamoto HRC45;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC50;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC55;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC60;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC57;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC62;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC64;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC67;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC70;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-56;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-65;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-71;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-78;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-81;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-83;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-85 ;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-87;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS32;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS42;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS52;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS62;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS72;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS82;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS90;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS100;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV40;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV100;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV150;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV200;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV300;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV400;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV500;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV600;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV700;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV800;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV900;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW100;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW125;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW150;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW180;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW200;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW229;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW250;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW300;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW350;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW400;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW500;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW550;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW600;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR15N;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR30N;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR45N;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR30T;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR15T;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-1600;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-900;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-800;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-700;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-600;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-500;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-400;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-300;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-200;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-100;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto UMV-900;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto UMV-700;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto UMV-500;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto UMV-200;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLE-850;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLE-800;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLE-700;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLE-600;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLE-500;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLD-880;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLD-830;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLD-730;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLD-630;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLD-520;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRE-90;HRM-107;HRM-67;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRL-118;HRL-92;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRR-123;HRR-105;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HS-7;HS-20;HS-30;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HS-40;HS-50;HS-60;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HS-70;HS-80;HS-90;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HS-95;HS-100Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Zalo/tel: 0948 007 822Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin