Mẫu Chuẩn Độ Cứng Yamatomo – Nhật

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC20;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC25;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC30;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC35;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC40;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC45;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC50;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC55;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC57;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC60;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC62;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC64;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC67;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC70;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-56;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-65;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-71;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-75;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-78;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-81;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-83;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-85;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-87;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS100;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS32;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS42;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS52;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS62;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS72;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS82;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS95;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS90;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV40;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV-100;HV-150;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV-200;HV-250;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV-400;HV-500;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV-600;HV-700;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV-800;HV-900;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-100;HBW-125;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-150;HBW-180;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-200;HBW-229;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-250;HBW-300;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-350;HBW-400;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-500;HBW-550;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-600;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR30T;HR15T;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR15N;HR30N;HR45N;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-1600;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-900;HMV-800;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-700;HMV-600;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-500;HMV-400;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-300;HMV-200;HMV-100;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto UMV-900;UMV-700;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto UMV-500;UMV-200;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRE-90;HRM-107;HRM-67;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRL-118;HRL-92;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRR-123;HRR-105;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRF-90; HRS-90;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLE-850;HLE-800;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLE-700;HLE-600;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLE-500;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLD-880;HLD-830;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLD-730;HLD-630;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HLD-520;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HS-7;HS-20;HS-30;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HS-40;HS-50;HS-60;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HS-70;HS-80;HS-90;Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HS-95;HS-100Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Zalo/tel: 0948 007 822

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin