Máy đo độ ồn hãng BSWA

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Camera chụp ảnh nhiệt Seek Thermal ShotPRO, Camera chụp ảnh nhiệt Seek Thermal Shot,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-ast-accurate-sensors-technologies-cp1679, Camera ảnh nhiệt hồng ngoại AST TE-750, TE-1100, Camera ảnh nhiệt hồng ngoại AST LTE-80, Camera ảnh nhiệt hồng ngoại AST LTE-160, Camera ảnh nhiệt hồng ngoại AST LTE-384, Camera ảnh nhiệt hồng ngoại AST LTE-640, Camera ảnh nhiệt hồng ngoại AST TE-700, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AST Calsys 37 BB+, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AST Calsys 37BB, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AST LBB11CH, LBB22CH, LBB33CH, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AST LBB11H, LBB22H, LBB33H, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AST Calsys 1000BB SP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AST Calsys 1200 BB, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AST Calsys 1500 BB, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AST Calsys 1700 BB, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AST FastCAL 3000, Thiêt bị đo nhiệt độ từ xa phát hiện cúm AST TL8-FS, Thiêt bị đo nhiệt độ từ xa phát hiện cúm AST FeverSCAN, Thiêt bị đo nhiệt độ từ xa phát hiện cúm AST FeverSPOT, Thiêt bị đo nhiệt độ từ xa cho vật liệu nhôm AST A5-IN, Thiêt bị đo nhiệt độ từ xa cho vật liệu nhôm AST A5-EX, Thiêt bị đo nhiệt độ từ xa cho vật liệu nhôm AST A5-S-IN, Thiêt bị đo nhiệt độ từ xa cho vật liệu nhôm AST A5-S-EX, Thiêt bị đo nhiệt độ từ xa cho vật liệu nhôm AST A5-EX, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa AST A5-WL-PL, A5-WL-FO, A5-2W-PL, A5-2W-FO, A5-2W-TL, Súng đo nhiệt độ từ xa AST P450C, PGM+, Súng đo nhiệt độ từ xa AST P250, P450, P390, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST P450C, A450C FO PL, A450C+, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST 450-G2, PGM+, AL514 , P250, P450, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST TL-8, TL-8 FAST, TL-390, TL-514, Multidro, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST T3-250, T3-450, T3-390, T3-514, T3-814 , Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST EL50 H-ex, EL50-H, E150, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST E250, E450, E450C, EL50, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST AL30, AL390, AL514, AL45, IR CAST 2C, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST A150, A250 FO-PL, A450 FO-PL, A250C FO-PL, , Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST A250, A450, A250C, A450C, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST SWIFT 250/350/450 FO PL, SWIFT 250/350/450, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST IR CAST 2C+, SRU FO, SWIFT A250C+, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST A250+ FO PL, A450+ FO PL, A450C+ FO PL, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST A450C+, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa AST A450+,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-spmk-beijing-spake-technology-cp1680, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình SPMK518, SPMK517, SPMK516, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ SPMK313A, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ SPMK313B, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất SPMK212C, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất SPMK213B, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất SPMK213H, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất SPMK214L, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất SPMK214E, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất SPMK213E, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất SPMK990Y, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất SPMK 990, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất SPMK990S, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất SPMK213K, Đồng hồ đo áp suất điện tử chuẩn SPMK700, Đồng hồ đo áp suất chuẩn SPMK223 ,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-skc-thread-tool-cp1681, Bộ Taro ren hãng SKC 829, Bộ Taro ren hãng SKC 825, SKC 828, Bộ Taro ren hãng SKC 899, SKC 881, Bộ Taro ren hãng SKC 875, SKC ET-47L, Bộ Taro ren hãng SKC 110M, SKC 110 WSF, Bộ Taro ren hãng SKC 801, SKC 860, Thanh giữ Taro ren hãng SKC 824, Thanh giữ Taro ren hãng SKC 868, SKC 705, Taro ren hãng SKC 823, Taro ren hãng SKC 839, Taro ren hãng SKC 820, SKC 821, SKC 819, Taro ren hãng SKC 822, Taro ren hãng SKC 898, Taro ren hãng SKC 812, Taro ren hãng SKC Pipe Taps 804BT, 805BS, 804NT, 804PF, 805NS, 804SF, Taro ren hãng SKC Spiral Pointed Taps NO.803, Taro ren hãng SKC Spiral Pointed Taps NO.801SF, Taro ren hãng SKC Spiral Pointed Taps NO.803PO,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-ai-tek-cp1029, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T77630-40 TACHTROL 30 , Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T77810-40 TACHTROL , Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T77630-70 TACHTROL , Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T77610-70 TACHTROL 10, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T77610-40 TACHTROL 1, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T77530-70 TACHPAK 30, , Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T77530-40 TACHPAK 30 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-5418 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-5423 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-5422 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-5421 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-5420 TACHOMETER , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-5419 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-5217 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-5215 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-1420 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-1419 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-1216 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-1214 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-1213 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-1212 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-1211 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-0282  , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-0276  , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-0241 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-0218 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-103-0222 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T79850-013-0305 , Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1512-014 RH SERIES , Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS DH1512-114 DH SERI, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-428 PASSIV, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-428 PASS, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1320-003 RH SERI, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-404 PAS, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS , Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS , Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS BH1612-013 BH SERIE, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-005 PASSI, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-289 PASSIV, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-037 PASSIV, Thiết bị đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T77810-10 TACHTR, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1612-013 RH SERIES , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1320-009 RH SERIES, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1320-001 RH SER, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS DH1522-106 DH SERIES , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS DH1522-105 DH SERIES , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS BH1512-010 BH SERIES B, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-472 PASS, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-458 PASSIVE , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-414 PA, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-054 P, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-024 PASSI, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70082-1000-024 PASSI, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1612-025 RH SERIES , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-424 PASSIV, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-007 PASSI, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-330 PASSIVE, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-056 PASSIVE SPEED SENSOR, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70082-1000-021 PASSIVE SPEED SENSOR, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1522-009 RH SE, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS BH1512-005 BH SER, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-421 PASSIVE SPEED SENSOR, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-329 PASSIVE , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70084-1713-111 PAS, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-8080-003 PASSIVE , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-403 PASS, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS BH1512-009 BH SERIES, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-469 PASSIVE, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1512-026 RH SERIES HALL EFFECT SENSO, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-420 PASSIVE , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-408 PASSIVE, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-297 PASSI, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1512-013 RH SE, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS DH1512-105 DH SERIES , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-048 PASSIVE, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1522-014 RH SERIES , Cáp nối Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS BH1612-001 BH SERIES, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-415 PASSIVE , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-411 PASSIVE, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-406 PASSIVE SPEED SENSOR, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-174 PASS, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-001 PASSI, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1512-010 RH SERIES , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-3030-112 PAS, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-417 PASSIVE , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-405 PASSIVE , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-227 PASSIV, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-131 PASSIVE, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T77530-10 TACHPAK 30 , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-8080-001 PASSIVE, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-026 PASSIV, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1522-005 RH SERIES , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-018 PASSIVE , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1612-027 RH SERIES, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS BH1622-006 RH SE, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS BH1512-006 BH SERIES , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-175 PASSIVE SPEED SENSOR, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-118 PASSIVE, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-086 PASSI, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-003 PASS, Đồng hồ đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T77630-10 TACHTROL 3, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-002 PASSIVE , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS RH1512-005 RH SERIES , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-028 PASSIVE , Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS 70085-1010-081 PASSIVE , Đồng hồ đo tốc độ vòng quay AI-TEK INSTRUMENTS T77250-10 TACHTROL 20, Thiết bị đo tốc độ vòng quay TACHTROL 20 Ai-Tek, Thiết bị đo tốc độ vòng quay TACHTROL 10, 30, TACHTROL PLUS A, Cảm biến đo tốc độ vòng quay AI-Tek, Thiết bị đo tốc độ vòng quay TTACHPAK 10, 30 Ai-Tek,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-bswa-tech-cp1682, Máy đo độ ồn BSWA BSWA308, Máy đo độ ồn BSWA BSWA309, Máy đo độ ồn BSWA BSWA105, Thiết bị hiệu chuẩn độ ồn BSWA CA111 Sound, Thiết bị hiệu chuẩn độ ồn BSWA CA114, CA115 Sound Calibrator, Thiết bị hiệu chuẩn độ ồn BSWA CA925 High Pressure Microphone Calibrator, Thiết bị hiệu chuẩn độ ồn BSWA VC-01 Vibration , Thiết bị hiệu chuẩn độ ồn BSWA CA918 Free-field Sound Source, Thiết bị hiệu chuẩn độ ồn BSWA CA917 Low Frequency Coupler, Thiết bị hiệu chuẩn độ ồn BSWA CA915 High Sound Pressure Calibrator & Full , Nguồn cấp thiết bị truyền động tĩnh điện BSWA AS011, Bộ hiệu chuẩn pha micrô BSWA CA414, Bộ truyền động & Nguồn âm BSWA EA002, Bộ thu thập và phân tích dữ liệu độ rung, độ ồn BSWA iDAQ2022, Bộ thu thập và phân tích dữ liệu độ rung, độ ồn BSWA MC3642A/B4, Bộ thu thập và phân tích dữ liệu độ rung, độ ồn BSWA MC3522, Bộ thu thập và phân tích dữ liệu độ rung, độ ồn BSWA MC3242A, Bộ thu thập và phân tích dữ liệu độ rung, độ ồn BSWA MC3122, Bộ ghi và phân tích dữ liệu độ rung, độ ồn BSWA MC3122, Bộ ghi và phân tích dữ liệu độ rung, độ ồn BSWA MC3022, Bộ ghi và phân tích dữ liệu độ rung, độ ồn BSWA XCQ108, Bộ ghi và phân tích dữ liệu độ rung, độ ồn BSWA VA-Lab2, VA-Lab4, Bộ truyền động tĩnh điện & nguồn BSWA AS002, Thiết bị đo âm thanh và độ ồn BSWA PA300 Measurement Power Amplifier, Thiết bị đo âm thanh và độ ồn BSWA PA50 Measurement Power Amplifier, Thiết bị đo âm thanh và độ ồn BSWA BR2122, Búa tạo rung động BSWA IH-02 Impact Hammer, Cảm biến đo độ rung BSWA SW13232, SW14232, Cảm biến đo độ rung BSWA SW13533, SW14533,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin