Máy đo khí hãng MSA

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

https://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-ea-technology-cp21866, Đầu đò cho Thiết bị phát hiện phóng điện cục bộ EA UltraTEV Plus 2 probe, Thiết bị phát hiện phóng điện cục bộ EA UltraTEV Plus 2

Máy đo điện trở cách điện NBD TERA10, https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-nbd-technologies-cp22762,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-pce-cp810, Máy đo lực căng dây đai PCE-BTM 2000, Máy đo độ cứng siêu âm PCE-3000U, Máy đo độ cứng cầm tay PCE-900, Thiết bị kiểm tra lực kéo nén PCE-PST 1,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-doble-cp1809, Hợp bộ kiểm tra relay Double MTS-5100, Thiết bị mô phỏng và phân tích điện áp 1 pha Double F8200 Power System , Thiết bị mô phỏng và phân tích điện áp 3 pha Double F8000-series Power System Simulator, Thiết bị phân tích máy cắt Doble TDR900, Thiết bị phân tích máy cắt Doble TDR9100 , Thiết bị phân tích đáp ứng tần số quét Double M5500, Máy phát hiện phóng điện cục bộ Doble Spark P3, Máy phát hiện phóng điện cục bộ Doble DFA300, Máy đo nước trong dầu Doble DOMINO USS, Thiết bị đo dòng điện dò Doble LCM500 Leakage Current Monitor, Thiết bị phân tích khí trong dầu biến áp Doble Myrkos, Thiết bị phát hiện phóng điện cục bộ Doble PDS100 Partial Discharge Surveyor, Thiết bị phát hiện phóng điện cục bộ Double PDS200 Surveyor, Thiết bị đo độ ẩm trong dầu máy biến áp Double Calisto 9 online DGA , Thiết bị phát hiện phóng điện cục bộ Double Calisto T1, Cảm biến đo nồng độ Hydrogen trong dầu Double ,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-pro-8-cp1810, Sào phát hiện điện áp xoay chiều AC cao áp PRO 8 VHV 3.6 kV 840.003, Sào phát hiện điện áp xoay chiều AC cao áp PRO 8 VHV 7.2 kV 840.007, Sào phát hiện điện áp xoay chiều AC cao áp PRO 8 VHV 12 kV 840.012, Sào phát hiện điện áp xoay chiều AC cao áp PRO 8 VHV 25 kV 840.024, Sào phát hiện điện áp xoay chiều AC cao áp PRO 8 VHV 38.5 kV 850.040, Sào phát hiện điện áp xoay chiều AC cao áp PRO 8 VHV 123 kV 840.123, Sào phát hiện điện áp xoay chiều AC cao áp PRO 8 VHV 245 kV 840.245, Sào phát hiện điện áp xoay chiều AC cao áp PRO 8 VHV 420 kV 840.420, Sào phát hiện điện áp DC cao áp PRO 8 1 kV, 851.001, Sào phát hiện điện áp DC cao áp PRO 8 3 kV, 851.003, Sào phát hiện điện áp DC cao áp PRO 8 25 kV, 851.025, Sào phát hiện điện áp DC cao áp PRO 8 80 kV, 851.080, Sào xác định pha cao áp PRO 8 Phase comparator HV 3.6 kV, Sào xác định pha cao áp PRO 8 Phase comparator HV 7.2 kV, Sào xác định pha cao áp PRO 8 Phase comparator HV 12 kV, Sào xác định pha cao áp PRO 8 Phase comparator HV 25 kV, Sào xác định pha cao áp PRO 8 Phase comparator HV 6-12 kV single-pole, Sào xác định pha cao áp PRO 8 Phase comparator HV ,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-khi-hang-msa-cp1806, Cảm biến đo khí MSA ULTIMA X5000 Gas Monitor, Cảm biến phát hiện rò rỉ khí bằng siêu âm MSA Observer-i Ultrasonic Gas Leak Detector, Cảm biến đo khí MSA PrimaX I Gas Transmitter, Cảm biến đo khí MSA PrimaX P Gas Transmitter, Cảm biến đo khí MSA General Monitors S5000 Gas Monitor, Cảm biến đo khí MSA Ultima XIR Gas Monitor, Cảm biến đo khí MSA Ultima X Series Gas Monitors, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa MSA Chillgard 5000 Refrigerant Leak Monitor, Bộ hiển thị và cảnh báo khí MSA GasGard XL Controller, Máy đo khí đa chỉ tiêu MSA Altair 5X PID Multigas detector, Máy đo khí đa chỉ tiêu MSA Altair 5X EX/O2/CO/H2S Gasdetector, Máy đo khí đa chỉ tiêu MSA Altair 5X Multi-Gas IR-EX Detector, Máy đo khí độc MSA Altair H2S Detector, Máy đo khí độc MSA Altair CO Gas Detector, Máy đo khí Oxy MSA Altair O2 Gas Detector, Máy đo đơn khí MSA Altair 2X H2S LC Gas detector,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-fgd-cp1807, Cảm biến báo lửa FGD Triple IR (IR3) Flame Detector - FlameSpec-IR3-HD, Cảm biến báo lửa FGD Triple IR Flame Detector - FlameSpec-IR3, Cảm biến báo lửa FGD UV IR Flame Detector - FlameSpec-UV-IR-HD, Cảm biến báo lửa FGD UV IR Flame Detector - FlameSpec-UV-IR, Cảm biến báo lửa FGD IR3 Flame Detector - FlameSpec-IR3-H2-HD, Cảm biến báo lửa FGD IR3 Flame Detector - FlameSpec-IR3-H2, Thiết bị mô phỏng báo cháy FGD Flame Simulator - ,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-filtertechnik-cp1811, Máy lọc dầu Filtertechnik Sentry Filtration System, Máy lọc dầu Filtertechnik IFC-6050, Máy lọc dầu Filtertechnik BD5000, Máy lọc dầu Filtertechnik SFC-3000-PC9001, Máy lọc dầu Filtertechnik SFC-3000 Filtration System, Máy lọc dầu Filtertechnik DFC-3000, Máy lọc dầu Filtertechnik Kidney Loop System, Máy đo độ bụi và đo nước trong dầu Filtertechnik Particle Pal FS9V2, Máy đếm hạt bụi và đo nước trong dầu online Filtertechnik Particle Pal FS9V2-RH, , Máy đếm hạt bụi và đo nước trong dầu Filtertechnik Particle Pal FS9V2-RH-DEN, Máy đếm hạt bụi và đo nước trong dầu Filtertechnik Particle Pal Life, Máy đếm hạt bụi trong dầu online Filtertechnik PC9001 Laser Particle Counter, Máy đếm hạt bụi trong dầu Filtertechnik Particle Pal Pro , Máy đếm hạt bụi và độ nhớt trong dầu Filtertechnik Particle Pal Pro +Viscosity , Máy đếm hạt bụi trong dầu Filtertechnik S120 Digital Imaging Particle Counter, Bộ thiết bị lấy mẫu đầu thủy lực Filtertechnik Universal Minimess, Máy chuẩn độ điện thế Karl Fischer Cou-Lo FT-Aquamax

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-soken-cp21262, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-STM-1 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-ASM-7 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-ASC-5 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-PSC-UA Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-PSC-20W Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-MD-1 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-IM-D6 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-ASM-5C Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-TCG-L1 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-CM-3 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-HFM-1 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-LFM-3 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-MAT-5 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-LAS-3 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-HIT-3 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-6017 Soken, Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-PD-3 Soken, Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-PD-9 Soken, Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-PD-7 Soken, Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-PD-7P Soken , Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-VD-1 Soken, Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-6021 Soken, Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-5016 Soken, Thiết bị kiểm tra xung điện DAC-PG-3F Soken, Thiết bị đo từ trường DAC-IR-3 Soken, Thiết bị đo từ trường DAC-LST-3 Soken, Thiết bị đo từ trường DAC-BHW-R Soken, Thiết bị kiểm tra máy biến áp DAC-VCTT-6 Soken, Thiết bị kiểm tra máy biến áp DAC-VCTT-8 Soken, Thiết bị kiểm tra máy biến áp DAC-PBVC-8 Soken, Thiết bị kiểm tra máy biến áp DAC-PBV-8 Soken, Thiết bị kiểm tra máy biến áp DAC-VTC-7/DAC-CTC-7 Soken, Thiết bị kiểm tra máy biến áp DAC-RT-6 Soken, Thiết bị đo điện trở DAC-HRE-1 Soken, Thiết bị đo điện trở DAC-HRI-3 Soken, Thiết bị đo điện trở DAC-PR-2S Soken, Thiết bị đo điện trở DAC-MRG-2 Soken,

https://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-soken-cp21262, Thiết bị đo từ trường DAC-IR-3 Soken, Thiết bị đo điện trở DAC-MRG-2 Soken, Thiết bị đo điện trở DAC-PR-2S Soken, Thiết bị đo điện trở DAC-HRI-3 Soken, Thiết bị đo điện trở DAC-HRE-1 Soken, Thiết bị kiểm tra máy biến áp DAC-RT-6 Soken, Thiết bị kiểm tra máy biến áp DAC-VTC-7/DAC-CTC-7 Soken, Thiết bị kiểm tra máy biến áp DAC-PBV-8 Soken, Thiết bị kiểm tra máy biến áp DAC-PBVC-8 Soken, Thiết bị kiểm tra máy biến áp DAC-VCTT-8 Soken, Thiết bị kiểm tra máy biến áp DAC-VCTT-6 Soken, Thiết bị đo từ trường DAC-BHW-R Soken, Thiết bị đo từ trường DAC-LST-3 Soken, Thiết bị đo từ trường DAC-BHW-5 Soken, Thiết bị kiểm tra xung điện DAC-PG-3F Soken, Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-5016 Soken, Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-6021 Soken, Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-VD-1 Soken, Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-PD-7P Soken, Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-PD-7 Soken, Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-PD-9 Soken, Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ DAC-PD-3 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-6017 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-HIT-3 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-LAS-3 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-MAT-5 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-LFM-3 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-HFM-1 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-CM-3 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-TCG-L1 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-ASM-5C Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-IM-D6 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-MD-1 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-PSC-20W Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-PSC-UA Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-ASC-5 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-ASM-7 Soken, Thiết bị kiểm tra cách điện DAC-STM-1 Soken

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin