Thiết bị đo hãng CEM Instruments

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-teac-corporation-cp1609, Bộ hiển thị lực, trọng lượng TEAC TD-9000T, Bộ hiển thị lực, trọng lượng TEAC TD-01, Bộ hiển thị trọng lượng TEAC TD-700T, Bộ hiển thị trọng lượng TEAC TD-260T, Cảm biến đo độ rung TEAC TD-260T, Cảm biến đo độ rung TEAC 730ZT, 731ZT, Cảm biến đo độ rung TEAC 611, 611W, Cảm biến đo độ rung TEAC 611ZS, 611ZSW, Cảm biến đo độ rung TEAC 612, Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-NSRSP(T)-G3, Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-SR(T)-G, TC-USR(T)-G3 , Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-SR(T)-G3, Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-AR(T)-G6, Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-AR(T)-G8, Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-FR(T)-G6, Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-NSR(T)-G3, Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-MFSR(T)-G, Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-LPR(T)-G6, Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-BSR(T)-G3, Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-XR(T)-G6, Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-KR(T)-G6, Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-PF(T)-G, Cảm biến lực Loadcell TEAC TC-WLD(T)-G, Cảm biến lực Loadcell TEAC TU-QR(T)-G3, Cảm biến lực Loadcell TEAC TU-MXR2(T)-G, Cảm biến lực Loadcell TEAC TU-PGRS-G, Cảm biến lực Loadcell TEAC TU-GR-G RoHS, Cảm biến lực Loadcell TEAC TT-FR(T)-G6,

Máy đo lực căng dây đai Unitta U-550, Mẫu chuẩn thành phần vật liệu nhôm ALCOA ST2-5022, ARCONIC ST2-5022,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-cem-instruments-cp1610, Máy đo nồng độ khí O2, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm CEM GD-3803, Máy đo từ trường, đo rò rỉ vi sóng CEM DT-2G, DT-3G, Máy đo nồng độ khí CO CEM CO-180, CO-181, Máy đo nồng độ khí CO CEM CO-110, Máy phát hiện rò rỉ khí gas gây cháy CEM GD-3300, Máy phát hiện rò rỉ khí gas gây cháy CEM GD-3306, GD-3308, Máy phát hiện rò rỉ khí gas gây cháy CEM GD-3000, Máy phát hiện rò rỉ khí gas gây cháy CEM GD-3301, Máy phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa CEM GD-3303, Máy đo nồng độ CO CEM DT-73C, Máy phát hiện nồng khí gas điều hòa CEM GD-3307, GD-3309, Máy đo nồng đọ Ozone O3 DT-99, DT-99B, Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ CEM DT-857, DT-857A, Đồng hồ đo công suất tiêu thụ điện gia dụng CEM DT-25, Máy đo môi trường đa chức năng CEM DT-859A, DT-859B, Nhiệt kế điện tử CEM DT-852D, DT-852E, Nhiệt kế điện tử CEM DT-858, Camera ảnh nhiệt, đo nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-269, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí CO2 CEM DT-802, DT-802D, DT-8, Máy đo môi trường đa chức năng CEM DT-8820, Máy đo nhiệt độ độ ẩm, điểm đọng sương CEM DT-8896, Máy đo tốc độ gió, đo áp suất CEM DT-8897, DT-8897H, Đồng hồ bấm giây CEM T-12, T-12B, T-12S, Camera ảnh nhiệt, đo nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-279, Máy đo nồng độ khí CO, CO2 CEM DT-97U, Máy đo áp suất, nhiệt độ CEM DT-15, Máy đo chênh áp, áp suất chân không CEM DT-3890, DT-3890A, DT-3890B, Máy đo chênh áp, áp suất chân không CEM DT-8921, Máy đo chênh áp, áp suất chân không CEM DT-8890, DT-8890A, DT-8890B,  Máy đo chênh áp, áp suất chân không CEM DT-8890D, DT-8890E, DT-8890F, , Máy đo chênh áp, áp suất chân không CEM DT-8897, DT-8897H, Máy đo chênh áp, áp suất chân không CEM DT-72DP, Máy đo chênh áp, áp suất chân không CEM DT-73P, Máy đo cường độ ánh sáng CEM LA-1017, Máy đo cường độ ánh sáng CEM DT-3808, Máy đo cường độ ánh sáng CEM DT-856, DT-856A, Máy đo cường độ ánh sáng CEM DT-3809, Máy đo cường độ ánh sáng CEM DT-1300, DT-1301, DT-1308, DT-1309 , Máy đo cường độ ánh sáng CEM DT-1307, Máy đo cường độ ánh sáng CEM DT-8808, DT-8809A, Máy đo cường độ ánh sáng CEM DT-73L, Máy đo độ ồn CEM DT-8851, DT-8852, Máy đo độ ồn CEM DT-3851, DT-3852, Máy đo độ ồn CEM DT-805,DT-805L, Máy đo độ ồn CEM DT-815, Máy đo độ ồn CEM DT-855, DT-855S, Máy đo độ ồn CEM DT-8850, Máy đo độ ồn CEM DT-72S, Máy đo độ ồn CEM DT-73S, Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-850, Máy đo tốc độ gió CEM DT-618, DT-618B, DT-619, DT-620, Máy đo tốc độ gió CEM DT-3880, DT-8880, DT-8880A, Máy đo tốc độ gió CEM DT-3893, Máy đo tốc độ gió CEM DT-8880B, Máy đo tốc độ gió CEM DT-317, DT-317B, DT-318, DT-318B, Máy đo tốc độ gió CEM DT-8893, DT-8894, Máy đo tốc độ gió CEM DT-1880, Máy đo tốc độ gió CEM DT-72A, Máy đo tốc độ gió CEM DT-72H, Máy đo tốc độ gió CEM DT-73A, Máy đo tốc độ gió CEM DT-93HW, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng CEM DT-120, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng CEM DT-123, DT-125, , Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng CEM DT-125H, DT-125G, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng CEM DT-129, DT-129B, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng CEM DT-123H, DT-123L, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng CEM DT-229, DT-239, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng CEM DT-72MC. Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng CEM DT-126, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng CEM DT-853, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng CEM DT-128, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng CEM DT-128M, DT-128H, Máy đo phóng xạ, bức xạ CEM DT-9501, Máy đo cường độ điện từ trường tần số cao 3 trục CEM EMF-90, Thiết bị đo điện từ trường tần số cao CEM DT-37E, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-322, DT-323, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm đọng sương CEM, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm đọng sương CEM , Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm đọng sương CEM DT-8321, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm đọng sương CEM DT-615, DT-625, DT-616CT, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm,điểm đọng sương CEM, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-635, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-73TH, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-325A DT-325B DT-325C DT-325D DT-325, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-8892, Nhiệt kế điện tử CEM DT-8320, Nhiệt kế điện tử CEM DT-130, DT-130A, DT-131, DT-132, DT-133, DT-131A, DT-133, Nhiệt kế điện tử CEM DT-852A DT-852B DT-852C, Nhiệt kế điện tử CEM DT-610B, DT-612, DT-613, Nhiệt kế điện tử CEM DT-1616, DT-1616B, Đồng hồ đo nhiệt độ CEM DT-1370, Đồng hồ đo nhiệt độ CEM DT-160, DT-161, Đồng hồ đo nhiệt độ CEM DT-3610B, DT-3630, DT-3891F, DT-3891G, Đồng hồ đo nhiệt độ CEM DT-8891, DT-8891A, DT-8891B, DT-8891C,, Đồng hồ đo nhiệt độ CEM DT-629, DT-630, Đồng hồ đo nhiệt độ CEM DT-9610B, DT-9612, Đồng hồ đo nhiệt độ CEM IR-97, Đồng hồ đo nhiệt độ CEM DT-162, DT-162W, DT-163W, Đồng hồ đo nhiệt độ CEM IR-65 IR-65B IR-67 IR-67B, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-1700, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-172, DT-172TK, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-170, DT-171, DT-171F, DT-171C, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-191 DT-191A DT-191B, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-171E, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-192A, DT-192B, Bộ ghi nhiệt độ CEM DT-171T, Bộ ghi độ ồn CEM DT-173 , Bộ ghi nồng độ khí CO CEM DT-179, Bộ ghi điện áp CEM DT-171V, DT-171VD, DT-171A, DT-171AD. Bộ ghi dòng điện và điện áp CEM DT-175CVS, DT-175CV1, DT-1, Thiêt bị đo và ghi độ rung 3 trục CEM DT-178A, DT-178B, Thiêt bị đo và ghi độ rung CEM DT-3898, Bộ ghi độ ẩm CEM DT-190, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ CEM DT-157, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ CEM DT-150, DT-156, DT-156H, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ CEM DT-157H, Máy đo nồng độ khí HCHO & TVOC CEM DT-900A, Máy đo độ bụi không khí CEM DT-968, DT-968W, DT-969, DT-969W, Máy đo độ bụi không khí CEM DT-9680, DT-9681, DT-9682, Máy đo nồng độ khí CO2 CEM DT-967, Máy đếm hạt bụi CEM DT-9880 DT-9881 DT-9880M,, Máy đếm hạt bụi CEM DT-9883M, Máy đếm hạt bụi CEM DT-9850M, DT-9851M, Máy đo nồng độ khí CO2 CEM DT-1703, Máy đo nồng độ khí HCHO, TVOC CEM DT-93U, Máy đo nồng độ HCHO, TVOC CEM HC-01, Máy đo nồng độ bụi CEM DT-73G, Máy đo nồng độ bụi CEM DT-73AL , Máy đo nồng độ bụi CEM PM-280, CM-280, Máy đo nồng độ bụi CEM PM-127, Máy đo nồng độ bụi CEM PM-122 , Máy đo nồng độ bụi CEM PM-125 PM2.5 , Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-8818H, DT-8819H, DT-8828H, DT-8818, , Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-8878 DT-8879 DT-8889 DT-8889H, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-8867H,DT-8868, , Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-8857, DT-8857H, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-8862B DT-8863B, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM 8806L , DT-8806B, DT-8861B ,DT-8861, DT-8862, , Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-8875, DT-8876, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-8870 DT-8870B DT-8870V , Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-835,DT-835A, DT-835C, DT-836, DT-836A, DT-836C, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-833, DT-833A, DT-833C, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-827, DT-827V, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-830, DT-831, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-8818V, DT-8819V, , Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-8856, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-880V, DT-882V, DT-883V, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-8865, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-869U, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-8838, DT-8839, DT-8858, DT-8859, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-8838, DT-8839, DT-8858, DT-8859, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-9860S, DT-9861S, DT-9862S, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-8866, DT-8662, DT-8663, DT-8666, DT-8666H, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-880, DT-8801, DT-8822, DT-8665, DT-8830, DT-883, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM DT-810, DT-810B, DT-811, DT-812, DT-820, DT-820, Súng đo nhiệt độ từ xa CEM IR-66, IR-66B, IR-67, IR-77L, Cảm biến đo nhiệt độ hồng ngoại CEM IR-82, IR-91, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ hồng ngoại CEM BX-350, , Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại CEM AC-8T, DT-8810, IR-68, IR-98, IR-99, Camera đo thân nhiệt phát hiện cúm CEM AI-321, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-9897Y, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-980Y, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-870Y, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-9896, DT-9897, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DB-740, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-9871, DT-9873,DT-9873B, DT-9875, DT-9885, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-987, DT-988, DT-9886, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-983, DT-986, DT-986S, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-980B, DT-980, DT-980A, , Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-890, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-870, DT-870L-8, Camera chụp ảnh nhiệt CEM T-70, T-71, T-72, Camera chụp ảnh nhiệt CEM T-10, T-20, Camera chụp ảnh nhiệt CEM UIR80, UIR160, UIR384, UIR640, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-971S, DT-971H, DT-DB-640, Camera chụp ảnh nhiệt CEM CAM80, CAM160, CAM384, CAM640, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-9870H, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-9868S, DT-9868H, Camera chụp ảnh nhiệt CEM DT-867, DT-867B,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin