Thiết bị đo hãng Gossen Metrawatt

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-nhiet-do-hang-anritsu-cp843, Nhiệt kế đo nhiệt độ mũi hàn Anritsu HS-30K, Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1100K, HR-1100E, Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1150K, HR-1150E, Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1250K, HR-1250E, Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1200K, HR-1200E, Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1350K, HR-1350E, Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1351K, HR-1351E , Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1300K, HR-1300E, Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1301K, HR-1301E, Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1450K, HR-1450E, Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1400K, HR-1400E, Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1550K, HR-1550E, Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1500K, HR-1500E, Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1650K, HR-1650E, Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1750K, HR-1750E, Nhiệt kế điện từ Anritsu AP-400, AP-450, Bộ ghi nhiệt độ Anritsu AM-9000E, AM-9000K, Bộ ghi nhiệt độ Anritsu AM-9100E, AM-9100K, Bộ ghi nhiệt độ Anritsu AM-9200, Bộ ghi nhiệt độ Anritsu AM-9300,

Cờ lê lực điện tử KTC GEK085-W36, GEK135-W36, GEK200-W36, Cờ lê lực điện tử KTC GWE4-085, GWE4-135, , Cờ lê lực điện tử KTC GEK030-C3, GEK060-R3, GEK085-R3

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-aquasol-cp1957, Máy đo khí Oxy hàn Aquasol POM-100B, POM-5B, Máy đo khí Oxy hàn Aquasol PRO OX-100, Máy đo khí Oxy hàn Aquasol PRO OX-100B,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-alicat-scientific-cp1959, Thiết bị điều khiển lưu lượng Alicat MCV, Thiết bị điều khiển van áp suất Alicat PCS PCRS, Thiết bị đo chênh áp Alicat PC, Thiết bị đo áp suất Alicat PS, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng khí Alicat PCU , Thiết bị đo lưu lượng Alicat CODA Coriolis, Thiết bị đo lưu lượng khí Alicat M - Gas Mass Flow Meter, Thiết bị đo lưu lượng khí Alicat MCE, Thiết bị đo lưu lượng chất khí ăn mòn Alicat MCS, Thiết bị đo lưu lượng chất lỏng Alicat LC,

Thiết bị đo đa chức năng Siemens SICAM T 7KG9662-1FA00-2AA, Bộ chuyển đổi đa chức năng Siemens Transmitter SICAM T ,

Đồng hồ đo điện đa chức năng Siemens SICAM P850, 7KG8501-0AA12-2AA0, , Đồng hồ đo điện đa chức năng Siemens SICAM P850, , Đồng hồ đo điện đa chức năng Siemens SICAM P850, 7KG8500-0AA00-0AA0, , Thiết bị đo công suất và ghi chất lượng điện năng Siemens SICAM Q200,, Thiết bị đo chất lượng điện năng Siemens SICAM Q100, PQI-A, , Thiết bị đo đa chức năng Siemens SICAM P855 ,

Máy đo an toàn điện Gossen Metrawatt M506C, Máy đo điện đa chức năng Gossen Metrawatt M506A , Máy đo điện đa chức năng Gossen Metrawatt M507A, M507C, Máy đo điện đa chức năng Gossen Metrawatt PROFITEST MBASE M520R, Đồng hồ đo điện đa chức năng Gossen Metrawatt M249A, Đồng hồ đo điện đa chức năng Gossen Metrawatt M249AKIT1, Máy đo công suất và chuỗi tấm pin mặt trời Gossen Metrawatt M360A, Máy đo điện trở thấp Gossen Metrawatt M227A, Máy đo điện trở thấp Gossen Metrawatt M227F, Máy đo điện trở thấp phòng nổ Gossen Metrawatt M227G, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M540C, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M540E, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M550N, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M5500, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M550P, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M550R, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M550S, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M550T, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M550U, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M551N, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M551R, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M551S, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M551T, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M551U, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt M551U, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt METRISO PRIME 10, Máy đo điện trở cách điện Gossen Metrawatt METRISO PRIME+, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M252A, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M253A, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M687A, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M245A, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Gossen Metrawatt METRACAL MC M245A, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M205A, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M206A, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M234D, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M234F, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M240A, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M240O, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M241A, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M242A, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M243A, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M246B, M246C, M246S, Đồng hồ vạn năng Gossen Metrawatt M248B, M248A, M248C, Máy kiểm tra an toàn điện Gossen Metrawatt M693D, Máy kiểm tra an toàn điện Gossen Metrawatt SECULIFE ST PRO US, Máy kiểm tra an toàn điện Gossen Metrawatt SECUTEST SIII+ HV US, Ampe kìm đo dòng điện rò Gossen Metrawatt M311D, Ampe kìm đo dòng điện rò Gossen Metrawatt M311F, Ampe kìm đo dòng điện rò Gossen Metrawatt M311G, Ampe kìm đo dòng điện rò Gossen Metrawatt M311H, Ampe kìm đo dòng điện Gossen Metrawatt M312J, Ampe kìm đo dòng điện Gossen Metrawatt M312K, Ampe kìm đo dòng điện rò Gossen Metrawatt M312M, Ampe kìm đo điện trở đất Gossen Metrawatt M312N, Ampe kìm đo dòng điện Gossen Metrawatt M320A, Ampe kìm đo dòng điện Gossen Metrawatt M320B, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình Gossen Metrawatt M244A, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình Gossen Metrawatt Set METRAHIT CAL, METRAHIT X-TRA, Máy đo điện trở đất Gossen Metrawatt M590A, Máy đo điện trở đất Gossen Metrawatt M591B, Máy đo điện trở đất Gossen Metrawatt M592A, Máy đo điện trở đất Gossen Metrawatt M592B, Đồng hồ đo điện trở thấp Gossen Metrawatt M630A , Máy đo thứ tự pha Gossen Metrawatt M620A, Đồng hồ đo mạng viễn thông Gossen Metrawatt M235J ASi Bus Tester, Máy đo tấm pin năng lượng mặt trời Gossen Metrawatt M360C, Máy đo tấm pin năng lượng mặt trời Gossen Metrawatt M360D PROFITEST PVSUN, Máy kiểm tra lắp đặt điện Gossen Metrawatt M503A PROFITEST INTRO, Máy kiểm tra lắp đặt điện Gossen Metrawatt M503B PROFITEST INTRO, Máy kiểm tra lắp đặt điện Gossen Metrawatt M503T PROFITEST INTRO, Đồng hồ đo điện áp tấm pin mặt trời Gossen Metrawatt M630G, Đồng hồ đo điện áp và thông mạch Gossen Metrawatt M611F, Đồng hồ đo điện áp và thông mạch Gossen Metrawatt METRAVOLT 1500,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-elliott-tool-cp1960, Súng kiểm tra áp suất đường ống Elliott Tool RECON 1250, Súng kiểm tra đường ống chân không Elliott Tool RECON 1500,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-interface-cp1961, Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến, máy đo lực kéo nén loadcell hãng Interface GS-SYS03, GS-SYS04, Bộ chuyển đổi tín hiệu lực kéo nén loadcell hãng Interface, Bộ hiển thị lực kéo nén hãng Interface, Máy đo lực kéo nén hãng Interface WTSATL-JR, Cảm biến đo momen xoắn hãng Interface, Cảm biến đo lực kéo nén Loadcell hãng Interface, Cảm biến đo lực đa trục Loadcell hãng Interface, Cảm biến đo lực Loadcell hãng Interface,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-ainuo-instruments-cp1242, Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN1640H(F), AN1640B(F), AN1651H(, Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9640H(F), AN9651H(F), AN9651H, Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9640B(F), AN9651B(F), AN965, Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9651TH(F), Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN1635HC(F), AN1636HC(F), AN1637H, Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9635HC(F), AN9636HC(F), AN9637, Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9634B(F), Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9633H(F), Máy kiểm tra độ bền cách điện Ainuo AN16310H(F)

Đầu đo nhiệt độ Anritsu SX-362E-02-1-TPC1-ANP, SX-362K-02-1-TPC1-ANP, Đầu đo nhiệt độ Anritsu SX-161E-01-1-TPC1-ANP, SX-161K-01-1-TPC1-AN, Đầu đo nhiệt độ Anritsu SX-163E-01-1-TPC1-ANP, SX-163K-01-1-TPC1-A, Đầu đo nhiệt độ Anritsu SX-371E-01-1-TPC1-ANP, , Đầu đo nhiệt độ Anritsu SX-174E-01-1-TPC1-ANP, SX-174K-01-1-TPC1-ANP, Đầu đo nhiệt độ Anritsu SX-173E-01-1-TPC1-ANP, SX-173K-01-1-TPC1-, Đầu đo nhiệt độ Anritsu SX-171E-10-1-TPC1-ANP, , Đầu đo nhiệt độ Anritsu SX-171E-01-1-TPC1-ANP, SX-171K-01-1-TPC1-ANP,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin