Thiết bị đo hãng Nagano Keiki

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-shinyei-cp21255, Thiết bị đo kích thước bánh xe Shinyei TY-50, Thiết bị đo kích thước bánh xe Shinyei TY-50D, Thiết bị đo kích thước bánh xe Shinyei TOD-500, Thiết bị đo kích thước đường ray Shinyei TWL-auto, Thiết bị đo kích thước đường ray Shinyei TWL-1D, Thiết bị đo kích thước đường ray Shinyei TWL-1, Thiết bị đo kích thước đường ray Shinyei TS-3D, Thiết bị đo kích thước đường ray Shinyei 41023, Thiết bị đo kích thước đường ray Shinyei 41022, Thiết bị đo kích thước đường ray Shinyei FG-2, Thiết bị đo kích thước đường ray Shinyei OCH-3Máy đo mùi cầm tay Shinyei OMX-TDM, Máy đo mùi cầm tay Shinyei OMX-ADM, Máy đo mùi cầm tay Shinyei OMX-SRM, Máy đo nhiệt độ điểm đọng sương Shinyei HDMS-02, Máy đo nhiệt độ điểm đọng sương Shinyei DewStar S-3, Máy đo nhiệt độ điểm đọng sương Shinyei DewStar S-2, Máy đo nhiệt độ điểm đọng sương Shinyei DewStar S-1, Máy đo nhiệt độ điểm đọng sương Shinyei DewStar R-1, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm Shinyei THT-V2, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm Shinyei THT-SD, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm Shinyei THT-SW, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm Shinyei RHD-J, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm Shinyei THT-B121, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm Shinyei THT-B111, Cảm biến đo độ bụi Shinyei PS2, Cảm biến đo độ bụi Shinyei PPD60PV-T2, Cảm biến đo độ bụi Shinyei PPD20V, Cảm biến đo độ bụi Shinyei PPD42NJ, Cảm biến đo độ bụi Shinyei PPD71, Máy đo độ bụi Shinyei AES-LPM, Máy đo độ bụi Shinyei AES-FP, Máy thử rung sóc Shinyei BF-50UT, Máy thử rung sóc Shinyei BF-100UT, Máy thử rung sóc Shinyei SM-500, Bộ ghi chấn động vận chuyển Shinyei DER-1000, Bộ ghi chấn động vận chuyển Shinyei G-MEN GR100, Bộ ghi chấn động vận chuyển Shinyei G-MEN GR20, Bộ ghi chấn động vận chuyển Shinyei G-MEN GR01Thiết bị hiệu chuẩn máy thử va đập Shinyei PST-300, SM-500, Máy thử va đập Shinyei PDST-230S, Máy thử va đập Shinyei PDST-230M, Máy thử va đập Shinyei HDST-300, Máy thử va đập Shinyei HDST-230HS, Máy thử va đập Shinyei HDST-230, Máy thử va đập Shinyei HDST-150, Máy thử va đập Shinyei ASQ-1500, Máy thử va đập Shinyei ASQ-1100, Máy thử va đập Shinyei ASQ-900, Máy thử va đập Shinyei ASQ-700, Máy thử va đập Shinyei ASQ-500, Máy thử va đập Shinyei MDST-2000, Máy thử va đập Shinyei MDST-1500, Máy thử va đập Shinyei MDST-1100, Máy thử va đập Shinyei MDST-900, Máy thử va đập Shinyei MDST-700, Máy thử va đập Shinyei MDST-500, Máy thử va đập Shinyei MDST-300, Máy thử va đập Shinyei SDST-1500, Máy thử va đập Shinyei SDST-1100, Máy thử va đập Shinyei SDST-900, Máy thử va đập Shinyei SDST-700, Máy thử va đập Shinyei SDST-500, Máy thử va đập Shinyei SDST-300, Máy thử va đập Shinyei PST-300, Máy thử va đập Shinyei CDS-100, Máy thử va đập Shinyei CDS-50, Máy thử rơi va đập Shinyei DT-202AW, Máy thử rơi va đập Shinyei DT-202TB, Máy thử rơi va đập Shinyei DT-202, Máy thử rơi va đập Shinyei DT-205MH, Máy thử rơi va đập Shinyei DT-205M, Máy thử rơi va đập Shinyei DT-205H, Máy thử rơi va đập Shinyei DT-205, Máy thử rơi va đập Shinyei RDT-1000, Máy thử rơi va đập Shinyei DTS-120, Máy thử rơi va đập Shinyei DTS-80, Máy thử rơi va đập Shinyei DTS-50, Máy thử rơi va đập Shinyei DT-20e, Máy thử rơi va đập Shinyei DT-300, Máy thử rơi va đập Shinyei EMH-3000, Máy thử rơi va đập Shinyei EMH-500, Máy thử kéo nén Shinyei ACST-200, Máy thử kéo nén Shinyei CT-1200-5, Máy thử kéo nén Shinyei CT-1200-2, Máy thử kéo nén Shinyei CT-1000-5, Máy thử kéo nén Shinyei CT-1000-2, Máy tạo độ ẩm chuẩn Shinyei SRG-1R/1M, Máy tạo độ ẩm chuẩn Shinyei SRH-1R135ADR / 1M135ADR, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm Shinyei TRH-7X

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-sibata-cp23025, Thiết bị đo lưu lượng Sibata FC-M1, Bơm hút chân không Sibata 080870-10, Bơm hút lấy mẫu khí Sibata MP-W5P, Bơm hút lấy mẫu khí Sibata PMP-001, Bơm hút lấy mẫu khí Sibata MP-Σ500NII, Bơm hút lấy mẫu khí Sibata MP-Σ100HNⅡ,Bơm hút lấy mẫu khí Sibata MP-Σ30NⅡ,Bơm lấy mẫu khí Sibata AIP-205, Máy đo độ bụi sợi Sibata F-1K, Máy kiểm tra khẩu trang Sibata MT-05U, Máy đo độ bụi Sibata FLD-1, Máy đo độ bụi Sibata AP-632TL, Máy đo độ bụi Sibata LD-6N2, Máy đo độ bụi Sibata LD-5R / PM2.5, Máy đo độ bụi Sibata LD-5D, Máy đo Clo trong nước Sibata AQ-202P, Máy đo Clo trong nước Sibata AQ-202, Máy đo Clo trong nước Sibata AQ-201P, Máy đo Clo trong nước Sibata AQ-201, Máy đo áp suất chân không Sibata DM-100S

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-daiichi-keiki-cp23026, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki IPT-A, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki IPT-B, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki IPT-D/IPT-DB, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki MPP-A/MPK-A, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki MPP-B/MPK-B, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki MPK-D, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki KOT-A, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki KOT-D, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki HNT-A, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki HNT-B, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki GRK-A, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki GRK-B, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki GRK-D, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki TRT-A/TRT-B/TRT-D, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki HCT-A/HCT-B/HCT-D, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki BAN-A, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki BAS-A, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki BAK-A, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki RST, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki KKT, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki TWT, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki UST-A/UST-B/UST-D, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki USK-A, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki KPT, Đồng hồ áp suất Daiichi Keiki YKT, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PK-1, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PK-1A, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PK-2, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PK-7, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PK-8T, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PK-9T, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PK-MINI, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PK-5, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PK-6, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PK-6F, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PK-8F, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PK-9F, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PS-F, Đồng hồ áp suất màng Daiichi Keiki PS-FG, Đồng hồ áp suất có tiếp điểm Daiichi Keiki SMK, Đồng hồ áp suất có tiếp điểm Daiichi Keiki SCT/SCK, Đồng hồ áp suất có tiếp điểm Daiichi Keiki SK, Đồng hồ áp suất điện tử Daiichi Keiki DDIT/DDIP, Đồng hồ áp suất điện tử Daiichi Keiki DILⅡ, Đồng hồ áp suất điện tử Daiichi Keiki DIT, DIP, DIM, Đồng hồ áp suất điện tử Daiichi Keiki DCR, Đồng hồ đo nhiệt độ Daiichi Keiki OK, Đồng hồ đo nhiệt độ Daiichi Keiki OC, Đồng hồ đo nhiệt độ Daiichi Keiki OB, Đồng hồ đo nhiệt độ Daiichi Keiki OG

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-kanetec--cp21085, Máy đo từ trường Kanetec TM-901 EXP, Đầu đo từ trường Kanetec TM-901PRB, TM-901AXL

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-toyo-keiki-cp23027, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki AT, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki BT, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki BL-AT, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki BL-BT, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki NA, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki ND, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki DU, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki TV-BL, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki TV-SUS, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki SPA, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki SPB, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki SPD, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki Pr-BU, Đồng hồ áp suất loại màng Toyo Keiki BR-2, Đồng hồ áp suất loại màng Toyo Keiki DR-2, Đồng hồ áp suất loại màng Toyo Keiki R-BU, Đồng hồ áp suất loại màng Toyo Keiki B-AT, Đồng hồ áp suất loại màng Toyo Keiki B-DU, Đồng hồ áp suất loại màng Toyo Keiki BL-B-AT, Đồng hồ áp suất loại màng Toyo Keiki D-NA, Đồng hồ áp suất loại màng Toyo Keiki DF-NA, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki Fab-DU, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki S4NA, Đồng hồ áp suất Toyo Keiki 2S6D, Công tắc áp suất Toyo Keiki MSF, Công tắc áp suất Toyo Keiki MSD, Công tắc áp suất Toyo Keiki MSM, Cảm biến áp suất Toyo Keiki PSYT, Cảm biến áp suất Toyo Keiki PNW, Cảm biến áp suất Toyo Keiki D-PSYT, Đồng hồ đo nhiệt độ, lưu lượng Toyo Keiki M, Đồng hồ đo nhiệt độ, lưu lượng Toyo Keiki H, Đồng hồ đo nhiệt độ, lưu lượng Toyo Keiki ZB/ZD, Đồng hồ đo nhiệt độ, lưu lượng Toyo Keiki KA/KD, Đồng hồ đo nhiệt độ, lưu lượng Toyo Keiki Fa(b)-ZB, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Toyo Keiki SW, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Toyo Keiki SV

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-infaith-cp1991, Máy đo độ rung Infaith IP1000T , Cảm biến đo độ rung Infaith đầu ra 4-20mA, Thiết bị giám sát rung động Infaith, Cảm biến đo độ rung Infaith Orlando 642, Cảm biến đo độ rung Infaith Orlando 200 Máy đo hàm lượng Ferit Fischer FERITSCOPE DMP30, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ Fischer ISOSCOPE DMP 30, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ Fischer ISOSCOPE DMP 10, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ Fischer DELTASCOPE D, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ Fischer , Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ Fischer DELTASCOPE DMP 10, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ Fischer DUALSCOPE DMP 40, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ Fischer DUALSCOPE DMP 20, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ Fischer SR-SCOPE DMP30, https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-pepperl-fuchs-cp1289, Bộ giao tiếp Pepperl+Fuchs Viator USB HART Interface with PowerXpress HM-PF-, Bộ giao tiếp Pepperl+Fuchs Viator RS-232 HART Interface HM-PF-RS232-010001, Bộ giao tiếp Pepperl+Fuchs Viator Bluetooth HART Interface HM-MT-BT-, Bộ giao tiếp Pepperl+Fuchs Viator Bluetooth HART Interface HM-MT-BT-, Bộ giao tiếp Pepperl+Fuchs Viator USB HART Interface HM-PF-USB-010031 Pin cho máy tính bảng phòng nổ Ecom Pad-Ex 01 D2, Pin cho máy tính bảng phòng nổ Ecom Tab-Ex 03 DZ2, Pin cho máy tính bảng phòng nổ Ecom Pad-Ex 01, Máy quét mã vạch phòng nổ Ecom Ident-Ex 01 , Dây sạc pin cho máy tính bảng phòng nổ Ecom Tab-Ex DZ1 model ecom 311862, Đế sạc pin cho Điện thoại phòng nổ Ecom Smart-Ex 02, Smart-Ex 01, model ecom , Dây sạc cho Điện thoại phòng nổ Ecom Smart-Ex 02, Ex-Handy 10, model ec,

Máy đo công suất laser Coherent LabMax Touch Pro, Máy đo công suất laser Coherent LabMax Touch, Mẫu chuẩn nhôm MBH-511X G6262 B,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-daitou-keiki-cp23028, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki P11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki P12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki P13, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki A11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki A12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki A13, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki WF11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki WF12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki WA11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki WA12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki WA13, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki S11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki S12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki S13, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki J11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki J12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki WJ11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki WJ12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki G11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki G12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki G13, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki C11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki C12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki C13, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki M11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki M12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki M13, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki B11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki B13, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DT11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DI11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DF11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DTL12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DIL12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DFL12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DTH11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DTM11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DIH11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki FA12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki FA13, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki FS12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki UP11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki GH11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki GC12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki SP11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki SP12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki SP13, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki SG11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki SG12, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki SG13, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki SC11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki SM11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki SN11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DTG11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DIG11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DFG11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DTC11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DIC11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DFC11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DTMA11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DIMA11, Đồng hồ áp suất Daitou Keiki DFMA11

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-nagano-keiki-cp10859, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki BA, BC, BE, BG, BJ, BL, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki AA, AC, AE, AG, AJ, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki BR12, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GL30, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GV, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GA, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki BN13, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GK, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GD1, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GF, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GL, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki SC, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki SF10, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki SU3, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki SU4, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki SD, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GP, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GH, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki DA1, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GV95/GV97, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki SN8, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GW35/GW45, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki AN10, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki SL85, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GS5, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GW28, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GW, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki DG93, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki DG16/DG17, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki DG26, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki DG55/DG57, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki DG85, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki DG70, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki DG87, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki DG80, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki DG12, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki KH33, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki DG95/DG96/DG97/DG98, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki SU8, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GF3, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GV4, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GT15, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GR, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki GE, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC63, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC04, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC30, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC62, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki EK30, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC91, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC81, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki SU70, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC31, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC61, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC35, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki SU1, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC66, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC64, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki SN9, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC67, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki ZT67, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki ZT60w, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki ZT61, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki ZT60, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki ZT64, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC15/GC16, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki KJ92, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC50, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC32, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC55, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC52, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC98, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC68, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC95, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC88, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC51, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki ER63, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC73, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC74, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki GC75, Công tắc áp suất Nagano Keiki CE15, Công tắc áp suất Nagano Keiki CS76, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD75, Công tắc áp suất Nagano Keiki CQ20, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki JM71, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki JB50, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD81, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD77, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD70, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD71, Công tắc áp suất Nagano Keiki CL71, Công tắc áp suất Nagano Keiki CQ21, Công tắc áp suất Nagano Keiki CQ30, Công tắc áp suất Nagano Keiki JM, Công tắc áp suất Nagano Keiki JC, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD21, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD25, Công tắc áp suất Nagano Keiki SU6, Công tắc áp suất Nagano Keiki JD10, Công tắc áp suất Nagano Keiki CB33, Công tắc áp suất Nagano Keiki CQ88, Công tắc áp suất Nagano Keiki CB15, Công tắc áp suất Nagano Keiki CP20, Công tắc áp suất Nagano Keiki CR10, Công tắc áp suất Nagano Keiki CS31, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD52, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD20, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD30, Công tắc áp suất Nagano Keiki CQ50, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD50, Công tắc áp suất Nagano Keiki B4, Công tắc áp suất Nagano Keiki D4, Công tắc áp suất Nagano Keiki CQ51, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD51, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD76, Công tắc áp suất Nagano Keiki CB14, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki DG56/DG58, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki DG17, Công tắc áp suất Nagano Keiki CD31, Công tắc áp suất Nagano Keiki CL70, Công tắc áp suất Nagano Keiki CL21, Công tắc áp suất Nagano Keiki CL14, Công tắc áp suất Nagano Keiki CL13, Công tắc áp suất Nagano Keiki CL11, Công tắc áp suất Nagano Keiki JK50, Công tắc áp suất Nagano Keiki CE40, Công tắc áp suất Nagano Keiki CE16, Đồng hồ đo áp suất Nagano Keiki JK2, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KF10, Cảm biến áp suất Nagano Keiki ZT17, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KM70, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KM71, Cảm biến áp suất Nagano Keiki EH15, Cảm biến áp suất Nagano Keiki ER31, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KL91, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KL92, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KL19, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KL14, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki SU71, Cảm biến áp suất Nagano Keiki SU75, Cảm biến áp suất Nagano Keiki EJ95, Cảm biến áp suất Nagano Keiki EJ15, Cảm biến áp suất Nagano Keiki ZT11, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH54, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KP15, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH15, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KM31, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KM15, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KM17, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KM16, Đồng hồ đo áp suất điện tử Nagano Keiki KJ91, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH78, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH25, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH55, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KJ55, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH75, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH28, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KW18, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KM18, Cảm biến áp suất Nagano Keiki ZT15z, Cảm biến áp suất Nagano Keiki ZT16, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KL12, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KL17, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH52, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH53, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH63, Cảm biến áp suất Nagano Keiki ZS40, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH62, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH22, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KE22, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KL11, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KL78, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KL95, Cảm biến áp suất Nagano Keiki ZT15, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KJ16, Cảm biến áp suất Nagano Keiki SH/SD, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KJ96, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KL75, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KE21, Cảm biến áp suất Nagano Keiki SU15, Cảm biến áp suất Nagano Keiki SU10, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH41, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KD41, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KL71, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KD43, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KH43, Cảm biến áp suất Nagano Keiki KL76,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin