Thiết bị đo Hioki

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://www.parts.ttech.vn/thiet-bi-ghi-du-lieu-hang-logtag-cp22328, Bộ ghi nhiệt độ Logtag SRIC-4, Bộ ghi nhiệt độ Logtag TREL30-16, Bộ ghi nhiệt độ Logtag USRID-16, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTREL-16, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTRIX-16, Bộ ghi nhiệt độ Logtag HASO-8, Bộ ghi nhiệt độ LogTag HAXO-8, Bộ ghi nhiệt độ Logtag SRIL-8, Bộ ghi nhiệt độ Logtag TIC20, Bộ ghi nhiệt độ Logtag TICT, Bộ ghi nhiệt độ Logtag TRED30-16, Bộ ghi nhiệt độ Logtag TREL-8, Bộ ghi nhiệt độ Logtag TREX-8, Bộ ghi nhiệt độ Logtag TRID30-7R, Bộ ghi nhiệt độ Logtag TRIL-8, Bộ ghi nhiệt độ Logtag TRIX-16, Bộ ghi nhiệt độ Logtag Trix-8, Bộ ghi nhiệt độ LogTag UHADO-16, Bộ ghi nhiệt độ LogTag USRIC-4, Bộ ghi nhiệt độ LogTag USRIC-8, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTRED-16, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTRED-16 Kit, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTRED-16-NIST Kit, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTRED30-16, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTRED30-16 Kit-1, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTRED30-16 Kit-2, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTRED30-WIFI, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTRED30-Wifi Kit-1, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTRED30-Wifi Kit-2, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTREL-16 Kit, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTREL-16-NIST Kit, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTREL30-16, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTREL30-16 Kit-1, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTREL30-16 Kit-2, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTREL30-WiFi, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTREL30-WIFI Kit-1, Bộ ghi nhiệt độ Logtag UTREL30-WIFI Kit-2, Bộ ghi nhiệt độ LogTag UTRID-16,

https://www.parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-matsuhaku-cp23015, Máy đo tỷ trọng bột Matsuhaku TWS-153T, Máy đo tỷ trọng bột Matsuhaku TWS-300T, Máy đo tỷ trọng chất lỏng Matsuhaku TWS-153G, Máy đo tỷ trọng chất lỏng Matsuhaku TWS-300BH, Máy đo tỷ trọng chất lỏng Matsuhaku TWS-300G, Máy đo tỷ trọng chất lỏng Matsuhaku TWS-300LD, Máy đo tỷ trọng chất lỏng Matsuhaku TW214G, Máy đo tỷ trọng chất rắn Matsuhaku TWS-1200E, Máy đo tỷ trọng chất rắn Matsuhaku TWS-153E, Máy đo tỷ trọng chất rắn Matsuhaku TWS-214E, Máy đo tỷ trọng chất rắn Matsuhaku TWS-300E / TWS-600E, Máy đo tỷ trọng chất rắn Matsuhaku TWS-Large Size E, Máy đo tỷ trọng chất rắn Matsuhaku TWS-Super Large Size EL, Máy đo tỷ trọng đa chức năng Matsuhaku TWS-1200M, Máy đo tỷ trọng đa chức năng Matsuhaku TWS-153M, Máy đo tỷ trọng đa chức năng Matsuhaku TWS-300M / 600M, Máy đo tỷ trọng đa chức năng Matsuhaku TWS-153S, Máy đo tỷ trọng đa chức năng Matsuhaku TWS-214S, Máy đo tỷ trọng đa chức năng Matsuhaku TWS-300S, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-1200PC, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-1200PM, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-1200PY, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-153PC, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-153PM, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-153PY, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-214PC, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-214PM, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-214PY, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-300/600PC, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-300/600PM, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-300/600PY, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-Large Size PC, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-Large Size PM, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-Large Size PY, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-Super Large Size PCL, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-Super Large Size PML, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-Super Large Size PYL, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-1200K, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-153K, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-214K, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-300/600K, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-Large Size K, Máy đo tỷ trọng Matsuhaku TWS-Super Large Size KL,

https://www.parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-mk-industrievertretungen-cp23016, Máy đo tỷ trọng mk Industrievertretungen 3VT basic, Máy đo tỷ trọng mk Industrievertretungen 3VT plus, Máy đo tỷ trọng mk Industrievertretungen ALSP basic, Máy phân tích nhiệt mk Industrievertretungen TA 12.13, Máy phân tích nhiệt mk Industrievertretungen ALSP highline,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-magna-power-cp21994, Tải điện tử Magna-Power ALx1.25-1000-37.5, Tải điện tử Magna-Power ALx1.25-200-300, Tải điện tử Magna-Power ALx1.25-500-125, Tải điện tử Magna Power ALx10-1000-300, Tải điện tử Magna Power ALx10-200-2400, Tải điện tử Magna Power ALx10-500-1000, Tải điện tử Magna Power ALx12.5-1000-375, Tải điện tử Magna-Power ALx12.5-200-3000, Tải điện tử Magna-Power ALx12.5-500-1250, Tải điện tử Magna Power ALx15-1000-450, Tải điện tử Magna Power ALx15-200-3600, Tải điện tử Magna Power ALx15-500-1500, Tải điện tử Magna-Power ALx17.5-1000-525, Tải điện tử Magna Power ALx17.5-500-1750, Tải điện tử Magna Power ALx2.5-1000-75, Tải điện tử Magna-Power ALx2.5-200-600, Tải điện tử Magna-Power ALx2.5-500-250, Tải điện tử Magna-Power ALx20-1000-600, Tải điện tử Magna-Power ALx20-200-4800, Tải điện tử Magna-Power ALx20-500-2000, Tải điện tử Magna Power ALx5-1000-150, Tải điện tử Magna Power ALx5-200-1200, Tải điện tử Magna Power ALx5-500-500, Tải điện tử Magna Power ALx7.5-1000-225, Tải điện tử Magna Power ALx7.5-200-1800, Tải điện tử Magna Power ALx7.5-500-750

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-mazur-cp23017, Máy đo phóng xạ, bức xạ Mazur Instruments PRM-7000, Máy đo phóng xạ, bức xạ Mazur Instruments PRM-8000, Máy đo phóng xạ, bức xạ Mazur Instruments PRM-9000,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-mecmesin-cp10880, Máy đo lực kéo nén Mecmesin CFG+200, Máy đo lực kéo nén Mecmesin CFG+50, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 432-636, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 850-030, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 850-030-V01, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 850-501, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 850-610, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 850-611, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-001, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-002, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-003, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-004, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-005, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-006, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-008, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-009, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-010, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-024, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-025, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-026, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-064, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-065, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-066, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-067, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-076, Máy đo lực kéo nén Mecmesin 879-077, Máy đo lực kéo nén Mecmesin AFG 10, Máy đo lực kéo nén Mecmesin AFG 100, Máy đo lực kéo nén Mecmesin AFG 1000, Máy đo lực kéo nén Mecmesin AFG 2.5, Máy đo lực kéo nén Mecmesin AFG 25, Máy đo lực kéo nén Mecmesin AFG 250, Máy đo lực kéo nén Mecmesin AFG 2500, Máy đo lực kéo nén Mecmesin AFG 5, Máy đo lực kéo nén Mecmesin AFG 50, Máy đo lực kéo nén Mecmesin AFG 500, Máy đo lực kéo nén Mecmesin BFG 10, Máy đo lực kéo nén Mecmesin BFG 1000, Máy đo lực kéo nén Mecmesin BFG 200, Máy đo lực kéo nén Mecmesin BFG 2500, Máy đo lực kéo nén Mecmesin BFG 50, Máy đo lực kéo nén Mecmesin BFG 500, Máy đo lực kéo nén Mecmesin CFG+500, Máy đo lực kéo nén Mecmesin DGD-1, Máy đo lực kéo nén Mecmesin DGD-2, Máy đo lực kéo nén Mecmesin DGD-3, Máy đo lực kéo nén Mecmesin DGD-6, Máy đo lực kéo nén Mecmesin DGD-7, Máy đo lực kéo nén Mecmesin DGD-8, Máy đo lực kéo nén Mecmesin DGD-9, Máy đo lực kéo nén Mecmesin DT 101, Máy đo lực kéo nén Mecmesin DT 102, Máy đo lực kéo nén Mecmesin DT 105, Máy đo lực kéo nén Mecmesin DT 110, Máy đo lực kéo nén Mecmesin DT 120, Máy đo lực kéo nén Mecmesin DT 130, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS 10, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS 100, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS 2, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS 25, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS 250, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS 5, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS 50, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS 500, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-P 20, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-P 50, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-S 100, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-S 1000, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-S 200, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-S 2500, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-S 500, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-S 5000, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-T 10, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-T 100, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-T 1000, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-T 200, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-T 25, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-T 2500, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-T 5, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-T 500, Máy đo lực kéo nén Mecmesin ELS-T 7.5, Máy đo lực kéo nén Mecmesin FD 101, Máy đo lực kéo nén Mecmesin FD 102, Máy đo lực kéo nén Mecmesin FD 105, Máy đo lực kéo nén Mecmesin FD 110, Máy đo lực kéo nén Mecmesin FD 120, Máy đo lực kéo nén Mecmesin FD 130, Máy đo lực kéo nén Mecmesin FPT-H1-i, Máy đo lực kéo nén Mecmesin FPT-H1-xt, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MHE-Adv 1000N, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MHE-Adv 2500N, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MHE-Basic 2500N, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 0.5-i, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 0.5-xt, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 10-i, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 10-xt, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 1-i, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 1-xt, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 2.5-i, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 2.5-xt, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 25-i, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 25-xt, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 50-i, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 50-xt, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 5-i, Máy đo lực kéo nén Mecmesin MultiTest 5-xt, Máy đo lực kéo nén Mecmesin OmniTest 10, Máy đo lực kéo nén Mecmesin OmniTest 25, Máy đo lực kéo nén Mecmesin OmniTest 5, Máy đo lực kéo nén Mecmesin OmniTest 50, Máy đo lực kéo nén Mecmesin OmniTest 7.5, Máy đo lực kéo nén Mecmesin SL-10, Máy đo lực kéo nén Mecmesin SL-100, Máy đo lực kéo nén Mecmesin SL-2, Máy đo lực kéo nén Mecmesin SL-20, Máy đo lực kéo nén Mecmesin SL-50, Máy đo momen xoắn Mecmesin 876-601-V01, Máy đo momen xoắn Mecmesin 876-601-V03, Máy đo momen xoắn Mecmesin AFTI, Máy đo momen xoắn Mecmesin Captest, Máy đo momen xoắn Mecmesin CRC, Máy đo momen xoắn Mecmesin Helixa-i, Máy đo momen xoắn Mecmesin Helixa-xt, Máy đo momen xoắn Mecmesin HTC 0.1, Máy đo momen xoắn Mecmesin HTC 0.2, Máy đo momen xoắn Mecmesin HTC 0.3, Máy đo momen xoắn Mecmesin HTC 1, Máy đo momen xoắn Mecmesin HTC 1.5, Máy đo momen xoắn Mecmesin HTC 3, Máy đo momen xoắn Mecmesin HTC 6, Máy đo momen xoắn Mecmesin ITC 0.3, Máy đo momen xoắn Mecmesin ITC 1.5, Máy đo momen xoắn Mecmesin ITC 10, Máy đo momen xoắn Mecmesin ITC 3, Máy đo momen xoắn Mecmesin ITC 6, Máy đo momen xoắn Mecmesin Orbis, Máy đo momen xoắn Mecmesin Tornado 1.5, Máy đo momen xoắn Mecmesin Tornado 10, Máy đo momen xoắn Mecmesin Tornado 3, Máy đo momen xoắn Mecmesin Tornado 6, Máy đo momen xoắn Mecmesin TWC 1, Máy đo momen xoắn Mecmesin TWC 2, Máy đo momen xoắn Mecmesin TWC 3, Máy đo momen xoắn Mecmesin TWC 4, Máy đo momen xoắn Mecmesin TWC 5, Máy đo momen xoắn Mecmesin TWC 6, Máy đo momen xoắn Mecmesin Vortex-dV, Máy đo momen xoắn Mecmesin Vortex-I, Máy đo momen xoắn Mecmesin Vortex-xt, Máy kiểm tra va đập rơi Mecmesin MEC,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-metris-cp23018, Máy đo nhiệt độ Metris FI40L, Máy đo nhiệt độ Metris EC400L3, Máy đo nhiệt độ Metris IR100-1, Máy đo nhiệt độ Metris IR100-2, Máy đo nhiệt độ Metris IRT424-2L, Máy đo nhiệt độ Metris PRO-5 -FTDM, Máy đo nhiệt độ Metris TCT013K, Máy đo nhiệt độ Metris TCT303F-NSF, Máy đo nhiệt độ Metris TN002PC, Máy đo nhiệt độ Metris TN205L, Máy đo nhiệt độ Metris TN400L1, Máy đo nhiệt độ Metris TN408LC, Máy đo nhiệt độ Metris TN418L1, Máy đo nhiệt độ Metris TN418LD, Máy đo nhiệt độ Metris TN425LE, Máy đo thân nhiệt Metris MINI-MEE, Máy đo thân nhiệt Metris THD2FE

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-milwaukee-cp23019, Máy chuẩn độ điện thế Milwaukee MI455US, Máy chuẩn độ điện thế Milwaukee MI456US, Máy đo cường độ ánh sáng Milwaukee MW700, Nhiệt kế Milwaukee TH300, Nhiệt kế Milwaukee TH310, Máy đo thông số nước Milwaukee Mi490, Máy đo thông số nước Milwaukee MW301, Máy đo thông số nước Milwaukee C65, Máy đo thông số nước Milwaukee C66, Máy đo thông số nước Milwaukee CD600, Máy đo thông số nước Milwaukee CD601, Máy đo thông số nước Milwaukee CD610, Máy đo thông số nước Milwaukee CD611, Máy đo thông số nước Milwaukee CD97, Máy đo thông số nước Milwaukee EC40, Máy đo thông số nước Milwaukee EC59, Máy đo thông số nước Milwaukee EC60, Máy đo thông số nước Milwaukee MC310, Máy đo thông số nước Milwaukee MC311, Máy đo thông số nước Milwaukee MC311US, Máy đo thông số nước Milwaukee MC410, Máy đo thông số nước Milwaukee MI404, Máy đo thông số nước Milwaukee MI405, Máy đo thông số nước Milwaukee MI406, Máy đo thông số nước Milwaukee MI407, Máy đo thông số nước Milwaukee MI408, Máy đo thông số nước Milwaukee MI411, Máy đo thông số nước Milwaukee MI412, Máy đo thông số nước Milwaukee MI413, Máy đo thông số nước Milwaukee MI414, Máy đo thông số nước Milwaukee MI415, Máy đo thông số nước Milwaukee MW12, Máy đo thông số nước Milwaukee MW13, Máy đo thông số nước Milwaukee MW14, Máy đo thông số nước Milwaukee MW170-US, Máy đo thông số nước Milwaukee MW180-US, Máy đo thông số nước Milwaukee MW302, Máy đo thông số nước Milwaukee MW306, Máy đo thông số nước Milwaukee MW401, Máy đo thông số nước Milwaukee MW402, Máy đo thông số nước Milwaukee T75, Máy đo thông số nước Milwaukee T76, Máy đo pH Milwaukee MW102, Máy đo pH Milwaukee MW802, Máy đo pH Milwaukee MC720US, Máy đo pH Milwaukee MC810US, Máy đo pH Milwaukee MC510, Máy đo pH Milwaukee MC120, Máy đo pH Milwaukee MC122, Máy đo pH Milwaukee MC125, Máy đo pH Milwaukee MW101, Máy đo pH Milwaukee MW102-FOOD, Máy đo pH Milwaukee MW105, Máy đo pH Milwaukee MW150-US, Máy đo pH Milwaukee MW500, Máy đo pH Milwaukee pH54, Máy đo pH Milwaukee pH56, Máy đo pH Milwaukee MC745, Máy đo pH Milwaukee MA852, Máy đo pH Milwaukee MC110, Máy đo pH Milwaukee MC740US, Máy đo pH Milwaukee MC811US, Máy đo pH Milwaukee MW100, Máy đo pH Milwaukee MW106, Máy đo pH Milwaukee MW151-US, Máy đo pH Milwaukee MW160-US, Máy đo pH Milwaukee MW801, Máy đo pH Milwaukee MW803, Máy đo pH Milwaukee MW804, Máy đo pH Milwaukee MW805, Máy đo pH Milwaukee MW806, Máy đo pH Milwaukee ORP57, Máy đo pH Milwaukee pH51, Máy đo pH Milwaukee pH55, Máy đo pH Milwaukee pH58, Máy đo pH Milwaukee pH600-AQ, Khúc xạ kế Milwaukee MA871, Khúc xạ kế Milwaukee MA887, Khúc xạ kế Milwaukee MA888, Khúc xạ kế Milwaukee MA871-BC, Khúc xạ kế Milwaukee MA872, Khúc xạ kế Milwaukee MA873, Khúc xạ kế Milwaukee MA881, Khúc xạ kế Milwaukee MA882, Khúc xạ kế Milwaukee MA883, Khúc xạ kế Milwaukee MA884, Khúc xạ kế Milwaukee MA885, Khúc xạ kế Milwaukee MA886, Máy đo oxy hòa tan DO Milwaukee MW600, Máy đo oxy hòa tan DO Milwaukee MW190US, Máy đo oxy hòa tan DO Milwaukee MW605, Máy đo nồng độ Clo trong nước Milwaukee MW11, Máy đo nồng độ Clo trong nước Milwaukee MW10,

https://parts.ttech.vn/can-dien-tu-and-cp771, Cân phân tích ẩm AND MF-50, Cân phân tích ẩm AND MX-50, Cân phân tích ẩm AND MS-70, Cân phân tích AND ML50, Cân điện tử AND MF50, Cân kỹ thuật AND EK-610i, Cân điện tử kỹ thuật AND FX-3000i, Cân điện tử kỹ thuật AND FX-5000i, Cân kỹ thuật đa năng AND GF-1200, Cân kỹ thuật đa năng AND GF-200, Cân kỹ thuật đa năng AND GF-3000, Cân kỹ thuật đa năng AND GF-4000, Cân kỹ thuật đa năng AND GF-600, Cân kỹ thuật đa năng AND GX-4000, Cân kỹ thuật đa năng AND GF-800, Cân kỹ thuật đa năng AND GF-1000, Cân kỹ thuật đa năng AND GX-600, Cân kỹ thuật đa năng AND GX-800, Cân kỹ thuật AND EK-6100i, Cân kỹ thuật AND EK-4100i, Cân kỹ thuật AND EK-3000i, Cân kỹ thuật AND EK-2000i, Cân kỹ thuật AND EK-1200i, Cân kỹ thuật AND EK-600i, Cân kỹ thuật AND EK-410i, Cân kỹ thuật AND EK-300i, Cân kỹ thuật AND EK-200i, Cân kỹ thuật AND EK-120i, Cân kỹ thuật đa năng AND GX-1000, Cân kỹ thuật đa năng AND GX-400, Cân kỹ thuật đa năng AND GX-200, Cân kỹ thuật đa năng AND GF-8000, Cân kỹ thuật đa năng AND GF-6100, Cân kỹ thuật đa năng AND GF-2000, Cân kỹ thuật đa năng AND GF-400, Cân kỹ thuật đa năng AND GF-300, Cân điện tử kỹ thuật AND FX-2000i, Cân điện tử kỹ thuật AND FX-1200i, Cân điện tử kỹ thuật AND FX-500i, Cân điện tử kỹ thuật AND FX-300i, Cân điện tử kỹ thuật AND FX-200i, Cân điện tử kỹ thuật AND FX-120i, Cân kỹ thuật AND HR-250A, Cân phân tích semi-micro Balances AND GR-200, Cân phân tích semi-micro Balances AND GH-200, Cân điện tử AND MC-1000, Cân phân tích AND BM20, Cân phân tích độ ẩm AND MS 70, Cân phân tích AND HR202I, Cân điện tử phân tích AND HR-120, Cân điện tử phân tích AND HR-60, Cân phân tích semi-micro Balances AND GR-202, Cân phân tích semi-micro Balances AND GR-300, Cân phân tích semi-micro Balances AND GR-120, Cân phân tích semi-micro Balances AND HR-300i, Cân phân tích semi-micro Balances AND HR-202i, Cân phân tích semi-micro Balances AND GH-120, Cân phân tích semi-micro Balances AND GH-300, Cân phân tích semi-micro Balances AND GH-202, Cân phân tích AND GH-252, Máy in cân điện tử AND AD-8127, Cân kỹ thuật điện tử AND GX-2000, Cân điện tử AND EK-601i, Cân điện tử AND EK-401i, Cân điện tử AND GX-13, Cân điện tử AND GX-10, Cân Sàn AND FG-150KAL, Cân điện tử chống nước AND GX-30K, Cân điện tử chống nước AND GX-20K, Cân điện tử chống nước AND GX-12K, Cân điện tử chống nước AND GX-10K, Cân điện tử chống nước AND GX-8K2, Cân điện tử chống nước AND GX-8K, Cân điện tử chống nước AND GF-32K, Cân điện tử chống nước AND GF-30K, Cân điện tử chống nước AND GF-20K, Cân điện tử chống nước AND GF-12K, Cân điện tử chống nước AND GF-10K, Cân điện tử chống nước AND GF-8K2, Cân điện tử chống nước AND GF-8K,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hioki-cp786, Máy đo kiểm tra acquy Hioki BT3554-52 PRO KIT, Máy đo kiểm tra acquy Hioki 3561, Máy đo kiểm tra acquy Hioki DM7275-03, Máy đo kiểm tra acquy Hioki 3561-01, Máy đo kiểm tra acquy Hioki BT3554-51 Pro KIT, Máy đo kiểm tra acquy Hioki BT3562-01, Máy đo kiểm tra acquy Hioki BT3563-01, Máy đo kiểm tra acquy Hioki BT3564, Máy đo kiểm tra acquy Hioki BT5525, Máy đo kiểm tra acquy Hioki DM7275-01, Máy đo kiểm tra acquy Hioki DM7275-02, Máy đo kiểm tra acquy Hioki DM7276-01, Máy đo kiểm tra acquy Hioki DM7276-02, Máy đo kiểm tra acquy Hioki DM7276-03, Máy đo nội trở acquy Hioki BT3561A, Máy đo nội trở acquy Hioki BT3563A, Máy đo nội trở acquy Hioki BT4560, Máy đo nội trở acquy Hioki BT3562A, Thiết bị giám sát acquy Hioki SW1001, Thiết bị giám sát acquy Hioki SW1002, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki IR4018-20, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki IR4056-20, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki 3153, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki IR4017-20, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki SM7120, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki ST5520, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki ST5520-01, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki IR4053-10, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki 3490, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki IR3455-01 KIT, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki IR4016-20, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki IR4057-90, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki SM7110, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki SM7420, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki SM7810, Máy đo điện trở cách điện MegaOhm Hioki SM7810-20, Máy đo điện trở thấp Hioki RM3544-01, Máy đo điện trở thấp Hioki RM3548, Máy đo điện trở thấp Hioki RM3544, Máy đo LCR Hioki IM3536, Máy đo LCR Hioki IM3523, Máy đo LCR Hioki IM3570, Máy đo LCR Hioki 3504-60, Máy đo LCR Hioki 3511-50, Máy đo LCR Hioki IM3536-01, Máy đo tụ điện Hioki 3504-40, Máy đo tụ điện Hioki 3504-50, Máy đo tụ điện Hioki 3506-10, Máy đo điện dung Hioki IM3590, Máy đo điện trở Hioki RM3545, Máy đo điện trở Hioki RM3545-01, Máy đo điện trở Hioki RM3542, Máy đo điện trở Hioki RM3542-01, Máy đo điện trở Hioki RM3542-50, Máy đo điện trở Hioki RM3542-51, Máy đo điện trở Hioki RM3543, Máy đo điện trở Hioki RM3543-01, Máy đo điện trở Hioki RM3545-02, Máy đo điện trở đất Hioki FT3151, Máy đo điện trở đất Hioki FT6031, Máy đo điện trở đất Hioki FT6380, Máy đo độ ồn Hioki FT3432, Máy đo điện từ trường Hioki FT3470-51, Máy đo điện từ trường Hioki FT3470-52, Bộ ghi dữ liệu Hioki LR8431-20, Bộ ghi dữ liệu Hioki LR8450, Bộ ghi dữ liệu Hioki LR8450-01, Bộ ghi dữ liệu Hioki MR8870-20, Bộ ghi dữ liệu Hioki PR8111, Bộ ghi dữ liệu Hioki 8423, Bộ ghi dữ liệu Hioki LR8410-20, Bộ ghi dữ liệu Hioki MR8875, Bộ ghi dữ liệu Hioki U8794, Bộ ghi dữ liệu Hioki U8991, Bộ ghi điện áp Hioki LR8530, Bộ ghi điện áp Hioki LR8532, Bộ ghi điện áp Hioki LR8533, Bộ ghi điện áp Hioki LR8534, Bộ ghi điện áp Hioki MR8880, Máy kiểm tra Diode Hioki FT4310, Thiết bị hiệu chuẩn DC Hioki SS7012, Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện cao áp Hioki ST5540, Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện cao áp Hioki 3157-01, Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện cao áp Hioki 3174, Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện cao áp Hioki ST5541, Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện cao áp Hioki ST5680, Máy đo cường độ ánh sáng Hioki FT3424, Máy đo cường độ ánh sáng Hioki FT3425, Máy đo cường độ ánh sáng Hioki TM6101, Máy đo cường độ ánh sáng Hioki TM6102, Máy đo cường độ ánh sáng Hioki TM6103, Máy đo cường độ ánh sáng Hioki TM6104, Máy đo và ghi công suất điện Hioki LR8512, Máy đo và ghi công suất điện Hioki LR8513, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3360, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3360-20/1000Pro KIT, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3360-20/100Pro KIT, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3360-20/5000Pro KIT, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3360, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3360-21/1000Pro KIT, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3360-21/100Pro KIT, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3360-21/5000Pro KIT, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3360-21/500Pro KIT, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3365-20, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3365-20/1000Pro KIT, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3365-20/100Pro KIT, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3365-20/5000Pro KIT, Máy đo và ghi công suất điện Hioki PW3365-20/500Pro KIT, Thiết bị phân tích chất lượng điện năng Hioki PQ3100, Thiết bị phân tích chất lượng điện năng Hioki PQ3198, Thiết bị phân tích chất lượng điện năng Hioki VT1005, Thiết bị đo công suất điện Hioki 3333, Thiết bị đo công suất điện Hioki 3333-01, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3335, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3335-01, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3335-02, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3335-03, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3335-04, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3336, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3336-01, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3336-02, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3336-03, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3337, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3337-01, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3337-02, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3337-03, Thiết bị đo công suất điện Hioki PW3390, Đồng hồ vạn năng để bàn Hioki 3238, Đồng hồ vạn năng để bàn Hioki 3239, Hộp điện trở chuẩn Hioki SR-2, Máy kiểm tra cáp quang Hioki 3664, Máy kiểm tra cáp quang Hioki 3665

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin