Thiết bị hãng Acore

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-asa-cp23073, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-S2000M, Tô vít điện tự động không chổi than kèm nguồn ASA BS-4000, Bộ cấp nguồn ASA APS-201B, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-2000, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-2000S, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-3000S, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-3000, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-4000, Tô vít điện tự động kèm nguồn điện ASA ASA-4000S, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-4500S, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-4500, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-2000M, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-2000MS, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-3000MS, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-3000M, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-4000M, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-4000MS, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-S2500M, Tô vít điện tự động không chổi than kèm nguồn ASA BS-2000, Tô vít điện tự động không chổi than kèm nguồn ASA BS-3000, Tô vít điện tự động không chổi than kèm nguồn ASA BS-4000F, Tô vít điện tự động không chổi than kèm nguồn ASA BS-6000, Tô vít điện tự động không chổi than kèm nguồn ASA BS-6500, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-6000, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-6000PS, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-6500, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-6500PS, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-6800, Tô vít điện tự động không kèm nguồn ASA ASA-6800PS, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-6800PS, Tô vít điện tự động không kèm nguồn ASA ASA-6500PS, Tô vít điện tự động không kèm nguồn ASA ASA-6000PS, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-7000, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-7000PS, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-7500, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-7500PS, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-8000, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-8000PS, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-8500, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-8500PS, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-9000, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASA-9000PS, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASC-3682, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASC-5682, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA ASC-6682, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA AD-5682, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA AD-7682, Tô vít điện tự động kèm nguồn ASA AD-8682, Tô vít điện bán tự động ASA AS-1632, Tô vít điện bán tự động ASA AS-2632, Tô vít điện bán tự động ASA AS-3632, Tô vít điện bán tự động ASA AS-4632, Tô vít điện bán tự động ASA AS-6632, Tô vít điện tự động không chổi than kèm nguồn ASA BS-6000 R/A, Máy đo mô men xoắn ASA DTM-15M, Máy đo mô men xoắn ASA DTM-150M, Máy cấp vít ASA AT-1050, Máy cấp vít ASA AT-1050C, Máy cấp vít ASA AT-1060C, Máy cấp vít ASA AT-1060, Máy cấp vít ASA AT-1030TC, Máy đo mô men lực ASA AP-02, Máy đo mô men lực ASA AP-10, Máy đo mô men lực ASA AP-50, Máy đo mô men lực ASA AP-100, Máy đo mô men lực ASA AP-300,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-asli-cp23074, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm ASLI TH-1792-B, Tủ thử nhiệt độ cao/thấp và áp suất khí thấp ASLI HLP-408, Tủ kiểm tra chu trình nhiệt độ ASLI HL-225, Tủ kiểm tra chu trình nhiệt độ ASLI HL-150, Tủ kiểm tra chu trình nhiệt độ ASLI HL-80, Tủ kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm lập trình ASLI TH-800, Tủ kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm lập trình ASLI TH-408, Tủ kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm lập trình ASLI TH-225, Tủ kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm lập trình ASLI TH-150, Tủ kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm ASLI TH-80, Tủ kiểm tra môi trường ASLI TH-150-D, Tủ thử nhiệt độ và độ ẩm khí hậu ASLI F-TH-150-D ESS, Tủ kiểm tra nhiệt độ ASLI HL-800-D, Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm ASLI THR-12000-C, Tủ kiểm tra khí hậu và nhiệt độ ASLI THR-15000-C, Máy kiểm tra độ rung ASLI AS-4100, Buồng thử sốc nhiệt ASLI TS-1102-A, Tủ thử sốc nhiệt ASLI TS-150-B, Tủ thử sốc nhiệt ASLI TS-900, Tủ thử sốc nhiệt ASLI TS-450, Tủ thử sốc nhiệt ASLI TS-252, Tủ thử sốc nhiệt ASLI TS-150, Tủ thử sốc nhiệt ASLI TS-80, Tủ thử sốc nhiệt ASLI TS-49, Máy thử độ bền rơi thùng carton ASLI AS-DT-160, Tủ an toàn cho pin Lithium ASLI HL-80-E, Máy mô phỏng độ rung vận chuyển ASLI AS-1000, Máy mô phỏng độ rung vận chuyển ASLI AS-300, Máy mô phỏng độ rung vận chuyển ASLI AS-200, Máy mô phỏng độ rung mô phỏng vận chuyển ASLI AS-100, Hệ thống thử rung ASLI ES-350, Hệ thống thử rung ASLI ES-200, Hệ thống thử rung ASLI ES-160, Hệ thống thử rung ASLI ES-120, Hệ thống thử rung ASLI ES-100, Hệ thống kiểm tra rung ASLI ES-60, Hệ thống kiểm thử rung ASLI ES-50, Hệ thống thử rung ASLI ES-40, Hệ thống thử rung ASLI ES-30, Hệ thống thử rung ASLI ES-20, Hệ thống thử rung ASLI ES-10, Hệ thống thử rung ASLI ES-6a, Hệ thống thử rung ASLI ES-6, Hệ thống thử rung ASLI ES-3a, Hệ thống thử rung ASLI ES-3, Hệ thống thử rung ASLI ES-2a, Hệ thống thử rung ASLI ES-2, Hệ thống thử rung ASLI ES-1, Tủ thử nhiệt độ, độ ẩm và độ rung ASLI THV-1500, Tủ thử nhiệt độ, độ ẩm và độ rung ASLI THV-1000, Tủ thử nhiệt độ, độ ẩm và độ rung ASLI THV-408, Tủ thử độ rung và nhiệt độ, độ ẩm ASLI THV-1000-D, Tủ thử độ rung ASLI THV-1000-E, Máy mô phỏng độ rung vận chuyển ASLI AS-600, Thiết bị kiểm tra mô phỏng mặt trời ASLI XL-1000-A, Thiết bị kiểm tra mô phỏng mặt trời cho bảng quang điện ASLI XL-1000-B, Tủ thử nhiệt độ và bức xạ ASLI XL-1000-C, Tủ kiểm tra chống hóa vàng ASLI DO-150, Tủ thử kiểm tia UV ASLI UV-290, Tủ thử lão hóa gia tăng ASLI HAST-55, Tủ thử lão hóa gia tăng ASLI HAST-25, Tủ thử lão hóa gia tăng ASLI HAST-65, Tủ thử lão hóa gia tăng ASLI HAST-45, Tủ thử lão hóa gia tăng ASLI HAST-35, Tủ thử lão hóa do hơi nước ASLI SVT-1, Tủ kiểm tra lão hóa máy thông gió ASLI SAT-75, Tủ kiểm tra lão hóa máy thông gió ASLI SAT-60, Tủ kiểm tra lão hóa máy thông gió ASLI SAT-45, Tủ kiểm tra kháng khí hậu ASLI SC-A, Tủ kiểm tra kháng khí hậu ASLI EC-C, Tủ kiểm tra kháng khí hậu ASLI EC-B, Tủ kiểm tra kháng khí hậu ASLI EC-A, Tủ thử nghiệm lão hóa nhiệt độ cao ASLI TAR-volume, Máy kiểm tra tuổi thọ nút bấm khác loại ASLI AS-8330, Máy kiểm tra tuổi thọ nút bấm ASLI AS-8330C, Máy kiểm tra mai mòn bằng giấy mài ASLI R.C.A, Máy mài mẫu và đánh bóng ASLI MP-2B, Máy kiểm tra giấy cartoon nén ASLI AS-PCC-Capacity, Máy cắt chính xác tốc độ thấp ASLI DQ-150, Máy đo kiểm tra 2D CNC ASLI VMS-4030, Máy đo kiểm tra 2D CNC ASLI VMS-320, Máy đo kiểm tra 2D CNC ASLI VMS-2515, Máy đo kiểm tra video 2D CNC ASLI VMS-2010, Máy đo kiểm tra video 2D CNC ASLI VMS-1510, Hệ thống đo 3D ASLI SOV-2010, Hệ thống đo 3D ASLI SOV-3020, Hệ thống đo 3D ASLI SOV-4030, Máy thử sức kéo để bàn ASLI AS-BS-100, Máy thử sức kéo ASLI AS-PT-300, Máy thử sức kéo ASLI AS-PC-Volume, Máy thử rơi ASLI AS-DT-200, Máy thử rơi ASLI AS-DT-150, Máy thử rơi ASLI AS-DT-120, Máy thử sốc thả bi ASLI AS-DB-200, Hệ thống kiểm tra gia tốc sốc cơ học ASLI SS-400, Hệ thống kiểm tra gia tốc sốc cơ học ASLI SS-200, Hệ thống kiểm tra gia tốc sốc cơ học ASLI SS-100, Hệ thống kiểm tra gia tốc sốc cơ học ASLI SS-50, Hệ thống kiểm tra gia tốc sốc cơ học ASLI SS-25, Hệ thống kiểm tra gia tốc sốc cơ học ASLI SS-10, Hệ thống kiểm tra gia tốc sốc cơ học ASLI SS-5, Hệ thống kiểm tra sốc cơ học ASLI MS-800, Hệ thống kiểm tra sốc cơ học ASLI MS-500, Hệ thống kiểm tra sốc cơ học ASLI MS-200, Hệ thống kiểm tra sốc cơ học ASLI MS-100, Hệ thống kiểm tra sốc cơ học ASLI MS-50, Tủ kiểm tra độ ăn mòn nhiệt độ độ ẩm ASLI THS-900B, Tủ phun Sulfur Dioxide ASLI SDH-120, Tủ phun Sulfur Dioxide ASLI SDH-90, Tủ phun Sulfur Dioxide ASLI SDH-60, Buồng phun sương muối kiểm tra ăn mòn ASLI SH-200, Buồng phun sương muối kiểm tra ăn mòn ASLI SH-160, Buồng phun sương muối kiểm tra ăn mòn ASLI SH-120, Buồng phun sương muối kiểm tra ăn mòn ASLI SH-90, Buồng phun sương muối kiểm tra ăn mòn ASLI SH-60, Tủ thử nhiệt độ, độ ẩm, phun muối ASLI THS-900B, Tủ kiểm thử tia UV ASLI UV-230, Tủ kiểm tra đèn xenon ASLI XL-1000, Tủ kiểm tra tính bền ánh sáng ASLI SFT-900A, Lò nung nhiệt độ cao/ Lò buồng kín ASLI RFD-20, Lò nung nhiệt độ cao/Lò buồng kín ASLI RFD-15, Tủ sấy Nitơ nhiệt độ cao ASLI RHD-90, Tủ sấy Nitơ nhiệt độ cao ASLI RHD-60, Tủ sấy Nitơ nhiệt độ cao ASLI RHD-45, Tủ sấy chân không ASLI RUD-60, Tủ chân không ASLI RUD-50, Tủ sấy chân không ASLI RUD-40, Tủ kiểm tra lão hóa Ozone ASLI OA-800, Tủ kiểm tra lão hóa Ozone ASLI OA-408, Tủ kiểm tra lão hóa Ozone ASLI OA-80, Tủ kiểm tra phun mưa ASLI RT-1000A, Buồng thử cát và bụi ASLI DT-C2, Buồng thử cát và bụi ASLI DT-C1, Buồng thử cát và bụi ASLI DT-F3, Buồng thử cát và bụi ASLI DT-F2, Buồng thử cát và bụi ASLI DT-F1, Tủ kiểm tra nồi áp suất ASLI PCT-65, Tủ kiểm tra nồi áp suất ASLI PCT-55, Tủ kiểm tra nồi áp suất ASLI PCT-45, Tủ kiểm tra nồi áp suất ASLI PCT-35, Tủ kiểm tra nồi áp suất ASLI PCT-25,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-axis-cp23075, Máy đo lực kéo/đẩy AXIS AFG-50, Cân bán phân tích AXIS AD500, Cân phân tích điện tử AXIS AGN200, Cân phân tích điện tử - Chuẩn ngoại AXIS AGNZ200, Cân phân tích điện tử - Chuẩn nội AXIS AGN100, Cân phân tích điện tử AXIS AGN50, Cân xác định độ ẩm AXIS AGS100, Cân xác định độ ẩm AXIS ATS60, Cân xác định độ ẩm AXIS ATS120, Cân xác định độ ẩm AXIS AGS200/T250, Cân xác định độ ẩm AXIS AGS100/T250, Cân xác định độ ẩm AXIS AGS50, Cân xác định độ ẩm AXIS AGS200, Cân bàn điện tử hiện số AXIS B150C, Cân kỹ thuật điện tử hiện số AXIS BTA2100, Cân kỹ thuật điện tử hiện số AXIS BT2000D, Cân kỹ thuật điện tử hiện số AXIS AD3000, Cân kỹ thuật điện tử hiện số AXIS BTA2100D, Cân kỹ thuật điện tử hiện số AXIS AD510, Cân kỹ thuật điện tử hiện số AXIS BTA210, Cân kỹ thuật điện tử hiện số AXIS BTA210D,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-az-instrument-cp23076, Máy đo nước đa chỉ tiêu cầm tay AZ Instrument AZ-86031, Máy đo độ pH AZ Instrument 8601, Máy đo khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm AZ Instrument 77535,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-acore-cp23077, Máy sấy khí Acore DHP60, Máy tạo khí khô Acore DHP-600, Máy tạo khí khô Acore DHP-500, Máy tạo khí khô Acore DHP-400, Máy tạo khí khô Acore DHP-300, Máy tạo khí khô Acore DHP-200, Máy tạo khí khô Acore DHP-120, Máy tạo khí khô Acore DHP-80, Máy tạo khí khô Acore DHP-40, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-90, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-80, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-60, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-50, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-40, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-30, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-20, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-15, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-13, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-250, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-200, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-150, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-120, Máy sấy khí tác nhân lạnh Acore DRA-100, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-250, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-200, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-150, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-120, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-100, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-90, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-80, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-60, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-50, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-40, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-30, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-20, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-15, Máy sấy khí hấp thụ có gia nhiệt Acore DPR-13, Máy đo tỷ số vòng dây máy biến áp ba pha Acore TTR-100, Máy kiểm tra điểm chớp cháy tự động Acore AFPT, Máy kiểm tra độ nhớt động học tự động Acore VST, Thiết bị kiểm tra hàm lượng nước trong dầu Acore EE36, Máy đo độ axit Acore AVT, Máy đo sức căng bề mặt chất lỏng Acore ATS, Máy lọc dầu biến áp chân không Acore DVTP-150, Máy lọc dầu biến áp chân không Acore DVTP-300, Máy lọc dầu biến áp chân không Acore DVTP-250, Máy lọc dầu biến áp chân không Acore DVTP-200, Máy lọc dầu biến áp chân không Acore DVTP-100, Máy lọc dầu biến áp chân không Acore DVTP-80, Máy lọc dầu biến áp chân không Acore DVTP-65, Máy lọc dầu biến áp chân không Acore DVTP-50, Máy tách nước lọc dầu chân không Acore VDF-300, Máy tách nước lọc dầu chân không Acore VDF-250, Máy tách nước lọc dầu chân không Acore VDF-200, Máy tách nước lọc dầu chân không Acore VDF-150, Máy tách nước lọc dầu chân không Acore VDF-100, Máy tách nước lọc dầu chân không Acore VDF-80, Máy tách nước lọc dầu chân không Acore VDF-50, Máy tách nước lọc dầu chân không Acore VDF-30, Máy tách nước lọc dầu chân không Acore VDF-20, Máy tách nước lọc dầu chân không Acore VDF-10, Máy lọc dầu biến áp di động Acore MTP-300, Máy lọc dầu biến áp di động Acore MTP-250, Máy lọc dầu biến áp di động Acore MTP-200, Máy lọc dầu biến áp di động Acore MTP-150, Máy lọc dầu biến áp di động Acore MTP-100, Máy lọc dầu biến áp di động Acore MTP-80, Máy lọc dầu biến áp di động Acore MTP-65, Máy lọc dầu ly tâm Acore DCS-100, Máy lọc dầu ly tâm Acore DCS-80, Máy lọc dầu ly tâm Acore DCS-60, Máy lọc dầu ly tâm Acore DCS-40, Máy lọc dầu ly tâm Acore DCS-30, Máy lọc dầu ly tâm Acore DCS-20, Máy lọc dầu ly tâm Acore DCS-15, Máy lọc dầu thủy lực Acore VHF-300, Máy lọc dầu thủy lực Acore VHF-250, Máy lọc dầu thủy lực Acore VHF-200, Máy lọc dầu thủy lực Acore VHF-150, Máy lọc dầu thủy lực Acore VHF-100, Máy lọc dầu thủy lực Acore VHF-50, Máy lọc dầu thủy lực Acore VHF-30, Máy lọc dầu thủy lực Acore VHF-20, Máy lọc dầu thủy lực Acore VHF-10, Máy lọc dầu bôi trơn Acore VLF-300, Máy lọc dầu bôi trơn Acore VLF-250, Máy lọc dầu bôi trơn Acore VLF-200, Máy lọc dầu bôi trơn Acore VLF-150, Máy lọc dầu bôi trơn Acore VLF-100, Máy lọc dầu bôi trơn Acore VLF-50, Máy lọc dầu bôi trơn Acore VLF-30, Máy lọc dầu bôi trơn Acore VLF-20, Máy lọc dầu bôi trơn Acore VLF-10, Máy lọc dầu tuabin Acore TOP-300, Máy lọc dầu tuabin Acore TOP-200, Máy lọc dầu tuabin Acore TOP-150, Máy lọc dầu tuabin Acore TOP-100, Máy lọc dầu tuabin Acore TOP-50, Máy lọc dầu tuabin Acore TOP-30, Máy lọc dầu tuabin Acore TOP-20, Máy lọc dầu tuabin Acore TOP-10, Máy lọc dầu ăn Acore VCF-300, Máy lọc dầu ăn Acore VCF-200, Máy lọc dầu ăn Acore VCF-150, Máy lọc dầu ăn Acore VCF-100, Máy lọc dầu ăn Acore VCF-50, Máy lọc dầu ăn Acore VCF-30, Máy lọc dầu ăn Acore VCF-20, Máy lọc dầu ăn Acore VCF-10, Máy lọc dầu biến áp Acore VTP-100, Máy lọc dầu biến áp Acore VTP-80, Máy lọc dầu biến áp Acore VTP-50, Máy lọc dầu biến áp Acore VTP-30, Máy lọc dầu biến áp Acore VTP-20, Máy lọc dầu biến áp Acore VTP-10, Máy lọc dầu di động Acore PT-300, Máy lọc dầu di động Acore PT-200, Máy lọc dầu di động Acore PT-150, Máy lọc dầu di động Acore PT-125, Máy lọc dầu di động Acore PT-100, Máy lọc dầu di động Acore PT-80, Máy lọc dầu di động Acore PT-50, Máy lọc dầu di động Acore PT-30, Máy lọc dầu di động Acore PT-20, Máy lọc dầu Acore CSF-300, Máy lọc dầu Acore CSF-200, Máy lọc dầu Acore CSF-150, Máy lọc dầu Acore CSF-100, Máy lọc dầu và nhiên liệu Coalescer Acore CSF-50, Máy lọc dầu Acore CSF-30, Máy lọc dầu Acore CSF-20, Máy lọc dầu Acore CSF-10, Máy lọc ép dầu khung bản Acore PF-300, Máy lọc ép dầu khung bản Acore PF-200, Máy lọc ép dầu khung bản Acore PF-150, Máy lọc ép dầu khung bản Acore PF-125, Máy lọc ép dầu khung bản Acore PF-100, Máy lọc ép dầu khung bản Acore PF-50, Hệ thống lọc dầu bộ điều áp dưới tải Acore TCF-15, Hệ thống lọc dầu bộ điều áp dưới tải Acore TCF-10, Máy lọc dầu chống cháy Phosphate Ester Acore HFR-100, Máy lọc dầu chống cháy Phosphate Ester Acore HFR-50, Máy lọc dầu chống cháy Phosphate Ester Acore HFR-30, Máy lọc dầu chống cháy Phosphate Ester Acore HFR-20, Máy lọc dầu chống cháy Phosphate Ester Acore HFR-10, Hệ thống bơm chân không Acore VPS-4000, Hệ thống bơm chân không Acore VPS-2000, Hệ thống bơm chân không Acore VPS-1000, Hệ thống bơm chân không Acore VPS-500, Hệ thống bơm chân không Acore VPS-250, Bộ nạp khí SF6 Acore GER-1000, Bộ nạp khí SF6 Acore GER-540, Bộ nạp khí SF6 Acore GER-252, Bộ nạp khí SF6 Acore GER-100, Bộ nạp khí SF6 Acore GER-65, Bộ nạp khí SF6 Acore GER-40, Bộ nạp khí SF6 Acore GER-25, Bộ nạp khí SF6 Acore GER-20, Bộ nạp khí SF6 Acore GER-10, Thiết bị nạp, thu hồi, lọc khí SF6 Acore GRT-500, Thiết bị nạp, thu hồi, lọc khí SF6 Acore GRT-300, Thiết bị nạp, thu hồi, lọc khí SF6 Acore GRT-250, Thiết bị nạp, thu hồi, lọc khí SF6 Acore GRT-200, Thiết bị nạp, thu hồi, lọc khí SF6 Acore GRT-150, Thiết bị nạp, thu hồi, lọc khí SF6 Acore GRT-100, Thiết bị nạp, thu hồi, lọc khí SF6 Acore GRT-50, Thiết bị nạp, thu hồi, lọc khí SF6 Acore GRT-30, Máy đo điện áp đánh thủng dầu cách điện Acore DST,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683, Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin