Thiết bị hãng Adtek

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-adtek-cp23078, Đồng hồ đo dòng điện, điện áp hiển thị số Adtek CS1-VA, Đồng hồ đo dòng điện, điện áp hiển thị số Adtek CM1-VA, Đồng hồ đo công suất gắn tủ Adtek MWH-10A, Đồng hồ đo công suất gắn tủ Adtek MW/Q-5A, Đồng hồ vạn năng gắn tủ ADTEK VAM, Đồng hồ đo điện gắn tủ Adtek CS2-TM, Đồng hồ điện gắn tủ Adtek CS2-VA, Đồng hồ điện gắn tủ Adtek CS1-PR, Đồng hồ vạn năng gắn tủ Adtek CSR-421, Đồng hồ vạn năng gắn tủ Adtek CSR-321, Đồng hồ vạn năng gắn tủ Adtek CSM-321, Đồng hồ vạn năng gắn tủ Adtek CSN-VA, Đồng hồ đo điện DC Adtek CS3-PR, Đồng hồ điện gắn tủ Adtek CSMS-321T, Đồng hồ đo công suất, sóng hài ADTEK CPM-20, Đồng hồ gắn tủ đa năng hiển thị kép ADTEK CPM-10, Đồng hồ đa năng đo công suất DC ADITEK VAW, Đồng hồ đo công suất đa năng ADTEK AEM-DR34, Đồng hồ đo công suất đa năng ADTEK AEM-DR33, Đồng hồ đo công suất đa năng ADTEK AEM-DR12, Đồng hồ đo công suất đa năng ADTEK CPM-52, Đồng hồ đo công suất đa năng ADTEK CPM-51, Bộ điều khiển tín hiệu DC ADTEK ST-PR, Bộ hiển thị dòng, áp cao ADTEK ST-VA-A, Bộ hiển thị dòng, áp cao ADTEK ST-VA-D, Đồng hồ điện gắn tủ Adtek CS1-PR-A1-I-N-ADH, Đồng hồ đo điện đa năng Adtek CPM82-A15V6-D4-A2-E-ADH, Đồng hồ hiển thị trở kháng Adtek CS3-RS, Đồng hồ hiển thị chỉ số biến trở Adtek CS3-PM, Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm Adtek HTS, Bộ phát tín hiệu đầu vào điện trở thay đổi ADTEK MT-RT, Bộ chuyển đổi tín hiệu từ tín hiệu chiết áp ADTEK NT-PM, Bộ chuyển đổi tín hiệu Volt/Ampe DC ADTEK NT-VA, Bộ chuyển đổi dòng điện, điện áp AC ADTEK AT-VA-A, Bộ chuyển đổi dòng điện, điện áp DC ADTEK AT-VA-D, Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ loại tròn Adtek TTX, Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ kiểu tròn Adtek TT-T/C, Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Adtek AT-TC, Bộ chuyển đổi SERIAL PORT thành ETHERNET Adtek PL-SNet, Bộ chuyển đổi DI/DO thành Ethernet Adtek PN-DNet, Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang RS485 Adtek PA-MTS, Bộ chuyển đổi/ Lặp lại Serial Port Adtek PL-STS, Bộ chuyển đổi USB thành dãy PORT Adtek PL-STU, Bộ chuyển đổi AI thành Ethernet Adtek PN-ANET, Bộ chuyển đổi AI thành RS485 ADTEK PL-ATS, Bộ chuyển đổi DI/DO thành RS485 Adtek PL-DTS, Bộ chuyển đổi tín hiệu tuyến tính DC Adtek AT-PR, Bộ chuyển đổi tín hiệu đo lực Adtek AT-SG, Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ RTD Adtek AT-TR, Bộ chuyển đổi điện trở ra điện Adtek AT-PM, Bộ chuyển đổi tín hiệu điện trở Adtek AT-RS, Chuyển đổi DI/RO sang RS485 Adtek PL-RTS, Thiết bị phát tín hiệu cùng với cảm biến nhiệt độ Adtek TS, Bộ điều khiển nhiệt độ PID Adtek TB900, Bộ điều khiển nhiệt độ Adtek TB700, Bộ điều khiển nhiệt độ PID Adtek TB600, Bộ điều khiển nhiệt độ PID Adtek TB400, Bộ điều khiển nhiệt độ Adtek TB100, Đồng hồ đo nhiệt độ gắn tủ Adtek CST-321S, Đồng hồ đo nhiệt độ gắn tủ Adtek CST-321M, Đồng hồ đo nhiệt độ gắn tủ Adtek CST-321, Bộ chuyển đổi tín hiệu cặp nhiệt điện ADTEK MT-TC, Bộ phát tín hiệu RTD Adtek MT-RTD, Bộ chuyển đổi tín hiệu từ tín hiệu nhiệt độ (RTD) ADTEK NT-TR, Bộ hiển thị khiển tín hiệu nhiệt độ ADTEK ST-T, Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ kiểu tròn Adtek TT-RTD, Bộ cung cấp dòng lặp ADTEK MT-CL, Bộ hiển thị chiết áp 3 dây ADTEK ST-PM, Bộ hiển thị điện trở ADTEK ST-RS, Bộ hiển thị 2 kênh toán học ADTEK ST-LC, Bộ phát tín hiệu DC ADTEK MT-VI1, Bộ chia tín hiệu DC ADTEK MT-VI2, Bộ lặp điện có cách li Adtek SD-CL, Thiết bị đặt cảnh báo Adtek MT-DA HL, Thiết bị đặt cảnh báo Adtek MT-DA, Thiết bị chỉ thị Adtek CFI-40, Thiết bị chỉ thị Adtek CFIA-40, Thiết bị phát tín hiệu đo gió trong đường ống / Loại điều khiển ADTEL WS, Bộ thu thập và ghi dữ liệu RS485 Adtek DL1, Bộ điều khiển tần số/vòng quay/tốc độ dòng tuyến tính Adtek ST-RL, Bộ hiển thị trọng lượng Adtek CS3-SG, Bộ điều khiển cân Adtek A6-SG, Bộ điều khiển đo lực ADTEK ST-SG, Bộ chuyển đổi tín hiệu từ tín hiệu đo lực ADTEK NT-SG, Đồng hồ đo tần số Adtek CS1-F, Đồng hồ đo tần số gắn tủ Adtek CSF-400, Bộ chuyển đổi tín hiệu ADTEK MT-FD1, Bộ chuyển đổi tín hiệu tần số ADTEK MT-FD2, Bộ chuyển đổi tín hiệu DC sang tần số ADTEK MT-DF2, Bộ chia và gộp tần số ADTEK MT-FF2, Bộ chia và gộp tần số ADTEK MT-FF1, Bộ chuyển đổi tín hiệu DC sang tần số ADTEK MT-DF1, Nguồn một chiều Adtek CSP-3-500-24, Nguồn một chiều Adtek CSP-3-240-24, Nguồn một chiều Adtek CSP-3-200-24, Nguồn một chiều Adtek CSP-3-120-24, Nguồn một chiều Adtek CSP-3-072-24, Nguồn một chiều Adtek CSP-3-072-12, Nguồn một chiều Adtek CSP-3-045-24, Nguồn một chiều Adtek CSP-3-045-12, Nguồn một chiều Adtek CSP-3-045-5, Nguồn một chiều Adtek CSP-3-024-24, Nguồn một chiều Adtek CSP-3-024-12, Nguồn một chiều Adtek CSP-3-020-5, Nguồn một chiều Adtek CSP-2-500-24, Nguồn một chiều Adtek CSP-2-300-24, Nguồn một chiều Adtek CSP-2-150-24, Nguồn một chiều Adtek CSP-2-100-24, Nguồn một chiều Adtek CSP-2-050-24, Nguồn một chiều Adtek CSP-2-050-12, Nguồn một chiều Adtek CSP-2-040-5, Nguồn một chiều Adtek CSP-2-025-24, Nguồn một chiều Adtek CSP-2-025-12, Nguồn một chiều Adtek CSP-2-020-05, Đồng hồ đếm xung gắn tủ Adtek CS2-MC, Đồng hồ đếm xung gắn tủ Adtek CS2-CT, Đồng hồ đo tốc độ, vận tốc gắn tủ Adtek CM1-RL,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-aigtek-cp23079, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-7050, Bộ khuếch đại công suất cao áp Aigtek ATA-4011B, Bộ khuếch đại công suất cao áp Aigtek ATA-2022B, Bộ khuếch đại công suất cao áp Aigtek ATA-2021B, Bộ khuếch đại công suất Aigtek ATA-101, Bộ khuếch đại công suất Aigtek ATA-103, Bộ khuếch đại công suất Aigtek ATA-105, Bộ tiền khuếch đại Aigtek ATA-5210, Bộ tiền khuếch đại Aigtek ATA-5220, Bộ tiền khuếch đại Aigtek ATA-5310, Bộ tiền khuếch đại Aigtek ATA-5410, Bộ khuếch đại băng rộng Aigtek ATA-1200B, Bộ tiền khuếch đại Aigtek ATA-5320, Bộ tiền khuếch đại Aigtek ATA-5510, Bộ tiền khuếch đại Aigtek ATA-5420, Bộ tiền khuếch đại Aigtek ATA-5520, Bộ khuếch đại công suất Aigtek ATA-304, Bộ tiền khuếch đại Aigtek ATA-5610, Máy phát tín hiệu điện Aigtek ATG-304, Bộ tiền khuếch đại Aigtek ATA-5620, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-2031, Bộ khuếch đại công suất Aigtek ATA-308, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-2041, Bộ khuếch đại công suất Aigtek ATA-309, Máy phát tín hiệu điện Aigtek ATG-308, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-2081, Máy phát tín hiệu điện Aigtek ATG-2031, Bộ khuếch đại băng rộng Aigtek ATA-1220D, Máy phát tín hiệu điện Aigtek ATG-309, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-2032, Máy phát tín hiệu điện Aigtek ATG-2041, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-2042, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-2021H, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-214, Bộ khuếch đại băng rộng Aigtek ATA-1372A, Máy phát tín hiệu điện Aigtek ATG-2081, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-2082, Máy phát tín hiệu điện Aigtek ATG-2032, Máy phát tín hiệu điện Aigtek ATG-2042, Máy phát tín hiệu điện Aigtek ATG-2021H, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-2022H, Máy phát tín hiệu điện Aigtek ATG-2082, Máy phát tín hiệu điện Aigtek ATG-2022H, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-2161, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-7010, Bộ khuếch đại công suất Aigtek ATA-3040, Máy phát tín hiệu điện Aigtek ATG-2161, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-7015, Máy phát tín hiệu Aigtek ATG-3040, Bộ khuếch đại công suất Aigtek ATA-3080, Bộ khuếch đại công suất Aigtek ATA-3090, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-7020, Máy phát tín hiệu Aigtek ATG-3080, Bộ khuếch đại công suất cao áp Aigtek ATA-4011, Máy phát tín hiệu Aigtek ATG-3090, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-7025, Bộ khuếch đại điện áp cao Aigtek ATA-7030, Bộ khuếch đại công suất cao áp Aigtek ATA-4012, Bộ khuếch đại công suất Aigtek ATA-L2, Bộ khuếch đại công suất cao áp Aigtek ATA-4315, Bộ khuếch đại công suất cao áp Aigtek ATA-4051, Bộ khuếch đại công suất Aigtek ATA-L4, Bộ khuếch đại công suất cao áp Aigtek ATA-4052, Bộ khuếch đại công suất cao áp Aigtek ATA-4014, Bộ khuếch đại công suất Aigtek ATA-L6, Bộ khuếch đại công suất Aigtek ATA-L8,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ntron-cp23080, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy Ntron SenzTx, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy Ntron SIL-O2, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy Ntron Microx, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy Ntron MoGas, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy Ntron Minox-i, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy Ntron Microx-OL, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy Ntron AM Trace, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy Ntron OxyExtract, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy Ntron Gasenz, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy Ntron Yellow Box,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-pst-cp23081, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Easidew EA2, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Easidew 34, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Easidew I.S., Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST SF82, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST SF52, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Easidew PRO I.S., Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Easidew PRO XP, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Pura, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Easidew Online, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Easidew Advanced Online, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell SF82 Online, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Easidew Sampler, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Drycheck, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell ES20, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell ES70, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell SF72 Rail, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Easidew Portable, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell MDM50, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell MDM300, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell S8000 RS, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell S8000 - 100, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Optidew, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell S8000 Remote, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell S8000, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell HygroCal100, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Rotronic HygroGen 2, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell OptiCal, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell S904, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell ADG400, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell DCS, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST DG2 / DG3 / ADG400 / VDS3, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST PSD2 / PSD4, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell HG10, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell OptiPEAK TDL600, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell QMA601, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell QMA601-LR, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Promet EExd, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Promet I.S, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell QMA401, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST OptiPEAK TDL600 / Condumax II, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Condumax II, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Condumax II Transportable, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell CDP301, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PST Michell Liquidew I.S., Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2A-S,SH, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2A-S3, S3H, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2A-SM, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2A-IC, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2A-S(M)-HH, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2A-IM, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2A-IE, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2-HP28, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic PC33 & PC52, PC62 & PC62V, PCMini52, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HCD-S-MOD Modbus, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2-HK/C Series, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2-SM-/ IM-/ IE-/ LDP-Ex, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic XD, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2-ROPCB/01, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Michell HygroSmart I7000XP Series, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2A-PT100, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2-P05, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HF1, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HF3, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HF4, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HF5, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HF5-EX, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic DT722, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HF73A, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic XB32A, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HL-1D, BL-1D, TL-1D, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HL-20D, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic Hygropalm HP32, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST HP-GTS, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST HP31, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic HC2A-S3A, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic MP100A/MP400A, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic MP102H/402H, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic TL-CC1, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic TF5, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic AC1900/AC1904/AC1909/AC1916-AT, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PST Rotronic RMS-LOG-T30-L, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII GPR-1900/2900, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII GPR-1500 GB/2500 GB, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST Michell XTP501, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST OXY-FLEX Series, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST Michell XTP601, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII GPR-1800 IS/1800 AIS, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII GPR-2800, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII GPR-18/28, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST Ntron OXY-TX, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST Michell XZR500, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII GPR 1600/2600/3100, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST Michell XZR400, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII GPR-1500 PPM, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST Ntron OxyOne 100/200, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII GPR-2500, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII PI2-UHP 50/100 & MS 500/1000, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII GPR-1200/3500, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII GPR-1000/1100/2000/3500 MO, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII-3000-AD, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII-3000-AHCD, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII-3000-MD, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST Palm CO, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST Palm O2D, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST Palm O2, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII-2000, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII Trimix 4001,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-sensotec-cp23082, Máy đo và phân tích khí Sensotec Rapidox 1100, Máy đo và phân tích khí Sensotec Rapidox 1100Z-OEM-RSB & 1100ZR3-OEM-RSB, Máy đo và phân tích khí Sensotec Rapidox 2100, Máy đo và phân tích khí Sensotec Rapidox 2100-FGA, Máy đo và phân tích khí Sensotec Rapidox 2100-OEM-RSB và DIN, Máy đo và phân tích khí Sensotec Rapidox 2100-OEM-RSB-INS và ENC, Máy đo và phân tích khí Sensotec Rapidox 2100 OEM-RSB-WALL, Máy đo và phân tích khí Sensotec Rapidox 2112 Multiplex, Máy đo và phân tích khí Sensotec Rapidox 3100, Máy đo và phân tích khí Sensotec Rapidox 3100 OEM-3, Máy đo và phân tích khí Sensotec Rapidox 5100, Máy đo và phân tích khí Sensotec Rapidox 7100, Máy đo và phân tích khí Sensotec CTX 300, Máy đo và phân tích khí Sensotec MX 32, Máy đo và phân tích khí Sensotec MX 43, Máy đo và phân tích khí Sensotec OLCT 10N, Máy đo và phân tích khí Sensotec OLCT 100, Máy đo và phân tích khí Sensotec OLC 10 / OLCT 10, Máy đo và phân tích khí Sensotec OLCT 20, Máy đo và phân tích khí Sensotec Oxybaby 6.0,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683, Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin