Thiết bị hãng Advanced Witness Series AWS

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-flir-cp1220, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR GF77 Gas Find IR camera, Camera ảnh nhiệt, camera nội soi FLIR VS290-32, Máy đo độ ẩm có camera ảnh nhiệt FLIR MR160, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm có camera ảnh nhiệt FLIR MR277, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm FLIR MR176, Máy đo độ ẩm FLIR MR77, Máy đo độ ẩm FLIR MR60, Máy đo độ ẩm FLIR MR59, Máy đo độ ẩm FLIR MR55, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR ONE PRO LT Android USB-C IR Camera, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR One Pro Android Micro USB IR Camera, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR C3-X IR Camera, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR TG297 IR Camera, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR TG267 IR Camera, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR TG165-X IR Camera, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR C5 IR Camera, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR E5xt IR Camera, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR E6xt IR Camera, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR E8xt IR Camera, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR E86 IR Camera, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR E96 IR Camera, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR E76 IR Camera, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR E95 IR Camera , Đồng hồ vạn năng Flir DM285, Flir DM284, Flir DM166, Flir DM93, Fliir D, Ampe kìm đo dòng điện FLIR CM57, FLIR CM55, FLIR TA72, FLIR TA74, FLIR VT, Ampe kìm đo dòng điện FLIR CM275, FLIR CM174, FLIR CM85, FLIR CM83, FLIR , Camera nhiệt phát hiện khí FLIR GF346, FLIR A6604, FLIR G300 A, QL320, F, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR E53, E5-XT, E6-XT, E8-XT, FLIR E8 WIFI, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR T840, FLIR T540, FLIR T530, FLIR E95, FLIR E85, F, Thiết bị đo nhiệt độ và ghi dữ liệu INTELLIROCK III MATURITY LOGGER , Máy đo điện trở cách điện FLIR IM75, Camera nội soi FLIR VS70, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR ONE Pro, Súng đo nhiệt độ, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa FLIR TG56, Súng đo nhiệt độ, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa FLIR TG54, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR C3, Súng đo nhiệt độ, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa FLIR TG165, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR C2, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR E5, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR E4, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FlIR E6, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Flir E8, Camera ảnh nhiệt lắp cố định FLIR A310 EX, FLIR A310, FLIR A310 PT, FLIR A315 F, Camera nhiệt phát hiện khí FLIR GFX320, FLIR GF300, FLIR GF304, FLIR GF30, Máy đo độ ẩm, nhiệt độ FLIR MR176, FLIR MR160, FLIR MR60, FLIR MR40, FLIR, Camera chụp ảnh nhiệt FLIR C3, FLIR C2, FLIR ONE PRO, FLIR ONE PRO LT, FLIR , Camera chụp ảnh nhiệt FLIR E6 WIFI, FLIR E5 WIFI, FLIR E4 WIFI, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR T1040, FLIR T1010, FLIR T660, FLIR T640, FLI, Camera ảnh nhiệt lắp cố định FLIR A35, FLIR A615, FLIR A65, FLIR AX8, FLIR F, Ampe kìm đo dòng điện FLIR CM74, FLIR CM72, FLIR CM46, FLIR CM44, FLIR, Đồng hồ vạn năng FLIR DM66, FLIR DM64, FLIR DM62, FLIR DM90, FLIR IM75 , Thiết bị đo nhiệt độ từ xa FLIR TG130, FLIR TG165, FLIR TG54, FLIR TG56

http://parts.ttech.vn/cam-bien-hang-kistler-cp21408, Cảm biến đo lực 9001A Kistler , Cảm biến đo lực 9132B Kistler, Cảm biến đo lực 9131B Kistler, Cảm biến đo lực 9133B Kistler, Cảm biến đo lực 9134B Kistler, Cảm biến đo lực 9135B Kistler, Cảm biến đo lực 9136B Kistler, Cảm biến đo lực 9147B Kistler, Cảm biến đo lực 9176B Kistler , Cảm biến đo lực 9203 Kistler, Cảm biến đo lực 9207 Kistler, Cảm biến đo lực 9217A Kistler, Cảm biến đo lực 9311B Kistler, Cảm biến đo lực 9321B Kistler, Cảm biến đo lực 9333A Kistler, Cảm biến đo lực 9341B Kistler, Cảm biến đo lực 9343A Kistler, Cảm biến đo lực 9351B Kistler, Cảm biến đo lực 9361B Kistler, Cảm biến đo lực 9363A Kistler , Cảm biến đo lực 9366CC Kistler, Cảm biến đo lực 9371B Kistler, Cảm biến đo lực 9383A Kistler, Cảm biến đo lực 9393A Kistler, Cảm biến đo lực 9174B Kistler, Cảm biến đo lực 9323A Kistler, Cảm biến đo lực 9027C Kistler, Cảm biến đo lực 9047C Kistler, Cảm biến đo lực 9077C Kistler, Cảm biến đo lực 9146B Kistler, Cảm biến đo lực 9345B Kistler, Cảm biến đo lực 9347C Kistler, Cảm biến đo lực 9365B Kistler, Cảm biến đo lực 9377C Kistler , Cảm biến đo lực 9129AA Kistler, Cảm biến đo lực 9257B Kistler, Cảm biến đo lực 9255C Kistler, Cảm biến đo lực 9728A20000 Kistler, Cảm biến đo lực 9017C Kistler, Cảm biến đo lực 9215A Kistler, Cảm biến đo lực 9067C Kistler, Cảm biến đo lực 9119AA1 Kistler, Cảm biến đo lực 9722A2000 Kistler, Cảm biến đo lực 9724A2000 Kistler, Cảm biến đo lực 9726A20000 Kistler, Cảm biến đo lực 9722A500 Kistler, Cảm biến đo lực 9726A5000 Kistler, Cảm biến đo lực 9119AA2 Kistler, Cảm biến đo lực 9212 Kistler, Cảm biến đo lực 9011A Kistler, Cảm biến đo lực 9021A Kistler, Cảm biến đo lực 9031A Kistler, Cảm biến đo lực 9041A Kistler, Cảm biến đo lực 9051A Kistler, Cảm biến đo lực 9061A Kistler, Cảm biến đo lực 9071A Kistler, Cảm biến đo lực 9081B Kistler, Cảm biến đo lực 9091B Kistler, Cảm biến đo lực 9101A Kistler, Cảm biến đo lực 9102A Kistler, Cảm biến đo lực 9103A Kistler, Cảm biến đo lực 9104A Kistler, Cảm biến đo lực 9105A Kistler, Cảm biến đo lực 9106A Kistler, Cảm biến đo lực 9301B Kistler, Cảm biến đo lực 9130B Kistler, Cảm biến đo lực 9137B Kistler, Cảm biến đo lực 9130BA Kistler, Cảm biến đo lực 9132BA Kistler, Cảm biến đo lực 9133BA Kistler, Cảm biến đo lực 9134BA Kistler, Cảm biến đo lực 9135BA Kistler, Cảm biến đo lực 9136BA Kistler, Cảm biến đo lực 9137BA Kistler, Cảm biến đo lực 9143B Kistler, Cảm biến đo lực 9144B Kistler, Cảm biến đo lực 9145B Kistler, Cảm biến đo lực 9143BA Kistler, Cảm biến đo lực 9144BA Kistler, Cảm biến đo lực 9145BA Kistler, Cảm biến đo lực 9146BA Kistler, Cảm biến đo lực 9147BA Kistler, Cảm biến đo lực 9173B Kistler, Cảm biến đo lực 9175B Kistler, Cảm biến đo lực 9177B Kistler, Cảm biến đo lực 9317C Kistler, Cảm biến đo lực 9327C Kistler, Cảm biến đo lực 9367C Kistler, Cảm biến đo lực 9323AA Kistler, Cảm biến đo lực 9139AA Kistler, Cảm biến đo lực 9306A Kistler, Cảm biến đo lực 9712B Kistler, Cảm biến gia tốc 8315A Kistler, Cảm biến gia tốc 8640A Kistler, Cảm biến gia tốc 8766A Kistler, Cảm biến gia tốc 8044 Kistler, Cảm biến gia tốc 8838 Kistler, Cảm biến gia tốc 8840 Kistler, Cảm biến gia tốc 8002K Kistler, Cảm biến gia tốc 8202A10 Kistler, Cảm biến gia tốc 8203A50 Kistler, Cảm biến gia tốc 8274A5 Kistler, Cảm biến gia tốc 8276A5 Kistler, Cảm biến gia tốc 8702B Kistler, Cảm biến gia tốc 8728A500 Kistler, Cảm biến gia tốc 8730A Kistler, Cảm biến gia tốc 8742A Kistler, Cảm biến gia tốc 8743A Kistler, Cảm biến gia tốc 8762A Kistler, Cảm biến gia tốc 8778A500 Kistler, Cảm biến gia tốc 8784A5 Kistler, Cảm biến gia tốc 8786A5 Kistler, Cảm biến gia tốc 8792A Kistler, Cảm biến gia tốc 8793A500 Kistler, Cảm biến gia tốc 8076K Kistler, Cảm biến gia tốc 8705A Kistler, Cảm biến gia tốc 8703A Kistler, Cảm biến gia tốc 8765A250M5 Kistler, Cảm biến gia tốc 8714B Kistler, Cảm biến gia tốc 8715A Kistler, Cảm biến gia tốc 8290A25M5 Kistler, Cảm biến gia tốc 8770A Kistler, Cảm biến gia tốc 8278A500 Kistler, Cảm biến gia tốc 8704B Kistler, Cảm biến gia tốc 8794A500 Kistler, Cảm biến gia tốc 8152C Kistler, Cảm biến gia tốc 8080A050 Kistler, Cảm biến gia tốc 8712B5D0CB Kistler, Cảm biến gia tốc 8774B Kistler, Cảm biến gia tốc 8776B Kistler, Cảm biến đo momen 9049 Kistler, Cảm biến đo momen 9069 Kistler, Cảm biến đo momen 9275 Kistler, Cảm biến đo momen 9339A Kistler, Cảm biến đo momen 9349A Kistler, Cảm biến đo momen 9369A Kistler, Cảm biến đo momen 9389A Kistler, Cảm biến đo momen 4503A Kistler, Cảm biến đo momen 9277A5 Kistler, Cảm biến đo momen 4550A Kistler, Cảm biến đo momen 4510B Kistler, Cảm biến đo momen 4520A Kistler, Cảm biến đo momen 4504B Kistler, Cảm biến đo momen 4501A Kistler, Cảm biến đo momen 4502A Kistler, Cảm biến đo momen 4541A Kistler, Cảm biến đo momen 4542A Kistler, Cảm biến đo momen 9039 Kistler, Cảm biến đo momen 9329A Kistler, Cảm biến đo momen 9277A25 Kistler, Cảm biến đo momen 4503B Kistler, Cảm biến đo momen 4551A Kistler, Cảm biến đo áp suất 601CAA Kistler, Cảm biến đo áp suất 601CBA00001.5 Kistler, Cảm biến đo áp suất 601CBA00003.5 Kistler, Cảm biến đo áp suất 01CBA00014.0 Kistler, Cảm biến đo áp suất 601CBA00035.0 Kistler, Cảm biến đo áp suất 601CBA00070.0 Kistler, Cảm biến đo áp suất 601CBA00250.0 Kistler, Cảm biến đo áp suất 601H Kistler, Cảm biến đo áp suất 6005 Kistler, Cảm biến đo áp suất 603B Kistler, Cảm biến đo áp suất 701A Kistler, Cảm biến đo áp suất 7005 Kistler, Cảm biến đo áp suất 7261A Kistler, Cảm biến đo áp suất 211B1 Kistler, Cảm biến đo áp suất 211B2 Kistler, Cảm biến đo áp suất 4260A Kistler, Cảm biến đo áp suất 4262A Kistler. Cảm biến đo áp suất 4264A Kistler, Cảm biến đo áp suất 4080A005 Kistler, Cảm biến đo áp suất 4080A010 Kistler, Cảm biến đo áp suất 4080A020 Kistler, Cảm biến đo áp suất 4080A130 Kistler, Cảm biến đo áp suất 4080A250 Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5165A Kistler , Bộ khuyếch đại tín hiệu 5171A Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5015A Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5018A Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5080A Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5067A Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5070A Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5995A Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5050B Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5073A Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5039A Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5030A Kistler , Bộ khuyếch đại tín hiệu 5118B Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5114 Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5110 Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5108A Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5134B Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5148 Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5127B Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5125C Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5146A15 Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 4624AK Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5395B Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5959A Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5167Ax0 Kistler, Bộ khuyếch đại tín hiệu 5167Ax1 Kistler

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-advanced-witness-series-aws-cp1596, Cảm biến đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS, AWS-ITI, AWS-ITF, Cảm biến đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS, AWS-ILI, AWS-ILF, Cảm biến đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS, AWS-IRTI, AWS, Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS, AWS-IMP, Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS, AWS-4000 , Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS, AWS-4050, Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS, AWS-4050LC , Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS, AWS-7000, Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS, AWS-8000, Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS, AWS-3000, Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS, AWS-3000LC, Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS-5000, AWS-50, Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS-5000, AWS-5011, , Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS MTM-2S, MTM-2L, , Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS MTMDP-2S, MTMDP-2L, MTMDP-3S, , Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS-QCIO-XXX, AWS-Q, Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS-QCMIO, AWS-QC, Máy đo momen xoắn Advanced Witness Series AWS-ICI, AWS-ICF,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin