Thiết bị hãng AFL

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-afl-cp22980

Máy kiểm tra cáp quang AFL SMLP5-5-LC, Máy kiểm tra cáp quang AFL CKM-2, Máy kiểm tra cáp quang AFL CKS-3-FC, Máy kiểm tra cáp quang AFL CKS-3-SC, Máy kiểm tra cáp quang AFL CKSM-2, Máy kiểm tra cáp quang AFL MFTP1-12-BAS-ASC, Máy kiểm tra cáp quang AFL MFTP1-12-BAS-ULC, Máy kiểm tra cáp quang AFL MFTP1-12-BAS-USC, Máy kiểm tra cáp quang AFL RGK-CERT01B1-A, Máy kiểm tra cáp quang AFL RGK-CERT01B1-U, Máy kiểm tra cáp quang AFL RGK-CERT03B1-A, Máy kiểm tra cáp quang AFL RGK-CERT03B1-U, Máy kiểm tra cáp quang AFL SLP5-6-FC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SLP5-6-LC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SLP5-6-SC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SLP5-6-ST, Máy kiểm tra cáp quang AFL SLP5-FTTH-FC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SLP5-FTTH-LC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SLP5-FTTH-SC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SLP5-FTTH-ST, Máy kiểm tra cáp quang AFL SMLP5-5-EF-FC-FC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SMLP5-5-EF-FC-LC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SMLP5-5-EF-FC-SC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SMLP5-5-EF-FC-ST, Máy kiểm tra cáp quang AFL SMLP5-5-EF-SC-FC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SMLP5-5-EF-SC-LC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SMLP5-5-EF-SC-SC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SMLP5-5-EF-SC-ST, Máy kiểm tra cáp quang AFL SMLP5-5-FC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SMLP5-5-SC, Máy kiểm tra cáp quang AFL SMLP5-5-ST, Máy kiểm tra cáp quang AFL TPPM-XG, Máy đo cáp quang AFL FS200-100-BAS-P0-W0, Máy đo cáp quang AFL FS200-100-BAS-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-100-BIPM-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-100-PLUS-P0-W0, Máy đo cáp quang AFL FS200-100-PLUS-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-100-PRO-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-300-BAS-P0-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-300-BAS-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-300-BIPM-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-300-MPO-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-300-PLUS-P0-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-300-PLUS-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-300-PRO-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-303-BAS-P1-W0, Máy đo cáp quang AFL FS200-303-BAS-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-303-BIPM-P1-W0, Máy đo cáp quang AFL FS200-303-BIPM-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-303-FTTH-PRO, Máy đo cáp quang AFL FS200-303-MPO-P1-W0, Máy đo cáp quang AFL FS200-303-MPO-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-303-PLUS-P1-W0, Máy đo cáp quang AFL FS200-303-PLUS-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-303-PRO-P1-W0, Máy đo cáp quang AFL FS200-303-PRO-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-304-BAS-P0-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-304-BAS-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-304-BIPM-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-304-FTTH-PRO, Máy đo cáp quang AFL FS200-304-MPO-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-304-PLUS-P0-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-304-PLUS-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-304-PRO-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS200-60-BAS-P0-W0, Máy đo cáp quang AFL FS200-60-PLUS-P0-W0, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-BAS-P0-W0, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-BAS-P0-W1, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-BAS-P1-W0, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-BAS-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-BIPM-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-MMPO-P1-W0, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-MMPO-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-PLUS-P0-W0, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-PLUS-P0-W1, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-PLUS-P1-W0, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-PLUS-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-PRO-P1-W0, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-PRO-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-SMPO-P1-W0, Máy đo cáp quang AFL FS300-325-SMPO-P1-W1, Máy đo cáp quang AFL TS100-60-BAS-P2, Máy đo cáp quang AFL TS100-60-PLUS-P2, Máy đo cáp quang AFL TS100-60-PRO-P2, Máy đo cáp quang AFL TS100-70-BAS-P2, Máy đo cáp quang AFL TS100-70-PLUS-P2, Máy đo cáp quang AFL TS100-70-PRO-P2, Máy đo cáp quang AFL TS100-75-BAS-P2, Máy đo cáp quang AFL TS100-75-PLUS-P2, Máy đo cáp quang AFL TS100-75-PRO-P2, Máy đo công suất quang AFL OPM4-1D-FC, Máy đo công suất quang AFL OPM5-4D-FC, Máy đo công suất quang AFL CSM1-3-FC, Máy đo công suất quang AFL CSM1-3-LC, Máy đo công suất quang AFL CSM1-3-SC, Máy đo công suất quang AFL CSM1-3-ST, Máy đo công suất quang AFL CSM1-4-FC, Máy đo công suất quang AFL CSM1-4-LC, Máy đo công suất quang AFL CSM1-4-SC, Máy đo công suất quang AFL CSM1-4-ST, Máy đo công suất quang AFL MFP1-12-0900MR, Máy đo công suất quang AFL OFI-BIPM, Máy đo công suất quang AFL OPM4-1D-LC, Máy đo công suất quang AFL OPM4-1D-SC, Máy đo công suất quang AFL OPM4-1D-ST, Máy đo công suất quang AFL OPM4-2D-FC, Máy đo công suất quang AFL OPM4-2D-LC, Máy đo công suất quang AFL OPM4-2D-SC, Máy đo công suất quang AFL OPM4-2D-ST, Máy đo công suất quang AFL OPM4-3D-FC, Máy đo công suất quang AFL OPM4-3D-LC, Máy đo công suất quang AFL OPM4-3D-SC, Máy đo công suất quang AFL OPM4-3D-ST, Máy đo công suất quang AFL OPM4-4D-FC, Máy đo công suất quang AFL OPM4-4D-LC, Máy đo công suất quang AFL OPM4-4D-SC, Máy đo công suất quang AFL OPM4-4D-ST, Máy đo công suất quang AFL OPM5-2D-FC, Máy đo công suất quang AFL OPM5-2D-LC, Máy đo công suất quang AFL OPM5-2D-SC, Máy đo công suất quang AFL OPM5-2D-ST, Máy đo công suất quang AFL OPM5-3D-FC, Máy đo công suất quang AFL OPM5-3D-LC, Máy đo công suất quang AFL OPM5-3D-SC, Máy đo công suất quang AFL OPM5-3D-ST, Máy đo công suất quang AFL OPM5-4D-LC, Máy đo công suất quang AFL OPM5-4D-SC, Máy đo công suất quang AFL OPM5-4D-ST, Nguồn phát tín hiệu quang AFL CSS1-MM, Nguồn phát tín hiệu quang AFL CSS1-SM-FC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL CSS1-SM-LC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL CSS1-SM-SC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL CSS1-SM-ST, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS1-DUAL-FC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS1-DUAL-LC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS1-DUAL-SC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS1-DUAL-ST, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS2-DUAL-FC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS2-DUAL-LC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS2-DUAL-SC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS2-DUAL-ST, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS4-EF-FC-FC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS4-EF-FC-LC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS4-EF-FC-SC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS4-EF-FC-ST, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS4-EF-SC-FC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS4-EF-SC-LC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS4-EF-SC-SC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS4-EF-SC-ST, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS4-FC/FC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS4-LC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS4-SC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS4-ST, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS7-3-FC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS7-3-LC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS7-3-SC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS7-3-ST, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS7-FTTH-FC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS7-FTTH-LC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS7-FTTH-SC, Nguồn phát tín hiệu quang AFL OLS7-FTTH-ST, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-P4XN, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS Lightning2, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-NW-P4XA-FC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-NW-P4XA-LC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-NW-P4XA-SC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-NW-P4XN, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-NW-P4XU-FC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-NW-P4XU-LC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-NW-P4XU-SC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-NW-P4XU-ST, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-P4XA-FC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-P4XA-LC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-P4XA-SC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-P4XUA-FC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-P4XUA-LC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-P4XUA-SC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-P4XU-FC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-P4XU-LC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-P4XU-SC, Máy kiểm tra lỗi kết nối cáp quang AFL FOCIS-FLX-P4XU-ST, Kính hiển vi quang học AFL OFS300, Máy xác định lỗi cáp quang AFL MT Tracer Kit, Máy xác định lỗi cáp quang AFL VFI4, Máy xác định lỗi cáp quang AFL VFI4-02-0900PR,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin