Thiết bị hãng Ametek

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-chell-instruments-cp23083, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments microDAQ3 – 64, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments microDAQ3 -16, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments nanoDAQ-LTC, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments nanoDAQ-LTM, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments nanoDAQ-LTR, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments nanoDAQ-LTR-16/32, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments nanoDAQ-LTS, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments nanoCAT-LTM-32, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments nanoCAT-LTR-64, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments nanoCAT-LTS-32, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments 2432, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments flightDAQ-TL, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments Q-DAQ, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments flightDAQ2, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments flightDAQ3, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments CANDAQ5, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments micro-QD-VP, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments MicroCAT, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments microDAQ 2, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments microDAQ-8, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments nanoDAQ-32, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments nanoDAQ-SL, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments PoE 9000, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments TP-9000, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments CCD100, Thiết bị đo áp suất Chell Instruments CCD104, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Chell Instruments 2271A, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Chell Instruments 6270A, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Chell Instruments 7250, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Chell Instruments 7252, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Chell Instruments 8270A / 8370A, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Chell Instruments E-DWT-H, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Chell Instruments PPC4, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Chell Instruments PPCH, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Chell Instruments RPM4, Máy kiểm tra độ kín sản phẩm Chell Instruments CLC100, Máy kiểm tra độ kín sản phẩm Chell Instruments CLC100-P, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments CDG020D, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments CDG025D, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments CDG045D, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments CDG045D2 & CDG100D2, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments CDG100D, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments CDG160D, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments CDG200D, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments CDGsci, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments 730, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments PCG55x, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments PSG55x, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments PSG5xx, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments BAG302, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments BAG402, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments PEG100, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments BCG450, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments BPG40x, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments HPG400, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments HVG-20​​20B, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments HVG2020A, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments MPG40x, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments MPG500, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments DAVC, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments HPM 4/5/6, Thiết bị đo áp suất chân không Chell Instruments AIM 100, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng Chell Instruments VTS, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng Chell Instruments GMCS, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng Chell Instruments Molbloc-L, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng Chell Instruments Molbloc-S, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng Chell Instruments Molbox1, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng Chell Instruments RFM,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-dma-cp23084, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng khí DMA MPS40C, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng khí DMA MPS43B, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng khí DMA MPS45, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng khí DMA MPS45HF, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng khí DMA MPS46, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng khí DMA MPS56, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng khí DMA MPS49, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng khí DMA MPS50, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất DMA PAMB10H, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất DMA PAMB11H, Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng khí DMA MM14-BW, Thiết bị hiệu chuẩn máy đo tốc độ vòng quay DMA BCE15, Thiết bị hiệu chuẩn máy đo tốc độ vòng quay DMA IAC90,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-setnag-cp23085, Thiết bị phân tích khí SETNAG JOK'AIR-2060, Thiết bị phân tích khí SETNAG GEN'AIR, Thiết bị phân tích khí SETNAG S24N-2020, Thiết bị phân tích khí SETNAG JC, Thiết bị phân tích khí SETNAG TTH, Thiết bị phân tích khí SETNAG OXYBOX'ATK, Thiết bị phân tích khí SETNAG ATK/F-EUT,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-alcofind-cp23086, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AF20, Máy thổi nồng độ cồn Alcofind AF-i1, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AF-50, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AF-30C, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AFM-P3, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AFM-5, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AF-23, Máy đo nồng độ cồn Alcofind DA-7100, Máy đo nồng độ cồn Alcofind DA-8100, Máy đo nồng độ cồn Alcofind DA-8000, Máy đo nồng độ cồn Alcofind DA-8500, Máy đo nồng độ cồn Alcofind DA-8700USB, Máy đo nồng độ cồn Alcofind DA-9000, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AF-100S, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AF-35, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AF-200P, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AF-50U, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AF-50ADS, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AF-50AD, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AFM-5S, Máy đo nồng độ cồn Alcofind AF-33,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-alcovisor-cp23087, Máy đo nồng độ cồn Alcovisor Mars TM, Máy đo nồng độ cồn Alcovisor Jupiter,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ametek-cp23088, Nguồn DC Ametek XG40-21, Nguồn DC Ametek DLM 300-10E, Camera tốc độ cao Phantom Ametek VRI-V1212-72G-C, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-300-12-1200, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-500-6-1800, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-500-4-1200, Tải điện tử lập trình Ametek SLM-500-1-300, Tải điện tử lập trình Ametek SLM-300-4-300, Tải điện tử lập trình Ametek SLM-60-20-300, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-300-18-1800, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-300-12-1800, Tải giả điện tử DC Ametek PLW6K-800-25, Tải giả điện tử DC Ametek PLW6K-600-200, Tải giả điện tử DC Ametek PLW6K-400-300, Tải giả điện tử DC Ametek PLW6K-120-600, Tải giả điện tử DC Ametek PLW6K-60-1000, Tải giả điện tử DC Ametek PLA7.5K-1000-75, Tải giả điện tử DC Ametek PLA7.5K-800-150, Tải giả điện tử DC Ametek PLA7.5K-600-400, Tải giả điện tử DC Ametek PLA7.5K-400-600, Nguồn AC lập trình California Instruments 1501iX, Nguồn AC lập trình California Instruments 1501i, Nguồn AC lập trình California Instruments 2253iX, Nguồn AC lập trình California Instruments 2253i, Nguồn AC California Instruments 2003RP, Nguồn AC California Instruments 2001RP, Nguồn AC/DC hiệu suất cao California Instruments AST 3003, Nguồn AC/DC hiệu suất cao California Instruments AST 2253, Nguồn AC/DC hiệu suất cao California Instruments AST 1503, Nguồn AC/DC hiệu suất cao California Instruments AST 1501, Nguồn AC/DC hiệu suất cao California Instruments AST 751, Nguồn AC/DC hiệu suất cao California Instruments AST 501, Nguồn DC Ametek XG40-21, Nguồn DC Ametek DLM 300-10E, Camera tốc độ cao Phantom Ametek VRI-V1212-72G-C, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-300-12-1200, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-500-6-1800, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-500-4-1200, Tải điện tử lập trình Ametek SLM-500-1-300, Tải điện tử lập trình Ametek SLM-300-4-300, Tải điện tử lập trình Ametek SLM-60-20-300, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-300-18-1800, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-300-12-1800, Tải giả điện tử DC Ametek PLW6K-800-25, Tải giả điện tử DC Ametek PLW6K-600-200, Tải giả điện tử DC Ametek PLW6K-400-300, Tải giả điện tử DC Ametek PLW6K-120-600, Tải giả điện tử DC Ametek PLW6K-60-1000, Tải giả điện tử DC Ametek PLA7.5K-1000-75, Tải giả điện tử DC Ametek PLA7.5K-800-150, Tải giả điện tử DC Ametek PLA7.5K-600-400, Tải giả điện tử DC Ametek PLA7.5K-400-600, Tải giả điện tử DC Ametek PLA7.5K-120-1500, Tải giả điện tử DC Ametek PLA7.5K-60-1500, Tải giả điện tử DC Ametek PLA6K-600-300, Tải giả điện tử DC Ametek PLA6K-400-500, Tải giả điện tử DC Ametek PLA6K-120-1500, Tải giả điện tử DC Ametek PLA6K-60-1500, Tải giả điện tử DC Ametek PLA5K-1000-50, Tải giả điện tử DC Ametek PLA5K-800-100, Tải giả điện tử DC Ametek PLA5K-600-240, Tải giả điện tử DC Ametek PLA5K-400-400, Tải giả điện tử DC Ametek PLA5K-120-1200, Tải giả điện tử DC Ametek PLA5K-60-1200, Tải giả điện tử DC Ametek PLA4K-600-200, Tải giả điện tử DC Ametek PLA4K-400-360, Tải giả điện tử DC Ametek PLA4K-120-1000, Tải giả điện tử DC Ametek PLA4K-60-1200, Tải giả điện tử DC Ametek PLA3K-1000-30, Tải giả điện tử DC Ametek PLA3K-800-50, Tải giả điện tử DC Ametek PLA3K-600-150, Tải giả điện tử DC Ametek PLA3K-400-300, Tải giả điện tử DC Ametek PLA3K-120-800, Tải giả điện tử DC Ametek PLA3K-60-1000, Tải giả điện tử DC Ametek PLA2.5K-600-120, Tải giả điện tử DC Ametek PLA2.5K-400-200, Tải giả điện tử DC Ametek PLA2.5K-120-600, Tải giả điện tử DC Ametek PLA2.5K-60-1000, Tải giả điện tử DC Ametek PLA2K-600-100, Tải giả điện tử DC Ametek PLA2K-400-150, Tải giả điện tử DC Ametek PLA2K-120-400, Tải giả điện tử DC Ametek PLA2K-60-600, Tải giả điện tử DC Ametek PLA1.5K-1000-12, Tải giả điện tử DC Ametek PLA1.5K-800-30, Tải giả điện tử DC Ametek PLA1.5K-600-60, Tải giả điện tử DC Ametek PLA1.5K-400-100, Tải giả điện tử DC Ametek PLA1.5K-120-300, Tải giả điện tử DC Ametek PLA1.5K-60-600, Tải giả điện tử DC Ametek PLA800-1000-5, Tải giả điện tử DC Ametek PLA800-800-15, Tải giả điện tử DC Ametek PLA800-600-30, Tải giả điện tử DC Ametek PLA800-400-50, Tải giả điện tử DC Ametek PLA800-120-150, Tải giả điện tử DC Ametek PLA800-60-300, Tải giả điện tử DC Ametek PLW36K-1000-150, Tải giả điện tử DC Ametek PLW36K-800-150, Tải giả điện tử DC Ametek PLW36K-600-1000, Tải giả điện tử DC Ametek PLW36K-400-1500, Tải giả điện tử DC Ametek PLW36K-120-1500, Tải giả điện tử DC Ametek PLW36K-60-1500, Tải điện tử lập trình Ametek SLD-62-5-752, Tải điện tử lập trình Ametek SLD-61-5-752, Tải điện tử lập trình Ametek SLD-80-20-102, Tải điện tử lập trình Ametek SLD-61-505-255, Tải điện tử lập trình Ametek SLD-60-505-255, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-500-60-1800, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-60-360-1800, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-60-240-1800, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-60-240-1200, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-60-120-1800, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-60-120-1200, Tải điện tử lập trình Ametek SLH-60-120-600, Nguồn AC California Instruments 15001i, Nguồn AC California Instruments 15001iX, Nguồn AC California Instruments 10001i, Nguồn AC California Instruments 10001iX, Nguồn AC California Instruments 9003iX, Nguồn AC California Instruments 9003i, Nguồn AC California Instruments 5001iX, Nguồn AC California Instruments 5001i, Nguồn AC California Instruments 3001i, Nguồn AC California Instruments 3001iX, Nguồn AC lập trình California Instruments 751i, Nguồn AC lập trình California Instruments 751iX, Nguồn AC lập trình California Instruments 1501iX, Nguồn AC lập trình California Instruments 1501i, Nguồn AC lập trình California Instruments 2253iX, Nguồn AC lập trình California Instruments 2253i, Nguồn AC California Instruments 2003RP, Nguồn AC California Instruments 2001RP, Nguồn AC/DC hiệu suất cao California Instruments AST 3003, Nguồn AC/DC hiệu suất cao California Instruments AST 2253, Nguồn AC/DC hiệu suất cao California Instruments AST 1503, Nguồn AC/DC hiệu suất cao California Instruments AST 1501, Nguồn AC/DC hiệu suất cao California Instruments AST 751, Nguồn AC/DC hiệu suất cao California Instruments AST 501

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-anest-iwata-cp23089, Đồng hồ đo áp suất Anest Iwata AJR-02S-VG, Súng phun sơn Anest Iwata KIWAMI-4-V14WB2, Súng phun sơn Anest Iwata KIWAMI-1-16B2, Súng phun sơn Anest Iwata KIWAMI-1-14B2, Súng phun sơn Anest Iwata KIWAMI-1-13B4, Súng phun sơn Anest Iwata Wider4-14J2, Súng phun sơn Anest Iwata Wider4-13J2, Súng phun sơn Anest Iwata WD15H2G, Súng phun sơn Anest Iwata WD13H4G, Súng phun sơn Anest Iwata WD13H2G, Súng phun sơn LPH Anest Iwata 101-122P, Súng phun sơn WIDER Anest Iwata 1-13E2P, Bơm sơn màng Anest Iwata DPS-902E, Súng phun sơn Anest Iwata W71-2G, Súng phun sơn Anest Iwata W-71-21G, Súng phun sơn Anest Iwata WIDER1-13H4G,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-aralab-cp23090, Tủ thử nhiệt độ cho tấm PIN mặt trời Aralab FitoTerm SOL (E 45), Tủ thử nhiệt độ cho tấm PIN mặt trời Aralab FitoTerm SOL (E 60), Tủ thử môi trường cho kiểm tra tấm PIN mặt trời Aralab FitoClima SOL (ECP 60), Tủ thử môi trường cho kiểm tra tấm Pin mặt trời Aralab FitoClima SOL (ECP 45), Tủ thử môi trường Aralab FitoCal 300 ECP 45, Tủ thử môi trường Aralab FitoCal 300 ECP 20, Tủ thử nhiệt độ Aralab FitoTerm E10, Tủ thử nhiệt độ Aralab FitoTerm E20, Tủ thử nhiệt độ Aralab FitoTerm E45, Tủ thử nhiệt độ Aralab FitoTerm E75, Tủ thử môi trường Aralab FitoClima ECP 75, Tủ thử môi trường Aralab FitoClima ECP 45, Tủ thử môi trường Aralab FitoClima ECP 20, Tủ thử thử môi trường Aralab FitoClima ECP 10, Tủ thử sốc nhiệt Aralab Fitoterm 150 CTE2

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-auto-instrument-cp23091, Bộ chuyển đổi điều chỉnh rung Auto Instrument APX503, Bộ chuyển đổi áp suất Auto Instrument AT3051TG, Bộ chuyển đổi áp suất vi sai Auto Instrument AT3051, Máy đo mực nước giếng Auto Instrument ATWLM-100, Máy đo mức radar Auto Instrument ATRD 909, Máy đo mức radar Auto Instrument ATRD 908, Máy đo mức radar tần số cao Auto Instrument ATRD 906, Máy đo mức radar tần số cao Auto Instrument ATRD 904, Máy đo mức radar tần số cao Auto Instrument ATRD 903, Máy đo mức radar tần số cao Auto Instrument ATRD 902, Máy đo mức radar tần số cao Auto Instrument ATRD 901, Máy đo mức radar Auto Instrument ATRD 705, Máy đo mức radar Auto Instrument ATRD 704, Máy đo mức radar Auto Instrument ATRD 703, Máy đo mức radar Auto Instrument ATRD 701, Máy đo mức radar Auto Instrument ATRD 806, Máy đo mức radar Auto Instrument ATRD 805, Máy đo mức radar Auto Instrument ATRD 804, Máy đo mức radar Auto Instrument ATRD 803, Máy đo mức radar Auto Instrument ATRD 802, Máy đo mức radar Auto Instrument ATRD 801, Cảm biến đo mức Auto Instrument AT3051LT, Cảm biến đo mức một mặt bích Auto Instrument AT3051LT, Máy đo mức radar Auto Instrument ATRD 702, Máy đo mức radar tần số cao Auto Instrument ATRD 905, Máy đo lưu lượng siêu âm cầm tay Auto Instrument HS, HM, TL-1, Máy đo lưu lượng siêu âm dạng kẹp Auto Instrument TUF-2000S, Đồng hồ đo lưu lượng điện từ Auto Instrument DN10~DN2000mm, Máy đo lưu lượng kỹ thuật số Auto Instrument LUGB, Cảm biến mức từ xa Tri Clamp Auto Instrument AT3051RD, Cảm biến áp suất đồng hồ thông minh Auto Instrument AT3051GP, Cảm biến áp suất Auto Instrument SP, Cảm biến áp suất Auto Instrument AT2088, Cảm biến đo áp suất tuyệt đối Auto Instrument AT3051TG(TA), Cảm biến chênh lệch áp suất màng ngăn từ xa Auto Instrument AT3051RD, Máy đo mật độ chất lỏng Online Auto Instrument MD3051, Máy đo áp suất chênh lệch Auto Instrument ATM-PH,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683, Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin