Thiết bị hãng Anbai

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-ecosond-cp1851, Cảm biến đo nồng độ Oxy hãng ECOSOND, Can nhiệt hãng Ecosond, Cảm biến nhiệt độ hãng Ecosond,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-l-plan-cp1852, Thiết bị kiểm tra áp lực van L-PLAN On Site PSV testing Legatest, Thiết bị kiểm tra áp lực van L-PLAN LL CSPRS, Thiết bị kiểm tra đường ống khí GAS L-PLAN Legaline GAS TEST, Thiết bị kiểm tra van cho nhà máy sản xuất van L-PLAN LL ATUM-C, Thiết bị kiểm tra van cho nhà máy sản xuất van L-PLAN LL, Thiết bị kiểm tra lực phá vỡ đường ray L-PLAN LL LL ATUM-Z, Thiết bị kiểm tra áp lực van L-PLAN LL Bubbletest, Thiết bị kẹp van L-PLAN LL CLH, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất L-PLAN LL Manotest, Thiết bị kiểm tra áp lực van, đường ống L-PLAN LL Pressuretest,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-nippon-denshoku-cp1853, Máy đo màu Nippon Denshoku NR-12A, Máy đo màu Nippon Denshoku NR-12B, Máy đo màu Nippon Denshoku NF 555, Máy đo màu Nippon Denshoku GC 5000L, Máy đo màu Nippon Denshoku GC 5000, Máy đo độ bóng Nippon Denshoku VG 8000, Máy đo độ bóng Nippon Denshoku PG-II, PG-IIM, Máy đo phản xạ ánh sáng Nippon Denshoku MG-I 7000, Máy đo phản xạ ánh sáng Nippon Denshoku MG-II 7000, Máy đo mật độ mực in Nippon Denshoku ND-11, Máy đo màu quang phổ Nippon Denshoku SQ7700, Máy đo màu quang phổ Nippon Denshoku ZE7700, Máy đo màu quang phổ Nippon Denshoku SD 7000, Máy đo màu quang phổ Nippon Denshoku SE 7700, Máy đo màu quang phổ Nippon Denshoku SE 7700+OF, Máy đo màu quang phổ Nippon Denshoku VSS 7700, Máy đo màu quang phổ, đo độ trắng Nippon Denshoku PF 7000, Máy đo màu quang phổ, đo độ trắng Nippon Denshoku NW-12, Máy đo màu quang phổ Nippon Denshoku TZ 7700, Máy đo màu quang phổ Nippon Denshoku COH 7700, Máy đo màu quang phổ Nippon Denshoku OME 7700, Máy đo màu quang phổ Nippon Denshoku OIL 1, Máy đo màu quang phổ Nippon Denshoku ASA 2, Thiết bị lấy mẫu nước thải Nippon Denshoku AT-15, AT-48, Máy đo độ đục, đo màu nước Nippon Denshoku WA 7700, Máy đo độ đục, đo màu nước Nippon Denshoku WA-2, WA-2M, Máy đo độ đục, đo độ bụi của nước Nippon Denshoku NP 7700T, Máy đo độ đục, đo độ bụi của nước Nippon Denshoku NP 6000V, Máy đo độ đục, đo màu nước Nippon Denshoku WQA 7000, Thiết bị phân tích nước thải Nippon Denshoku NDR System V ,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-lcndt-corp-cp1854, Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT PRO UV-400B, Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT PRO UV-400, Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT Panel-UV-1, Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT FL-200, Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT LED UV Inspection Lights UV-300, Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT ST-100, Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT PRO UV-500, Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT PRO UV-500B , Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT LED UV , Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT LED UV Inspection Lamp UV-100, Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT LED Black Light HD-200, Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT LED UV Inspection Lamp UV-200, Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT HD-100, Đèn chiếu tia cực tím soi khuyết tật UV LCNDT FL-100, Máy đo mật độ in của phim chụp LCNDT Densitometer DT-300, Máy đo mật độ in của phim chụp LCNDT Densitometer DT-200, Máy đo mật độ in của phim chụp LCNDT DT-100, Máy đo mật độ in của phim chụp LCNDT TD-210,, Đèn soi phim chụp X-Ray LCNDT Film Viewer FV-2009T, Đèn soi phim chụp X-Ray LCNDT Film Viewer LQD-3B , Đèn soi phim chụp X-Ray LCNDT Film Viewer FV-2014IRIS, Đèn soi phim chụp X-Ray LCNDT Film Viewer FV-2010T PLUS, Đèn soi phim chụp X-Ray LCNDT Film Viewer FV-2009, Đèn soi phim chụp X-Ray LCNDT Film Viewers FV-2008, Đèn soi phim chụp X-Ray LCNDT FV-2013, Đèn soi phim chụp X-Ray LCNDT LED Film Viewer FV-2018IRIS, Đèn soi phim chụp X-Ray LCNDT LED Film Viewers FV-2008 PLUS, Đèn soi phim chụp X-Ray LCNDT LED Film Viewers FV-2010 PLUS, Đèn soi phim chụp X-Ray LCNDT LED film viewer FV-2014,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-khi-hang-cosmos-cp775, Máy đo khí XP-333IIA Cosmos, Máy đo khí XP-302M Cosmos, Máy đo khí XPS-7 Cosmos, Máy đo khí XC-2200 Cosmos, Máy đo khí XS-2200 Cosmos, Máy đo khí XP-703DIII Cosmos, Máy đo khí O2 XP-3180 Cosmos, Máy đo khí O2 XO-326 ALA / ALB Cosmos, Máy kiểm tra rò rỉ khí XP-702IIZ-F Cosmos, Máy kiểm tra rò rỉ khí XP-702IIZ-A Cosmos, Máy đo khí XP-3140 Cosmos, Máy đo khí XP-3160 Cosmos, Máy đo khí XP-3110 Cosmos, Máy đo khí V-819 Cosmos, Máy đo khí Cosmos XP-704III, Máy đo khí Cosmos XP-3120-V, Máy đo khí Cosmos XG-100V, Máy đo độ bụi trong dầu SDM-72 Cosmos, Máy đo độ bụi trong dầu SDM-73 Cosmos, Cảm biến đo khí KS-2D/KS-2O Cosmos, Cảm biến đo khí KD-2A/KD-3A Cosmos, Cảm biến đo khí PD-14 Cosmos, Cảm biến đo khí KD-12 Cosmos, Cảm biến đo khí NV-500 Cosmos, Cảm biến đo khí NV-100D Cosmos, Cảm biến đo khí NV-100M Cosmos, Máy đo khí XP-3118 Cosmos, Cảm biến đo khí NV-100C Cosmos, Cảm biến đo khí KS-7D Cosmos, Cảm biến đo khí PGD-120 Cosmos, Máy đo khí XP-308B Cosmos, Máy đo khí XP-329IIIR Cosmos, Máy đo khí Cosmos XP-3118, Máy đo khí Cosmos XOS-2200, Máy đo khí Cosmos XOC-2200, Máy đo khí Oxy (O2) Cosmos XO-326IIs, Máy đo khí Oxy (O2) Cosmos XO-2200, Máy phát hiện rò rỉ khí Cosmos XP-702III-A, , Cảm biến đo khí cháy Cosmos PE-2CC, PE-2DC, Thiết bị đo khí Cosmos B-770, Máy đo khí đa chỉ tiêu Cosmos XA-4000II, Thiết bị đo khí Cosmos UV-810, Cảm biến phát hiện nhiệt độ bất thường Cosmos ESM-100, NC-80, NC-1, Cảm biến đo khí Oxy (O2) Cosmos PS-2OP, PS-2OE, Cảm biến đo khí cháy Cosmos KD-5A, KD-5B, Cảm biến đo khí cháy Cosmos KD-14, KD-14A, , Cảm biến đo khí Cosmos KD-12, PD-12A, PD-12B, PD-12C, Máy đo khí ngành bán dẫn Cosmos PS-7, Thiết bị đo khí Cosmos V3, type Hv, Hi, Cv, Ci, Tv, Ti, D, O, M, Thiết bị đo khí Cosmos NV-100S, Thiết bị đo khí Cosmos NV-100H,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-rheosense-cp1855, Máy đo độ nhớt RheoSense VROC initium one plus, Máy đo độ nhớt RheoSense m-VROC Viscometer, Máy đo độ nhớt RheoSense e-VROC Viscometer, Máy đo độ nhớt RheoSense hts-VROC Viscometer , Máy đo độ nhớt RheoSense microVISC, Máy đo độ nhớt RheoSense microVISC-m,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-changzhou-applent-anbai-cp1856. Máy đo công suất điện Anbai AT3310, Máy đo điện trở nối đất Anbai AT9600, Thiết bi kiểm tra độ bền cách điện cao áp Anbai AT9210B, AT9210A, AT9, Thiết bi kiểm tra độ bền cách điện cao áp Anbai AT9220A, AT9220, AT9210B Hipot , Thiết bi kiểm tra độ bền cách điện cao áp Anbai AT9636 Hipot Tester, Máy kiểm tra acquy Anbai AT5800, Máy đo dòng điện rò Anbai AT680, Máy đo điện trở cách điện Anbai AT6808, Thiết bị đo dòng điện rò Anbai AT680A, Thiết bị đo dòng điện rò Anbai AT6832, Máy đo điện trở cách điện Anbai AT6830, AT6820,, Máy đo điện trở cách điện Anbai AT688, AT686, AT683, Máy đo điện trở cách điện Anbai AT688, AT686, AT683, Thiết bị kiểm tra tuổi thọ acquy Anbai AT851, Tải giả DC Load Anbai AT8612, AT8611 DC Electronic Load, Máy đo LCR Anbai AT2816B, AT2816A, AT2811, AT2617 LCR Meter, Máy đo LCR Anbai AT3810A, AT2818, AT2817A, AT2817 LCR Meter, Máy đo LCR Anbai AT610D, AT3818, AT3817A, AT3816A LCR Meter, Máy đo LCR Anbai AT810A, AT810 LCR Meter, Máy đo LCR Anbai AT817D, AT810D, Máy đo LCR Anbai AT826, AT825, Máy đo điện trở đa kênh Anbai AT5120, AT5110, AT5108, Máy đo điện trở đa kênh Anbai AT51X8, AT5130, Máy đo điện trở thấp Anbai AT515, AT512, AT510, , Máy đo điện trở thấp Anbai AT516L, AT516 Micro Ohm Meter, Máy đo điện trở thấp Anbai AT517Micro ohm Meter, Máy đo điện trở thấp Anbai AT518L, AT518 DC milliohm Meter, Máy đo nội trở acquy đa kênh Anbai AT5330, AT5220, AT5210, Máy đo nhiệt độ cầm tay đa kênh Anbai AT4202, AT4204. Máy đo nhiệt độ cầm tay đa kênh Anbai AT4208, Máy đo nhiệt độ đa kênh Anbai AT4808, Thiết bị đo nhiệt độ đa kênh Anbai AT4340, AT4320, AT4310, AT4108, A, Thiết bị đo nhiệt độ đa kênh Anbai AT4732, AT4724, AT4732H, AT4516, AT. Thiết bị đo nhiệt độ đa kênh Anbai AT4764, AT4756, AT4748, AT4740, Bộ ghi dữ liệu, ghi nhiệt độ đa kênh Anbai AT4716V, AT4708VDatalogger, Máy đo nội trở acquy Anbai AT520LBattery milliohm Meter, Máy đo nội trở acquy Anbai AT526C, AT526Battery Meter, Máy đo nội trở acquy Anbai AT526C, AT526Battery Meter, Máy đo nội trở acquy Anbai AT527AC Low ohm Meter, Máy đo nội trở acquy Anbai AT527AAC Low ohm Meter. Máy đo nội trở acquy Anbai AT527BAC Low ohm Meter, Máy đo nội trở acquy Anbai AT527HAC Low ohm Meter, Máy đo nội trở acquy Anbai AT527L, Máy đo nội trở acquy Anbai AT528, Máy đo acquy Anbai AT528L, Thiết bị đo acquy Anbai AT526GFuel Cell Meter, Thiết bị đo nội trở acquy Anbai AT527FAC Low ohm Meter, Thiết bị đo nội trở acquy Anbai AT572BAC Low ohm Meter

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin