Thiết bị hãng Bakon

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-bakon-cp23095, Máy hút khói Bakon BK493, Máy hút khói Bakon BK261, Trạm hàn Bakon SBK936B, Trạm hàn Bakon SBK936D+,Trạm hàn Bakon BK606, Trạm hàn Bakon BK969, Trạm hàn Bakon BK969A, Trạm hàn Bakon BK969D, Trạm hàn chỉnh nhiệt Bakon BK969S, Trạm hàn Bakon BK936ESD, Trạm hàn Bakon BK1000, Trạm hàn Bakon BK60, Trạm hàn Bakon BK90, Trạm hàn Bakon BK942A, Trạm hàn Bakon BK2000A, Trạm hàn Bakon BK3500, Trạm hàn Bakon BK3300A, Trạm hàn thiếc, hút thiếc Bakon BK863, Trạm hàn thiếc tự động Bakon BK3600S, Trạm hàn Bakon BK3300S, Trạm hàn Bakon BK2000S, Trạm hàn Bakon BK2000, Trạm hàn Bakon BK936, Trạm hàn Bakon BK936b, Trạm hàn Bakon BK950D, Trạm hàn Bakon BK609, Trạm hàn Bakon BK881, Trạm hàn và hút thiếc Bakon BK852D+,Trạm hàn khò Bakon SBK8586, Trạm hàn Bakon BK880, Thiết bị đo mô men xoắn Bakon BK-100, Thiết bị đo mô men xoắn Bakon BK100C, Thiết bị đo mô men xoắn Bakon BK10C, Tô vít điện không chổi than Bakon GES-12L, Tô vít điện không chổi than Bakon GES-5L, Tô vít điện không chổi than Bakon GES-3L, Tô vít điện không chổi than Bakon GI-35L, Tô vít điện không chổi than Bakon GI-45L, Tô vít điện không chổi than Bakon GHS-10L, Tô vít điện không chổi than Bakon GHS-15L, Tô vít điện không chổi than Bakon GHS-20L, Tô vít điện không chổi than Bakon GHS-25L, Tô vít điện Bakon GLX-10L, Tô vít điện Bakon GLX-15L, Tô vít điện không chổi than Bakon GEX-3L, Tô vít điện không chổi than Bakon GEX-5L, Tô vít điện không chổi than Bakon GEX-12L, Tô vít điện không chổi than Bakon GBX-1L, Tô vít điện không chổi than Bakon GBX-2L, Điều khiển thông minh Bakon GB200, Máy khò Bakon SBK858D, Súng thổi hơi nóng Bakon BK8020, Súng thổi hơi nóng Bakon BK8016, Máy khò Bakon BK870A, Máy khò Bakon BK861, Trạm khò Bakon BK862, Máy khò Bakon SBK850D, Máy khò Bakon SBK858, Thiết bị khử tĩnh điện Bakon BK5600, Thiết bị khử tĩnh điện cầm tay Bakon BK4000, Thiết bị khử tĩnh điện cảm ứng Bakon BK-FS460, Quạt khử tĩnh điện Bakon BK5700-W, Thiết bị khử tĩnh điện để bàn Bakon BK401, Thiết bị khử tĩnh điện Bakon BK402, Thiết bị khử tĩnh điện Bakon BK403, Thiết bị khử tĩnh điện Bakon BK5700-III, Thiết bị khử tĩnh điện DC Bakon BK5900-III, Thiết bị khử tĩnh điện DC Bakon BK5900-II, Máy khử tĩnh điện cầm tay Bakon BK-GS4000/BK5500, Thiết bị khử tĩnh điện DC thông minh Bakon U201, Thiết bị khử tĩnh điện DC thông minh Bakon U202, Thiết bị khử tĩnh DC thông minh Bakon U203, Thiết bị khử tĩnh điện thông minh Bakon U301, Thiết bị khử tĩnh điện thông minh Bakon U301E, Thiết bị khử tĩnh điện thông minh Bakon U302, Thiết bị khử tĩnh điện DC thông minh Bakon U302E, Thiết bị khử tĩnh điện DC thông minh Bakon U303, Thiết bị khử tĩnh điện DC thông minh Bakon U303E, Thiết bị khử tĩnh điện DC Bakon U211, Thanh khử Ion Bakon U1801, Thiết bị khử tĩnh điện MINI DC Bakon BK5050, Thiết bị đo điện trở bề mặt Bakon BK485, Máy giám sát nối đất đa chức năng thông minh không dây Bakon U103-A, Máy cắt băng dính tự động Bakon M1000S, Máy cắt băng dính Bakon Z-CUT 9, Máy cắt băng dính Bakon Z-CUT 2, Máy cắt băng dính Bakon Z-CUT10, Máy cắt băng dính tự động Bakon M1000, Máy bóc nhãn tự động Bakon BK780, Máy bóc nhãn tự động Bakon BK782, Bộ tách lò xo tự động Bakon BK218, Máy cấp vít tự động Bakon BK725A, Máy cấp vít tự động Bakon BK715, Máy đo nhiệt độ Bakon BK191, Kiểm tra điện trở nối đất Bakon U395-1, Điều khiển điện trở nối đất Bakon U395-C, Điều khiển nhiệt độ thông minh Bakon U180, Nhiệt ẩm kế thông minh Bakon U101, Nhiệt ẩm kế thông minh Bakon U100-B, Smart Heel với điều khiển nối đất Bakon U100-F, Bộ giám sát có cảnh báo Bakon U100-D, Máy đo điện áp tĩnh điện bề mặt thông minh Bakon U102-A, Thiết bị giám sát vòng đeo tay Bakon BK498,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-beich-cp23096, Thiết bị kiểm tra sạc nhanh tự động Beich CH9733P+,Thiết bị kiểm tra sạc ô tô điện Beich CH8716F, Thiết bị kiểm tra sạc ô tô điện Beich CH9716F, Thiết bị kiểm tra sạc ô tô điện Beich CH8811F, Thiết bị kiểm tra sạc ô tô điện Beich CH8813F, Thiết bị kiểm tra sạc ô tô điện Beich CH8821F, Thiết bị kiểm tra sạc ô tô điện Beich CH8822F, Thiết bị kiểm tra sạc nhanh tự động Beich CH9720P, Thiết bị kiểm tra sạc nhanh tự động Beich CH9721P, Thiết bị kiểm tra sạc nhanh tự động Beich CH9722P, Thiết bị kiểm tra sạc nhanh tự động Beich CH9720K, Máy đo điện trở thấp DC Beich CH2515, Máy đo điện trở thấp DC Beich CH2516, Máy đo điện trở thấp DC Beich CH2516A, Máy đo điện trở thấp DC Beich CH2516B, Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ đa kênh Beich CH9007, Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ đa kênh Beich CH9010, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9810, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9811, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9812, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9813, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9810A, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9811A, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9812A, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9813A, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9821, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9821A, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9822, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9823, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9822A, Tải điện tử DC điều khiển chương trình công suất cao Beich CH9823A, Tải điện tử DC lập trình Beich CH8710B, Tải điện tử DC lập trình Beich CH8710C, Tải điện tử DC lập trình Beich CH9710B, Tải điện tử DC lập trình Beich CH9710C, Tải điện tử DC lập trình Beich CH9720B, Tải điện tử DC lập trình Beich CH9720C, Tải điện tử DC lập trình Beich CH9720CU, Tải điện tử DC lập trình Beich CH9720BU, Tải điện tử DC điều khiển chương trình thông minh Beich CH9715, Tải điện tử DC điều khiển chương trình thông minh Beich CH9716, Tải điện tử DC điều khiển chương trình thông minh Beich CH9715A, Tải điện tử DC điều khiển chương trình thông minh Beich CH9716A, Tải điện tử DC điều khiển chương trình thông minh Beich CH9715B, Tải điện tử DC điều khiển chương trình thông minh Beich CH9716B, Tải điện tử DC lập trình công suất trung bình Beich CH8811, Tải điện tử DC lập trình công suất trung bình Beich CH8812, Tải điện tử DC lập trình công suất trung bình Beich CH8813, Tải điện tử DC lập trình công suất trung bình Beich CH8811A, Tải điện tử DC lập trình công suất trung bình Beich CH8812A, Tải điện tử DC lập trình công suất trung bình Beich CH8813A, Tải điện tử DC điều khiển chương trình Beich CH9711+,Tải điện tử DC điều khiển chương trình Beich CH9712+,Tải điện tử DC điều khiển chương trình Beich CH9711A+,Tải điện tử DC điều khiển chương trình Beich CH9712A+,Tải điện tử DC điều khiển chương trình Beich CH9711B+,Tải điện tử DC điều khiển chương trình Beich CH9712B+,Tải điện tử DC lập trình công suất trung bình Beich CH8821, Tải điện tử DC lập trình công suất trung bình Beich CH8822, Tải điện tử DC lập trình công suất trung bình Beich CH8821A, Tải điện tử DC lập trình công suất trung bình Beich CH8822A, Thiết bị kiểm tra độ cuộn của dây Beich CH1201, Thiết bị kiểm tra độ cuộn của dây Beich CH1201R, Thiết bị kiểm tra độ cuộn của dây Beich CH1200, Thiết bị kiểm tra độ cuộn của dây Beich CH1200R, Máy đo công suất đơn kênh Beich CH2801, Máy đo công suất đơn kênh Beich CH2802, Máy đo công suất đơn kênh Beich CH2811, Máy đo công suất đơn kênh Beich CH2806, Máy đo công suất đơn kênh Beich CH2813, Máy đo công suất đa kênh Beich CH2902, Máy đo công suất đa kênh Beich CH2904, Máy đo công suất đa kênh Beich CH2902A, Máy đo công suất đa kênh Beich CH2904A, Thiết bị kiểm tra công suất Beich CH2711, Thiết bị kiểm tra công suất Beich CH2711A, Thiết bị kiểm tra công suất Beich CH2722A, Thiết bị kiểm tra công suất Beich CH2722, Thiết bị kiểm tra công suất máy biến áp Beich CH400, Thiết bị kiểm tra công suất máy biến áp Beich CH402, Thiết bị kiểm tra công suất máy biến áp Beich CH403, Thiết bị kiểm tra công suất máy biến áp Beich CH403C,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-bellingham-cp23097, Khúc xạ kế đo nồng độ cồn rượu vang Bellingham + Stanley Wine Baume/AP, Khúc xạ kế điện tử cầm tay Bellingham + Stanley Biofuel 38-39, Khúc xạ kế đo tinh bột Bellingham + Stanley Starch 30, Khúc xạ kế đo độ ngọt Bellingham + Stanley Hi Brix 40-95, Khúc xạ kế đo độ ngọt Bellingham + Stanley Jam 75, Khúc xạ kế đo độ ngọt Bellingham + Stanley Brix 54, Khúc xạ kế đo độ ngọt Bellingham + Stanley Hi Brix 85, Khúc xạ kế đo độ mặn và độ ngọt Bellingham + Stanley Bx/Sanline, Khúc xạ kế đo lượng nước trong mật ong/độ ngọt Bellingham + Stanley Honey/Brix, Khúc xạ kế đo độ ngọt Bellingham + Stanley Hi Brix 95+,Khúc xạ kế đo độ ngọt Bellingham + Stanley Brix 95/RI 1.54+,Khúc xạ kế đo độ mặn cầm tay Bellingham + Stanley Saline 28, Khúc xạ kế đo độ mặn cầm tay Bellingham + Stanley Aquatic, Khúc xạ kế điện tử đo nước biển Bellingham + Stanley Seawater PPT,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-teledyne-hastings-cp23098, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-4D, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-4R, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-4D-KF16, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-4D-KF25, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-4D-VCR, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DB-16D, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings Digital VT, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings VT-4A, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings VT-4AB, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-5M, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-5M-VCR, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DB-18, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings VT-5A, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings VT-5AB, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-6M, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-6R, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-6M-KF-16, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-6M-KF-25, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-6M-4-VCR, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-36, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-6R-CF, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-6S, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DB-20, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings Digital CVT, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings VT-6A, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings VT-6AB, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings VT-6S5-XY, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings CVT26A, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DAVC, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DV-23, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings CB-DVT-25, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings CB-DVT-50, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings CB-DVT-8, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DVT-4, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DVT-4B, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DVT-6, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings DVT-6B, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings HPM 4/5/6, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings HVG-2020A, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings HVG-2020B, Thiết bị đo áp suất chân không Teledyne Hastings THCD-101,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683, Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin