Thiết bị hãng BIOBASE

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-bdi-cp23092, Máy đo gia tốc BDI TA1512-005, Máy đo gia tốc BDI BA1512-005, Máy đo gia tốc BDI UA1512-005, Máy đo gia tốc BDI TA1512-002, Máy đo gia tốc BDI BA1512-002, Máy đo gia tốc BDI UA1512-002, Bộ thu nhập dữ liệu 16 kênh BDI STS4-16-TE,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-being-cp23093, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm BEING BH-60CL, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm BEING BH-60CA, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm BEING BH-60CB, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm BEING BH-120CL, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm BEING BH-120CA, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm BEING BH-120CB, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm BEING BH-250CL, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm BEING BH-250CA, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm BEING BH-250CB, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm BEING BPHS-250A, Buồng thử độ ổn định thuốc BEING BHM-60P, Buồng thử độ ổn định thuốc BEING BHM-120P, Buồng thử độ ổn định thuốc BEING BHM-250P, Buồng thử độ ổn định thuốc BEING BHM-500P, Buồng thử độ ổn định thuốc (có đèn UV) BEING BHM-120GPUV, Buồng thử độ ổn định thuốc (có đèn UV) BEING BHM-250GPUV, Buồng thử độ ổn định thuốc (có đèn UV) BEING BHM-500GPUV, Buồng thử độ ổn định thuốc (có đèn UV) BEING BHM-60GPUV, Máy lắc quỹ đạo BEING BS-1, Máy lắc quỹ đạo BEING BS-2, Máy lắc quỹ đạo BEING BS-3, Máy lắc BEING BS-21, Máy lắc BEING BS-22, Máy lắc BEING BS-31, Máy lắc BEING BS-32, Tủ ấm lạnh BEING BC-60L, Tủ ấm gia nhiệt khí nén BEING BI-35F, Tủ ấm gia nhiệt khí nén BEING BI-35FL, Tủ ấm gia nhiệt khí nén BEING BI-55F, Tủ ấm gia nhiệt khí nén BEING BI-55FL, Tủ ấm gia nhiệt khí nén BEING BI-120FL, Tủ ấm gia nhiệt khí nén BEING BI-120F, Tủ ấm gia nhiệt khí nén BEING BI-200F, Tủ ấm gia nhiệt khí nén BEING BI-200FL, Tủ ấm gia nhiệt khí nén BEING BI-400F, Tủ ấm gia nhiệt khí nén BEING BI-400FL, Tủ ấm gia nhiệt đối lưu tự nhiên BEING BI-35T, Tủ ấm gia nhiệt đối lưu tự nhiên BEING BI-35TL, Tủ ấm gia nhiệt đối lưu tự nhiên BEING BI-55T, Tủ ấm gia nhiệt đối lưu tự nhiên BEING BI-55TL, Tủ ấm lắc đứng BEING BSI-52C, Tủ ấm lắc đứng BEING BSI-72, Tủ ấm lắc đứng BEING BSI-72C, Bể tuần hoàn BEING BP-13A, Máy làm lạnh tuần hoàn BEING BWR-03A, Máy làm lạnh tuần hoàn BEING BWR-05A, Máy làm lạnh tuần hoàn BEING BWR-10A, Máy làm lạnh tuần hoàn BEING BWR-20A, Máy làm lạnh tuần hoàn BEING BWR-30A, Bể tuần hoàn BEING BP-13B, Bể tuần hoàn BEING BP-13L, Bể tuần hoàn BEING BP-05B, Bể tuần hoàn BEING BP-05A, Bể tuần hoàn BEING BP-05L, Bể tuần hoàn (làm nóng) BEING BP-5H, Bể tuần hoàn (làm nóng) BEING BP-13H, Bể tuần hoàn (làm nóng) BEING BP-19H, Bể tuần hoàn (làm nóng) BEING BP-31H, Bể ổn nhiệt lắc BEING BWZ-10, Bể ổn nhiệt lắc BEING BWZ-30, Tủ ấm CO2 BEING BPN-170RWP, Tủ ấm CO2 BEING BPN-240RWP, Tủ ấm CO2 áo khí BEING BPN-190CRH, Tủ ấm lắc BEING BSI-1, Tủ ấm lắc BEING BSI-2, Tủ ấm lắc BEING BSI-3, Tủ ấm lắc BEING BSI-3C, Tủ ấm lắc để sàn BEING HZQ-311, Tủ ấm lạnh BEING MJ-250F-Ⅰ,Tủ ấm gia nhiệt BEING DHP-9052, Tủ ấm lắc BEING THZ-100, Tủ ấm lắc BEING THZ-300, Tủ ấm lắc BEING THZ-300C, Tủ ấm lắc đứng BEING BSI-9, Tủ ấm lắc đứng BEING BSI-9C, Tủ ấm lắc đứng BEING BSI-30, Tủ ấm lắc đứng BEING BSI-30C, Tủ ấm BEING BSI-21, Tủ ấm BEING BSI-31, Tủ ấm BEING BSI-21C, Máy khuấy từ gia nhiệt BEING BMS-09B5, Máy khuấy từ BEING BM-09C15T, Máy khuấy từ BEING BM-09C10T, Máy khuấy từ BEING BM-09B15T, Máy khuấy từ BEING BM-07B3T, Máy khuấy từ BEING BM-07A3T, Máy khuấy từ (đế vuông) BEING BM-09B15, Máy khuấy từ (đế vuông) BEING BM-09B5, Máy khuấy từ (đế vuông) BEING BM-07B3, Máy khuấy từ (đế vuông) BEING BM-09A12, Máy khuấy từ (đế vuông) BEING BM-09A5, Máy khuấy từ BEING BM-08A3, Máy khuấy từ BEING BM-08B3, Máy khuấy từ BEING BM-08C5, Tủ an toàn sinh học BEING BBC-3S1, Tủ an toàn sinh học BEING BBC-4S1, Tủ an toàn sinh học BEING BBC-5S1, Tủ an toàn sinh học BEING BBC-6S1, Tủ sinh trưởng thực vật BEING MGC-850BP, Tủ sinh trưởng thực vật BEING MGC-1000HP-2, Tủ sấy khí nén BEING BO-120FL, Tủ sấy đối lưu tự nhiên BEING BO-115NL, Tủ sấy đối lưu tự nhiên BEING BO-30N, Tủ sấy đối lưu tự nhiên BEING BO-30NL, Tủ sấy đối lưu tự nhiên BEING BO-50N, Tủ sấy đối lưu tự nhiên BEING BO-50NL, Tủ sấy đối lưu tự nhiên BEING BO-115N, Tủ sấy đối lưu tự nhiên BEING BO-200N, Tủ sấy đối lưu tự nhiên BEING BO-200NL, Tủ sấy khí nén BEING BO-30F, Tủ sấy khí nén BEING BO-30FL, Tủ sấy khí nén BEING BO-50F, Tủ sấy khí nén BEING BO-50FL, Tủ sấy khí nén BEING BO-120F, Tủ sấy khí nén BEING BO-200F, Tủ sấy khí nén BEING BO-200FL, Tủ sấy khí nén BEING BO-400F, Tủ sấy khí nén BEING BO-400FL, Tủ sấy chân không BEING BV-20, Tủ sấy chân không BEING BV-20L, Tủ sấy chân không BEING BV-50, Tủ sấy chân không BEING BV-50L, Tủ sấy chân không BEING BV-90, Tủ sấy chân không BEING BV-90L, Tủ sấy chân không BEING BV-120, Tủ sấy chân không BEING BV-120L, Tủ sấy chân không BEING BV-210, Tủ sấy chân không BEING BV-210L, Tủ sấy BEING DHG-9645A, Tủ sấy chân không BEING DZF-6123, Thiết bị làm mát tuần hoàn BEING BR-03A, Thiết bị làm mát tuần hoàn BEING BR-03B, Thiết bị làm mát tuần hoàn BEING BR-03C, Thiết bị làm mát tuần hoàn BEING BR-05A, Thiết bị làm mát tuần hoàn BEING BR-05B, Thiết bị làm mát tuần hoàn BEING BR-05C, Thiết bị làm mát tuần hoàn BEING BR-10A, Thiết bị làm mát tuần hoàn BEING BR-10B, Thiết bị làm mát tuần hoàn BEING BR-10C, Thiết bị làm mát tuần hoàn BEING BR-20A, Thiết bị làm mát tuần hoàn BEING BR-20B, Thiết bị làm mát tuần hoàn BEING BR-20C, Thiết bị làm mát/sưởi tuần hoàn BEING BR-03HA, Thiết bị làm mát/sưởi tuần hoàn BEING BR-03HB, Thiết bị làm mát/sưởi tuần hoàn BEING BR-03HC, Thiết bị làm mát/sưởi tuần hoàn BEING BR-05HA, Thiết bị làm mát/sưởi tuần hoàn BEING BR-05HB, Thiết bị làm mát/sưởi tuần hoàn BEING BR-05HC, Thiết bị làm mát/sưởi tuần hoàn BEING BR-10HA, Thiết bị làm mát/sưởi tuần hoàn BEING BR-10HB, Thiết bị làm mát/sưởi tuần hoàn BEING BR-10HC, Thiết bị làm mát/sưởi tuần hoàn BEING BR-20HA, Thiết bị làm mát/sưởi tuần hoàn BEING BR-20HB, Thiết bị làm mát/sưởi tuần hoàn BEING BR-20HC, Bể ổn nhiệt lắc BEING BWZ-10, Bể ổn nhiệt lắc BEING BWZ-30, Bể ổn nhiệt BEING BW-5, Bể ổn nhiệt BEING BW-12, Bể ổn nhiệt BEING BW-22, Bể ổn nhiệt BEING BW-22P, Máy cô quay chân không BEING RV-211M, Máy cô quay chân không BEING RV-211A, Máy cô quay BEING RV-5A, Máy cô quay BEING RV-10A, Máy cô quay BEING RV-20A, Máy cô quay BEING RV-50A, Máy cô quay BEING RV-21M, Máy cô quay BEING RV-21A,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-biobase-cp23094, Bộ lấy mẫu khí sinh học BIOBASE BK-BAS-V, Máy lấy mẫu vi sinh không khí BIOBASE BK-BAS-IV, Máy cắt lát tiêu bản thủ công BIOBASE BK-2258, Máy cắt lát tiêu bản tự động BIOBASE BK-2178, Máy tiệt trùng BIOBASE GBS300-L, Nồi hấp tiệt trùng để bàn Class B BIOBASE BKMZB, Nồi hấp tiệt trùng nha khoa BIOBASE BK-UV, Nồi hấp tiệt trùng hơi nước BIOBASE BKQ-Z40I, Nồi hấp tiệt trùng hơi nước BIOBASE BKQ-Z60I, Nồi hấp tiệt trùng hơi nước BIOBASE BKQ-Z80I, Nồi hấp tiệt trùng hơi nước BIOBASE BKQ-Z40II, Nồi hấp tiệt trùng hơi nước BIOBASE BKQ-Z60II, Nồi hấp tiệt trùng hơi nước BIOBASE BKQ-Z80II, Nồi hấp tiệt trùng hơi nước BIOBASE BKQ-Z80III, Nồi hấp tiệt trùng hơi nước BIOBASE BKQ-Z40III, Nồi hấp tiệt trùng hơi nước BIOBASE BKQ-Z60III, Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để bàn Class N BIOBASE BKM-Z18N, Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để bàn Class N BIOBASE BKM-Z24N, Nồi hấp tiệt trùng để bàn Class B BIOBASE BKM-Z16B, Nồi hấp tiệt trùng để bàn Class B BIOBASE BKM-Z18B, Nồi hấp tiệt trùng để bàn Class B BIOBASE BKM-Z24B, Nồi hấp tiệt trùng để bàn Class B BIOBASE BKM-Z18B(III), Nồi hấp tiệt trùng để bàn Class B BIOBASE BKM-Z24B(III), Nồi hấp tiệt trùng để bàn Class B BIOBASE BKM-Z45B(III), Nồi hấp tiệt trùng để bàn Class B BIOBASE BKM-Z60B(III), Nồi hấp tiệt trùng để bàn Class B BIOBASE BKM-Z80B(III), Nồi hấp tiệt trùng để bàn Class S BIOBASE BKM-Z24S, Nồi hấp tiệt trùng để bàn Class S BIOBASE BKM-Z45S, Nồi hấp tiệt trùng để bàn Class S BIOBASE BKM-Z80S, Nồi hấp tiệt trùng nha khoa để bàn BIOBASE BKM-Z2N, Nồi hấp tiệt trùng nha khoa để bàn BIOBASE BKM-Z2B, Nồi hấp tiệt trùng nha khoa để bàn BIOBASE BKM-Z8N, Nồi hấp tiệt trùng nha khoa để bàn BIOBASE BKM-Z8B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-Z30I, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-Z50I, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-Z75I, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-Z100I, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-B50(II), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-B75(II), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-B100(II), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-B120(II), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-B150(II), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-B200(II), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-B50V, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-B75V, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE KQ-H150, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-H200, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-H300, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-H400, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-H500, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-B100(H), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-B150(H), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-B200(H), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-B300(H), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-Z100(H), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-Z150(H), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-Z200(H), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-Z300(H), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-140D-A, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-140DD-A, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-140S-A, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-140SD-A, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-240D-A, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-240DD-A, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-240S-A, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-240SD-A, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-240D-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-240DD-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-240S-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-240SD-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-350D-A, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-350DD-A, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-350S-A, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-350SD-A, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-350D-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-350DD-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-350S-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-350SD-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-650D-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-650DD-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-650S-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-650SD-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-810D-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-810DD-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-810S-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-810SD-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-990D-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-990DD-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-990S-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-990SD-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-1200D-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-1200S-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-1500D-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-1500S-B, Nồi hấp tiệt trùng khí nóng BIOBASE HAS-T25, Nồi hấp tiệt trùng khí nóng BIOBASE HAS-T50, Nồi hấp tiệt trùng khí nóng BIOBASE HAS-T70, Nồi hấp tiệt trùng khí nóng BIOBASE HAS-T105, Nồi hấp tiệt trùng khí nóng BIOBASE HAS-T200, Nồi hấp tiệt trùng di động BIOBASE BKM-P18(D), Nồi hấp tiệt trùng di động BIOBASE BKM-P24(D), Nồi hấp tiệt trùng di động BIOBASE BKM-P18(A), Nồi hấp tiệt trùng di động BIOBASE BKM-P24(A), Nồi hấp tiệt trùng di động BIOBASE BKM-P24(B), Nồi hấp tiệt trùng di động BIOBASE BKM-P18(B), Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-2000D-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-2000S-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-2500S-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-2500D-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-3000D-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE BKQ-3000S-B, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE GBS-5000A, Nồi hấp tiệt trùng BIOBASE GBS-5000B, Nồi hấp tiệt trùng Plasma BIOBASE BKQ-PS40X, Nồi hấp tiệt trùng Plasma BIOBASE BKQ-PS100X, Nồi hấp tiệt trùng Plasma BIOBASE BKQ-PS100XP, Nồi hấp tiệt trùng Plasma BIOBASE BKQ-PS200X, Nồi hấp tiệt trùng Plasma BIOBASE BKQ-PS200XP, Nồi hấp tiệt trùng EO BIOBASE BKEO2C-135, Nồi hấp tiệt trùng EO BIOBASE BKEO2C-225, Máy rửa dụng cụ thủy tinh BIOBASE BK-LW420D, Máy đếm khuẩn lạc BIOBASE BC-50A, Máy đếm khuẩn lạc BIOBASE BC-50, Máy phân tích hóa học tự động BIOBASE BK-200Mini, Máy phân tích hóa học tự động BIOBASE BK-200(SAPPHIRE), Máy phân tích hóa học tự động BIOBASE BK-400(CRYSTAL), Máy phân tích hóa học tự động BIOBASE BK-500(DIAMOND), Máy phân tích hóa học tự động BIOBASE BK-800(EMERALD), Máy phân tích hóa học tự động BIOBASE BK-240(PEARL), Máy phân tích hóa học tự động BIOBASE BK-360, Máy phân tích hóa học tự động BIOBASE BK-480(RUBY), Máy phân tích hóa học tự động BIOBASE BK-100vet (thú y), Máy phân tích sinh hóa bán tự động BIOBASE Biobase-silver plus, Máy phân tích nước tiểu BIOBASE UA-100, Máy vệ sinh thủy tinh tự động BIOBASE BK-LW120, Máy rửa dụng cụ thủy tinh BIOBASE BK-LW220, Máy rửa dụng cụ thủy tinh BIOBASE BK-LW320, Máy rửa dụng cụ thủy tinh BIOBASE BK-LW420, Máy rửa dụng cụ thủy tinh BIOBASE BK-LW220D, Máy rửa dụng cụ thủy tinh BIOBASE BK-LW320D, Nồi graphit BIOBASE GH-300, Nồi graphit BIOBASE GH-450, Nồi graphit BIOBASE GH-600, Máy lắc công suất nhỏ BIOBASE SK-300D, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-700IIA2-Z, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-4FA2(4'), Tủ an toàn sinh học BIOBASE 11235BBC86(3'), Tủ an toàn sinh học BIOBASE 11236BBC86(6'), Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-1100IIIX, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-1500IIIX, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-4FA2-GL(4'), Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-6FA2-GL(6'), Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-4FA2-NA(4'), Tủ an toàn sinh học BIOBASE BBSC-6FA2-NA(6'), Tủ an toàn sinh học BIOBASE 11231BBC86, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-3FA2 (3'), Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-4FA2(4'), Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-1100IIA2-X, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-1300IIA2-X, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-1500IIA2-X, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-1800IIA2-X, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-2000IIA2-X, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-1200IIA2-Z, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-1100IIB2-X, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-1300IIB2-X, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-1500IIB2-X, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BSC-1800IIB2-X, Tủ an toàn sinh học BIOBASE 11224BBC86, Tủ an toàn sinh học BIOBASE 11234BBC86, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BYKG-I, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BYKG-V, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BYKG-III, Tủ an toàn sinh học BIOBASE BYKG-V, Tủ cấy vô trùng thổi đứng BIOBASE BBS-DDC, Máy đồng hóa BIOBASE D-160, Máy cắt lát tiêu bản thủ công BIOBASE BK-2218, Máy đông khô BIOBASE BK-FD100S, Tủ sấy nhiệt độ cao BIOBASE BOV-H90F, Tủ nuôi vi khí hậu BIOBASE BJPX-A250/II, Bồn rửa siêu âm BIOBASE UC-08A, Bồn rửa siêu âm BIOBASE UC-10A, Bồn rửa siêu âm BIOBASE UC-20A, Bể ổn nhiệt BIOBASE SY-1L1H, Bể ổn nhiệt BIOBASE SY-1L2H, Bể ổn nhiệt BIOBASE SY-1L4H, Bể ổn nhiệt BIOBASE SY-1L6H, Bể ổn nhiệt BIOBASE SY-2L4H, Bể ổn nhiệt BIOBASE SY-2L6H, Bể ổn nhiệt BIOBASE SY-2L8H, Máy chưng cất nước nhiệt điện BIOBASE WD-5, Máy chưng cất nước nhiệt điện BIOBASE WD-10, Máy chưng cất nước nhiệt điện BIOBASE WD-20, Máy chưng cất nước nhiệt điện BIOBASE WD-A5, Máy chưng cất nước nhiệt điện BIOBASE WD-A10, Máy chưng cất nước nhiệt điện BIOBASE WD-A20, Máy chưng cất nước tinh khiết cao BIOBASE WD-QA, Máy chưng cất nước tinh khiết cao BIOBASE WD-QB, Máy chưng cất nước tinh khiết cao BIOBASE WD-QC, Máy chưng cất nước tinh khiết cao BIOBASE WD-QD, Máy nghiền BIOBASE HSD-80, Máy nghiền BIOBASE HSD-100, Máy nghiền BIOBASE HSD-200, Máy nghiền BIOBASE HSD-400A, Máy nghiền BIOBASE MD120, Máy nghiền BIOBASE MD160, Máy nghiền BIOBASE MD220, Áp kế vi sai BIOBASE BK-2000, Áp kế vi sai BIOBASE BK-5000, Máy hút ẩm BIOBASE BKDH-870EB, Máy hút ẩm BIOBASE BKDH-890EB, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL5RII, Máy ly tâm BIOBASE Mini-4K, Máy ly tâm BIOBASE Mini-6K, Máy ly tâm BIOBASE Mini-7K, Máy ly tâm BIOBASE Mini-10K, Máy ly tâm BIOBASE Mini-10K+,Máy ly tâm BIOBASE Mini-15K, Máy ly tâm BIOBASE Mini-4610K, Máy ly tâm BIOBASE Mini-4610KII, Máy ly tâm BIOBASE Mini-4KH, Máy ly tâm BIOBASE Mini-6KH, Máy ly tâm BIOBASE Mini-10KH, Máy ly tâm BIOBASE LC-HD, Máy ly tâm BIOBASE LC-4KII, Máy ly tâm BIOBASE LC-H4KII, Máy ly tâm BIOBASE LC-4KA, Máy ly tâm BIOBASE LC-4K-2, Máy ly tâm BIOBASE LC-5K, Máy ly tâm BIOBASE LC-4KB, Máy ly tâm BIOBASE LC-4KC, Máy ly tâm BIOBASE LC-T4K, Máy ly tâm BIOBASE LC-H4K, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL4IV, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL5VII, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL5V, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL5VI, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL6III, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL6IV, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL5, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL5II, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL6, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL6II, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL4, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL5III, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL5IV, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL5LII, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL5L, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL6R, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL8R, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL5R, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TL5RIV, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-VL5R, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-VL6R, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-VL8R, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-VL6RLII, Máy ly tâm BIOBASE BKC-TL5RL, Máy ly tâm BIOBASE BKC-VL6RL, Máy ly tâm BIOBASE BKC-VL7RL, Máy ly tâm BIOBASE BKC-VL8RL, Máy ly tâm BIOBASE BKC-MH16, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH16, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH18, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH16II, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH18II, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH21, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH12R, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH16RII, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH20RII, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH24RII, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH16R, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH20R, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH18R, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH18RII, Máy ly tâm để bàn BIOBASE BKC-TH23R, Máy ly tâm BIOBASE BKC-TH23RII, Máy ly tâm BIOBASE BKC-TH24R, Máy ly tâm BIOBASE BKC-TH24RL, Máy ly tâm BIOBASE BKC-VH21RII, Máy ly tâm BIOBASE BKC-VH20R, Máy ly tâm BIOBASE BKC-VH20RII, Máy ly tâm BIOBASE BKC-VH21RL, Máy ly tâm BIOBASE BKC-TH20RL, Máy ly tâm BIOBASE BKC-TH21RL, Máy ly tâm PCR BIOBASE BKC-VH10RL, Máy ly tâm BIOBASE BKC-PCR16, Máy ly tâm PRP BIOBASE BKC-PRP5, Máy ly tâm máu BIOBASE BKC-TB12, Máy ly tâm túi máu BIOBASE BKC-BB6, Máy ly tâm túi máu BIOBASE BKC-BB6A, Máy ly tâm túi máu BIOBASE BKC-BB7, Máy ly tâm Hematocrit BIOBASE BKC-HC12A, Máy ly tâm thẻ gel BIOBASE BKC-GC12, Máy ly tâm thẻ gel BIOBASE BKC-GC24, Máy ly tâm sữa để bàn BIOBASE BKC-MF5A, Máy ly tâm sữa để bàn BIOBASE BKC-MF5B, Máy ly tâm sữa để bàn BIOBASE BKC-MF5C, Máy ly tâm BIOBASE BKC-AU4, Máy ly tâm BIOBASE BKC-AU5, Máy ly tâm BIOBASE BKC-AU5R, Máy ly tâm tách dầu thô BIOBASE BKC-OIL5VII, Cân tỷ trọng điện tử BIOBASE BA-100D, Cân tỉ trọng điện tử BIOBASE BA-200D, Buồng thổi khí BIOBASE AS-1P1S, Buồng thổi khí BIOBASE AS-1P2S, Buồng thổi khí BIOBASE AS-2P2S, Máy khử trùng không khí plasma BIOBASE PAS-Q100, Máy khử trùng không khí plasma BIOBASE PAS-Y100, Máy khử trùng không khí plasma BIOBASE PAS-L100, Máy khử trùng không khí plasma BIOBASE PAS-B100, Máy phân tích sữa BIOBASE BK-MCC, Máy lọc không khí Argon BIOBASE BKAP-4C, Vi xử lý ELISA tự động BIOBASE BIOBASE1000, Vi xử lý ELISA tự động BIOBASE BIOBASE2000, Vi xử lý ELISA tự động BIOBASE BIOBASE4000, Máy đo độ ẩm BIOBASE BM-50-10, Máy đo độ ẩm BIOBASE BM-50-5, Máy đo độ ẩm BIOBASE BM-50-1, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP1203B, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP2003B, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP3003B, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP4103B, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP5003B, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP10003, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP1003P, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP2003P, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP12002, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP21002, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP31002, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP50002, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP21001, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP31001, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP41001, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP51001, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP61001, Cân điện tử BIOBASE BE1002, Cân điện tử BIOBASE BE2002, Cân điện tử BIOBASE BE3002, Cân điện tử BIOBASE BE4002, Cân điện tử BIOBASE BE5002, Cân điện tử BIOBASE BE6002, Cân điện tử BIOBASE BE10002, Cân điện tử BIOBASE BE20002, Cân điện tử BIOBASE BE30002, Cân điện tử BIOBASE BE50002, Cân điện tử BIOBASE BE2001, Cân điện tử BIOBASE BE4001, Cân điện tử BIOBASE BE5001, Cân điện tử BIOBASE BE6001, Cân điện tử BIOBASE BE8001, Cân điện tử BIOBASE BE10001, Cân điện tử BIOBASE BE16001, Cân điện tử BIOBASE BE20001, Cân điện tử BIOBASE BE30001, Cân điện tử BIOBASE BE40001, Cân điện tử BIOBASE BE50001, Cân điện tử BIOBASE BE60001, Cân điện tử BIOBASE BE80001, Cân điện tử BIOBASE BE100001, Cân điện tử BIOBASE BE150001, Cân điện tử BIOBASE BE200001, Cân điện tử BIOBASE BE300001, Cân điện tử BIOBASE BE1000, Cân điện tử BIOBASE BE2000, Cân điện tử BIOBASE BE3000, Cân điện tử BIOBASE BE6000, Cân điện tử BIOBASE BE10000, Cân điện tử BIOBASE BE15000, Cân điện tử BIOBASE BE20000, Cân điện tử BIOBASE BE30000, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA604C, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA1004C, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA1204C, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA1604C, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA2004C, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA2204C, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA1003C, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA2003C, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA3003C, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA1004N, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA1104N, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA1204N, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA2004N, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA2104N, Cân phân tích điện tử BIOBASE NA2204N, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA504B, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA604B, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA1004B, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA1104B, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA1204B, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA1604B, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA2004B, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA2204B, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA2104B, Cân phân tích điện tử BIOBASE BA2104S, Cân điện tử chính xác BIOBASE BP1003B, Bộ điều chỉnh điện áp tự động BIOBASE BSVC-0.5KVA, Bộ điều chỉnh điện áp tự động BIOBASE BSVC-1.0KVA, Bộ điều chỉnh điện áp tự động BIOBASE BSVC-1.5KVA, Bộ điều chỉnh điện áp tự động BIOBASE BSVC-2.0KVA, Bộ điều chỉnh điện áp tự động BIOBASE BSVC-3.0KVA, Bộ điều chỉnh điện áp tự động BIOBASE BSVC-5.0KVA, Bộ điều chỉnh điện áp tự động BIOBASE BSVC-7.5KV, Máy phân tích nước tiểu BIOBASE UA-200, Máy phân tích nước tiểu BIOBASE UA-240, Vi xử lí mô tự động BIOBASE BK-TS3A, Vi xử lí mô tự động BIOBASE BK-TS3D, Máy phân tích TOC BIOBASE BK-TOC-II, Máy phân tích TOC BIOBASE BK-TOC-III, Máy phân tích miễn dịch huỳnh quang BIOBASE IF-1000, Máy phân tích Clo dư BIOBASE BKCL-222, Máy khử trùng không khí bằng UV BIOBASE BK-Y-600, Máy khử trùng không khí bằng UV BIOBASE BK-Y-800, Máy khử trùng không khí bằng UV BIOBASE BK-B-600, Máy khử trùng không khí bằng UV BIOBASE BK-B-800, Máy khử trùng không khí bằng UV BIOBASE BK-G-1000, Máy khử trùng không khí bằng UV BIOBASE BK-G-1200, Máy đo lưu lượng gió BIOBASE BKA-1, Máy lọc khí BIOBASE QRJ-128, Máy lọc khí BIOBASE KJH-350,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683, Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin