Thiết bị hãng Digilent

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-cementex-cp22991, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPCS-8104, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPCS-8481, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPCD-1005, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPCD-1007, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPCD-1008, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPCS-13413, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPCS-8106, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPCS-8108, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPCS-6768, Bộ nối đất 4 chiều Cementex CPGS4W, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPCS-8482, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPSS-4612, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPTS-208, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPTS-212, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPTS-216, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPTS-220, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPTS-225, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPTS-230, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPTS-235, Sào thao tác điện cao áp Cementex CPTS-240, Máy dò điện áp cao không tiếp xúc Cementex CPVD275KV,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-com-power-cp22992, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-125C, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-150A, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-150C, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-220C, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-3100, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-325C, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-350, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-3P-1100, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-3P-116, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-3P-132, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-3P-163, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-3P-2100, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-3P-232, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-4100, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-550C, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LIN-120C, Máy tạo tín hiệu Com-Power CG-515, Máy tạo tín hiệu Com-Power CGC-255E, Máy tạo tín hiệu Com-Power CGC-510E, Máy tạo tín hiệu Com-Power CGO-505, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-4100, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LI-550C, Thiết bị ổn định tổng trở Com-Power LIN-120C, Máy tạo tín hiệu Com-Power CG-515, Máy tạo tín hiệu Com-Power CGC-255E, Máy tạo tín hiệu Com-Power CGC-510E, Máy tạo tín hiệu Com-Power CGO-505, Máy tạo tín hiệu Com-Power CGO-5100B, Máy tạo tín hiệu Com-Power CGO-515, Máy tạo tín hiệu Com-Power CGO-520, Bộ khuyếch đại tín hiệu Com-Power PAL-010, Bộ khuyếch đại tín hiệu Com-Power PAM-103, Bộ khuyếch đại tín hiệu Com-Power ACS-230-25W, Bộ khuyếch đại tín hiệu Com-Power ACS-230-50W, Bộ khuyếch đại tín hiệu Com-Power ACS-230-100W, Bộ khuyếch đại tín hiệu Com-Power AM-400A, Bộ khuyếch đại tín hiệu Com-Power ARI-300K, Bộ khuyếch đại tín hiệu Com-Power PAM-118A, Bộ khuyếch đại tín hiệu Com-Power PAM-6000, Bộ khuyếch đại tín hiệu Com-Power PAM-840, Bộ khuyếch đại tín hiệu Com-Power PAM-840A, Bộ khuyếch đại tín hiệu Com-Power PAP-501

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-digilent-cp22993, Nguồn cấp Digilent Analog Discovery 3, Nguồn cấp Digilent Analog Discovery 3 Pro, Nguồn cấp Digilent DPS3340, Máy hiện sóng Digilent ADP5250, Máy hiện sóng Digilent Analog Discovery 2, Máy hiện sóng Digilent Zmod Scope 1010-125, Máy hiện sóng Digilent Zmod Scope 1010-40, Máy hiện sóng Digilent Zmod Scope 1210-125, Máy hiện sóng Digilent Zmod Scope 1210-40, Máy hiện sóng Digilent Zmod Scope 1410-125, Máy hiện sóng Digilent Zmod Scope 1410-40, Máy hiện sóng hiển thị máy tính Digilent ADP3250, Máy hiện sóng hiển thị máy tính Digilent ADP3250 w/o Probes, Máy hiện sóng hiển thị máy tính Digilent ADP3450, Máy hiện sóng hiển thị máy tính Digilent ADP3450 w/o Probes, Bộ dụng cụ đào tạo mạch điện Digilent Analog Disc 2 Elec Bnd, Bộ dụng cụ đào tạo mạch điện Digilent Analog Discovery Studio, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-1024LS, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-201, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC 118, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC 128, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC AI-EXP32, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC DT9816-S, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC E-TC, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC TC-32-EXP, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-1024HLS, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-2001-TC, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-231, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-2404-UI, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-2637, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-DIO32HS, Bộ thu thập dữ liệu DigilentMCC WebDAQ 316, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC WebDAQ 504, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC WebDAQ 904, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-1608FS, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-2408-2AO, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-1208-1408, Bộ thu thập dữ liệu Digilent6069-471-001, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC 134, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC 152, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC 172, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC DT9837A, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC DT9837B, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC DT9847-3-1, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC DT9857E-16-xAO, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC DT9857E-8-xAO, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC E-1608, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC E-DIO24, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC TC-32, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-1208HS-4AO, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-1604HS-2AO, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-1608G-GX, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-1808X, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-202, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-205, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-234, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-2416-4AO, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-2627, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-3100, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-CTR, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-DIO24, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-DIO96H, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-ERB, Bộ thu thập dữ liệu Digilent MCC USB-QUAD08, Bảng mạch điện tử Digilent Ettus USRP B210 ENC, Bảng mạch điện tử Digilent Ettus USRP B205m-i ENC, Bảng mạch điện tử Digilent USRP B205mini-i, Bảng mạch điện tử Digilent Arty A7-100T, Bảng mạch điện tử Digilent Arty Z7-20, Bảng mạch điện tử Digilent Digital Discovery, Bảng mạch điện tử Digilent Ettus CBX, Bảng mạch điện tử Digilent Ettus SBX, Bảng mạch điện tử Digilent Ettus USRP B200m, Bảng mạch điện tử Digilent Ettus USRP B210, Bảng mạch điện tử Digilent Nexys A7-100T, Bảng mạch điện tử Digilent ZedBoard, Bảng mạch điện tử Digilent Zybo Z7-20, Bảng mạch điện tử Digilent 210-264, Bảng mạch điện tử Digilent 410-292-1, Bảng mạch điện tử Digilent 410-346-10, Bảng mạch điện tử Digilent 410-352-25, Bảng mạch điện tử Digilent 410-372, Bảng mạch điện tử Digilent 471-021, Bảng mạch điện tử Digilent Arty S7-50, Bảng mạch điện tử Digilent Basys 3 Artix-7, Bảng mạch điện tử Digilent Eclypse Z7, Bảng mạch điện tử Digilent Ettus BasicRX, Bảng mạch điện tử Digilent Ettus BasicTX, Bảng mạch điện tử Digilent Ettus LFRX, Bảng mạch điện tử Digilent Ettus LFTX, Bảng mạch điện tử Digilent Pmod PIR, Bảng mạch điện tử Digilent PYNQ-Z1, Bảng mạch điện tử Digilent Trenz TE0802, Bảng mạch điện tử Digilent USB 104 A7, Bảng mạch điện tử Digilent USB104 A7 1410-105, Bảng mạch điện tử Digilent USB104 A7 1411, Bảng mạch điện tử Digilent ZedBoard SDSoC, Bảng mạch điện tử Digilent ZMOD DIG 1430-125, Bảng mạch điện tử Digilent Zybo Z7-10,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-eclipse-tools-cp22994, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-7509, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools 400-011, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools 400-042, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools 900-138TW, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools 902-186N, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools FB-1688C, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools FB-C010, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-7028, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-7029, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-7057N, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-7058, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-7063, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-7071, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-7071U, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-7501, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-7501E, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-7601, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-7602, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-8006B, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools MT-8100, Máy kiểm tra cáp mạng Eclipse Tools TE-8202A-W, Máy đo xung phản xạ và chiều dài cáp Eclipse Tools MT-7610A, Đồng hồ vạn năng Eclipse Tools MT-1210, Đồng hồ vạn năng Eclipse Tools MT-1220, Đồng hồ vạn năng Eclipse Tools MT-1232, Đồng hồ vạn năng Eclipse Tools MT-1236, Đồng hồ vạn năng Eclipse Tools MT-1280, Đồng hồ vạn năng Eclipse Tools MT-1820, Đồng hồ vạn năng Eclipse Tools MT-2019, Kính lúp Eclipse Tools MA-016, Kính lúp Eclipse Tools 902-109, Kính lúp Eclipse Tools 900-037, Kính lúp Eclipse Tools 900-124, Kính lúp Eclipse Tools 902-239, Kính lúp Eclipse Tools MA-023, Kính lúp Eclipse Tools MA-1209LA, Kính lúp Eclipse Tools 902-240, Kính lúp Eclipse Tools MA-020, Kính lúp Eclipse Tools MA-021, Kính lúp Eclipse Tools MA-022, Kính lúp Eclipse Tools MA-029, Kính lúp Eclipse Tools MA-1004A, Kính lúp Eclipse Tools MA-1010U, Kính lúp Eclipse Tools MA-1013MA, Máy đo LCR Eclipse Tools MT-5110, Máy đo LCR Eclipse Tools MT-5211, Máy đo tốc độ gió Eclipse Tools MT-4615, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương Eclipse Tools MT-4616, Máy đo độ ồn Eclipse Tools MT-4618, Bút thử điện Eclipse Tools NT-306

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-strainoptics-cp22995, Máy đo ứng suất mặt kính Strainoptics AUTO-GASP2, Máy đo ứng suất mặt kính Strainoptics LCD-GASP, Máy đo ứng suất mặt kính Strainoptics Laser GASP, Máy đo ứng suất mặt kính Strainoptics GASP Pro, Thiết bị đo độ phẳng mặt kính Strainoptics RWG-DF, Thiết bị đo độ phẳng mặt kính Strainoptics RWG-D, Thiết bị đo độ phẳng mặt kính Strainoptics ELG-100, Thiết bị đo độ phẳng mặt kính Strainoptics RWG-I và RWG-M, Máy đo phân cực Strainoptics PS-100-BS, Máy đo phân cực Strainoptics PS-100-SF, Máy đo phân cực Strainoptics PS-100-1011, Máy đo phân cực Strainoptics PS-100-MW, Tủ quan sát mặt kính Strainoptics SV-2000, Tủ quan sát mặt kính Strainoptics SV-3000, Tủ quan sát mặt kính Strainoptics SV-1000, Tủ quan sát mặt kính Strainoptics SV-1011, Thiết bị đo phân cực phản xạ Strainoptics VRP-100, Máy đo ứng suất cạnh Strainoptics GES-100, Máy đo ứng suất cạnh Strainoptics GES-100-MWA, Máy đo ứng suất cạnh tự động Strainoptics PES-100, Thiết bị phân tích ứng suất bề mặt kính Strainoptics DIAS-1600,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin