Thiết bị hãng NK

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-lamotte-cp21717, Máy đo độ đục Lamotte 2020t, Máy đo độ đục Lamotte 2020i, Máy đo pH Lamotte 1741, Máy đo độ muối hòa tan Lamotte 1749, Thiết bị đo thông số đất Lamotte SCL-12, Thiết bị đo thông số đất Lamotte SCL-15, Máy phân tích nước ngọt và nước biển Lamotte 3587, Máy đo COD Lamotte 5-0102, Máy đo Oxy hòa tan Lamotte 1761, Máy đo pH, Clo hòa tan Lamotte 1741-KIT-01, Máy đo đa chỉ tiêu nước Lamotte 1766, Máy đo màu quang phổ Lamotte 1910, Máy đo màu quang phổ Lamotte 1925, Máy đo nồng độ Clo trong nước Lamotte 2102, Máy đo nồng độ Clo trong nước Lamotte 2100, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lamotte 3585, Máy đo màu quang phổ Lamotte 3244, Máy đo màu quang phổ Lamotte DC1500 Iron, Máy đo màu quang phổ Lamotte DC1500 Molybdenum, Máy đo màu quang phổ Lamotte DC1500 Phosphate, Máy đo màu quang phổ Lamotte DC1500 Sulfate, Máy đo màu quang phổ Lamotte DC1500-UDV

https://www.parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-kestrel-cp10874, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0852HVG, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0810, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0820, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0830, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0835, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0855LVOLV, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0730FWORA, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0825, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0835DT, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0835FWORA, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0850AGHVG, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0850AGLHVG, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0850BLK, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0850LBLK, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0851LRED, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0851RED, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0852LHVG, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0854AGLVCHVG, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0855AGHVG, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0855AGLVHVG, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0855FWLORA, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0855FWLVORA, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0855FWORA, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0855LVTAN, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0855LVYEL, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0855OLV, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0855TAN, Máy đo tốc độ gió Kestrel 0855YEL, Máy đo vi khí hậu Kestrel 3550AG, Máy đo vi khí hậu Kestrel 3550FW, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm Kestrel 0710BLU, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm Kestrel 0720BLU, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm Kestrel 0730BLU

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-minneapolis-cp23020, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, lưu lượng Minneapolis Blower Doors DG10, Thiết bị kiểm tra đường ống thông gió Minneapolis Blower Doors DUCT-KIT-002, Thiết bị kiểm tra đường ống thông gió Minneapolis Blower Doors BD3-KIT-001, Thiết bị kiểm tra đường ống thông gió Minneapolis Blower Doors BD3-KIT-010, Thiết bị kiểm tra đường ống thông gió Minneapolis Blower Doors BD3-KIT-020, Thiết bị kiểm tra đường ống thông gió Minneapolis Blower Doors BD3-KIT-030, Thiết bị kiểm tra đường ống thông gió Minneapolis Blower Doors BD8-KIT-001, Thiết bị kiểm tra đường ống thông gió Minneapolis Blower Doors DUCT-KIT-001, Thiết bị kiểm tra hệ thống HVAC Minneapolis Blower Doors DG08-KIT-001, Thiết bị kiểm tra hệ thống HVAC Minneapolis Blower Doors TFD-KIT-001, Thiết bị kiểm tra hệ thống HVAC Minneapolis Blower Doors TFD-KIT-003, Thiết bị kiểm tra hệ thống HVAC Minneapolis Blower Doors TFD-KIT-005, Thiết bị kiểm tra hệ thống HVAC Minneapolis Blower Doors TFD-KIT-006,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-mte-cp21684, Bộ phản hồi tải MTE DC Link Choke, Bộ phản hồi tải MTE RL Reactor, Bộ phản hồi tải MTE RLW Reactor, Bộ lọc bảo vệ động cơ MTE dV E-Series, Bộ lọc bảo vệ động cơ MTE dV Sentry, Bộ lọc bảo vệ động cơ MTE HF SineWave Guardian, Bộ lọc bảo vệ động cơ MTE microNexus, Bộ lọc bảo vệ động cơ MTE SineWave Guardian (208V - 240V), Bộ lọc bảo vệ động cơ MTE SineWave Guardian (380-480V), Bộ lọc bảo vệ động cơ MTE SineWave Guardian (600V), Bộ lọc bảo vệ động cơ MTE SineWave Nexus (380-480V), Bộ lọc bảo vệ động cơ MTE SineWave Nexus (600V), Bộ lọc sóng hài MTE Matrix AP (208-240VAC / 60Hz), Bộ lọc sóng hài MTE Matrix AP (380-415VAC / 50Hz), Bộ lọc sóng hài MTE Matrix AP (480VAC / 60Hz), Bộ lọc sóng hài MTE Matrix AP (600V), Bộ lọc sóng hài MTE Matrix AP (690VAC / 50Hz), Bộ lọc sóng hài MTE Matrix E-Series, Bộ lọc sóng hài MTE Matrix One (240V), Bộ lọc sóng hài MTE Matrix One (480V)

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-navac-cp23021, Bơm hút chân không NAVAC NP12DA1, Bơm hút chân không NAVAC NP12DM, Bơm hút chân không NAVAC NP2DLM, Bơm hút chân không NAVAC NP4DLM, Bơm hút chân không NAVAC NP5DP, Bơm hút chân không NAVAC NP7DP, Bơm hút chân không NAVAC NP7DP2, Bơm hút chân không NAVAC NRP6Di, Bơm hút chân không NAVAC NRP8Di, Bơm hút chân không NAVAC NRD16T, Bơm hút chân không NAVAC NRD16M MINERAL 115V 1PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD16M MINERAL 230V 1PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD16M MINERAL 3PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD16M PFPE 115V 1PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD24M, Bơm hút chân không NAVAC NRD24M MINERAL 115V 1PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD24M MINERAL 230V 1PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD24M MINERAL 3PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD24M PFPE 115V 1PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD30M, Bơm hút chân không NAVAC NRD30M MINERAL 230V 1PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD30M MINERAL 3PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD30M PFPE 115V 1PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD30M PFPE 3PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD4 MINERAL 115V 1PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD4 PFPE 115V 1PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD48M MINERAL 3PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD48M PFPE 3PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD65M MINERAL 3PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD65M PFPE 3PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD8M MINERAL 115V 1PH, Bơm hút chân không NAVAC NRD8M PFPE 115V 1PH, Bơm hút chân không NAVAC NRS100, Bơm hút chân không NAVAC NRS160, Bơm hút chân không NAVAC NRS20 115V 1PH, Bơm hút chân không NAVAC NRS200, Bơm hút chân không NAVAC NRS28, Bơm hút chân không NAVAC NRS300, Bơm hút chân không NAVAC NRS40, Bơm hút chân không NAVAC NRS65, Camera ảnh nhiệt NAVAC NMT1000, Súng đo nhiệt độ từ xa NAVAC NMT300, Bộ nạp khí gas điều hòa NAVAC N2D4H, Bộ nạp khí gas điều hòa NAVAC N2A4, Bộ nạp khí gas điều hòa Navac N4A4H, Bộ nạp khí gas điều hòa NAVAC N2A4A, Bộ nạp khí gas điều hòa NAVAC N2A4B, Máy đo áp suất chân không NAVAC NMV1, Máy đo áp suất chân không NAVAC NMV1S, Máy đo áp suất chân không NAVAC NEVK3, Cân điện tử NAVAC NRS2i01, Cân điện tử NAVAC NRS3i01, Thiết bị thu hồi khí gas điều hòa NAVAC NRDDF, Thiết bị thu hồi khí gas điều hòa NAVAC NRC62D, Thiết bị thu hồi khí gas điều hòa NAVAC NRRD, Thiết bị thu hồi khí gas điều hòa NAVAC NRDC4M, Thiết bị thu hồi khí gas điều hòa NAVAC NRDD, Máy phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa NAVAC NML1

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-nk-cp23022, Thiết bị đo công suất điện NK APN-600-5A-120-MOD, Thiết bị đo công suất điện NK APN-600-5A-240-MOD, Thiết bị đo công suất điện NK APN-600-5A-24U-MOD, Thiết bị đo công suất điện NK APN-600-MV-120-MOD, Thiết bị đo công suất điện NK APN-600-MV-240-MOD, Thiết bị đo công suất điện NK APN-600-MV-24U-MOD, Thiết bị đo công suất điện NK APN-600-RC1-120-MOD, Thiết bị đo công suất điện NK APN-600-RC1-240-MOD, Thiết bị đo công suất điện NK APN-600-RC1-24U-MOD, Thiết bị đo công suất điện NK APN-600-RC2-120-MOD, Thiết bị đo công suất điện NK APN-600-RC2-240-MOD, Thiết bị đo công suất điện NK APN-600-RC2-24U-MOD, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK ASXP4-SDT-24U-MS, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCAC-120-FS-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCAC-120-FS-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCAC-120-NF-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCAC-120-NF-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCAC-24U-FS-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCAC-24U-FS-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCAC-24U-NF-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCAC-24U-NF-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCDC-120-FS-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCDC-120-FS-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCDC-120-NF-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCDC-120-NF-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCDC-24U-FS-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCDC-24U-NF-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCR1-120-LA-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCR1-24U-LA-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NCR1-24U-LA-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NOAC-120-FS-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NOAC-120-NF-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NOAC-24U-FS-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NOAC-24U-NF-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NODC-120-FS-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NODC-120-FS-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NODC-120-NF-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NODC-24U-FS-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NODC-24U-NF-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NOR1-120-LA-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-NOR1-24U-LA-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT1-120-DEN-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT1-120-ENE-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT1-120-ENE-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT-120-DEN-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT-120-ELA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT-120-ENE-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT-120-LA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT1-24U-DEN-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT1-24U-DEN-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT1-24U-DEN-A20, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT1-24U-DEN-A30, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT1-24U-DEN-A55, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT1-24U-ENE-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT-24U-DEN-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT-24U-ELA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT-24U-ENE-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG1-SDT-24U-LA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NCAC-120-FS-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NCAC-120-NF-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NCAC-24U-FS-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NCAC-24U-NF-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NCDC-120-FS-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NCDC-120-NF-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NCDC-24U-FS-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NCDC-24U-NF-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NCR1-120-LA-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NCR1-24U-LA-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NOAC-120-FS-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NOAC-120-NF-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NOAC-24U-FS-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NOAC-24U-NF-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NODC-120-FS-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NODC-120-FS-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NODC-120-NF-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NODC-24U-FS-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NODC-24U-NF-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NOR1-120-LA-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-NOR1-24U-LA-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-SDT1-120-DEN-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-SDT1-120-ENE-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-SDT-120-DEN-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-SDT-120-ELA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-SDT-120-ENE-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-SDT-120-LA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-SDT1-24U-DEN-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-SDT1-24U-ENE-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-SDT-24U-DEN-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-SDT-24U-ELA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-SDT-24U-ENE-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG2-SDT-24U-LA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NCAC-120-FS-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NCAC-24U-FS-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NCAC-24U-NF-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NCDC-120-NF-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NCDC-24U-FS-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NCDC-24U-NF-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NCR1-120-LA-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NCR1-24U-LA-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NOAC-120-FS-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NOAC-120-NF-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NOAC-24U-FS-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NOAC-24U-NF-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NODC-120-FS-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NODC-120-NF-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NODC-24U-FS-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NODC-24U-NF-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NOR1-120-LA-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-NOR1-24U-LA, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-SDT1-120-DEN-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-SDT1-120-ENE-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-SDT-120-DEN-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-SDT-120-ELA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-SDT-120-ENE-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-SDT-120-LA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-SDT1-24U-DEN-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-SDT1-24U-ENE-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-SDT-24U-DEN-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-SDT-24U-ELA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-SDT-24U-ENE-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG3-SDT-24U-LA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG4-SDT-120-DEN-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG4-SDT-120-ELA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG4-SDT-120-ENE-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG4-SDT-120-LA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG4-SDT-24U-DEN-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG4-SDT-24U-ELA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG4-SDT-24U-ENE-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AG4-SDT-24U-LA-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGC-SDT-120-DEN-030-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGC-SDT-120-DEN-150-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGC-SDT-24U-DEN-030-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGC-SDT-24U-ELA-150-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGC-SDT-24U-ENE-030-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGC-SDT-24U-LA-150, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGD-SDT-120-DEN-080-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGD-SDT-120-DEN-400-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGD-SDT-120-ELA-080-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGD-SDT-120-LA-080-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGD-SDT-24U-DEN-400-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGD-SDT-24U-ELA-080-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGD-SDT-24U-ENE-400-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGD-SDT-24U-LA-080-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGD-SDT-24U-LA-400-LC, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL1-NCR1-120-LA-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL1-NCR1-120-LA-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL1-NCR1-24U-LA-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL1-NCR1-24U-LA-LAM, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL1-NOR1-120-LA-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL1-NOR1-24U-LA-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL1-SDT1-120-DEN-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL1-SDT1-120-ENE-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL1-SDT1-24U-DEN-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL1-SDT1-24U-ENE-100, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL2-NCR1-120-LA-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL2-NCR1-120-LA-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL2-NCR1-24U-LA-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL2-NCR1-24U-LA-LAM, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL2-NOR1-120-LA-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL2-NOR1-120-LA-EML, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL2-NOR1-120-LA-EMM, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL2-NOR1-24U-LA-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL2-SDT1-120-DEN-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL2-SDT1-120-ENE-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL2-SDT1-24U-DEN-950, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL2-SDT1-24U-ENE-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL3-NCR1-120-LA-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL3-NOR1-24U-LA-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL3-SDT1-120-DEN-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL3-SDT1-24U-DEN-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGL3-SDT1-24U-ENE-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGLD1-SDT1-120-DEN-ADJ, Thiết bị bảo vệ mạch điên NK AGLD1-SDT1-120-ENE-ADJ, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGLD1-SDT1-120-LA-ADJ, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGLD1-SDT1-24U-DEN-ADJ, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGLD1-SDT1-24U-ENE-ADJ, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGLD1-SDT1-24U-LA-ADJ, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGLD2-SDT1-120-DEN-ADJ, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGLD2-SDT1-120-ENE-ADJ, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGLD2-SDT1-120-LA-ADJ, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGLD2-SDT1-24U-DEN-ADJ, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGLD2-SDT1-24U-ENE-ADJ, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGLD2-SDT1-24U-LA-ADJ, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGT1-420-24L-FL, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGT2-005-24U-FD, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGT2-010-24U-FD, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGT2-420-24L-FL, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGT3-420-24L-FL, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGV3-SDT-120-DEN-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGV3-SDT-120-ENE-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGV3-SDT-120-LA-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGV3-SDT-24U-DEN-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGV3-SDT-24U-ENE-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK AGV3-SDT-24U-LA-TR3, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK ASXP2-SDT-120-MS, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK ASXP2-SDT-24U-MS, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK ASXP4-SDT-120-MS, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK ASXP4-SDT-24U-MS, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK ASXP6-SDT-120-MS, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK ASXP6-SDT-24U-MS, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK ASXP8-SDT-120-MS, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK ASXP8-SDT-24U-MS, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK DG1-NCR-24D-LA-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK DG1-NCR-24D-LA-050, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK DG1-NOR-24D-LA-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK DG1-NOR-24D-LA-050, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK DG1-SDT-24D-DEN-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK DG1-SDT-24D-DEN-050, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK DG1-SDT-24D-ENE-005, Thiết bị bảo vệ mạch điện NK DG1-SDT-24D-ENE-050

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-nw-instruments-cp23023, Máy thủy bình NW Instruments NCL32, Máy thủy bình NW Instruments NCLP22, Máy thủy bình NW Instruments NCLP26, Máy thủy bình NW Instruments NCLP32, Máy thủy bình NW Instrument NHL2.5x, Máy thủy bình NW Instruments NSL100B, Máy thủy bình NW Instruments NSLP500B, Máy thủy bình NW Instruments NSL500B, Máy toàn đạc điện tử NW Instrument NTS03, Máy toàn đạc điện tử NW Instruments NETH503, Máy cân bằng laser NW Instrument NLD9G, Máy cân bằng laser NW Instrument NRL900-GK, Máy cân bằng laser NW Instrument NRL900HT-GK, Máy cân bằng laser NW Instrument NRL900HT-RK, Máy cân bằng laser NW Instrument NRL900-RK, Máy cân bằng laser NW Instrument NRL902-GK, Máy cân bằng laser NW Instrument NRL902-RK,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-oc-white-cp23024, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-AF-FA-LV2, Kính hiển vi điện tử OC White TKDMACZ, Kính hiển vi điện tử OC White TKDMACZ-AF, Kính hiển vi điện tử OC White TKDMACZ-AF-A, Kính hiển vi điện tử OC White TKDMACZ-AF-D, Kính hiển vi điện tử OC White TKDMACZ-AF-F, Kính hiển vi điện tử OC White TKDMACZ-AF-FA, Kính hiển vi điện tử OC White TKDMACZ-AF-FA-A, Kính hiển vi điện tử OC White TKDMACZ-AF-FA-D, Kính hiển vi điện tử OC White TKDMACZ-AF-FA-F, Kính hiển vi điện tử OC White TKDMACZ-AF-FA-LV2, Kính hiển vi điện tử OC White TKDMACZ-AF-LV2, Kính hiển vi điện tử OC White TKDMACZ-FA, Kính hiển vi điện tử OC White TKDPZT, Kính hiển vi điện tử OC White TKDVZ, Kính hiển vi điện tử OC White TKMACZ, Kính hiển vi điện tử OC White TKMACZ-AF, Kính hiển vi điện tử OC White TKMACZ-AF-A, Kính hiển vi điện tử OC White TKMACZ-AF-D, Kính hiển vi điện tử OC White TKMACZ-AF-F, Kính hiển vi điện tử OC White TKMACZ-AF-FA, Kính hiển vi điện tử OC White TKMACZ-AF-FA-A, Kính hiển vi điện tử OC White TKMACZ-AF-FA-D, Kính hiển vi điện tử OC White TKMACZ-AF-FA-F, Kính hiển vi điện tử OC White TKMACZ-AF-FA-LV2, Kính hiển vi điện tử OC White TKMACZ-AF-LV2, Kính hiển vi điện tử OC White TKMACZ-FA, Kính hiển vi điện tử OC White TKMZ-8TR, Kính hiển vi điện tử OC White TKPZT, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-A, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-AF, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-AF-A, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-AF-D, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-AF-F, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-AF-FA, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-AF-FA-A, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-AF-FA-F, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-D, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-F, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-FA, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-FA-A, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-FA-D, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-FA-F, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-FA-LV2, Kính hiển vi điện tử OC White TKSS-LV2, Kính lúp OC White 5" Round Green, Kính lúp OC White 6" Round Green, Kính lúp OC White Green-Lite - 7" x 5.25",Kính lúp OC White 7.5" Round Green, Kính lúp OC White 82300-4-B-OB, Kính lúp OC White Vision-Lite, Kính hiển vi OC White TKDVZ-A, Kính hiển vi OC White TKEPZ-850-LV2, Kính hiển vi OC White TKPZ-FA, Kính hiển vi OC White TKSZ-A, Kính hiển vi OC White TKSZ-LV2, Kính hiển vi OC White TKDEZT-850, Kính hiển vi OC White TKDEZT-850-A, Kính hiển vi OC White TKDEZT-850-D, Kính hiển vi OC White TKDEZT-850-LV2, Kính hiển vi OC White TKDEZT-865, Kính hiển vi OC White TKDEZT-865-A, Kính hiển vi OC White TKDEZT-865-D, Kính hiển vi OC White TKDEZT-865-LV2, Kính hiển vi OC White TKDEZT-880, Kính hiển vi OC White TKDEZT-880-A, Kính hiển vi OC White TKDEZT-880-D, Kính hiển vi OC White TKDEZT-880-LV2, Kính hiển vi OC White TKEPZ-850, Kính hiển vi OC White TKEPZ-850-A, Kính hiển vi OC White TKEPZ-850-D, Kính hiển vi OC White TKEZ-850, Kính hiển vi OC White TKEZ-850-LV2, Kính hiển vi OC White TKEZ-880, Kính hiển vi OC White TKEZ-880-LV2, Kính hiển vi OC White TKEZT-850, Kính hiển vi OC White TKEZT-850-LV2, Kính hiển vi OC White TKEZT-865, Kính hiển vi OC White TKEZT-865-A, Kính hiển vi OC White TKEZT-865-D, Kính hiển vi OC White TKEZT-865-LV2, Kính hiển vi OC White TKEZT-880, Kính hiển vi OC White TKMZ, Kính hiển vi OC White TKMZ-A, Kính hiển vi OC White TKMZ-D, Kính hiển vi OC White TKPZ, Kính hiển vi OC White TKPZE, Kính hiển vi OC White TKPZE-FA, Kính hiển vi OC White TKPZE-FA-D, Kính hiển vi OC White TKPZE-FA-F, Kính hiển vi OC White TKPZE-FA-LV2, Kính hiển vi OC White TKPZE-LV2, Kính hiển vi OC White TKPZ-FA-LV2, Kính hiển vi OC White TKPZ-LV2, Kính hiển vi OC White TKPZTO, Kính hiển vi OC White TKSZ, Kính hiển vi OC White TKSZ-D, Kính hiển vi OC White TKSZ-F, Kính hiển vi OC White TKSZ-FA, Kính hiển vi OC White TKSZ-FA-A, Kính hiển vi OC White TKSZ-FA-LV2, Kính hiển vi OC White TKSZ-LA, Kính hiển vi OC White TKSZ-LD, Kính hiển vi OC White TKSZ-LDL, Kính hiển vi OC White TKSZ-LF,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin