Thiết bị hãng Oriental Motor

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-leader-cp23011, Máy tạo tín hiệu video Leader LT4448, Máy tạo tín hiệu video Leader LT4600A, Máy tạo tín hiệu video Leader LT4610, Máy tạo tín hiệu video Leader LT4611, Máy tạo sóng Leader LV5300A, Máy tạo sóng Leader LV5350, Máy tạo sóng Leader LV5600, Máy tạo sóng Leader LV5900, Máy tạo sóng Leader LV5900A, Máy đo tín hiệu vệ tinh Leader HD TAB 9 PLUS

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-lovibond-tintometer-gmbh-cp21930, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF228, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF229, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF325, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF327, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF328, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF329, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF330, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF331, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF332, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF333, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF334, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF335, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF607, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond AF650, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond EC2000 Gardner, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond EC2000 PT-CO, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond EC3000 ASTM, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond EC3000 Saybolt, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond Model Fx, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-195/1, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-195/2, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-195/3, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-195/4, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-195/5, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-195/7, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-195/8, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-880/AT, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-880/AT Heated, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-880/CIE, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-880/CIE Heated, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-880/IP17, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-880/IP17 Heated, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-880/L, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-880/S, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-880/S Heated, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-880/L Heated, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-950 Heated, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-995, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond PFXi-995 Heated, Máy đo độ bóng Lovibond TG268, Máy đo độ bóng Lovibond TG60, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond TR500, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond TR520, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond TRA500, Máy quang phổ đo chỉ tiêu nước Lovibond TRA520

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-lumens-cp23012, Camera ghi dữ liệu Lumens CL510, Camera ghi dữ liệu Lumens DC172, Camera ghi dữ liệu Lumens DC193, Camera ghi dữ liệu Lumens PC193, Camera ghi dữ liệu Lumens PS752, Camera công nghiệp Lumens LC100, Camera công nghiệp Lumens LC100N, Camera công nghiệp Lumens LC200Bundle51PB, Camera công nghiệp Lumens LC200Bundle51PW, Camera công nghiệp Lumens LC200Bundle61PB, Camera công nghiệp Lumens LC200Bundle61PW, Camera công nghiệp Lumens MS-10, Camera công nghiệp Lumens VC-A51PB, Camera công nghiệp Lumens VC-A51PNB, Camera công nghiệp Lumens VC-A51PNW, Camera công nghiệp Lumens VC-A51PW, Camera công nghiệp Lumens VC-A52SB, Camera công nghiệp Lumens VC-A52SW, Camera công nghiệp Lumens VC-A61PB, Camera công nghiệp Lumens VC-A61PNB, Camera công nghiệp Lumens VC-A61PNW, Camera công nghiệp Lumens VC-A61PW, Camera công nghiệp Lumens VC-A71PB, Camera công nghiệp Lumens VC-A71PNB, Camera công nghiệp Lumens VC-A71PNW, Camera công nghiệp Lumens VC-A71PW, Camera công nghiệp Lumens VC-A71SNB, Camera công nghiệp Lumens VC-A71SNW, Camera công nghiệp Lumens VC-B30UB, Camera công nghiệp Lumens VC-B30UAB, Camera công nghiệp Lumens VC-B30UAW, Camera công nghiệp Lumens VC-B30UW, Camera công nghiệp Lumens VC-R30B, Camera công nghiệp Lumens VC-R30W, Camera công nghiệp Lumens VC-TA50B, Camera công nghiệp Lumens VC-TA50W, Camera công nghiệp Lumens VC-TR40

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-lw-scientific-cp23013, Khúc xạ kế LW Scientific CTL-REFM-BR32, Khúc xạ kế LW Scientific CTL-REFM-PRSG, Máy ly tâm LW Scientific Combo V24T, Máy ly tâm LW Scientific E8, Máy ly tâm LW Scientific E8 Combination, Máy ly tâm LW Scientific E8 Portafuge, Máy ly tâm LW Scientific MX12, Máy ly tâm LW Scientific MX5, Máy ly tâm LW Scientific MXUTouch, Máy ly tâm LW Scientific ZipCombo, Máy ly tâm LW Scientific Zip-IQ TT, Máy lắc LW Scientific Blood Rocker, Máy lắc LW Scientific SHL-PPF7-06F1, Tủ ấm LW Scientific Dry Bath, Tủ ấm LW Scientific FWL-015L-D053, Tủ ấm LW Scientific USA Incubator, Máy trộn LW Scientific Digital Rotator, Máy trộn LW Scientific TurboMixer, Bể ổn nhiệt LW Scientific Water Bath, Kính hiển vi LW Scientific BioVIDKit, Kính hiển vi LW Scientific DM Dual Mag, Kính hiển vi LW Scientific i4 Infinity, Kính hiển vi LW Scientific i4 Lumin, Kính hiển vi LW Scientific i4 Semen, Kính hiển vi LW Scientific Innovation, Kính hiển vi LW Scientific L1M-T04A-DPH3, Kính hiển vi LW Scientific Revelation III, Kính hiển vi LW Scientific Student Pro, Kính hiển vi LW Scientific Z4 Zoom

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-luxo-cp23014, Kính hiển vi Luxo 250-FL, Kính hiển vi Luxo 273RB, Kính hiển vi Luxo 273RB-DMLED, Kính hiển vi Luxo 273RB-ESD, Kính hiển vi Luxo 273RB-LED3000, Kính hiển vi Luxo 273RB-LED-ESD, Kính hiển vi Luxo 23725RB-HDTRTHOL-ESD, Kính hiển vi Luxo 373RB-DMLED-HOUSBST-ESD, Kính hiển vi Luxo 230, Kính hiển vi Luxo 230BB, Kính hiển vi Luxo 230BB-LED3000, Kính hiển vi Luxo 230BB-LEDECO, Kính hiển vi Luxo 230BB-LEDQRL, Kính hiển vi Luxo 230-LED3000, Kính hiển vi Luxo 230-LEDECO, Kính hiển vi Luxo 230-LEDQRL, Kính hiển vi Luxo 230PFS, Kính hiển vi Luxo 230PFS-LEDECO, Kính hiển vi Luxo 23700, Kính hiển vi Luxo 250, Kính hiển vi Luxo 250-LEDECO, Kính hiển vi Luxo 250RB, Kính hiển vi Luxo 273AC, Kính hiển vi Luxo 273LS, Kính hiển vi Luxo 273LS-LED3000, Kính hiển vi Luxo 273RB VIP-ESD, Kính hiển vi Luxo 273RB-FL, Kính hiển vi Luxo 273RB-LED VIP-ESD, Kính hiển vi Luxo 273RB-LEDECO, Kính hiển vi Luxo 273RB-RLI, Kính hiển vi Luxo 274BB, Kính hiển vi Luxo 274BB-DMLED-HO, Kính hiển vi Luxo 274BB-LED3000, Kính hiển vi Luxo 274VE, Kính hiển vi Luxo 274VE-DMLED-HO, Kính hiển vi Luxo 274VE-LED3000, Kính hiển vi Luxo 373RB, Kính hiển vi Luxo 373RB-TRT-ESD, Kính hiển vi Luxo 374BBTRT, Kính hiển vi Luxo 374BBTRT-DMLED-HOHD, Kính hiển vi Luxo 374PFSTRT, Kính hiển vi Luxo 374PFSTRT-DMLED-HOHD, Kính hiển vi Luxo 14710-TS, Kính hiển vi Luxo 14710-BBS, Kính hiển vi Luxo MIDAS, Kính hiển vi Luxo MIDAS-GS,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-oriental-motor-cp22550, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE100KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE100RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE100RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE12.5KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE12.5RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE12.5RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE120KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE120RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE120RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE150KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE150RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE150RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE15KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE15RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE15RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE180KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE180RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE180RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE18KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE18RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE18RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE25KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE25RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE25RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE3.6KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE3.6RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE3.6RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE30KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE30RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE30RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE36KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE36RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE36RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE3KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE3RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE3RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE50KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE50RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE50RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE5KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE5RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE5RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE60KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE60RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE60RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE6KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE6RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE6RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE7.5KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE7.5RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE7.5RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE75KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE75RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE75RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE90KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE90RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE90RH, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE9KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE9RA, Động cơ Oriental Motor 5IK60GE-SW2L+5GE9RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90A-SW2L, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE100KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE100RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE100RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE12.5KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE12.5RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE12.5RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE120KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE120RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE120RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE150KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE150RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE150RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE15KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE15RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE15RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE180KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE180RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE180RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE18KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE18RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE18RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE25KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE25RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE25RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE3.6KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE3.6RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE3.6RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE30KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE30RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE30RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE36KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE36RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE36RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE3KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE3RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE3RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE50KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE50RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE50RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE5KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE5RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE5RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE60KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE60RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE60RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE6KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE6RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE6RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE7.5KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE7.5RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE7.5RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE75KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE75RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE75RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE90KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE90RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE90RH, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE9KBF, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE9RA, Động cơ Oriental Motor 5IK90GE-SW2L+5GE9RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-100, Động cơ Oriental Motor BHI62S-100RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-100RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-12.5, Động cơ Oriental Motor BHI62S-12.5RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-12.5RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-120, Động cơ Oriental Motor BHI62S-120RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-120RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-15, Động cơ Oriental Motor BHI62S-150, Động cơ Oriental Motor BHI62S-150RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-150RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-15RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-15RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-18, Động cơ Oriental Motor BHI62S-180, Động cơ Oriental Motor BHI62S-180RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-180RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-18RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-18RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-25, Động cơ Oriental Motor BHI62S-25RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-25RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-3, Động cơ Oriental Motor BHI62S-3.6, Động cơ Oriental Motor BHI62S-30, Động cơ Oriental Motor BHI62S-30RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-30RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-36, Động cơ Oriental Motor BHI62S-36RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-36RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-5, Động cơ Oriental Motor BHI62S-50, Động cơ Oriental Motor BHI62S-50RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-50RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-50RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-5RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-6, Động cơ Oriental Motor BHI62S-60, Động cơ Oriental Motor BHI62S-60RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-60RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-6RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-6RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-7.5, Động cơ Oriental Motor BHI62S-7.5RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-7.5RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-75, Động cơ Oriental Motor BHI62S-75RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-75RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-9, Động cơ Oriental Motor BHI62S-90, Động cơ Oriental Motor BHI62S-90RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-90RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-9RA, Động cơ Oriental Motor BHI62S-9RH, Động cơ Oriental Motor BHI62S-A, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-100, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-100RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-100RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-12.5, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-12.5RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-12.5RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-120, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-120RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-120RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-15, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-150, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-150RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-150RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-15RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-15RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-18, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-180, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-180RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-180RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-18RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-18RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-25, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-25RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-25RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-3, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-3.6, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-30, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-30RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-30RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-36, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-36RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-36RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-5, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-50, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-50RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-50RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-5RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-5RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-6, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-60, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-60RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-60RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-6RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-6RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-7.5, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-7.5RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-7.5RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-75, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-75RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-75RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-9, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-90, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-90RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-90RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-9RA, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-9RH, Động cơ Oriental Motor BHI62ST-A, Động cơ Oriental Motor BHI62U-100, Động cơ Oriental Motor BHI62U-100RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-100RH, Động cơ Oriental Motor BHI62U-12.5, Động cơ Oriental Motor BHI62U-12.5RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-12.5RH, Động cơ Oriental Motor BHI62U-120, Động cơ Oriental Motor BHI62U-120RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-120RH, Động cơ Oriental Motor BHI62U-15, Động cơ Oriental Motor BHI62U-150, Động cơ Oriental Motor BHI62U-150RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-150RH, Động cơ Oriental Motor BHI62U-15RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-15RH, Động cơ Oriental Motor BHI62U-18, Động cơ Oriental Motor BHI62U-180, Động cơ Oriental Motor BHI62U-180RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-180RH, Động cơ Oriental Motor BHI62U-18RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-18RH, Động cơ Oriental Motor BHI62U-25, Động cơ Oriental Motor BHI62U-25RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-25RH, Động cơ Oriental Motor BHI62U-3, Động cơ Oriental Motor BHI62U-3.6, Động cơ Oriental Motor BHI62U-30, Động cơ Oriental Motor BHI62U-30RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-30RH, Động cơ Oriental Motor BHI62U-36, Động cơ Oriental Motor BHI62U-36RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-5, Động cơ Oriental Motor BHI62U-50, Động cơ Oriental Motor BHI62U-50RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-5RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-6, Động cơ Oriental Motor BHI62U-60, Động cơ Oriental Motor BHI62U-60RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-6RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-7.5, Động cơ Oriental Motor BHI62U-7.5RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-75, Động cơ Oriental Motor BHI62U-75RH, Động cơ Oriental Motor BHI62U-9, Động cơ Oriental Motor BHI62U-90, Động cơ Oriental Motor BHI62U-90RA, Động cơ Oriental Motor BHI62U-9RH, Động cơ Oriental Motor BHI62U-A, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-100, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-100RA, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-100RH, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-12.5, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-12.5RH, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-120, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-120RA, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-15, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-150, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-150RA, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-15RH, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-18, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-180, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-180RA, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-18RH, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-25, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-25RA, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-3, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-3.6, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-30, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-36, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-5, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-50, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-50RA, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-5RH, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-6, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-60, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-60RH, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-6RA, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-7.5, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-7.5RA, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-7.5RA, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-75RH, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-9, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-90, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-90RA, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-9RH, Động cơ Oriental Motor BHI62UT2-A, Động cơ Oriental Motor 5IK150A-TW2, Động cơ Oriental Motor 5IK150A-TW2T, Động cơ Oriental Motor 5IK60A-TW2, Động cơ Oriental Motor 5IK90A-TW2, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-100, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-12.5, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-120, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-15, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-150, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-18, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-180, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-25, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-3, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-3.6, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-30, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-36, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-5, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-50, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-6, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-60, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-7.5, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-75, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-9, Động cơ Oriental Motor FPW425S2-90, Động cơ Oriental Motor FPW540A2-100U, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-12.5, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-120, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-15, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-150, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-18, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-180, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-25, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-3, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-3.6, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-30, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-36, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-5, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-50, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-6, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-60, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-7.5, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-75, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-9, Động cơ Oriental Motor FPW540S2-90, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-100, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-12.5, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-120, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-15, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-150, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-18, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-180, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-25, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-3, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-3.6, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-30, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-36, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-5, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-50, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-6, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-60, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-7.5, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-75, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-9, Động cơ Oriental Motor FPW560S2-90, Động cơ Oriental Motor FPW690C2-9E, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-100, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-12.5, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-120, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-15, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-150, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-18, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-180, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-25, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-3, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-3.6, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-30, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-36, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-5, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-50, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-6, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-60, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-7.5, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-75, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-9, Động cơ Oriental Motor FPW690S2-90, Động cơ Oriental Motor 2IK6GN-SW2L,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin