Thiết bị hãng RSK

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-vega-cp829, Cảm biến đo mức VEGAVIB 63 code VB63.XXBGDCKMX, Cảm biến đo mức VEGACAP 62 code CP62XXAKAR8NX, Cảm biến đo mức VEGAPULS 61, code PS61XXBXXHKNAX, Cảm biến báo mức VEGACAP 67 code , Cảm biến đo mức VEGACAL 62 code , Cảm biến đo mức VEGAPULS 62, code PS62.XXDGD2BDMXX, Cảm biến đo mức VEGAWELL 52 code WL52.XXA4ALD1BC1, Cảm biến đo mức VEGAIPULS 69 code PS69.AXCSAAHXKM, Cảm biến đo áp suất VEGABAR 86 code B86.AXDDAPJGCHX, Cảm biên báo mức VEGASWING 51 code SG51.XXHCMTPM, Cảm biến đo mức VEGAFLEX 81 code , Cảm biến báo mức VEGASWING 51 code SG51.XXTGBTPV, Cảm biến đo mức VEGAPULS 68 code PS68. XXE1H2VDMAK, , Cảm biến đo mức VEGAPULS 69 code PS69.IXBXCCHXAMAXX, Cảm biến báo mức VEGAVIB 62 code VB62.XXTGDRKMX, Cảm biến đo áp suất VEGABAR 14 code BAR14.X1KA1GV1A, Cảm biến đo mức VEGAPLUS 67 code , Cảm biến đo áp suất Vegabar 28 code B28.XXXXDUA4SZB , Cảm biến đo áp suất VeGAbar 83, code B83.AXLDTG5SZXK, Cảm biến đo mức VEGAPULS 62 code PS62.XXDKE2HAMAX, Cảm biến đo mức VEGAPULS 69 code PS69.AXBXXCHXKM, Cảm biến đo mức VEGAPLUS 64 code PS64.AXTTCAHXA, Bộ hiển thị đo mức VEGASCAN 693 Code , Cảm biến đo mức VEGASON 62 code SN62.XXAGHKMXX, Cảm biến báo mức VEGAWAVE 61 code WE61.XXAGDTKMX, Bộ hiển thị đo mức VEGAMET 391 code MET391.XXHXX, Cảm biến đo mức VEGAPULS 67 code PS67.XXBAEHAMXX, Cảm biến đo mức VEGAPLUS 64 code PS64.AXTTCAHXAMXXX, Cảm biến báo mức VEGACAP 62 code CP62.XXBGARBMX, Cảm biến báo mức VEGAVIB S61 code VIBS61.EXX1RA, Cảm biến đo áp suất VEGABAR 82 code , Cảm biến đo mức Radar VEGAPULS 69 code PS69.ARCSAAHXA2, Cảm biến báo mức VEGASWING 61 code SWING61.XXGAVXMRL, Cảm biến báo mức VEGASWING51 code , Cảm biến đo mức VEGACAL 63 Code , Cảm biến báo mức Vega VEGAWAVE 63 code WE63.XXAGDRKMX, Bộ hiển thị đo mức VEGADIS 82 code DIS.82AXHKIMACX, Cảm biến đo mức Vega VEGAWELL 52 code , Cảm biến đo mức Vega VEGAWELL 52 code WL52.XXA4ALV1DC2X, Cảm biến đo mức Vega VEGAWELL 52 code WL52.XXA4ALD1EC1X, Bộ hiển thị đo mức Vega PLICSCOM code VEGAPLICSCOM.X, Bộ hiển thị báo mức VEGA MET 624-3A-3R, Cảm biến đo mức VEGAPULS 66 code PS66.XXEGG2BRMAX, Cảm biến đo mức VEGAPULS68 code  , Cảm biến đo mức VEGACAP 65 code CP65.XXKGSRKMX, Cảm biến báo mức VEGASON61, Code SN61XXAGHKNXX, Cảm biến báo mức Vega VEGAWAVE 61 code WAVES61EXX2RA, Cảm biến đo mức kiểu thủy tĩnh VEGABAR 86 code B86.AXBDAPJGDHXAIM, Cảm biến đo mức VEGASON 61 Type SN61.XXANHANAX, Cảm biến đo mức VEGAVIB 63 Type: VB63.XXBGDCKMX, Cảm biến đo mức VEGACAL 63 VEGA,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-digi-pas-cp21537, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-80Pro Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-80E Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-130 Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-180 Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-200 Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-280pro Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-680Pro Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-600F Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-1000XY Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-2000XY Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-3000XY Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-3500XY Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-5000XY Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-8500XY Digi Pas

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-digi-pas-cp21537, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-8500XY Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-5000XY Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-3500XY Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-3000XY Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-2000XY Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-1000XY Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-600F Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-680Pro Digi Pas. Thiết bị đo độ nghiêng DWL-280pro Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-200 Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-180 Digi Pas , Thiết bị đo độ nghiêng DWL-130 Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-80E Digi Pas, Thiết bị đo độ nghiêng DWL-80Pro Digi Pas,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-aco-cp834, Microphone , đầu đo tiếng ồn hãng ACO , Thiết bị tạo mô phỏng tiếng ồn ACO TYPE 8820, Mũ bảo vệ tai chống ồn ACO TYPE 8328A TYPE 8328B TYPE 8328C, Thiết bị hiệu chuẩn máy đo độ ồn ACO TYPE 2127, Máy đo độ ồn ACO TYPE 6238LA, Máy đo độ ồn ACO TYPE 6238, Máy đo độ ồn ACO TYPE 6236, Máy đo độ ồn chống nước ACO TYPE 6226NW, Máy đo độ ồn ACO TYPE 6226, Thiết bị hiệu chuẩn máy độ rung ACO TYPE 2110, Thiết bị giám sát độ rung ACO CM-393, Máy đo âm thanh tần số thấp ACO TYPE 3348D, Máy đo độ ồn tần số thấp ACO TYPE 7144 , Máy đo độ rung ACO TYPE 3116A, Máy đo độ rung ACO 3116, Máy đo độ rung 3 trục ACO 3233, Máy đo độ rung 3 trục ACO TYPE 3233, Thiết bị thu thập dữ liệu ACO DAQ TYPE 8835, Hệ thống đo độ rung, đo độ ồn ACO, Bộ nguồn cho cảm biến đo độ rung ACO TYPE 5006/4, Thiết bị hiệu chuẩn máy đo độ rung ACO TYPE 2101, Máy đo độ rung CM-393 ACO

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-ainuo-instruments-cp1242, Thiết bị kiểm tra nguồn cấp điện chuyển đổi Ainuo AN8066(F), Thiết bị kiểm tra nguồn cấp điện Ainuo AN8065(F), Thiết bị kiểm tra nguồn điều khiển đèn LED Ainuo AN8063(F), Thiết bị kiểm tra mạch nguồn cấp điện Ainuo AN8061(F), Thiết bị kiểm tra ổ cắm điện Ainuo AN8061(F), Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN1640H(F), AN1651H(F), Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9651TH(F), Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9651F(F), AN9651B(F), AN9640B, Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9638HC(F), AN9637HC(F), AN9636H, Máy kiểm tra cách điện cao áp Ainuo AN9632X(F), AN9605X(F), AN9671X(F, Máy kiểm tra dòng điện rò, dòng điện tiếp xúc Ainuo AN1620H(F), AN1620, Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN1637H(F), AN1638H(F), AN1635, Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN1640B(F), Thiết bị hiệu chuẩn máy kiểm tra độ bền cách điện cao áp Ainuo AN965-15(F), Thiết bị hiệu chuẩn máy kiểm tra độ bền cách điện cao áp Ainuo AN16015H(F), Máy đo dòng điện rò Ainuo AN9620TX(F), AN9620X(F), Máy kiểm tra nối đất thiết bị gia dụng Ainuo AN9613X(F), Máy kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9638H(F), AN9637H(F), AN963, Thiết bị kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9640BV3(F), AN9651BV3(F),

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-madgetech-cp828, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech TCTempX4LCD, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech TCTempX12, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech TCTempX16, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech TCTempX4, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech TCTempX8, TCTempX8LCD,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-msa-engineering-systems-cp1671, Thiết bị đo độ mềm của da MSA ST300 Softness Tester, Thiết bị đo chiều dày da MSA SG300,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-toa-dkk-cp20959, Máy đo pH cầm tay TOA DKK MM-41DP, Máy đo pH, độ dẫn điện cầm tay TOA-DKK HM-40P, Máy đo pH, độ dẫn điện cầm tay TOA-DKK MM-42DP, Máy đo pH cầm tay TOA-DKK - HM-30P, Máy đo pH, độ dẫn điện cầm tay TOA-DKK - WM-32EP, Máy đo độ dẫn điện cầm tay TOA-DKK - CM-31P, Thiết bị đo pH HM-42X TOA DKK, Thiết bị đo pH HM-41X TOA DKK, Thiết bị đo pH HM-43X TOA DKK, Thiết bị đo pH HM-20J TOA DKK, Thiết bị đo pH HM-7J TOA DKK , Thiết bị đo pH CM-42X TOA DKK, Thiết bị đo pH CM-41X (Nhật Bản), Thiết bị đo pH MM-43X TOA DKK, Thiết bị đo pH CM-20J TOA DKK, Thiết bị đo độ dẫn CM-42X TOA DKK, Thiết bị đo độ dẫn CM-41X TOA DKK, Thiết bị đo độ dẫn MM-43X TOA DKK, Thiết bị đo độ dẫn CM-20J TOA DKK, Thiết bị đo DO MM-43X TOA DKK,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-apogee-instruments-cp1300, Máy đo bức xạ mặt trời Apogee MQ-500 Quantum Meter, Máy đo bức xạ mặt trời Apogee MQ-501 Quantum Meter, Máy đo bức xạ mặt trời Apogee MQ-100X, Máy đo bức xạ mặt trời Apogee MQ-200X, Máy đo bức xạ mặt trời Apogee MQ-610, Máy đo bức xạ mặt trời loại chịu nước Apogee MQ-510, Máy đo bức xạ mặt trời loại chịu nước Apogee MQ-210X , Máy đo công suất bức xạ mặt trời Apogee MP-200, Máy đo công suất bức xạ mặt trời Apogee MP-100, Máy đo và ghi dữ liệu bức xạ mặt trời Apogee PQ-110X Package microCache, Máy đo và ghi dữ liệu bức xạ mặt trời Apogee PQ-100X Package microCache, Máy đo và ghi dữ liệu bức xạ mặt trời Apogee PQ-612 Package microCache, Máy đo và ghi dữ liệu bức xạ mặt trời Apogee PQ-610 Package microCache, Máy đo và ghi dữ liệu bức xạ mặt trời Apogee PQ-640 Package microCache, Máy đo và ghi dữ liệu bức xạ mặt trời Apogee PQ-510 Package microCache, Máy đo và ghi dữ liệu bức xạ mặt trời Apogee PQ-500 Package microCache, Máy đo quang phổ cận hồng ngoại Apogee PS-100, Máy đo quang phổ cận hồng ngoại Apogee PS-200, Máy đo quang phổ cận hồng ngoại Apogee PS-300, Máy đo nồng độ oxy O2 Apogee MO-200, Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Apogee MI-210, Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Apogee MI-220, Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Apogee MI-2H0,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-macnaught-cp1141, Bơm mỡ dùng pin hãng Macnaught POWERGUN (PG450), Bơm mỡ hãng Macnaught P8 POWERLUBE P8001, Bơm mỡ hãng Macnaught P8 POWERLUBE 180kg GREASE KIT P8-11, Bơm mỡ hãng Macnaught P6 POWERLUBE P6001, Bơm mỡ hãng Macnaught P6 POWERLUBE P6-01, Bơm mỡ hãng Macnaught P58 MAXILUBE P58PLF-01, Bơm mỡ hãng Macnaught P58 MAXILUBE P58PGLF-01, Bơm mỡ hãng Macnaught P58 MAXILUBE P58-01, Bơm mỡ hãng Macnaught P3 POWERLUBE P3001, Bơm mỡ hãng Macnaught P3 POWERLUBE 20kg GREASE KIT P3-01C TROLLEY, Bơm mỡ hãng Macnaught P3 POWERLUBE 20kg GREASE KIT P3-01C, Bơm mỡ hãng Macnaught Lubemate L-PG450PV, Bơm mỡ hãng Macnaught Lubemate L-MPG. Bơm mỡ hãng Macnaught Lubemate L-LG450, Bơm mỡ hãng Macnaught L-GK20, Bơm mỡ hãng Macnaught MINILUBE K7-24, Bơm mỡ hãng Macnaught MINILUBE K7-01, Bơm mỡ khí nén hãng Macnaught POWERPISTOL 450G K53-01, Bơm mỡ hãng Macnaught LEVERGUN-ZINC - 450g K45-01-11, Bơm mỡ hãng Macnaught LEVERGUN 450G K45-01, Bơm mỡ hãng Macnaught LEVERGUN 400G K40-01, Bơm mỡ hãng Macnaught SUPERLUBE K4-01 GREASING SYSTEM 2, Bơm mỡ hãng Macnaught FLEXIGUN 400G K32-01, Bơm mỡ hãng Macnaught FLEXIGUN 450G K29-01, Bơm mỡ hãng Macnaught J3-01,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-rsk-cp1673, Đế gá đồng hồ so RSK PH-3, Đế gá đồng hồ so RSK PH-2, Đế gá đồng hồ so RSK 561, Đế gá đồng hồ so RSK PH-3G, Đế gá đồng hồ so RSK PH-2G, Đế gá đồng hồ so RSK No.561, Thước vuông hãng RSK, Thước Ke vuông RSK No 549, Ke vuông RSK No 570, Thước căn thằng, song song RSK No 553, Thước thằng RSK No 554A, 554B, Thước tóc RSK No 552 , Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm RSK No 562, Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm RSK No 563, Thiết bị kiểm tra lệch tâm RSK No 591, Thiết bị kiểm tra lệch tâm RSK No 562S, Đế gá đồng hồ so kiểm tra lệch tâm RSK No.592, Thước nivo thanh cân máy RSK No 542AA, Thước nivo cân máy RSK No 542A, Thước nivo cân máy RSK No 542B, Thước nivo cân máy RSK No 542, Nivo khung vuông RSK No 541AA, Nivo khung vuông RSK No 541A, Nivo khung vuông RSK No 541B, Nivo khung vuông RSK No 541, , Thước đo độ nghiêng RSK LevelMan, Nivo khung RSK No 583, Nivo khung RSK No 583-LM, Nivo cân máy RSK No 584, Nivo cân máy RSK No 740A, Nivo đo góc nghiêng RSK No 740B, Nivo đo góc nghiêng RSK No 543, Nivo thanh RSK No 252, Nivo khung RSK No.600, Thước đo góc nghiêng RSK No.544S, Nivo thanh RSK No 609, Thước thủy RSK No 573, Thước thủy RSK No 572, Thước thủy RSK No 574, Thước thủy RSK No 575, Thước thủy RSK No 575, Thước thủy RSK No 576, Dụng cụ định tâm RSK 501, Nivo cân bằng RSK 542-6002,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin