Thiết bị hãng Setra Systems

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

https://store.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-elektro-physik-cp21060, Đo độ dày lớp phủ MikroTest Series Elektro Physik

, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 3100 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 650N Elektro Physik

, Máy đo độ dày lớp phủ thông minh SmarTest Elektro Physik, Máy đo độ dày kim loại xuyên lớp phủ MiniTest 440 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 725F15 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 725F2 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 725FN5 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 725FN1.5 Elektro Physik, Máy đo bề dày lớp phủ bỏ túi MiniTest 70 Series Elektro Physik, Máy đo bề dày thành chai MiniTest 7200 FH Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ đa năng MiniTest 7400 Elektro Physik, Máy đo bề dày lớp phủ MiniTest 740 Elektro Physik, Máy đo bề dày lớp phủ MiniTest 730 Series Elektro Physik, Đo độ dày lớp phủ MikroTest 6 Ni100 Elektro Physik, Đo độ dày lớp phủ MikroTest 6 Ni50 Elektro Physik, Đo độ dày lớp phủ MikroTest 6 S20 Elektro Physik, Đo độ dày lớp phủ MikroTest 6 S5 Automatic Elektro Physik, Đo độ dày lớp phủ MikroTest 6 S3 Elektro Physik, Đo độ bóng bề mặt sơn phủ cầm tay PicoGloss 503 Elektro Physik, Độ nhám kế cầm tay TR 200 Elektro Physik, Đo độ bóng bề mặt sơn phủ cầm tay PicoGloss 562MC Elektro Physik, Đo độ bóng bề mặt sơn phủ cầm tay PicoGloss 560MC Elektro Physik, Máy dò khuyết tật lớp phủ cách điện PoroTest 7 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp nhựa đường StratoTest 4100 Elektro Physik, Máy đo độ dày vật liệu MiniTest 430 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 650F Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 650FN Elektro Physik, Đo độ dày lớp phủ MiniTest 700 Series Elektro Physik, Máy đo bề dày lớp phủ MiniTest 650 Series ElektroPhysik,

https://www.parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-elektro-physik-cp21060, Đo độ dày lớp phủ MikroTest Series Elektro Physik , Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 3100 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 650N Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ thông minh SmarTest Elektro Physik, Máy đo độ dày kim loại xuyên lớp phủ MiniTest 440 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 725F15 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 725F2 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 725FN5 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 725FN1.5 Elektro Physik, Máy đo bề dày lớp phủ bỏ túi MiniTest 70 Series Elektro Physik, Máy đo bề dày thành chai MiniTest 7200 FH Elektro Physik,, Máy đo độ dày lớp phủ đa năng MiniTest 7400 Elektro Physik, Máy đo bề dày lớp phủ MiniTest 740 Elektro Physik, Máy đo bề dày lớp phủ MiniTest 730 Series Elektro Physik, Đo độ dày lớp phủ MikroTest 6 Ni100 Elektro Physik, Đo độ dày lớp phủ MikroTest 6 Ni50 Elektro Physik, Đo độ dày lớp phủ MikroTest 6 S20 Elektro Physik, Đo độ dày lớp phủ MikroTest 6 S5 Automatic Elektro Physik, Đo độ dày lớp phủ MikroTest 6 S3 Elektro Physik, Độ nhám kế cầm tay TR 200 Elektro Physik, Đo độ bóng bề mặt sơn phủ cầm tay PicoGloss 503 Elektro Physik, Đo độ bóng bề mặt sơn phủ cầm tay PicoGloss 562MC Elektro Physik, Đo độ bóng bề mặt sơn phủ cầm tay PicoGloss 560MC Elektro Physik, Máy dò khuyết tật lớp phủ cách điện PoroTest 7 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp nhựa đường StratoTest 4100 Elektro Physik, Máy đo độ dày vật liệu MiniTest 430 Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 650F Elektro Physik, Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 650FN Elektro Physik, Đo độ dày lớp phủ MiniTest 700 Series Elektro Physik, Máy đo bề dày lớp phủ MiniTest 650 Series ElektroPhysik, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ ElektroPhysik MiniTest 2500, MiniTest 4500, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ ElektroPhysik SmarTest, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ ElektroPhysik MiniTest 725, MiniTest 735, MiniTest 745, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ ElektroPhysik MiniTest 70, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ ElektroPhysik QuintSonic T, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ ElektroPhysik GalvanoTest, Thước đo bề dày sơn ướt ElektroPhysik SurfaTest, Máy đo chiều dày lớp sơn trên nhựa ElektroPhysik Paint Borer, Máy đo chiều dày lớp sơn trên nhựa ElektroPhysik P.I.G. 455, Máy đo chiều dày siêu âm ElektroPhysik MiniTest 400, Thiết bị phát hiện khuyết tật bề mặt sơn ElektroPhysik PoroTest 7, Máy đo chiều dày ElektroPhysik StratoTest 4100, Dụng cụ cắt kiểm tra bám dính ElektroPhysik SecoTest, Máy đo chiều dày chai nhựa ElektroPhysik MiniTest 7400FH, MiniTest 7200FH

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-meokon-cp1972, Cảm biến đo mức thủy tĩnh MEOKON, Cảm biến đo mức siêu âm MEOKON MD-UL, Cảm biến nhiệt độ MEOKON MD-S302, MD-S301, Cảm biến nhiệt độ MEOKON MD-TA, MD-T 2088, Đồng hồ đo nhiệt độ điện tử MEOKON MD-T560, MD-T200, Lưu lượng kế điện từ MEOKON MD-EL, Công tắc áp suất Meokon MD-S628E, MD-S650, MD-S828, MD-S828EZ, MD-, Bộ điều khiển áp suất Meokon MD-S600EZ, MD-S800, MD-S800EZ, MD-, Cảm biến áp suất Meokon MD-G701, Cảm biến áp suất Meokon MD-G305, Cảm biến áp suất phòng nổ Meokon MD-G202, Cảm biến áp suất Meokon MD-G201, Cảm biến áp suất Meokon MD-G101, Đồng hồ đo áp suất điện tử Meokon MD-S560R, Đồng hồ đo áp suất điện tử Meokon MD-S260, Đồng hồ đo áp suất điện tử Meokon MD-S200, Đồng hồ đo áp suất điện tử Meokon MD-S2201, Đồng hồ đo áp suất điện tử Meokon MD-S280, Đồng hồ đo áp suất điện tử Meokon MD-S280C, Đồng hồ đo áp suất điện tử Meokon MD-S210, Đồng hồ đo áp suất điện tử Meokon,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-the-validation-centre-tvc--cp1973. Máy đo nồng độ khí Oxy hàn MASTERPURGE PRO2 PLUS, Máy đo nồng độ khí Oxy hàn MASTERPURGE 1, Máy đo nồng độ khí Oxy hàn MasterPurge Pro2 Mobile, Máy đo nồng độ khí Oxy hàn MASTERPURGE 5, Máy đo nồng độ khí Oxy hàn MASTERPURGE 100, Máy đo nồng độ khí Oxy hàn Purge Monitor Pro2 Plus , Máy đo nồng độ khí Oxy hàn Interpurge Pro2 Mini Purge Monitor, Máy đo khí hàn Mag Tool Purge Monitor Pro2 Mini , Máy đo nồng độ khí Oxy, Argon, độ ẩm khí TVC Gas Quality Monitor (GQM), Máy đo lưu lượng khí TVC Nozzle Flow Meter 3 (NFM3), Máy đo khí CO2, O2 TVC GFM2 , Máy đo lưu lượng khí TVC Gas Flow Meter 2, Máy kiểm tra vết nứt TVC CrackChek, Máy kiểm tra bằng từ tính TVC DINSEARCH 1-00, Máy đo chiều dày lớp phủ TVC DINSEARCH 6-00, Máy đo chiều sâu mối hàn TVC ColcheK2, Máy đo ánh sáng hồ quan TVC Ultraviolet, Lux (UVL), Máy đo tốc độ hàn TVC Wire Feed Meter 2 (WFM2), Máy đo tốc độ hàn TVC Travel Speed Meter (TSM), Máy ghi dữ liệu hàn TVC MonArc2, Máy ghi dữ liệu hàn TVC Mini Arc Logger III, Máy ghi dữ liệu hàn TVC Arc Logger XIII (ALX III) RS, Máy ghi dữ liệu hàn TVC Arc Logger XIII (ALX III) Portable, Bộ ghi nhiệt độ TVC 8-Channel Wireless Temperature Module, Máy đo nồng độ khí Oxy hàn TVC Gas Purge Monitor (GPM), Máy đo nồng độ khí Oxy hàn TVC Hand-Held Purge Monitor (HPM), Máy đo nồng độ khí Oxy hàn TVC Basic Purge Monitor (BPM) (BPM/0001),

https://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-spotron--cp20976, Thiết bị kiểm tra mối hàn SP-255 Series Spotron , Thiết bị kiểm tra mối hàn SP-231N Series Spotron, Thiết bị kiểm tra mối hàn AMS-1070M Spotron, Thiết bị kiểm tra mối hàn AMS-107D Spotron, Thiết bị kiểm tra mối hàn AMS-105S Spotron, Thiết bị kiểm tra mối hàn SP-3510 Spotron, Thiết bị kiểm tra mối hàn SP-2010 Spotron

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-spotron--cp20976, Máy đo lực ép hàn Spotron SP-255, Đồng hồ đo lực ép hàn Spotron SP-231N, Spotron SP-232N, Spotron SP-233, Spotron SP-236N, Spotron SP-241N, Thiết bị kiểm tra mối hàn SP-2010 Spotron, Thiết bị kiểm tra mối hàn SP-3510 Spotron, Thiết bị kiểm tra mối hàn AMS-105S Spotron, Thiết bị kiểm tra mối hàn AMS-107D Spotron, Thiết bị kiểm tra mối hàn AMS-1070M Spotron, Thiết bị đo lực ép hàn Spotron SP-270, Máy đo dòng điện hàn, điện áp hàn Spotron SP-3510, Máy đo dòng điện hàn Spotron SP-3288, Spotron SP-3290, Máy đo điện trở Spotron AMS-1070E

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-gfg-cp779, Cảm biến đo khí GFG CC33, Cảm biến đo khí GFG IR29, Cảm biến đo khí GFG EC24, IR24, CC28, EC28, Cảm biến đo khí GFG CC22, CS22, EC22, IR22, ZD22, Cảm biến đo khí GFG CI21, CS21, ZD21, Cảm biến đo khí GFG D-ReX, Bộ điều khiển và cảnh báo đo khí GFG GMA200-UPS, Bộ điều khiển và cảnh báo đo khí GFG GMA200-RTW, Bộ điều khiển và cảnh báo đo khí GFG GMA200-RTD, Bộ điều khiển và cảnh báo đo khí GFG GMA200-RT, Bộ điều khiển và cảnh báo đo khí GFG GMA200-MGSS, Thiết bị đo và cảnh báo khí GFG GMA200-MT6, Thiết bị đo và cảnh báo khí GFG GMA200-MW16, Thiết bị đo khí GFG GMA200-MW4, Cảm biến đo khí GFG GMA22-M, Máy đo khí GFG Micro IV, Máy đo khí đa chỉ tiêu GFG TeamLink G999L, Máy đo khí độc đa chỉ tiêu GFG Microtector III G888M, Máy đo khí đa chỉ tiêu GFG Microtector III G888C, Máy đo khí độc GFG Polytector III G999P, Máy đo khí độc GFG Polytector III G999E, Máy đo khí đa chỉ tiêu GFG Polytector III G999M, Máy đo khí đa chỉ tiêu GFG Polytector III G999C

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-eco-sensors--cp1974, Máy đo khí Ozone phòng nổ Eco Sensors EZ-1X , Máy đo khí Ozone Eco Sensors C-30ZX Ozone Monitor, Máy đo khí Ozone Eco Sensors UV-100 UV Ozone Analyzer, Máy đo khí Ozone Eco Sensors UV-106M Ozone Monitor 0-1,000 ppm, Máy đo khí Ozone Eco Sensors UV-106L Ozone Monitor 0-100 ppm, Máy đo khí Ozone Eco Sensors UV-106H Ozone Monitor, Máy đo khí Ozone Eco Sensors OS-4/SM7/SM-EC Ozone Switch, Cảm biến đo khí Ozone Eco Sensors DO3 Dissolved Ozone Monitor, Cảm biến đo khí VOC Eco Sensors C-21 VOC Gas Sensor, Cảm biến đo khí CO Eco Sensors W-500 SPARROW CO , Máy đo khí Ozone Eco Sensors UV-106MH Ozone Monitor 0-10,000 ppm, Cảm biến đo khí Ozone Eco Sensors SM7/SM-EC Electrochemical Ozone, Bộ đo khí Ozone Eco Sensors OS-6/SM7/SM-EC Ozone, Thiết bị kiểm tra dò khí Ozone Eco Sensors OG-3 Ozone

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-perfectprime-cp22927, Camera ảnh nhiệt PerfectPrime IR0018 Thermal Camera, Camera ảnh nhiệt PerfectPrime IR0005 Thermal Camera, Camera ảnh nhiệt PerfectPrime IR281, IR0281 Thermal Camera, Camera ảnh nhiệt IR0280 Thermal Camera, Camera ảnh nhiệt phát hiện sốt PerfectPrime IR0280H, Camera ảnh nhiệt PerfectPrime IR0006, Camera ảnh nhiệt PerfectPrime IR0019, Camera ảnh nhiệt PerfectPrime IR0002, Camera ảnh nhiệt PerfectPrime IR0001, Camera ảnh nhiệt PerfectPrime IR0102, IR202, IR203, IR501.

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-acr-systems-cp21757, DATA LOGGERS IAQ Logger ACR Systems, DATA LOGGERS JR-1000 ACR Systems, DATA LOGGERS JR-1001 ACR Systems, DATA LOGGERS NAUTILUS135 ACR Systems, DATA LOGGERS OWL 100 ACR Systems, DATA LOGGERS SmartButton ACR Systems, DATA LOGGERS SmartReader Plus 1 ACR Systems, DATA LOGGERS SmartReader Plus 10 ACR Systems, DATA LOGGERS SmartReader Plus 4 LPD ACR Systems, ACR PowerChek ACR Systems, PowerWatch 120V ACR Systems, Bộ ghi dữ liệu ACR SmartReader Plus 3, Bộ ghi dữ liệu ACR SmartReader Plus 8, Bộ ghi dữ liệu ACR SmartReader Plus 5, Bộ ghi dữ liệu ACR SmartReader Plus 7, Bộ ghi dữ liệu ACR SmartReader Plus 6, Bộ ghi dữ liệu ACR SmartReader Plus 2, Bộ ghi dữ liệu ACR SmartReader Plus 1, Bộ ghi dữ liệu ACR SmartReader Plus 9, Bộ ghi dữ liệu ACR SmartReader Plus 4, Bộ ghi dữ liệu ACR SmartReader Plus 10, Bộ ghi dữ liệu ACR CAL (Compressed Air Logger), Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm ACR TRH-1000, Bộ ghi nhiệt độ ACR JR-2000, Bộ ghi nhiệt độ ARC Owl 100 , Owl 200, Bộ ghi dòng điện ARC Owl 500, Bộ ghi điện áp ARC Owl 400,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-beckman-cp21734, Máy đếm hạt bụi Beckman Coulter HHPC 2+ Met One, Máy đếm hạt bụi Beckman Coulter HHPC 3+ Met One, Máy đếm hạt bụi Beckman Coulter HHPC 6+ Met One, Máy đếm hạt bụi Digi-Sense 20250-65

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-japan-finechem-cp22928, Máy đo cao áp Japan Finechem DHM-10, DHM-20, DHM-30, DHM-40, DHM-50, DHM-60, DHM-100, Máy đo cao áp Japan Finechem DHM-30A, DHM-50A, Máy đo cao áp Japan Finechem DHM-20A/M, DHM-30A/M, DHM-50A/M, Bộ chia điện cao áp Japan Finechem DVI-100S, DVI-10, DVI-20, DVI-30, DVI-40, DVI-50, DVI-100, DVI-150, DVI-200, Hộp điện trở chuẩn Japan Finechem HVR1000, Hộp điện trở chuẩn Japan Finechem VR100, Hộp điện trở chuẩn Japan Finechem DR20000, Hộp điện trở chuẩn Japan Finechem HVR10000

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-sanko-cp804, Máy dò kim loại SK-1200 III Sanko, Máy dò kim loại APA-3000 Sanko, Máy dò kim loại APA-6800 Sanko, Máy đo độ dày lớp phủ SP-1100D Sanko , Máy đo độ dày lớp phủ SM-1500D Sanko, Máy đo độ dày lớp phủ SAMAC-F Sanko, Máy đo độ ẩm của gỗ TG-101 Sanko, Máy đo độ dày lớp phủ SWT-7000Ⅲ+FN-325 Sanko, Máy đo độ dày lớp phủ SWT-7200Ⅲ Sanko, Máy Dò Kim Loại MDS-100/100V Sanko, Máy Dò Kim Loại TY-20Z Sanko, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ Sanko SWT-7100Ⅲ, Đầu đo tiêu chuẩn cho máy đo độ ẩm MR-200, MR-300 Sanko, Máy đo độ dày lớp phủ Pro-2 Sanko, Máy đo độ dày lớp phủ SWT-7000ⅢN Sanko, Máy đo độ ẩm MR-200Ⅱ Sanko, Máy đo độ ẩm PM-101 Sanko, Máy đo độ ẩm AQ-10 Sanko, Máy đo độ ẩm KG-101 Sanko, Thiết bị kiêm tra khuyết tật lớp sơn Sanko pinhole and holiday TO-5DP, Máy dò kim loại Sanko Dec-A, Máy dò kim loại Sanko SV-602, SV-752, SV-1502, SV-2002, Máy dò kim loại Sanko SC1-600, SC1-750, , Máy dò kim loại Sanko APA-1500F, Máy dò kim loại Sanko SK-2200, Máy đo độ ẩm vật liệu Sanko AQ-30, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ Sanko SAMAC-FN, Thiết bị kiểm tra khuyết tật lớp sơn Sanko PRE-CHECKER, Thiết bị kiểm tra khuyết tật lớp sơn Sanko Pinhole and Holiday TO-250D, Thiết bị kiêm tra khuyết tật lớp sơn Sanko pinhole and holiday HOLYSTAR-15N , Đầu đo chiều dày lớp phủ sơn mạ Sanko Fe, NFe, Máy đo độ ẩm vật liệu Sanko MR-300, Máy dò kim loại Sanko TY-30, Thiết bị kiểm tra khuyết tật lớp sơn Sanko Pinhole and Holiday TRC-250A, , Thiết bị kiểm tra khuyết tật lớp sơn Sanko Pinhole and Holiday TRK-330N, Thiết bị kiểm tra khuyết tật lớp sơn Sanko PH-1S, PH-20, Thiết bị kiểm tra độ chính xác của máy đo độ ẩm Sanko, Thiết bị kiểm tra độ chính xác của máy đo độ ẩm Sanko,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-pacer-instruments-cp22929, Máy đo tốc độ gió Miltronics Pacer DA400, Máy đo tốc độ gió Miltronics Pacer DA410, Máy đo tốc độ gió Miltronics Pacer DA420, Máy đo tốc độ gió Miltronics Pacer DA430

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-torbal-cp22930, Máy đo lực kéo nén Torbal FB THOR Precision, Máy đo momen xoắn Torbal FSA TORQUE, Máy đo momen xoắn Torbal FSB Precision Plus, Máy đo momen xoắn Torbal FSC Precision Plus, Cân sấy ẩm Torbal BTS, Cân sấy ẩm Torbal ATS Precision Plus, Cân phân tích độ ẩm Torbal AGS PRO

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-tashika-cp22931, Súng đo nhiệt độ từ xa TASHIKA KTL-PRO, KTL-PRO-04. Súng đo nhiệt độ từ xa TASHIKA KTL-ZERO-A, KTL-ZERO-B, KTL-ZERO -A-04, KTL-ZERO -B-04. Súng đo nhiệt độ từ xa TASHIKA IT-545NH, IT-540N, 545S, IT-550L, IT-550F, IT-550S. Súng đo nhiệt độ từ xa TASHIKA TB-1000-TPSF, Súng đo nhiệt độ từ xa TASHIKA LX-200, Súng đo nhiệt độ từ xa TASHIKA TMH91, Súng đo nhiệt độ từ xa TASHIKA TMHX-CNE0500, Đồng hồ đo nhiệt độ từ xa TASHIKA L-2000, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa TASHIKA TB-2000LT-SFA2, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa TASHIKA TB-1000-30, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa TASHIKA TB-1000-TO, Thiết bị đo hệ số bức xạ hồng ngoại TASHIKA TSS-5X-3, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa TASHIKA SST-NCM1835, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa TASHIKA SST100, SST103, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa TASHIKA SST104, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa TASHIKA SST030, SST033, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa TASHIKA SST034, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa TASHIKA SST110, SST113, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa TASHIKA SST114, Cảm biến đo nhiệt độ từ xa TASHIKA SSA100, Bộ điều khiển nhiệt độ TASHIKA SRS1, SRS3, SRS4, SRS5, Bộ điều khiển nhiệt độ TASHIKA SRS11A,SRS12A, SRS13A, SRS14A, Bộ điều khiển nhiệt độ TASHIKA SR82, SR83, SR84, Bộ điều khiển nhiệt độ TASHIKA SR90 Series(SR91, SR92, SR93, SR94), Bộ điều khiển nhiệt độ TASHIKA SD16A & KR16, Bộ điều khiển nhiệt độ TASHIKA SD 24 & KR16

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-shimaden-cp22933, Can nhiệt hãng SHIMADEN, Cảm biến nhiệt độ hãng SHIMADEN, Bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN SD17, SD24, Bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN MCM57, MRM57, Bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN SRP33, Bộ điều khiển động cơ servo SHIMADEN EM70, Bộ điều khiển động cơ servo SHIMADEN EM51, Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ SHIMADEN CP2RT, CP2SA, Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ SHIMADEN CP3001, CP3002, CP3003, CP3004, CP3005, CP3007, CP3008, Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ SHIMADEN CP3701, CP3702, CP3703, CP3704, CP3705, CP3706, CP3707, CP3710, Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ SHIMADEN CP3720, CP3713, CP3714, CP3716, CP3721, CP3729, CP3737, CP3740, CP3761, CP3762, CP3764, CP3765, CP3767, Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ SHIMADEN CP3090, CP3100, CP3008, CP3021, Bộ ghi nhiệt độ SHIMADEN SR106A, SR186A, Bộ ghi nhiệt độ SHIMADEN SRV20, Bộ ghi nhiệt độ SHIMADEN SRV10, Bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN SRS10A, Bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN SR23A, Bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN SRS0, Bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN SR90, SR91, SR92, SR93, SR94, Bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN SR80, SR81, SR82, SR83, SR84, Bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN MR13, Bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN AR18, Bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN SR23, Bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN FP23A, FP23, Bộ điều khiển nhiệt độ SHIMADEN FP93, Bộ điều khiển Thyrister SHIMADEN PAC03B, PAC04, Bộ điều khiển Thyrister SHIMADEN PAC18A, PAC15, PAC26, PAC27, Bộ điều khiển Thyrister SHIMADEN PAC27P

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-toyo-seiki--cp22934, Máy đo độ bám dính Toyo Seiki No. 235 PICMA Tack Tester, P-3, Máy đo độ bám dính Toyo Seiki No. 236 Tackiness Checker, HTC-1, Máy đo độ bám dính Toyo Seiki No. 278 Tape Press Roll, S-1, Máy kiểm tra lực kéo nén Toyo Seiki No. 260 Strograph, Máy đo hệ số ma sát Toyo Seiki No. 557 Friction Tester, HM-3 (COF Tester), Máy đo hệ số ma sát Toyo Seiki No. 557 Friction Tester, AN-S2 (Slip Tester), Tủ sấy kiểm tra lão hóa hãng Toyo Seiki No. 272 Geer type Oven, Tủ sấy Ozone kiểm tra lão hóa hãng Toyo Seiki No. 253 UVC Ozone Aging Tester, PPHM

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-oakton-cp21319, Máy đo độ dẫn điện Oakton CON 6+, Máy đo độ mặn Oakton SALT 6+, Máy đo tồng chất rắn hòa tan trong nước Oakton TDS 6+, Máy đo PH, độ dẫn điện, độ mặn OAKTON PC360 KIT, Máy đo pH Oakton PH350 KIT , Máy đo Oxy hòa tan DO Oakton DO350 KIT, Máy đo PH, độ dẫn điện Oakton EC350 KIT, Máy đo pH, ORP, Oxy hòa tan DO Oakton PD360 KIT, Máy đo pH, ORP, Oxy hòa tan DO Oakton WQ360 , Máy đo pH, độ dẫn điện, ORP, Oxy hòa tan DO Oakton WQ380, Máy đo pH, độ dẫn điện, ORP, Oxy hòa tan DO Oakton PCD380 KIT, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm Oakton 18000-29, Máy đo nhiệt độ độ ẩm, CO2 Oakton 18000-31, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển Oakton 18000-33, Máy đo tốc độ gió Oakton 20250-14, Máy đo độ dẫn điện OAKTON EC 100 METER KIT, Máy đo pH Oakaton pH 100 Portable pH Meter, Máy đo Oxy hòa tan DO Oakaton RDO450 METER KIT, Máy đo Oxy hòa tan DO OAKTON DO260 KIT, Máy đo Oxy hòa tan DO OAKTON DO250 KIT, Máy đo độ dẫn điện OAKTON EC250 KIT, Máy đo độ dẫn điện, độ mặn OAKTON PC250 KIT, Bộ điều khiển đo pH Eutech Sensorex TX2000, Bộ đo và điều khiển độ dẫn điện Oakton ECCONCP0550, Máy đo độ dẫn điện Oakton CON 150  , Máy đo pH Oakton pH 5+, Máy đo pH, Oxy hòa tan DO Oakton PD 450 , Máy đo độ đục Oakton T-100 Turbidity Meter, Máy mô phỏng hiệu chỉnh pH, độ dẫn Oakton pH/mV Simulator

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-norsonic-cp22935, Cảm biến âm thanh hãng Norsonic Nor1227, Nor1217, Nor1228, Nor1229, Nor1216, Máy tạo âm thanh chuẩn Norsonic Nor277 Tapping Machine, Cảm biến đo âm thanh Norsonic Nor265 Microphone, Máy đo độ ồn Norsonic Nor1516 , Máy đo độ ồn Norsonic Nor150, Máy đo độ ồn Norsonic Nor139, Máy đo độ ồn Norsonic Nor132, Máy đo độ ồn Norsonic Nor131, Máy đo độ ồn Norsonic Nor150/SI, Máy đo độ ồn Norsonic Nor145, Máy đo độ ồn Norsonic Nor140, Máy đo độ ồn Norsonic Nor137, Máy đo độ ồn Norsonic Nor103, Máy đo độ ồn Norsonic Nor118, Thiết bị đo độ ồn Norsonic Nor135, Soundbox,

Camera chụp ảnh nhiệt FLIR ONE EDGE PRO, Bộ ghi nhiệt độ Digi Sense TC9100, Bộ ghi nhiệt độ Digi Sense TC9600 , Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm Digi Sense TraceableGO, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm Digi Sense Traceable, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Digi Sense Logger-Trac, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Digi Sense Touch-Screen Monitor (Model 2025, Nhiệt kế điện tử Digi-Sense Temp-300, Nhiệt kế điện tử Digi-Sense TraceableLIVE , Nhiệt kế điện tử Digi-Sense Temp-340, Nhiệt kế điện tử Digi-Sense Temp-360, Nhiệt kế điện tử Digi-Sense Traceable Excursion-Trac, Nhiệt kế điện tử Digi-Sense Digi-Sense Pro 4, Nhiệt kế điện tử Digi-Sense Temp-10, Nhiệt kế điện tử Digi-Sense Temp-100, Nhiệt kế điện tử Digi-Sense Temp-16, Nhiệt kế điện tử Digi-Sense Temp-14

Máy đo phân tích phổ điện từ trường Aaronia Spectran HF-60100 V4, Máy phân tích phổ Aaronia Spectran NF-5030S, Máy phân tích phổ điện từ trường Aaronia Spectran NF-5035

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-opmac-shanghai-gongjiu-electric--cp22936, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 25AL3-F, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 25BL3, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 40AL3, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 40BL3, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 50AL3, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 70AL2, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 120AL2, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 90AL2, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 140AL2, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 280AL2, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 1600AL1, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 50BL3, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 70BL2, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 120BL2, Thiết bị đo đường kính bằng laser OPMAC 25AL, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 50AL, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 25BL, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 70 BL, Thiết bị đo đường kính bằng laser Opmac 50BL, Thiết bị đo đường kính bằng laser OPMAC 70AL, Thiết bị đo đường kính bằng laser OPMAC 140AL, Thiết bị đo đường kính bằng laser OPMAC 40BL, 40AL, Máy kiểm tra phóng điện dây cáp TMAC 15HS

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-setra-systems-cp22937, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Setra MicroCal, Cảm biến áp suất hãng Setra Systems MRG, Cảm biến đo chênh áp hãng Setra Systems, Cảm biến đo chênh áp hãng Setra Systems 2671250LD11G1HD, Cảm biến đo áp suất hãng Setra Systems, Cảm biến đo áp suất khí quyển hãng Setra Systems, Cảm biến đo áp suất thủy tĩnh hãng Setra Systems, Máy đếm hạt bụi tiểu phân Setra SPC 8000, Máy đếm hạt bụi tiểu phân Setra SPC 5000, Máy đếm hạt bụi tiểu phân Setra AQM 7000, Cảm biến đo độ bụi Setra SPC3301, SPC3501,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin