Thiết bị hãng Spectris Servomex

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-t-machine-cp1739, Buồng phun muối hãng T-MACHINE TMJ-9701, TMJ-9702, TMJ-970, Buồng thử nghiệm ăn mòn T-MACHINE TMJ-9704C1, TMJ-9704C2, Buồng thử nghiệm ánh sáng hồ quang T-MACHINE TMJ-9707, Buồng thử nghiệm shock nhiệt T-MACHINE TMJ-9709A, TMJ-, Buồng thử nghiệm phun mưa T-MACHINE TMJ-9710A, Buồng thử nghiệm phun mưa T-MACHINE TMJ-9710C, Buồng kiểm tra lão hóa do nhiệt T-MACHINE TMJ-9711A, TMJ-97, Buồng thử nghiệm nhiệt độ, độ ẩm lập trình hãng T-MACHINE TMJ-971, Buồng thử nghiệm nhiệt độ lập trình hãng T-MACHINE TMJ-9712Q, Buồng thử nghiệm nhiệt độ, áp suất hãng T-MACHINE TMJ-9714, Buồng thử nghiệm độ ẩm hãng T-MACHINE TMJ-9721, Buồng thử nghiệm bụi hãng T-MACHINE TMJ-9723F, TMJ-9723C, Máy kiểm tra shock cho đèn ô tô T-MACHINE TMJ-9724, Buồng mô phỏng chiếu sáng mặt trời T-MACHINE TMJ-9769, Thiết bị kiểm tra ngưng tụ ẩm đèn ô tô T-MACHINE , Buồng kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, rung động hãng T-MACHINE TMJ-9712D, Lò nung mẫu hãng T-MACHINE 9713B, 9713S, Máy kiểm tra già hóa bằng Ozone T-MACHINE TMJ-9003A, TMJ-9003,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-qatm-cp1740, Máy cắt mẫu hãng QATM BRILLANT, Máy đúc mẫu nóng hãng QATM OPAL, Máy mài và đánh bóng mẫu hãng QATM QPOL, Máy đo độ cứng MICRO VICKER QNESS 60 hãng QATM, Máy đo độ cứng ROCKWELL QNESS 150 hãng QATM, Máy đo độ cứng MICRO VICKER QATM, Máy đo độ cứng MACRO VICKER QATM,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-seamark-zm-cp1741, Trạm sửa mối hàn Seamark ZM ZM-R720A, Trạm sửa mối hàn Seamark ZM ZM-R7830A, Trạm sửa mối hàn quang học Seamark ZM ZM-R7850A, Trạm sửa mối hàn tự động Seamark ZM ZM-R8650, Máy chiếu X Ray bản mạch điện tử Seamark ZM XC1100,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-hf-scientific-cp1742, Thiết bị đo clo dư và chất phụ gia trong nước HF scientific CLX-XT2 Extended Re, Thiết bị đo clo dư và chất phụ gia trong nước HF scientific CLX-XT2 Extended Reagent Life Online TRO and Chlo, Thiết bị đo clo dư trong nước HF scientific Total Residual Oxidant and Chlorine Mon, Thiết bị đo clo dư trong nước HF scientific Total Residual Oxidant and Chlorine Monito, Thiết bị đo clo dư trong nước HF scientific Total Residual Oxidant and Chlorine Monit, Thiết bị phân tích nước HF scientific AccUView LED Ex Online UV Analyzer , Thiết bị giám sát Clo dư trong nước HF scientific CLX Online Residual Oxident and , Máy đo độ đục phòng thí nghiệm HF scientific M100 Plus, Thiết bị đo độ đục online HF scientific MTOL Plus, Máy đo độ đục HF scientific MicroTPI, Máy đo độ đục nước HF scientific MicroTPW, Máy đo Clo Oxit trong nước HF scientific Chlorine Dioxide Pocket Photometer, Máy đo Clo trong nước HF scientific Chlorine Pocket , Thiết bị phân tích nước HF scientific AccUView LED Online UV Analyzer,

https://stock.ttech.vn/may-do-chieu-day-lop-phu-hang-qnix-cp1078, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ QNix 5500, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ QNix 5500 đầu đo rời, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ QNix 9500 đầu đo rời, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ QNix 9500,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-mec-medical-limited-cp1743, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Easidew DEWP, Máy đo nhiệt độ điểm đọng sương Easidew DEWP, Máy đo nhiệt độ điểm đọng sương MICHELL DEWP2, Thiết bị phân tích khí y tế F4504 Multi-Air Tester, Máy đo nồng độ khí SERVOMEX, Bộ kiểm tra áp suất và lưu lượng khí MEC Medical 116205 Vehicle Pressur, Bộ kiểm tra áp suất và lưu lượng khí y tế MEC Medical 19031100 AGSS Test & Commissioning Set, Bộ kiểm tra áp suất và lưu lượng khí y tế MEC Medical 2001 Particulate & Purgi, Bộ kiểm tra áp suất và lưu lượng khí y tế MEC Medical 2004 Medical Gas Test & , Bộ kiểm tra áp suất và lưu lượng khí y tế MEC Medical 2004 Medical Gas Test &, Bộ kiểm tra áp suất và lưu lượng khí y tế MEC Medical 2004D Medical Gas T, Bộ kiểm tra áp suất và lưu lượng MEC Medical 2004DT Medical Gas Test & , Bộ kiểm tra áp suất và lưu lượng MEC Medical 2004T Medical Gas Test & , Bộ kiểm tra áp suất và lưu lượng MEC Medical 2005ND Digital Pressure and, Bộ kiểm tra áp suất và lưu lượng MEC Medical 2005NP Pressure and Flow Medi, Bộ kiểm tra sụt áp MEC Medical 2010 Pressure Drop Test Kit with NIST c, Bộ kiểm tra sụt áp MEC Medical 2010P Pressure Drop Test Kit with Probe , Bộ kiểm tra sụt áp MEC Medical 2011 Pressure Drop Test Kit with NIST conn, Bộ kiểm tra sụt áp MEC Medical 2011P Pressure Drop Test Kit with Probe , Bộ kiểm tra sụt áp MEC Medical 2012 Pressure Drop Test Kit with N, Bộ kiểm tra sụt áp MEC Medical 2012P Pressure Drop Test Kit with Probe , Bộ kiểm tra lưu lượng MEC Medical 20160 Anti Confusion Probes, Bộ kiểm tra lưu lượng MEC Medical 20170-9 Male NIST Anti Confusion Probes, Bộ kiểm tra lưu lượng MEC Medical 20170N Female NIST Anti Confusion Test S, Bộ kiểm tra lưu lượng MEC Medical 232005 AGSS Flow Rate Test Set,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-factair-cp1745, Máy đo khí thở Factair F6000 Safe-Air Tester , Máy đo khí thở Factair F6100 Safe-Air Monitor , Máy đo khí thở Factair F8000 Safe-Air Tester, Máy đo khí thở Factair F8100 Safe-Air Monitor , Máy đo khí thở Factair F4500 Safe-Air Tester, Máy đo khí thở Factair F4501 Safe-Air Tester, Máy đo khí y tế Factair F8004, F8104 , Máy đo khí Factair SafeGuard,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-servomex-spectris-cp1746, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex SERVOPRO DF-55, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex SERVOPRO DF-560E, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex , Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex , Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex SERVOPRO TDL DF-7, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex SERVOPRO DF-75, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex SERVOPRO DF-760E, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex , Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex , Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex SERVOTOUGH Flue, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex , Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex SERVOPRO HFID, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex Laser 3 Plus Combustion, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex Laser 3 Plus, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex Micro i.s. 5100 , Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex MiniFoodPack 5200, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex MiniHD 5200 , Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex MiniMP 5200, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex MonoExact DF150, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex MonoExact DF31, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex MultiExact 4100, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex MultiExact 4200, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex SERVOPRO NanoC, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex SERVOPRO NOx, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex Oxy 1800, Thiết bị đo phân tích khí Spectris Servomex Oxy 1900 , Thiết bị đo phân tích khí Servomex Spectris OxyDetect, Thiết bị đo phân tích khí Servomex Spectris SERVOPRO Plasma, Thiết bị đo phân tích khí Servomex Spectris OxyExact 2200, Thiết bị đo phân tích khí Servomex Spectris , Thiết bị đo phân tích khí Servomex Spectris SpectraScan 2400, Thiết bị đo khí Servomex Spectris 4900 Multigas, Cảm biến độ ẩm khí Servomex Spectris AquaXact 1688, Máy đo phân tích khí Servomex Spectris AquaXact 1688,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin