Thiết bị hãng TECFLUID

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-amprobe-cp1269, Máy phát hiện rò rỉ bằng siêu âm Amprobe ULD-400-R, Máy phát hiện rò rỉ bằng siêu âm Amprobe ULD-400-T, Máy phát hiện rò rỉ bằng siêu âm Amprobe ULD-410, Thiết bị phát hiện rò rỉ bằng siêu âm Amprobe ULD-420, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí bằng siêu âm Amprobe ,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-diehl-cp1747, Đồng hồ đo lưu lượng hãng DIEHL ARD, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt DIEHL SCYLAR INT 8, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt DIEHL CALEC ST II, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt DIEHL SHARKY FS 473, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt DIEHL RAY, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt DIEHL SHARKY FUE 380, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt DIEHL SHARKY SOLAR 775, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt DIEHL SHARKY 774 , Đồng hồ đo năng lượng nhiệt DIEHL SHARKY 775,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-apator-mextrix-cp1748, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt Apator ELF 2, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt Apator ELF - COMPACT, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt Apator INVONIC 2, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt Apator INVONIC H, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt Apator FAUN, Cảm biến đo nhiệt độ Apator TOP 146.1, TOPGN 12,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-aquametro--cp1749, Cảm biến đo độ nhớt Aquametro VISCOSMASTER, Thiết bị đo lưu lượng dầu Aquametro CONTOIL DFM, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Aquametro CONTOIL, Cảm biến đo lưu lượng dầu Aquametro CONTOIL, Thiết bị đo lưu lượng dầu Aquametro F113, F116, F127, F131, F131exi, Bơm dầu Aquametro HOMOGENIZER, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Aquametro DOMINO

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-dresser-cp1750, Đồng hồ đo lưu lượng khí GAS LPG Dresser 8C-56M, Đồng hồ đo lưu lượng khí GAS LPG Dresser D800,, Đồng hồ đo lưu lượng khí GAS LPG Dresser ROOTS, Đồng hồ đo lưu lượng khí GAS áp suất cao Dresser ,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-sontex-sa-cp1751, Đồng hồ đo lưu lượng nước điện tử Sontex Superaqua 1, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt Sontex Supercal 739, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt Sontex Superstatic 440, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt Sontex Superstatic 789, Đồng hồ đo năng lượng nhiệt Sontex Superstatic 749,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-watersavers-cp1752, Bộ điều khiển định lượng nước Watersavers AutoLitre, Bộ điều khiển nhiệt độ và van mở nước Watersavers Autosave B01, Bộ điều khiển nhiệt độ và van mở nước Watersavers Autosave B02, Thiết bị phát hiện rò rỉ nước Watersavers WLDS-10 mk3, , Bộ điều khiển nhiệt độ nước Watersavers LP-10, Thiết bị đặt thời gian bơm nước Watersavers TDV-100, Thiết bị đặt thời gian bơm nước Watersavers WT-100,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-siargo-cp1753, Thiết bị đo lưu lượng SIARGO MF4700, Thiết bị đo lưu lượng SIARGO MF5900, Thiết bị đo lưu lượng SIARGO MF5100V, Thiết bị đo lưu lượng SIARGO MF5700, Thiết bị đo lưu lượng SIARGO MF 4000 , Thiết bị đo lưu lượng SIARGO MF4600, Thiết bị đo lưu lượng SIARGO MF IN-LINE MASS FLOW METERS, Thiết bị đo lưu lượng SIARGO MF5600 MASS FLOW METERS, Thiết bị đo lưu lượng SIARGO MF5100 MASS FLOW METERS, Cảm biến đo lưu lượng SIARGO FS5200 MASS FLOW SENSORS, Cảm biến đo lưu lượng SIARGO FS6100 MASS FLOW SENSORS, Cảm biến đo lưu lượng SIARGO FS8000 MASS FLOW SENSORS, Cảm biến đo lưu lượng SIARGO FS4000 MASS FLOW SENSORS, Cảm biến đo lưu lượng SIARGO FS4001 MASS , Cảm biến đo lưu lượng SIARGO FS6122 MASS , Cảm biến đo lưu lượng SIARGO FS1015 MASS FLOW SENSOR,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-ss-northern-cp1754, Thiết bị đo áp suất khí và thông gió S&S Northern, Thiết bị phát hiện dò khí gas S&S Northern Merlin 1000BH, Merlin 1000V+ , Thiết bị phát hiện dò khí gas S&S Northern Merlin GDPX+, Thiết bị phát hiện dò khí gas S&S Northern Merlin GDP2, Thiết bị phát hiện dò khí gas S&S Northern Merlin GDP2X, Thiết bị phát hiện dò khí gas S&S Northern Merlin GDP4, Thiết bị cách ly điện S&S Northern Merlin 500S.

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-rmg-messtechnik-cp1755, Đồng hồ đo lưu lượng khí gas RMG Messtechnik USM , Đồng hồ đo lưu lượng khí gas RMG Messtechnik TRZ 03, Đồng hồ đo lưu lượng khí gas RMG Messtechnik Volumeter TRZ 03 K, Đồng hồ đo lưu lượng khí gas RMG Messtechnik TME 400-, Đồng hồ đo lưu lượng khí gas RMG Messtechnik TME 400-, Đồng hồ đo lưu lượng khí gas RMG Messtechnik TME 400-VCF, TME 400-VMF, Thiết bị đo lưu lượng khí RMG Messtechnik ERZ 2000-NG, Thiết bị đo lưu lượng khí RMG Messtechnik ERZ 2000-DI, Thiết bị đo lưu lượng khí RMG Messtechnik Primus 400, Thiết bị đo lưu lượng khí RMG Messtechnik EC 900, Bộ ghi dữ liệu đo lưu lượng RMG Messtechnik Prilog 400, Máy phân tích khí RMG Messtechnik GQS 400, Máy phân tích khí RMG Messtechnik Process Gas,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-nixon-flowmeters-cp1756, Cảm biến đo lưu lượng Nixon NT Industrial Turbine Flowmeter, Cảm biến đo lưu lượng Nixon BNO Hygienic Turbine Flowmeter, Cảm biến đo lưu lượng Nixon NS Low Flow Pelton Wheel Flowmeter, Cảm biến đo lưu lượng Nixon OG Oval Gear Flowmeters, Cảm biến đo lưu lượng Nixon COVOL Oscillating Disc Volumetric Counters, Thiết bị đo lưu lượng Nixon 100 Series Head, Thiết bị đo lưu lượng Nixon DFM All-Plastic Variable Area Flowmeters, Thiết bị đo lưu lượng Nixon BGN Metal Tube Variable Area Flowmeter, Thiết bị đo lưu lượng Nixon SC250 Metal Tube Variable , Thiết bị đo lưu lượng Nixon M21 Low Flow Metal Tube Flowmeter, Thiết bị đo lưu lượng Nixon DP65 Impact Disk Flowmeter, Thiết bị đo lưu lượng Nixon 6001 Glass Tube, Thiết bị đo lưu lượng Nixon NFX Glass Tube, Thiết bị đo lưu lượng Nixon EZ Plastic Tube Spring , Thiết bị đo lưu lượng điện tử Nixon FLOMID Inline , Thiết bị đo lưu lượng điện tử Nixon FLOMAT Insertion Electromagnetic Flo, Thiết bị đo lưu lượng siêu âm Nixon CU100, Thiết bị đo lưu lượng Nixon Simple Non-Contacting Doppler Flow Meter, Thiết bị đo lưu lượng Nixon Portable Doppler Flow Meter, Thiết bị đo mức chất lỏng Nixon LT Liquid Level Gauge & Transmitter, Cảm biến báo mức chất lỏng Nixon LP 80 Level Transmitter, Cảm biến báo mức chất lỏng Nixon LE 70 Level Transmitter, Cảm biến báo mức siêu âm Nixon LU Level Transmitter, Cảm biến báo mức chất lỏng Nixon LTDR Level Transmitter, Công tắc báo mức chất lỏng Nixon AD-15, ADI-15, ADT-15 , Công tắc báo mức chất lỏng đa điểm Nixon VH35 Flow, Công tắc báo mức chất lỏng đa điểm Nixon Series LC-30, Công tắc báo mức chất lỏng Nixon Flowmeters LC-40 level switch, Thiết bị đo tốc độ dòng chảy Nixon Flowmeters Streamflo,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-nd-northern-design-cp1757, Đồng hồ đo công suất điện Northern Design Cube 350, Rail 350, Đồng hồ đo công suất điện Northern Design Cube 400, Đồng hồ đo điện Northern Design Multicube 950 & 650, Đồng hồ đo điện Northern Design Multicube Modular,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-kamstrup-cp1758, Đồng hồ đo lưu lượng Kamstrup flowIQ 3200 EU, Đồng hồ đo lưu lượng Kamstrup flowIQ 2200 EU, Đồng hồ đo lưu lượng Kamstrup flowIQ 3101, Đồng hồ đo lưu lượng Kamstrup flowIQ 2100 & 3101 , Đồng hồ đo lưu lượng Kamstrup flowIQ 2250, Đồng hồ đo lưu lượng điện từ Kamstrup MAG8000, Thiết bị đo lưu lượng siêu âm Kamstrup flowIQ 3200 US, Thiết bị đo lưu lượng siêu âm Kamstrup flowIQ 3100, Bộ ghi dữ liệu Kamstrup MULTICAL 403, Bộ ghi dữ liệu Kamstrup MULTICAL 803, Bộ ghi dữ liệu Kamstrup MULTICAL 303, Bộ ghi dữ liệu Kamstrup MULTICAL 603, Đồng hồ đo dòng điện pha Kamstrup 351C, Đồng hồ đo công suất điện 3 pha Kamstrup OMNIPOWER, Đồng hồ đo công suất điện Kamstrup OMNIPOWER STS, Đồng hồ đo công suất điện Kamstrup OMNIA, Đồng hồ đo công suất điện Kamstrup 382M, Đồng hồ đo công suất điện Kamstrup 162M, Đồng hồ đo công suất điện 3 pha Kamstrup OMNIPOWER, Đồng hồ đo công suất điện Kamstrup OMNIPOWER,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-elgas-sro-cp1759, Bộ đo lưu lưu lượng khí GAS LPG ELGAS ELCOR, ELCORlite, ELCORplus, Bộ ghi dữ liệu ELGAS DATCOM, DATCOMplus, Đồng hồ đo lưu lượng khí GAS LPG ELGAS turbine gasmeters TRZ, EQZ and, Đồng hồ đo lưu lượng khí GAS LPG ELGAS turbine gasmeters EMT-Lx and , Đồng hồ đo lưu lượng khí GAS LPG ELGAS Rotary gasmeters EMR, Đồng hồ đo lưu lượng khí GAS LPG ELGAS ,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-tecfluid-cp1760, Cảm biến đo mức chất lỏng kiểu phao TECFLUID, Cảm biến đo mức chất lỏng kiểu rung TECFLUID, Đồng hồ đo mức bồn bể TECFLUID, Thiết bị đo mức bồn bể TECFLUID , Cảm biến đo mức kiểu radar TECFLUID LTDR, Cảm biến đo mức kiểu siêu âm TECFLUID LU, Công tắc đo lưu lượng dầu TECFLUID AD, Đồng hồ đo lưu lượng kiểu điện từ TECFLUID FLOMID, Đồng hồ đo lưu lượng kiểu điện từ TECFLUID FLOMAT, Đồng hồ đo lưu lượng dầu TECFLUID COVOL, Đồng hồ đo lưu lượng kiểu siêu âm TECFLUID CU, Đồng hồ đo lưu lượng kiểu chênh áp TECFLUID DP, Ống đo lưu lượng TECFLUID, Lưu lượng kế thủy tinh TECFLUID, Đồng hồ đo lưu lượng chỉ thị kim TECFLUID, Đồng hồ đo lưu lượng điện từ TECFLUID, Công tắc lưu lượng dòng chảy TECFLUID,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin