Thiết bị hãng TOKO KAGAKU

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-amti-cp1786, Cảm biến đo lực hãng AMTI, Bộ khuếch đại tín hiệu AMTI Gen 5, Bộ khuếch đại tín hiệu AMTI OPT-SC,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-ctc-cp1787, Cảm biến đo độ rung hãng CTC LP200, LP300, LP400, Cảm biến đo độ rung hãng CTC , Cảm biến đo độ rung hãng CTC UEB332, UEA332, UEB334, UEA334, Cảm biến đo độ rung phòng nổ hãng CTC, Cảm biến tiệm cận CTC PRO DP1001, Cảm biến tiệm cận CTC PRO DP1008, Cảm biến tiệm cận CTC PRO DP1009, Cảm biến tiệm cận CTC PRO DP1007, Cảm biến tiệm cận hãng CTC PRO Proximity Probe Sets, Cảm biến tiệm cận phòng nổ hãng CTC PRO Proximity Probe Sets, Máy hiệu chuẩn đo độ rung hãng CTC PRO TM1018, Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến tiệm cận hãng CTC PRO DT901-08-S1, Cảm biến đo độ rung hãng CTC TMP TEA110 Accelerometers, Cảm biến đo độ rung hãng CTC TMP TEB110 Accelerometers, Cảm biến đo độ rung hãng CTC TMP TCA110 Accelerometers, Cảm biến đo độ rung hãng CTC TMP TCB110 Accelerometers,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-labworks-cp1788, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW127.123-500, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW127.123-500D12 DuoBase System, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks dLW127.153-500, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks dLW127.153-5, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW127.141-225, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW127.141-225D12 DuoBase System, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks dLW140.153-110 System, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks dLW140.153-110D6 DuoBase System, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW140.141-110, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW140.141-110D6 DuoBase System, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks dLW139.153-75, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks dLW139.153-75D6 DuoBase System, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW139.141-75, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW139.141-75D6 DuoBase System, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW139.138-40, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW139.151-30, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks dLW126.153-25, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW126HF.141-20, LW126.141-25, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW126.138-13, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW126HF.138-13, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW126.151-9, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW126HF.151-9, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW132.151-7, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW132.203.151-4.5, Thiết bị thử nghiệm rung động Labworks LW132.203.151-4.5,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-maul-theet-cp1789, Thiết bị đo độ rung bằng laser MAUL THEET VibroLaser ScanSet, Thiết bị giám sát rung động MAUL THEET vMonitor DIN4150, Bộ thu thập dữ liệu MAUL THEET Data Acquisition vMeas, Cảm biến đo tốc độ vòng quay MAUL THEET vSpeedBox, Thiết bị kiểm tra giảm chấn MAUL THEET SAE J2598 (vDamp), Thiết bị kiểm tra giảm chấn MAUL THEET Damping Test Stand SAEJ3001 vDamp, Thiết bị kiểm tra tần số rung MAUL THEET Frequency Test Stand VTS, Thiết bị đo độ rung bằng laser MAUL THEET Laser Vibrometrie, Thiết bị thu thập dữ liệu MAUL THEET Multi Channel Systems HGL, Thiết bị mô phỏng thử nghiệm va đập MAUL THEET , Thiết bị mô phỏng thử nghiệm va đập MAUL THEET vImpact-61, vImpact-21, vImpact-2001,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-oms-corporation-cp1790, Thiết bị đo độ rung bằng laser OMS LaserPoint LP01 Laser Doppler Vibrometer , Thiết bị đo độ rung bằng laser OMS LaserPoint LP01-HF Laser Doppler Vibromet, Thiết bị đo độ rung bằng laser OMS LaserScan LS01 Scanning Laser Dopp, Thiết bị đo độ rung bằng laser OMS LDV ScanSet , Thiết bị đo độ rung bằng laser OMS Multibeam Vibrometer,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-meax-cp1791, Bộ ghi nhiệt độ ACOEM MEAX T-LOG, Thiết bị đo độ dịch chuyển vị trí ACOEM Meax Pen, Thiết bị cân chỉnh máy gia công ACOEM Meax MT30, Thiết bị cân chỉnh máy gia công ACOEM Meax Coaxiality, Thiết bị cân chỉnh thẳng hàng ACOEM MEAX LEVEL , Thiết bị cân chỉnh độ phẳng máy ACOEM MEAX LEVEL DUAL, Thiết bị cân chỉnh đồng trục ACOEM MEAX MT20,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-lasertex-cp1792, Giao thoa kế laser hãng Lasertex HPI-3D, Thiết bị mã hóa vòng quay Lasertex Wally rotary encoder, Thiết bị đo độ phẳng Lasertex Lathe Measurement System LMS-5, Bộ mã hóa tín hiệu Lasertex Laser Encoder LS10, Bộ mã hóa tín hiệu Lasertex Laser Encoder LS10F, Bộ mã hóa tín hiệu Lasertex Laser Encoder LS10F EX, Nguồn chuẩn tần số quang laser Lasertex LJSC-03-11, Nguồn chuẩn tần số tia laser Lasertex LJSC-03-11F, Bộ đếm quang học Lasertex Optical Counter OC-1100, Bộ phụ kiện đo độ phẳng Lasertex Flatness Measurement Kit, Bộ phụ kiện đo góc vuông Lasertex Etalon RAE 01 , Bộ phụ kiện đo góc Lasertex,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-status-pro-cp1793, Thiết bị căn chỉnh dây đai, độ phẳng Status ProLevel 100, Thiết bị căn chỉnh đồng trục Status ProLine 100, Thiết bị căn chỉnh đồng trục Status ProLine 200, Thiết bị căn chỉnh đồng trục Status ProLine 300, Thiết bị căn chỉnh đồng trục Status ProLine Toolkit, Thiết bị hiệu chuẩn góc quay Status µWally, Thiết bị kiểm tra độ vuông góc Status µLine 3D Etalon, Thiết bị kiểm tra máy tiện Status µLathe, Thiết bị đo góc nghiêng Status µLevel BT 840100 , Thiết bị kiểm tra độ phẳng Status ProFlange , Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm lỗ Status ProOrbit , Thiết bị kiểm tra máy đo tọa độ 3 chiều Status Pro ProGeo 3D - 3D CMM Photogrammetry, Thiết bị kiểm tra độ song song Status Pro ProRoll,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-titec-cp22925, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm TiTEC ARFT MX S, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm TiTEC ARFT M-X S, Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ TiTEC TYPE K – MUF-HS-TE, Bộ ghi nhiệt độ TiTEC TILOG USB DATENLOGGER – DL-TIST8, Cảm biến nhiệt độ TiTEC HTFH MU, Cảm biến nhiệt độ TiTEC HTFM MU, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm TiTEC TILOG USB DATENLOGGER – DL-TIMTH20, Cảm biến đo áp suất, chênh áp TiTEC DDM2, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm TiTEC KFFT MX S

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-delphin-cp1794, Bộ thu thập và ghi dữ liệu Delphin LoggitoLab, Bộ thu thập và ghi dữ liệu Delphin Loggito, Bộ thu thập và ghi dữ liệu Delphin ProfiMessage D, Bộ thu thập và ghi dữ liệu Delphin Expert Logger, Bộ thu thập và ghi dữ liệu Delphin ProfiMessage, Bộ thu thập và ghi dữ liệu Delphin Expert Vibro, Bộ thu thập và ghi dữ liệu Delphin Expert Transient, Bộ thu thập và ghi dữ liệu Delphin LogMessage 5000 , Bộ thu thập và ghi dữ liệu Delphin Expert Key, Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ Delphin 64-KTM, Thiết bị đo vạn năng Delphin,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-nidec-motor--cp1795, Thiết bị điều khiển động cơ DC Nidec Control Techniques FXMP25 Field Controller, Thiết bị điều khiển động cơ DC Nidec Control Techniques Mentor MP, Thiết bị điều khiển động cơ Servo Nidec Control Techniques Epsilon EP, Thiết bị điều khiển động cơ Servo Nidec Control , Thiết bị điều khiển động cơ Servo Nidec Control Techniques Digitax , Biến tần hãng Nidec Control Techniques Commander C, Biến tần hãng Nidec Control Techniques AC drives DFS Series, Biến tần hãng Nidec Control Techniques AC drives , Biến tần hãng Nidec Control Techniques AC drives , Biến tần hãng Nidec Control Techniques AC drives Unidrive M400, Biến tần hãng Nidec Control Techniques AC drives , Biến tần hãng Nidec Control Techniques AC drives Powerdrive F300, Biến tần hãng Nidec Control Techniques AC drives Powerdrive F300,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-exemys-cp1796, Bộ chuyển đổi tín hiệu hãng Exemys MCV2, MCV1, Bộ chuyển đổi tín hiệu hãng Exemys RME2, RMS1, Bộ chuyển đổi tín hiệu hãng Exemys GPS-MB, Bộ chuyển đổi tín hiệu hãng Exemys cLAN, Bộ chuyển đổi tín hiệu hãng Exemys wRemote, wSerial, wTunnel, Bộ chuyển đổi tín hiệu hãng Exemys Telemetry Device GRD, Bộ chuyển đổi tín hiệu hãng Exemys Protocol Converters EGW1, Bộ chuyển đổi tín hiệu hãng Exemys SSE232 Serial ,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-flowline-cp1797, Bộ điều khiển mức Flowline LC40-42, LC90-92, LC10, LC11, LC05-06, Bộ hiển thị và điều khiển Flowline LI55, LC52, LI23, LI24, LI40, Cảm biến báo mức Flowline AXXX, AX23, AX1X, AX13, LU10, LZ12, LP15, LV, Cảm biến đo mức Microwave Flowline LG10-0, LG10-1, LG11-2, Cảm biến đo mức Radar Flowline LR36 LR41 LR46, Cảm biến đo mức Radar Flowline LR11 LR16 LR21 LR31, Cảm biến đo mức Radar Flowline LR10 LR15 LR20 LR30, Cảm biến đo mức siêu âm Flowline DX10, DL10, DL14, DL24, LU23-29, LU80-84, Cảm biến đo mức siêu âm Flowline UG01-03, UG06-12, US01-03, US06-12.

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-lcm-systems-cp1798, Cảm biến lực loadcell phòng nổ hãng LCM Systems, Cảm biến lực loadcell hãng LCM Systems, Cảm biến đo áp suất hãng LCM Systems BP16EF, BP16UVW, Bộ hiển thị lực loadcell LCM Systems DS485DIS, LD , Bộ hiển thị lực LCM Systems T24-HA, T24-HR, T24-HS, ,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-lmirus-international--cp1799, Thiết bị lọc sóng hài Mirus Lineator AUHF, Thiết bị lọc giảm sóng hài Mirus Onics, Thiết bị đo công suất Mirus InSight,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-sts-cp1801, Cảm biến đo mức thủy tĩnh, nhiệt độ và ghi dữ liệu hãng STS DL.WMS.mini, Cảm biến đo mức thủy tĩnh và ghi dữ liệu hãng STS WMS, Cảm biến đo mức thủy tĩnh phòng nổ hãng STS, Cảm biến đo mức thủy tĩnh và nhiệt độ hãng STS, Cảm biến đo mức thủy tĩnh hãng STS, Cảm biến áp suất đầu ra kỹ thuật số hãng STS, Cảm biến áp suất và nhiệt độ hãng STS, Cảm biến áp suất phòng nổ hãng STS, Cảm biến áp suất hãng STS,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-toko-kagaku-cp1800, Máy đo pH TOKO TPX-999, Máy đo ORP TOKO TRX-999, Máy đo pH ORP TOKO TPX-999Si, Bộ hiển thị và điều khiển pH TOKO TDP-51, Bộ hiển thị và điều khiển đo độ dẫn điện TOKO TD-51, Máy đo nồng độ oxy hòa tan DO TOKO TOX-999, , Máy đo nồng độ oxy hòa tan DO TOKO TOX-999B, TOX-999iB, Máy chuẩn độ điện thế TOKO FOODSTART MODEL FS-51, Máy đo pH analog TOKO TP-8, Máy đo độ mặn thực phẩm TOKO TS-999i, Máy đo ion natri TOKO TiN-1100, TiN-1100i, Máy đo ion nitrat TOKO TiN-9003, TiN-9003i, Điện cực đo PH TOKO GX-200, GX-250, GX-300, GX-350, GX-150L, Điện cực đo ORP TOKO KM101-6M , KM102-6M, KM201-6M, Máy đo ion canxi TOKO TiN-7001, TiN-7001i, Máy đo ion nitrat TOKO TiN-7002, TiN-7002i, Máy đo nồng độ ion Kali TOKO TiN-7003, Máy đo ion Flo trong nước TOKO TiN-5101, TiN-5101i, Máy đo nồng độ khí carbon dioxide CO trong nước TOKO TiN-9004, TiN-9004i, Máy đo ion clorua TOKO TiN-5102, TiN-5102i, Máy đo ion bạc trong nước TOKO TiN-5104 , TiN-5104i, Máy đo nồng độ ion trong nước TOKO TiN-5202, Máy đo độ dẫn điện TOKO TCX-999i, Máy đo nồng độ ammoniac NH3 TOKO TiN-9001, Máy đo muối bê tông trộn sẵn TOKO SALT-99, Thiết bị đo pH TOKO SH7300, Máy ghi độ pH TOKO TC-100P, Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn máy đo pH TOKO ,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-temptronic-cp1802, Thiết bị kiểm tra nhiệt độ linh kiện điện tử Temptronic ECO 560, ECO 660 ThermoStrea, Thiết bị kiểm tra nhiệt độ linh kiện điện tử Temptronic ECO 710, 810 ThermoStream, Thiết bị kiểm tra nhiệt độ linh kiện điện tử Temptronic ThermoStreams, Thiết bị kiểm tra nhiệt độ mạch điện tử Temptronic , Thiết bị kiểm tra nhiệt độ Wafer Temptronic ThermoChucks TP030,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-sigma-systems-cp1803, Buồng thử nhiệt độ có máy nén hãng Sigma Systems, Buồng thử nhiệt độ kiểu hai cửa hãng Sigma Systems, Buồng thử nhiệt độ hãng Sigma Systems,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-thermonics-cp1804, Máy làm lạnh Thermonics Process Chiller W-40, Process Chiller W-60, Máy làm lạnh Thermonics LN2-Cooled Cryogenic Chillers, Máy làm lạnh Thermonics Gas Chillers, Máy làm lạnh Thermonics PAO Chillers,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-north-sciences-cp1805, Tủ lạnh âm sâu North Sciences BIO Freezers, Tủ lạnh âm sâu North Sciences VR series , Tủ lạnh âm sâu North Sciences ULT Freezers

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin