Thiết bị hãng Yamato

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-yamato-cp23099, Tủ sấy Yamato DT300H, Tủ sấy Yamato DT300, Tủ sấy dung tích lớn Yamato DTS830, Tủ sấy dung tích lớn Yamato DES830, Tủ sấy Yamato DT611, Tủ sấy Yamato DE611, Tủ sấy Yamato DT411, Tủ sấy Yamato DE411, Tủ sấy nhiệt độ cao Yamato DH650, Tủ sấy dung tích lớn Yamato DFS810, Tủ sấy dung tích lớn Yamato DHS810, Tủ sấy dung tích lớn Yamato DFS710, Tủ sấy dung tích lớn Yamato DHS710, Tủ sấy có cửa chống nổ Yamato DH612S, Tủ sấy có cửa chống nổ Yamato DF612S, Tủ sấy có cửa chống nổ Yamato DH412S, Tủ sấy có cửa chống nổ Yamato DF412S, Tủ sấy Yamato DH612, Tủ sấy Yamato DF612, Tủ sấy Yamato DH412, Tủ sấy Yamato DF412, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DNF911, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DNF811, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DNF611, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DNF411, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DNF301, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DNE850, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DNE850V, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DNE670V, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DNE670, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DNE911, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DNE811, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DNE611, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DNE411, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DN611H, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DN411H, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DKS300, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DKS200, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức lập trình Yamato DKN912, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức lập trình Yamato DKN812, Tủ sấy đối lưu tự nhiên cho đồ thủy tinh Yamato DG801, Tủ sấy đối lưu tự nhiên cho đồ thủy tinh Yamato DG401, Tủ sấy đối lưu tự nhiên Yamato DY600, Tủ sấy đối lưu tự nhiên Yamato DY400, Tủ sấy đối lưu tự nhiên Yamato DY300, Tủ sấy đối lưu tự nhiên loại mỏng Yamato DXS300, Tủ sấy đối lưu tự nhiên loại mỏng Yamato DXS200, Tủ sấy đối lưu tự nhiên Yamato DX602, Tủ sấy đối lưu tự nhiên Yamato DX402, Tủ sấy đối lưu tự nhiên Yamato DX302, Tủ sấy đối lưu tự nhiên lập trình Yamato DVS602, Tủ sấy đối lưu trọng lực lập trình Yamato DS611, Tủ sấy đối lưu trọng lực lập trình Yamato DS411, Tủ sấy cho môi trường Oxy hóa thấp Yamato DN611I, Tủ sấy cho môi trường Oxy hóa thấp Yamato DN411I, Tủ sấy chân không tự động Yamato DP610P, Tủ sấy chân không Yamato DP610, Tủ sấy chân không Yamato DP410, Tủ sấy chân không Yamato DP300, Tủ sấy chân không Yamato DP200, Tủ sấy chân không cỡ nhỏ tiêu chuẩn Yamato ADP300, Tủ sấy chân không cỡ nhỏ tiêu chuẩn Yamato ADP200, Tủ sấy cưỡng bức Yamato DKG610, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức lập trình Yamato DKN302, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DKM600, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DKM400, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Yamato DKM300, Tủ sấy cưỡng bức Yamato DKG810V, Tủ sấy cưỡng bức Yamato DKG810, Tủ sấy cưỡng bức Yamato DKG650V, Tủ sấy cưỡng bức Yamato DKG650, Tủ sấy cưỡng bức Yamato DKG610V (150L), Tủ sấy đối lưu cưỡng bức lập trình Yamato DKN612, Tủ sấy đối lưu tự nhiên nhiệt độ cao Yamato DR200, Tủ sấy mở Yamato OTC-2D, Tủ sấy mở Yamato OTC-213A, Tủ sấy chân không Yamato DP610HP, Tủ sấy hồng ngoại Yamato DIR631, Tủ sấy dung tích lớn Yamato DP810, Tủ sấy dung tích lớn Yamato DP1030, Tủ sấy dung tích lớn Yamato DH832, Tủ sấy dung tích lớn Yamato DH1032, Tủ sấy dung tích lớn Yamato DF832, Tủ sấy dung tích lớn Yamato DF1032, Thiết bị thu hồi dung môi Yamato GAS410, Máy sấy phun khí Yamato DL410, Máy sấy phun Pulvis Mini Bed Yamato GB210-B, Máy sấy phun Pulvis Mini Spray Yamato GB210-A, Tủ sấy đối lưu tự nhiên Yamato DVS403, Tủ cấy vô trùng Yamato AHS191M, Tủ cấy vô trùng Yamato AHS191H, Tủ cấy vô trùng Yamato AHS161M, Tủ cấy vô trùng Yamato AHS161H, Tủ cấy vô trùng Yamato AHS131M, Tủ cấy vô trùng Yamato AHS131H, Tủ cấy vô trùng Yamato AHS101M, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191SM, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191SH, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191RM, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191RH, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS161SM, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS161SH, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS161RM, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS161RH, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS131SM, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS131RM, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS131RH, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS101SM, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS101SH, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS101RM, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS101RH, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191SMU, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191SMG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191SHUG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191SHU, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191SHG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191RMUG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191RMU, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191RMG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191RHUG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191RHU, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191RHG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS161SMU, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS161SMG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS161SHU, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS161SHG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS161RMUG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS161RMG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS161RHUG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS161RHG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS131SHUG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS131SHG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS131RMU, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS131RMG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS131RHUG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS131RHU, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS131RHG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS101SMUG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS101SMU, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS101SMG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS101SHU, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS101RMUG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS101RMU, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS101RMG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS101RHU, Tủ cấy vô trùng Yamato ADS191SMUG, Tủ cấy vô trùng Yamato ADE191, Tủ cấy vô trùng Yamato ADE161, Tủ cấy vô trùng Yamato ADE131, Tủ cấy vô trùng Yamato ADE101, Tủ hút Yamato LDF-N120L, Tủ hút loại hai mặt Yamato LDD-N180L, Tủ hút loại hai mặt Yamato LDD-N150L, Tủ hút loại hai mặt Yamato LDD-N120L, Tủ hút Yamato LDC-N180S, Tủ hút Yamato LDC-N150S, Tủ hút Yamato LDC-N120S, Tủ hút Yamato LDB-N180S, Tủ hút Yamato LDB-N150S, Tủ hút Yamato LDB-N120S, Tủ hút Yamato LDF-N180S, Tủ hút Yamato LDF-N180SU, Tủ hút Yamato LDG-N120S, Tủ hút Yamato LDG-N150S, Tủ hút Yamato LDG-N180S, Tủ hút Yamato LDH-N150T, Tủ hút Yamato LDH-N180T, Tủ hút cho RI mức thấp Yamato LDL-N120L, Tủ hút cho RI mức thấp Yamato LDL-N150L, Tủ hút cho RI mức thấp Yamato LDL-N180L, Tủ hút cho RI mức trung bình Yamato LDM-N120L, Tủ hút cho RI mức trung bình Yamato LDM-N150L, Tủ hút cho RI mức trung bình Yamato LDM-N180L, Tủ hút tiết kiệm nguyên liệu Yamato LDN-N120S, Tủ hút tiết kiệm nguyên liệu Yamato LDN-N150S, Tủ hút tiết kiệm nguyên liệu Yamato LDN-N180S, Tủ hút chống axit Perchloric Yamato LDP-N120S, Tủ hút chống axit Perchloric Yamato LDP-N150S, Tủ hút chống axit Perchloric Yamato LDP-N180S, Tủ hút Yamato LDS-N120SA, Tủ hút Yamato LDS-N120SJ, Tủ hút Yamato LDS-N120T, Tủ hút Yamato LDS-N150S, Tủ hút Yamato LDS-N150SA, Tủ hút Yamato LDS-N150SJ, Tủ hút Yamato LDS-N150T, Tủ hút Yamato LDS-N180S, Tủ hút Yamato LDS-N180SA, Tủ hút Yamato LDS-N180SJ, Tủ hút Yamato LDT-N120S, Tủ hút Yamato LDT-N150S, Tủ hút Yamato LDT-N180S, Tủ hút Yamato LDW-N120L, Tủ hút Yamato LDW-N150L, Tủ hút Yamato LDW-N180L, Tủ hút Yamato LDX-N120S, Tủ hút Yamato LDX-N150S, Tủ hút Yamato LDX-N180S, Tủ hút Yamato LDXA-N120S, Tủ hút Yamato LDXA-N180S, Tủ hút Yamato LDXA-N150S, Tủ hút Yamato LDY-N120SH, Tủ hút Yamato LDY-N150SH, Tủ hút Yamato LDY-N180SH, Tủ hút nhỏ gọn Yamato MS-90, Tủ hút Benchtop Yamato MS-90T, Tủ hút nhỏ gọn Yamato MV-90, Tủ hút Benchtop Yamato MV-90T, Tủ hút Yamato LDF-N180LU, Tủ hút Yamato LDF-N180L, Tủ hút Yamato LDF-N150SU, Tủ hút Yamato LDF-N150S, Tủ hút Yamato LDF-N150LU, Tủ hút Yamato LDF-N150L, Tủ hút Yamato LDF-N120SU, Tủ hút Yamato LDF-N120S, Tủ hút Yamato LDF-N120LU, Máy rửa ống siêu âm Yamato AW31, Máy rửa trong phòng thí nghiệm Yamato AWD510DRY, Máy rửa trong phòng thí nghiệm Yamato AWD510, Máy rửa hoàn toàn tự động công suất lớn Yamato AW83Z, Máy rửa tự động Yamato AW62, Máy rửa bán tự động Yamato AW47, Máy lắc Yamato BN300, Máy nghiền bi đa năng Yamato UB32, Máy lắc Yamato SA400, Máy lắc Yamato SA320, Máy lắc Yamato SA300, Máy lắc Yamato MK201D, Máy lắc Yamato MK161, Máy đồng hóa siêu âm Yamato LUH300, Máy đồng hóa siêu âm Yamato LUH150, Máy khuấy từ với bộ gia nhiệt Yamato MH800, Máy khuấy từ với bộ gia nhiệt Yamato MH520, Máy khuấy từ với bộ gia nhiệt Yamato MH301, Máy khuấy từ với bộ gia nhiệt Yamato MG600H, Máy khuấy từ Yamato MS500D, Máy khuấy từ Yamato MD800, Máy khuấy từ Yamato MD500, Máy khuấy từ Yamato MD300, Máy khuấy từ Yamato MD200, Máy khuấy từ Yamato MF820, Máy khuấy từ Yamato MC801, Máy khuấy từ Yamato MG600, Máy khuấy từ Yamato MG120, Máy khuấy từ Yamato MB800, Máy khuấy từ Yamato MA300B, Máy khuấy từ Yamato MA300A, Máy khuấy từ Yamato MA300, Máy khuấy từ Yamato MA100, Máy khuấy Yamato LT500B, Máy khuấy Yamato LT500A, Máy khuấy Yamato LT400D, Máy khuấy Yamato LT400C, Máy khuấy Yamato LT400B, Máy khuấy Yamato LT400A, Máy khuấy Yamato LR500B, Máy khuấy Yamato LR500A, Máy trộn Yamato MT-51, Máy trộn Yamato MT-31, Máy sấy phun Yamato ADL311S-A, Máy sấy phun Yamato ADL311-A, Bơm chân không kín dầu Yamato PQ30, Máy hút mùi Yamato WP-15, Bơm chân không màng Yamato PG302, Bơm chân không màng Yamato PG201, Bơm chân không màng Yamato N820G, Bơm chân không màng Yamato DTC60, Bơm chân không màng Yamato DTC41, Bơm chân không màng Yamato DA60D, Bơm chân không màng Yamato DA40S, Bơm chân không màng Yamato DA241S, Bơm chân không màng Yamato DA20D, Bơm chân không màng Yamato DA121D, Bơm chân không màng Yamato DA120S, Bơm chân không màng Yamato PG31, Bơm chân không màng Yamato PG16, Bơm chân không làm mát bằng không khí Yamato PK1000-2, Bơm chân không làm mát bằng không khí Yamato PK600-3, Bơm chân không làm mát bằng không khí Yamato PK600-2, Bơm chân không làm mát bằng không khí Yamato PK250-3, Bơm chân không làm mát bằng không khí Yamato PK250-2, Bơm chân không Yamato PX-52, Bơm chân không Yamato PX-202, Bơm chân không Yamato PX-137, Bơm chân không Yamato PS23, Bơm chân không Yamato PQ100, Bơm chân không Yamato PD53, Bơm chân không Yamato PD204, Bơm chân không Yamato PD139, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301A-OV, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301A-OT, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301A-O, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE801C-W, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE801C-O, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE801B-W, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE801B-O, Máy cô quay chân không Yamato RE801C-W, Máy cô quay chân không Yamato RE801C-O, Máy cô quay chân không Yamato RE601C-W, Máy cô quay chân không Yamato RE601C-O, Máy cô quay chân không Yamato RE601B-W, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE601B-O, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE601A-W, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE601A-O, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301C-WV, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301C-WT, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301C-W, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301C-V, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301C-T, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301C-OV, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301C-OT, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301C-O, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301B-WV, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301B-WT, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301B-W, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301B-V, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301B-T, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301B-OV, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301B-OT, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301B-O, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301A-WV, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301A-WT, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301A-W, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301A-V, Thiết bị bay hơi quay Yamato RE301A-T, Bể ổn nhiệt Yamato BK610, Bể ổn nhiệt Yamato BA610, Bể ổn nhiệt Yamato BK500, Bể ổn nhiệt Yamato BA500, Bể ổn nhiệt Yamato BK400, Bể ổn nhiệt Yamato BA400, Bể ổn nhiệt Yamato BK300, Bể ổn nhiệt Yamato BA300, Thiết bị làm lạnh Yamato BE301, Thiết bị làm lạnh Yamato BE201F, Thiết bị làm lạnh Yamato BE201, Bể ổn nhiệt Yamato BS660, Bể ổn nhiệt Yamato BS601, Bể ổn nhiệt Yamato BS401, Bể ổn nhiệt Yamato BS200, Bể ổn nhiệt Yamato BM312-D, Bể ổn nhiệt Yamato BM510, Bể ổn nhiệt Yamato BM401, Bể ổn nhiệt Yamato BM200, Bể ổn nhiệt Yamato BM100, Bể cách dầu dung tích lớn Yamato BOA310, Bể cách dầu dung tích lớn Yamato BOA200, Bếp cách dầu Yamato BO601, Bếp cách dầu Yamato BO500, Bếp cách dầu Yamato BO410, Bếp cách dầu Yamato BO312-D, Bể hằng nhiệt Yamato BF601, Bể hằng nhiệt Yamato BF501, Bể hằng nhiệt Yamato BF401, Bể hằng nhiệt Yamato BF201, Bể ổn nhiệt Yamato BK710, Bể ổn nhiệt Yamato BA710, Bể ổn nhiệt Yamato BL810, Bể ổn nhiệt Yamato BL401, Bể ổn nhiệt Yamato BBL301, Bể ổn nhiệt Yamato BBL101, Bể ổn nhiệt Yamato BB601, Bể ổn nhiệt Yamato BB401, Bể ổn nhiệt Yamato BB301, Bể ổn nhiệt Yamato BW400, Bể ổn nhiệt Yamato BW201, Bể ổn nhiệt Yamato BW101, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CLS302, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CLH610, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CLH401, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CLH302, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CTW812S, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CTW812, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CTW412S, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CTW412, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CTA812S, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CTA812, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CTA412S, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CTA412, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CIW1100, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CFI 1111, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CFI 911, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CFI 701, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CFI 601, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CFI 811, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CFI 1011, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CFE920, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CFE820, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CFW611, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CFA611, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CFA302, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CF312L-D, Máy tuần hoàn nước làm mát Yamato CF820, Máy tuần hoàn làm mát kín Yamato CF321P, Bể ổn nhiệt Yamato BT300, Thiết bị an toàn nhiệt Yamato TS310, Thiết bị an toàn nhiệt Yamato TS101, Bể ổn nhiệt Yamato BH302, Bể ổn nhiệt Yamato BH501, Bể ổn nhiệt Yamato BH401, Bể ổn nhiệt Yamato BV100, Bể ổn nhiệt Yamato BLG200, Bể ổn nhiệt Yamato BLG100, Tủ ấm CO2 Yamato BNA600, Tủ ấm CO2 Yamato IP600, Tủ ấm lập trình Yamato IS901, Tủ ấm lập trình Yamato IS801, Tủ ấm lập trình Yamato IS902, Tủ ấm lập trình Yamato IS802, Tủ ấm lập trình Yamato IS602, Tủ ấm lập trình Yamato IS402, Tủ ấm Yamato ICS300, Tủ ấm Yamato ICS200, Tủ ấm Yamato IC802, Tủ ấm Yamato IC602, Tủ ấm Yamato IC402, Tủ ấm Yamato IC101W, Tủ ấm Yamato IC101, Tủ ấm nhiệt độ thấp Yamato INE800, Tủ ấm nhiệt độ thấp Yamato IN804, Tủ ấm nhiệt độ thấp Yamato IN604W, Tủ ấm nhiệt độ thấp Yamato IN604, Tủ ấm nhiệt độ thấp Yamato ILE800, Tủ ấm nhiệt độ thấp Yamato IL603, Tủ ấm nhiệt độ thấp Yamato IJ300, Tủ ấm nhiệt độ thấp Yamato IJ201, Tủ ấm nhiệt độ thấp Yamato IJ101W, Tủ ấm nhiệt độ thấp Yamato IJ101, Tủ ấm hai buồng Yamato IQ822, Tủ ấm hai buồng Yamato INC820, Tủ ấm có sàng lắc Yamato BT220, Máy gia nhiệt Yamato HM-11, Máy gia nhiệt Yamato HM300, Máy gia nhiệt Yamato HK300, Máy gia nhiệt Yamato HK200, Lò sấy tiệt trùng Yamato SK811, Lò sấy tiệt trùng Yamato SK601, Lò sấy tiệt trùng Yamato SK401, Lò sấy tiệt trùng Yamato SI602, Lò sấy tiệt trùng Yamato SI402, Nồi hấp tiệt trùng Yamato ST511, Nồi hấp tiệt trùng Yamato ST301, Nồi hấp tiệt trùng Yamato ST201, Máy tiệt trùng hơi nước Yamato SQ810C, Máy tiệt trùng hơi nước Yamato SN510, Máy tiệt trùng hơi nước Yamato SQ510, Máy tiệt trùng hơi nước Yamato SN310, Máy tiệt trùng hơi nước Yamato SN210, Máy tiệt trùng hơi nước Yamato SM830, Máy tiệt trùng hơi nước Yamato SM530, Máy tiệt trùng hơi nước Yamato SM511, Máy tiệt trùng hơi nước Yamato SM311, Máy tiệt trùng hơi nước Yamato SM210, Máy tiệt trùng hơi nước đứng Yamato SK111C, Máy lọc nước Yamato WA731, Máy lọc nước Yamato WA711, Máy lọc nước Yamato WA511, Máy lọc nước Yamato WL320B, Máy lọc nước Yamato WL320A, Máy lọc nước Yamato WL220, Máy lọc nước Yamato WL220T, Máy lọc nước Yamato WL200, Máy lọc nước Yamato WL100, Máy lọc nước Yamato WS221, Máy lọc nước Yamato WS201, Máy lọc nước Yamato WG711, Máy lọc nước Yamato WG511, Máy lọc nước Yamato WG204, Máy lọc nước Yamato WG1001, Máy lọc nước Yamato WG251, Máy lọc nước Yamato WGH201, Máy sấy đông Yamato DC801, Máy sấy đông Yamato DC401, Thiết bị Cold Trap Yamato CA801, Thiết bị Cold Trap Yamato CA301, Máy làm sạch bằng Plasma Yamato PDC610, Máy làm sạch bằng Plasma Yamato PDC510, Máy làm sạch bằng Plasma Yamato PDC210, Máy làm sạch bằng Plasma Yamato PDC200, Máy làm sạch bằng Plasma Yamato V1000XS, Máy làm sạch bằng Plasma Yamato V1000, Tủ phản ứng Plasma kiểu Barrel Yamato PR510, Tủ phản ứng Plasma kiểu Barrel Yamato PR500, Tủ phản ứng Plasma kiểu Barrel Yamato PR301, Tủ phản ứng Plasma kiểu Barrel Yamato PR300, Tủ phản ứng Plasma kiểu Barrel Yamato PR200, Plasma Modifier loại Barrel Yamato PM100, Máy làm sạch bằng Plasma Yamato PiPi, Lò nung hiệu suất cao Yamato FP413, Lò nung hiệu suất cao Yamato FP313, Lò nung điện tiêu chuẩn Yamato FO811, Lò nung điện tiêu chuẩn Yamato FO711, Lò nung điện tiêu chuẩn Yamato FO611, Lò nung điện tiêu chuẩn Yamato FO311, Lò nung điện tiêu chuẩn Yamato FO411, Lò nung điện tiêu chuẩn Yamato FO511, Máy đo độ béo và độ tươi của cá Yamato DFA110,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683, Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin