Thiết bị hãng YOKE

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-yoke-cp23036, Máy quang phổ YOKE V1000, Máy quang phổ Yoke V1100, Máy Quang phổ 1 chùm tia YOKE V1200, Máy quang phổ UV YOKE IT100V, Máy quang phổ YOKE V1710, Máy quang phổ YOKE UV1100, Máy quang phổ YOKE UV1200, Máy quang phổ YOKE V1700, Máy quang phổ UV YOKE IT200V, Máy quang phổ YOKE UV1601, Máy quang phổ Yoke UV1200PRO, Máy quang phổ YOKE UV1600, Máy quang phổ UV YOKE IT100U, Máy quang phổ UV YOKE IT200U, Máy quang phổ một chùm tia YOKE UV1720, Máy quang phổ một chùm tia YOKE UV1710, Máy quang phổ một chùm tia Yoke V1800, Máy quang phổ một chùm tia YOKE UV1700, Máy quang phổ màn hình màu Yoke N5000, Máy quang phổ một chùm tia Yoke UV1800, Máy quang phổ màn hình màu Yoke N5000Plus, Máy quang phổ một chùm tia Yoke UV1801, Máy quang phổ màn hình màu Yoke K6000, Máy quang phổ màn hình màu cảm ứng Yoke K7000, Máy quang phổ màn hình màu Yoke K6001, Máy quang phổ màn hình màu Yoke N6000, Máy quang phổ hai chùm tia YOKE UV1900, Máy quang phổ màn hình màu cảm ứng Yoke K7001, Máy quang phổ màn hình màu Yoke K8000, Máy quang phổ màn hình màu Yoke N6000Plus, Máy quang phổ hai chùm tia Yoke UV1901, Máy quang phổ một chùm tia Yoke UV1801S, Máy quang phổ màn hình màu cảm ứng Yoke K9000, Máy quang phổ màn hình màu Yoke K8001, Máy quang phổ màn hình màu Yoke K6001S, Máy quang phổ màn hình màu cảm ứng Yoke K9001, Máy quang phổ màn hình màu cảm ứng YOKE K7001S, Máy quang phổ hai chùm tia YOKE UV1901S, Máy quang phổ màn hình màu Yoke K8001S, Máy quang phổ màn hình màu cảm ứng Yoke K9001S, Máy quang phổ phát xạ PMT Yoke T8000, Máy quang phổ đèn Xenon Yoke X8000, Máy quang phổ đèn Xenon Yoke X9000, Máy quang phổ phát xạ PMT Yoke T8001, Máy quang phổ đèn Xenon Yoke X8001, Máy quang phổ đèn Xenon Yoke X9001, Máy quang phổ phát xạ PMT Yoke T8001S, Máy Quang phổ YOKE V722, Máy Quang phổ YOKE UV752, Máy Quang phổ YOKE V721, Máy quang phổ hai chùm tia Yoke UV1900PCS, Máy quang phổ màn hình màu Yoke N5000S, Máy quang phổ màn hình màu Yoke N6000S, Máy quang phổ màn hình màu cảm ứng Yoke U5100S, Máy quang phổ màn hình màu cảm ứng Yoke U5100, Máy quang phổ màn hình màu cảm ứng Yoke U5200, Máy quang phổ màn hình màu cảm ứng Yoke U3200, Máy quang phổ màn hình màu cảm ứng Yoke U3100, Máy quang phổ màn hình màu cảm ứng Yoke U3100S, Máy quang phổ đèn Xenon Yoke X8001S, Máy quang phổ đèn Xenon Yoke X9001S, Máy quang phổ phát xạ PMT Yoke T9001S, Máy quang phổ phát xạ PMT Yoke T9001, Máy quang phổ phát xạ PMT Yoke T9000, Máy quang phổ chùm một tia YOKE V2000, Máy quang phổ chùm một tia YOKE UV2000, Máy quang phổ chùm một tia YOKE UV2000PRO, Cân phân tích ẩm YOKE DSH-10A, Cân phân tích ẩm YOKE DSH-50A-10, Cân phân tích ẩm YOKE DSH-50A-5, Cân phân tích ẩm YOKE TSF-10A, Cân phân tích ẩm YOKE DSH-50A-1, Cân phân tích ẩm YOKE DSH-100A-5, Cân phân tích ẩm YOKE DSH-100A-10, Cân phân tích ẩm YOKE TSF-50A-5, Cân phân tích ẩm YOKE DSH-100A-1, Cân phân tích ẩm YOKE TSF-50A-1, Cân phân tích ẩm YOKE TSF-100A-1, Cân phân tích YOKE JA1003N, Cân phân tích YOKE JA2003N, Cân phân tích YOKE JA3003N, Cân phân tích YOKE FA1004B, Cân phân tích YOKE FA1204B, Cân phân tích YOKE JA1003C, Cân phân tích độ chính xác cao YOKE FA2104B, Cân phân tích YOKE FA2004B, Cân phân tích YOKE JA2003C, Cân phân tích YOKE FA1004C, Cân phân tích YOKE JA5003N, Cân phân tích YOKE FA2204B, Cân phân tích YOKE FA1204C, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY103, Cân phân tích YOKE FA2004C, Cân phân tích YOKE FA2204C, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY203, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY104, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY103C, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY203C, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY303, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY204, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY304, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY303C, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY104C, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY204C, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY304C, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY263C, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY263, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY224C, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY124C, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY224, Cân màn hình cảm ứng YOKE SY124, Máy đo độ dẫn điện Yoke P312, Máy đo độ dẫn để bàn YOKE DDS-11A, Máy đo độ dẫn YOKE DDS-307A, Máy đo độ dẫn cầm tay YOKE P612, Máy đo độ dẫn điện cầm tay Yoke P712, Máy đo độ dẫn điện cầm tay (tự động hiệu chuẩn) YOKE P912, Kính hiển vi một mắt YOKE XSP-1CA, Kính hiển vi hai mắt YOKE XSP-2CA, Kính hiển vi một mắt Yoke XSP-3CA, Kính hiển vi hai mắt Yoke XSP-8CA, Kính hiển vi sinh học ba mắt Yoke XSP-10CA, Máy khuấy thông minh Yoke R100, Máy đo màu cầm tay YOKE PC-2000H, Máy đo màu YOKE BC-2000H, Máy đo màu nước uống Yoke BC-2000D, Máy đo màu Yoke BC-2000S, Máy đo màu bia Yoke BC-2000B, Máy đo độ đục cầm tay YOKE PT-2000H, Máy đo độ đục Yoke BT-2000H, Máy đo độ đục Yoke BT-2000D, Máy đo độ đục Yoke BT-2000S, Máy đo pH/độ dẫn điện cầm tay Yoke P913, Máy đo pH/Oxy hòa tan (DO) cầm tay Yoke P615, Máy đo độ dẫn điện/Oxy hòa tan (DO) cầm tay Yoke P616, Máy đo độ dẫn điện/Oxy hòa tan (DO) cầm tay Yoke P716, Máy đo pH/Oxy hòa tan (DO) cầm tay Yoke P715, Máy đo pH/độ dẫn điện/Oxy hòa tan (DO) cầm tay Yoke P717, Máy đo Oxy hòa tan (DO) Yoke P814, Máy đo độ dẫn/Oxy hòa tan (DO) Yoke P816, Máy đo pH/Oxy hòa tan (DO) Yoke P815, Máy đo pH/độ dẫn/Oxy hòa tan (DO) Yoke P817, Máy đo Oxy hòa tan (DO) cầm tay Yoke P614, Máy đo Oxy hòa tan (DO) cầm tay Yoke P714, Máy đo Oxy hòa tan (DO) cầm tay Yoke P914, Máy đo pH dạng bút YOKE P301, Máy đo pH dạng bút YOKE P311, Máy đo PH để bàn YOKE PHS-3C, Máy đo PH YOKE PHS-3E, Máy đo PH cầm tay YOKE P611, Máy đo PH và độ dẫn cầm tay YOKE P613, Máy đo pH/độ dẫn điện YOKE P711, Máy đo pH YOKE P911, Máy đo pH/độ dẫn điện YOKE P713, Máy đo PH YOKE P811, Máy đo độ dẫn YOKE P812, Máy đo PH, độ dẫn YOKE P813, Cân điện tử YOKE YP40001, Cân điện tử YOKE YP20002, Cân điện tử YOKE YP80001, Cân điện tử YOKE YP1002, Cân điện tử YOKE YP2002, Cân điện tử YOKE YP4002, Cân điện tử YOKE YP3002, Cân điện tử YOKE YP5002, Cân điện tử YOKE YP20001, Cân điện tử YOKE YP6002, Cân điện tử YOKE YP10002, Cân điện tử YOKE YP30001, Cân điện tử YOKE YP50001, Cân điện tử YOKE YP20000, Cân kỹ thuật YOKE YP60001, Cân điện tử YOKE YP100001, Cân kỹ thuật YOKE YP200001

https://parts.ttech.vn/dong-ho-do-do-cung-asker-cp10857, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type JC, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type JAL, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type JA, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type BL, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type B, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type CSC2, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type CS, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type FP, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type C2L, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type EL, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type E, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type DL, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type D, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type AL, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type A, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type C2, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type C1L, Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type F,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-takachiho-cp21284, Thiết bị dò vị trí đường ống, dây cáp điện, kim loại ngầm TAKACHIHO MPL Element, Máy dò vị trí đường ống kim loại, dây cáp điện TAKACHIHO MPL-H11DX, Máy xác định vị trí lỗi cáp và vị trí cáp TAKACHIHO MPL-FF, Máy dò kim loại Takachiho CS880, Máy dò kim loại TAKACHIHO MD-1

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-glasmacher-electronic-cp23037, Máy đo tốc độ mở cánh cửa xe ô tô Glasmacher Electronic TGM 5, Máy đo tốc độ mở cánh cửa xe ô tô Glasmacher Electronic TGMmini, Máy đo áp suất không khí trong xe ô tô Glasmacher Electronic TGMbaro,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-dongdo-tech-cp23038, Cảm biến đầu dò DONGDO DP-S1/S2/S4, Cảm biến đầu dò DONGDO DP-10/15/25, Cảm biến đầu dò DONGDO DP-S4 / DP-10 mini connector, Cảm biến đầu dò DONGDO DL-15S, Micrometer điện tử DONGDO ML-CP, Micrometer điện tử DONGDO ML-MP, Micrometer điện tử DONGDO ML-LP, Micrometer điện tử DONGDO ML-40PT, Micrometer điện tử DONGDO ML-PBM, Micrometer điện tử DONGDO ML-16PT, Micrometer điện tử DONGDO CM-1000, Micrometer điện tử DONGDO ML-LPC, Micrometer điện tử DONGDO ML-32P-CT1, Micrometer điện tử DONGDO ML-COLUMN

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-sansel-cp23039, Thiết bị hiệu chuẩn tốc độ vòng quay Sansel RPMC 1700-2A, Thiết bị hiệu chuẩn tốc độ vòng quay Sansel RPMC 1700-3A, Thiết bị hiệu chuẩn tốc độ vòng quay Sansel RPMC 1700-4A, Thiết bị hiệu chuẩn tốc độ vòng quay Sansel RPMC 1700-2A L, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm độ chính xác cao Sansel HTD 200, Thiết bị tạo độ ẩm, nhiệt độ dùng để hiệu chuẩn Sansel HCAL 1104U, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô Sansel TCAL 1402/300, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô Sansel TCAL 1402/500, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô Sansel TCAL 1401/600, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ hồng ngoại Sansel BCAL 502, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô Sansel TCAL 1401/-30, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô Sansel TCAL 1401/1200, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô Sansel TCAL 1501/300, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ hồng ngoại Sansel BCAL 1202, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ chất lỏng Sansel TCAL 1501/250, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô Sansel TCAL 1501/600, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ hồng ngoại Sansel BCAL 102, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô Sansel TCAL 1501/1200, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô Sansel TCAL 1501/-30, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ cao Sansel TCAL 1500/1500, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ cao Sansel TCAL 1500/1500, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ hồng ngoại Sansel BCAL 1502, Thiết bị tạo độ ẩm, nhiệt độ dùng để hiệu chuẩn Sansel HCAL 1103U, Bể hiệu chuẩn nhiệt độ chất lỏng Sansel TCAL 1250, Bộ điều khiển ORP Online với cảm biến ORI 10 Sansel ORT 601-1, Bộ điều khiển TDS Online Sansel TDS 642, Bộ điều khiển TDS Online với cảm biến CSI - 05 - 1 Sansel TDS 602 -1, Bộ điều khiển độ dẫn điện Online có cảm biến CSI - 05 - 1 Sansel CC 603-1, Bộ điều khiển PH Online Sansel PHI 641, Bộ điều khiển PH Online Sansel PH 600-4, Bộ điều khiển PH Online với cảm biến PHI 09 Sansel PH 600-1, Bộ điều khiển lò hấp tiệt trùng Sansel Acc 1500, Đồng hồ đo nhiệt độ Sansel TI 141, Bộ điều khiển nhiệt độ Sansel TC 70, Bộ hiển thị đa chức năng Sansel PI 542A, Bộ hiển thị đa chức năng Sansel PI 541A, Bộ hiển thị đa chức năng Sansel PI 590-1, Bộ hiển thị đa chức năng Jumbo Sansel PIJ 542A1, Bộ hiển thị đa chức năng Jumbo Sansel PIJ 542B1, Bộ hiển thị đa chức năng Jumbo Sansel PIJ 542C1, Bộ đếm màn hình LED Sansel DC 370, Bộ đếm màn hình LED Jumbo Sansel BW 16D, Bộ điều khiển công suất Thyristor Sansel PC 25A, Bộ ghi dữ liệu Sansel DL 96, Máy đo độ dẫn điện Sansel DCM 200, Máy đếm khuẩn lạc Sansel CC 100, Thiết bị đo độ đục kĩ thuật số Sansel DN 1000, Máy đo TDS Sansel TDS 100, Máy đo TDS Sansel TDS 101, Máy đo độ pH Sansel PH 300, Máy đo độ pH Sansel PH 302, Đồng hồ đo lưu lượng Sansel FI 594, Đồng hồ đo lưu lượng Sansel FI 593, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Sansel RP 430, Thiết bị đo và điều khiển tốc độ vòng quay Sansel RP 471, Bộ đếm xung Sansel DC 330, Đồng hồ bấm giờ hiển thị kép Sansel DT 271, Đồng hồ bấm giờ điện tử Sansel DT 70A, Đồng hồ bấm giờ Jumbo Sansel DTJ 71A, Đồng hồ đo độ ẩm & nhiệt độ Jumbo Sansel HTI 191J, Đồng hồ đo độ ẩm & nhiệt độ Sansel HTI 197, Đồng hồ đo độ ẩm, nhiệt độ & áp suất Sansel HTP 196, Máy hiệu chuẩn áp suất Sansel PCAL 1300/700, Máy hiệu chuẩn áp suất Sansel PCAL 1300/30, Máy hiệu chuẩn áp suất Sansel PCAL 1300/2, Máy hiệu chuẩn áp suất Sansel PCAL 1300/1, Máy hiệu chuẩn áp suất Sansel PCAL 1300/0.350, Máy hiệu chuẩn áp suất Sansel PCAL 1300/350

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-scilogex-cp23040, Máy ly tâm Scilogex SCI12 (D2012), Máy ly tâm Scilogex SCI24 (D3024), Máy ly tâm Scilogex DM1424, Máy ly tâm Scilogex DM0412, Máy ly tâm Scilogex D1008, Máy ly tâm Scilogex SCI506, Máy ly tâm Scilogex SCI636 (DM0636), Máy ly tâm Scilogex D3024R, Máy ly tâm Scilogex DM0412S, Máy ly tâm Scilogex D3024, Máy ly tâm Scilogex SCI24H, Máy ly tâm Scilogex SCI24R, Máy ly tâm Scilogex SCI412, Máy ly tâm Scilogex SCI412S, Máy khuấy gia nhiệt Scilogex HB120-S, Máy khuấy gia nhiệt Scilogex HC110-Pro, Máy khuấy gia nhiệt Scilogex HCM100-Pro, Máy khuấy gia nhiệt Scilogex HM100-Pro, Máy khuấy gia nhiệt Scilogex SCI100HM-Pro, Máy khuấy gia nhiệt Scilogex SCI110HC-Pro, Máy đồng hóa mẫu Scilogex D160, Máy đồng hóa mẫu Scilogex D500, Máy giá nhiệt Scilogex HP380-Pro, Máy giá nhiệt Scilogex MS7-HP550-S, Máy khuấy từ Scilogex MS6-Pro, Máy khuấy từ Scilogex MS-H380-Pro, Máy khuấy từ Scilogex MS-S, Máy khuấy từ Scilogex MS-H-S, Máy khuấy từ Scilogex MS-M-S10, Máy giá nhiệt Scilogex MS-H-S10, Máy khuấy từ Scilogex MS7-H550-S, Máy khuấy từ Scilogex MS7-H550-Pro, Máy khuấy từ Scilogex EcoStir, Máy khuấy từ Scilogex OS40-Pro, Máy khuấy từ Scilogex MS-H280-Pro, Máy khuấy từ Scilogex MS-H-Pro-Plus, Máy khuấy từ Scilogex MS-H-ProT, Máy khuấy từ Scilogex MS-PB, Máy khuấy từ Scilogex MS-PA, Máy khuấy từ Scilogex FlatSpin, Máy khuấy từ Scilogex SCI20-S, Máy khuấy từ Scilogex MS7-Pro, Máy khuấy từ Scilogex MS-M-S16, Máy giá nhiệt Scilogex MS-C-S4, Máy giá nhiệt Scilogex MS-C-S1, Máy khuấy từ Scilogex OS20-S, Máy khuấy từ Scilogex OS20-Pro, Máy khuấy từ Scilogex OS40-S, Máy giá nhiệt Scilogex SCI280-Pro, Máy giá nhiệt Scilogex SCI340-4 (MS-H340-S4), Máy giá nhiệt Scilogex SCI340-Pro, Máy giá nhiệt Scilogex SCI340-ProT, Máy giá nhiệt Scilogex SCI380H-Pro, Máy khuấy từ Scilogex SCI40-S, Máy giá nhiệt Scilogex SCI550-Pro, Máy khuấy từ Scilogex SCIC-S4, Máy trộn Scilogex MX-F, Máy trộn Scilogex MX-S, Máy trộn Scilogex SCIFS, Máy trộn Scilogex SCIVS, Máy trộn Scilogex MX-T6-Pro, Máy trộn Scilogex MX-T6-S, Máy trộn Scilogex SCIT6-Pro, Máy trộn Scilogex SCIT6-S, Máy trộn quay Scilogex MX-RL-E, Máy trộn quay Scilogex MX-RL-PRO, Máy trộn quay Scilogex MX-RD-E, Máy trộn quay Scilogex MX-RD-Pro, Máy trộn quay Scilogex SCIRD-E, Máy trộn quay Scilogex SCIRD-Pro, Máy trộn quay Scilogex SCIRL-E, Máy trộn quay Scilogex SCIRL-Pro, Bể làm lạnh tuần hoàn Scilogex MM, Máy cô quay chân không Scilogex RE100-S, Máy cô quay chân không Scilogex RE100-Pro, Máy cô quay chân không Scilogex SCI100-Pro, Máy cô quay chân không Scilogex SCI100-S, Máy cô quay chân không Scilogex SCI120L-Pro, Máy khuấy từ Scilogex MX-M, Máy khuấy từ Scilogex SK-L180-Pro, Máy khuấy từ Scilogex SK-L330-Pro, Máy khuấy từ Scilogex SK-O180-Pro, Máy khuấy từ Scilogex SK-O330-Pro, Máy khuấy từ Scilogex SK-R1807-S, Máy khuấy từ Scilogex SCIO180-S, Máy khuấy từ Scilogex SCIO330-Pro, Máy khuấy từ Scilogex SCIRE, Máy tuần hoàn nhiệt Sciloge TC1000-S, Máy tuần hoàn nhiệt Scilogex SCI1000-G, Máy tuần hoàn nhiệt Scilogex SCI1000-S, Máy quang phổ Scilogex SCI-V1100, Máy quang phổ Scilogex SP-UV1000, Máy quang phổ Scilogex SP-UV1100, Máy quang phổ Scilogex SCI-V1000, Máy quang phổ Scilogex SCI-UV1000, Máy quang phổ Scilogex SCI-UV1100, Bơm hút chân không Scilogex STM3000, Bơm hút chân không Scilogex 18200743, Bơm hút chân không Scilogex MZ1C, Bơm hút chân không Scilogex STM5000, Bơm hút chân không Scilogex STM5000C, Bể tuần hoàn nhiệt Scilogex SCIP5-20 US, Bể tuần hoàn nhiệt Scilogex SCIP5-20 EURO, Bể tuần hoàn nhiệt Scilogex SCIP5-20 UK, Cân điện tử Scilogex SCI1000E, Cân điện tử Scilogex SCI1000P, Cân điện tử Scilogex SCI3000E, Cân điện tử Scilogex SCI300P, Cân điện tử Scilogex SCI510P, Cân điện tử Scilogex SCI120P, Cân điện tử Scilogex SCI210P, Cân điện tử Scilogex SCI2500E, Cân điện tử Scilogex SCI250E, Cân điện tử Scilogex SCI410P

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-scs-cp23041, Quạt khử tĩnh điện SCS 963E, Quạt khử tĩnh điện SCS 963E-NO, Quạt khử tĩnh điện SCS 770116, Quạt khử tĩnh điện SCS 770117, Quạt khử tĩnh điện SCS 960, Quạt khử tĩnh điện SCS 770113, Quạt khử tĩnh điện SCS 9310-NO, Quạt khử tĩnh điện SCS 770112, Quạt khử tĩnh điện SCS 991A, Súng khử tĩnh điện SCS 980, Súng khử tĩnh điện SCS 980E, Máy đo điện áp tĩnh điện SCS 770717, Máy đo điện áp tĩnh điện SCS 770720, Máy đo điện áp tĩnh điện SCS 770719, Máy đo điện áp tĩnh điện SCS 770716, Máy đo điện áp tĩnh điện SCS EM Eye, Máy đo điện áp tĩnh điện SCS ESD Pro, Bộ thiết bị kiểm tra tĩnh điện SCS 770045, Bộ thiết bị kiểm tra tĩnh điện SCS 770050, Bộ thiết bị kiểm tra tĩnh điện SCS 770051, Bộ thiết bị kiểm tra tĩnh điện SCS 770052, Máy đo điện trở bề mặt SCS 701, Máy đo điện trở bề mặt SCS 701-M, Máy đo điện trở bề măt SCS Resistance Pro, Máy đo điện trở bề mặt SCS Resistance Pro Kit, Máy đo điện trở bề mặt SCS SRMETER2, Thiết bị kiểm tra giày và vòng đeo tay chống tĩnh điện SCS 770758, Thiết bị kiểm tra giày và vòng đeo tay chống tĩnh điện SCS 770030, Thiết bị kiểm tra giày và vòng đeo tay chống tĩnh điện SCS 770031, Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS 724, Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS 725, Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS 770048, Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS 770724, Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS 724MO, Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS 770044, Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS 770049, Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS 770066, Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS 770067, Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS 770068, Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS 773, Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS CTC337-WW, Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS Ground Man Plus (CTC334-WW), Thiết bị giám sát tĩnh điện SCS Iron Man Plus (CTC331-WW), Máy kiểm tra tĩnh điện SCS 770065, Máy kiểm tra tĩnh điện SCS 770734, Máy kiểm tra tĩnh điện SCS 770033, Máy kiểm tra tĩnh điện SCS 770076, Máy kiểm tra tĩnh điện SCS 770751, Máy kiểm tra tĩnh điện SCS CTE701, Máy kiểm tra tĩnh điện SCS CTM051, Máy hút chân không SCS 497AJH, Máy hút chân không SCS 497AJN

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin