Thiết bị làm căng dây Trophy

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-uprtek-cp22382, Máy đo quang phổ màu ánh sáng CV600 Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng FLICKER METER MF250N Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng MK350N PREMIUM Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng MK350D Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng MK350S Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng PG100N Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng MK350S PREMIUM Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng MK350N Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng MK350N PLUS Uprtek, Máy quang phổ đo ánh sáng UPRTEK MK550T, Máy quang phổ đo ánh sáng UPRTEK PG200N, Máy quang phổ đo ánh sáng UPRTEK MD100N

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-trophy-cp22782, Thiết bị đo lực căng dây Trophy TC3S, TCSS-X, TCSS, TCSS-Y, Thiết bị đo lực căng dây Trophy TCSS-W, TCS-E, TCS, TCS-V, TCM, TCM-V, Thiết bị đo lực căng dây Trophy TCL, TCLL, Thiết bị đo lực căng dây Trophy ETCS, Thiết bị đo lực căng dây Trophy MTCSS, MTCS, MTCM, MTCL, Thiết bị làm căng dây Trophy Servo Tensioners ASV-DF, DSV-CF, DSV-ETK, DSV-HCF, Thiết bị làm căng dây Trophy Servo Tensioners DSX-ECF, DSX-HCF, DSX-TK, DSX-TT, Thiết bị làm căng dây Trophy Servo Tensioners DS-CF, DS-DF, DS-ETK, DS-TK, DS-TT, Thiết bị làm căng dây Trophy Tensioners MET-NSD, MET-B, MET-Compact, MET-CTK, MET-F, Thiết bị làm căng dây Trophy Tensioner NMA, MTA , NMTC, NMTC, TC Series, Máy đo căng dây Trophy Tensioner T1-01-020, T1-01-050, T1-01-100, T1-01-200, T1-01-300, Máy đo căng dây Trophy T1-01-500, T1-02-1000, T1-02-2000, T1-02-3000, Máy đo căng dây Trophy T6-01-200, T6-01-500, T6-01-1000, T6-02-3000, Máy đo căng dây Trophy TD-J100Y, TD-J1000Y, TD-F(B)1000Y

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-auvcure-cp22938, Máy đo năng lượng tia cực tím UV AUVCURE F-580, Máy đo năng lượng tia cực tím UV AUVCURE UV-F358, Máy đo năng lượng tia cực tím UV AUVCURE IEI F-250A, Máy đo năng lượng tia cực tím UV AUVCURE IEI F-460A, Máy đo năng lượng tia cực tím UV AUVCURE IEI F-350A, Đèn chiếu tia cực tím UV AUVCURE CSF-01 LEDNICHIA, Máy sấy khô bằng tia cực tím UV hãng AUVCURE

https://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-saleae-cp21267, Logic Analyzers Logic Pro 8-B Saleae, Logic Analyzers Logic 4-R Saleae, Logic Analyzers Logic 4-B Saleae, Logic Analyzers Logic 8-R Saleae, Logic Analyzers Pro 16-B Saleae, Logic Analyzers Pro 16-R Saleae, Logic Analyzers Pro 8-B Saleae , Protocol Analyzers Logic 4-R Saleae, Protocol Analyzers Logic 4-B Saleae, Protocol Analyzers Logic Pro 8-R Saleae, Protocol Analyzers Logic Pro 16-B Saleae, Protocol Analyzers Logic 8-B Saleae, Protocol Analyzers Logic Pro 16-R Saleae, Protocol Analyzers Logic Pro 8-B Saleae, USB Logic Analyzer Series Logic 4-R Saleae, USB Logic Analyzer Series Logic 4-B Saleae, USB Logic Analyzer Series Logic Pro 8-B Saleae ,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-saleae-cp21267, Bộ phân tích Logic Analyzers Saleae Pro 8-B, Bộ phân tích Logic Analyzers Saleae Pro 16-R, Bộ phân tích Logic Analyzers Saleae Pro 16-B, Bộ phân tích Logic Analyzers Saleae Logic 8-R, Bộ phân tích Logic Analyzers Saleae Logic 4-B, Bộ phân tích Logic Analyzers Saleae Logic 4-R , Bộ phân tích Logic Analyzers Logic Saleae Pro 8-B, Bộ phân tích USB Logic Analyzer Series Logic Pro 8-B Saleae, Bộ phân tích USB Logic Analyzer Series Logic 4-B Saleae, Bộ phân tích USB Logic Analyzer Series Logic 4-R Saleae, Bộ phân tích Protocol Analyzers Logic Pro 8-B Saleae, Bộ phân tích Protocol Analyzers Logic Pro 16-R Saleae, Bộ phân tích Protocol Analyzers Logic 8-B Saleae, Bộ phân tích Protocol Analyzers Logic Pro 16-B Saleae, Bộ phân tích Protocol Analyzers Saleae Logic Pro 8-R, Bộ phân tích Protocol Analyzers Saleae Logic 4-B , Bộ phân tích Protocol Analyzers Saleae Logic 4-R

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-valcom-cp10863, Cảm biến đo áp suất VPD4 Valcom, Cảm biến đo áp suất HSSC Valcom, Cảm biến đo áp suất HSSC-A6V(B) Valcom, Cảm biến đo áp suất NSMS-A6VB Valcom, Cảm biến đo áp suất HSSC-A6 Valcom, Cảm biến đo áp suất VNS/VHS Valcom, Cảm biến đo áp suất VHST Valcom, Cảm biến đo áp suất HSMC2 Valcom, Cảm biến đo áp suất HSMC Valcom , Cảm biến đo áp suất VPE Valcom, Cảm biến đo áp suất VPB Valcom, Cảm biến đo áp suất VDP4 Valcom, Cảm biến đo áp suất VSR3(G3) Valcom, Cảm biến đo áp suất VESX/VESZ Valcom, Cảm biến đo áp suất VESW/VESY Valcom, Cảm biến đo áp suất VHR3(G3) Valcom, Cảm biến đo áp suất VPRNP Valcom, Cảm biến đo áp suất VESV/VESI Valcom, Cảm biến đo áp suất VPRT(F) Valcom, Cảm biến đo áp suất VPRQ(F) Valcom, Cảm biến đo áp suất VPVT(F) Valcom, Cảm biến đo áp suất VPVQ(F) Valcom, Cảm biến đo áp suất P2VA1 Valcom, Cảm biến đo áp suất P2VA2 Valcom, Cảm biến đo áp suất VNF Valcom, Cảm biến đo áp suất VPRF Valcom, Cảm biến đo áp suất VSST Valcom, Cảm biến đo áp suất VCCP Valcom, Cảm biến đo áp suất HS1/HV1 Valcom, Cảm biến đo áp suất VSHS/VSHT Valcom, Cảm biến đo áp suất VPG-2TH Valcom, Cảm biến đo áp suất VPRS Valcom, Cảm biến đo áp suất P3MB Valcom, Cảm biến đo áp suất P3MBP Valcom, Cảm biến đo áp suất VPMR(G) Valcom, Cảm biến đo áp suất VFM Valcom, Cảm biến đo áp suất VF Valcom, Cảm biến đo áp suất VFS Valcom, Cảm biến đo áp suất VTRF Valcom, Cảm biến đo áp suất VPGFS Valcom, Cảm biến đo áp suất VPGFM Valcom, Cảm biến đo áp suất M type Valcom, Cảm biến đo áp suất T type Valcom, Cảm biến đo áp suất Multipurpose type Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất F3 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất F6 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất F4/F5 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất F8/F9 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VW2 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VSM3 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VMM7 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VMM6 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất RV2/CV2 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất RV3/CV3 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất RBC Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VPRHS(VS)-U Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VST Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VSW2 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VSW2H Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VPG8 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VPG8 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VPTS Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VLGM Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VLGM3 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VGM Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VGM2 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VGM4 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VMM6 Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VWM8C Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VPMC Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VPC Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VPRH(V)-U Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VPS Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VPXM Valcom, Đồng hồ hiển thị áp suất VPJ Valcom

https://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-mactek-cp21889, Bộ giao tiếp hiệu chuẩn Pepperl+Fuchs Viator RS-232 HART Interface HM-MT-, Bộ giao tiếp hiệu chuẩn Pepperl+Fuchs Viator Bluetooth HART Interface HM-MT-BT-GP-010040, Bộ giao tiếp hiệu chuẩn Pepperl+Fuchs Viator Bluetooth HART Interface HM-MT-BT-EX-010041, Bộ giao tiếp hiệu chuẩn Pepperl+Fuchs Viator USB HART wih PowerXpress HM-PF-USB-PWRX-010, Bộ giao tiếp hiệu chuẩn Pepperl+Fuchs Viator USB HART Interface HM-PF-, Bộ giao tiếp hiệu chuẩn Pepperl+Fuchs Viator RS-232 HART Interface HM-MT-, WirelessHART Adapter WHA-ADP2-F8B2-0-P0-Z1-Ex1 Mactek, WirelessHART Adapter WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1 Mactek, WirelessHART Adapter WHA-ADP2-F8B2-0-A0-Z1-Ex1 Mactek, MACTek Modems VIATOR RS232 HART Interface 010001 Mactek, MACTek Modems VIATOR Bluetooth Interface GP 010040 Mactek, MACTek Modems VIATOR Bluetooth Interface IS 010041 Mactek, MACTek Modems VIATOR USB HART Interface 010031 Mactek, MACTek Modems VIATOR+ USB HART Interface with PowerXpress 010031P Mactek, PowerXpress HART Device Power Supply Kit 900025 Mactek, WirelessHART Adapter WHA-ADP-F8B2-P-Z1(-Ex1) Mactek, WirelessHART Adapter WHA-ADP-F8B2-P-GP(-1) Mactek, WirelessHART Adapter WHA-ADP-F8B2-A-Z1(-Ex1) Mactek, Bullet WirelessHART Adapter WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1 Mactek, Bullet WirelessHART Adapter WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1 Mactek, Bullet WirelessHART Adapter WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1 Mactek,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-mactek-cp21889, Bộ giao tiếp MACTek Modems VIATOR+ USB HART Interface with PowerXpress 010031P Mactek, Bộ giao tiếp MACTek Modems VIATOR USB HART Interface 010031 Mactek, Bộ giao tiếp MACTek Modems VIATOR Bluetooth Interface IS 010041 Mactek, Bộ giao tiếp MACTek Modems VIATOR Bluetooth Interface GP 010040 Mactek, Bộ giao tiếp MACTek Modems VIATOR RS232 HART Interface 010001 Mactek, Bộ giao tiếp Wireless HART Adapter WHA-ADP2-F8B2-0-A0-Z1-Ex1 Mactek, Bộ giao tiếp Wireless HART Adapter WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1 Mactek, Bộ giao tiếp Wireless HART Adapter WHA-ADP2-F8B2-0-P0-Z1-Ex1 Mactek, Thiết bị giao tiếp Bullet Wireless HART Adapter WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1 Mactek, Bộ giao tiếp Bullet Wireless HART Adapter WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1 Mactek , Bộ giao tiếp Bullet Wireless HART Adapter WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1 Mactek, Bộ giao tiếp Wireless HART Adapter WHA-ADP-F8B2-A-Z1(-Ex1) Mactek, Bộ giao tiếp Wireless HART Adapter WHA-ADP-F8B2-P-GP(-1) Mactek, Bộ giao tiếp Wireless HART Adapter WHA-ADP-F8B2-P-Z1(-Ex1) Mactek, Bộ giao tiếp PowerXpress HART Device Power Supply Kit 900025 Mactek

https://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-microflx-cp21887, Bộ giao tiếp Microflex MicroLink-HM HART Protocol Modem + Modbus Accumulator, RS-232 I, Bộ giao tiếp Microflex MicroLink-HM HART Protocol Modem + Modbus , Bộ giao tiếp Microflex MicroLink-HM+ USB/RS-485/RS-232 HART Modem with Modbus Accumulator, Bộ giao tiếp Microflex MicroLink HART Protocol Modem - USB Interface, Bộ giao tiếp Microflex RS-232 MicroLink HART Protocol Modem, Bộ giao tiếp Microflex USB-C MicroLink HART Protocol Modem, Bộ giao tiếp Microflex USB MicroLink HART Protocol Modem, USB MicroLink HART Protocol Modem 101-0027 MicroFlx, USB MicroLink Modem w/ Generic HART DTM-6 Professional 101-0027-DTM MicroFlx, RS-232 MicroLink HART Protocol Modem 101-0005 MicroFlx, DIN Rail Mounted MicroLink HART Protocol Modem - USB Interface 101-0032 MicroFlx, MicroLink-HM HART Protocol Modem + Modbus Accumulator RS-232 Interface 101-0029 MicroFlx, MicroLink-HM HART Protocol Modem + Modbus Accumulator RS-485 Interface 101-0035 , Field Tools Loop Power Supply 101-0028 MicroFlx

https://store.ttech.vn/may-do-chieu-day-lop-son-ma-densoku--cp750, Máy đo độ dày lớp phủ sơn mạ Densoku CT-6, Máy đo độ dày lớp mạ bằng tia X Densoku COSMOS-3X, Máy đo độ dày lớp mạ bằng tia X Densoku EX-731, Máy đo độ dày lớp mạ bằng tia X Densoku EX-851, Máy đo chiều dày lớp sơn, mạ QNIx series Densoku, Máy đo chiều dày lớp sơn, mạ D-20 Densoku, Máy đo chiều dày lớp sơn, mạ BTC-221 Densoku, Máy đo chiều dày lớp sơn, mạ RST-231 Densoku, Máy đo chiều dày lớp sơn, mạ DS-110 Densoku, Máy đo chiều dày lớp sơn, mạ DMC-211 Densoku, Máy đo chiều dày lớp sơn, mạ CT-3 Densoku, Máy đo chiều dày lớp sơn, mạ CT-4 Densoku, Máy đo chiều dày lớp sơn, mạ GCT-311 Densoku, Máy đo chiều dày lớp sơn, mạ COSMOS-3X Densoku, Máy đo chiều dày lớp sơn, mạ EX-731 Densoku

https://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-zehntner-cp21490, Thiết bị cắt mẫu ZMG 2151 Zehntner, Thiết bị đo độ dày sơn ZNW 2100 Zehntner, Thiết bị đo độ dày sơn ZNW 2055 Zehntner, Thiết bị đo độ dày sơn ZND 2050-2054 Zehntner, Thiết bị đo độ dày sơn ZPI 2195 Zehntner, Thiết bị đo độ dày sơn ZMK 5050-5054 Zehntner, Thiết bị đo độ dày sơn ZMP 5010 Zehntner, Thiết bị đo độ dày sơn ZAP 5030 Zehntner, Thiết bị đo độ dày sơn ZMM 5000 Zehntner, Thiết bị đo độ cứng sơn ZST 2095 Zehntner, Thiết bị đo độ cứng sơn ZHT 2092-2093 Zehntner, Thiết bị đo độ cứng sơn ZSH 2090 Zehntner, Máy đo độ bóng ZGH 1024 Zehntner, Máy đo độ bóng ZRM 1021 Zehntner, Máy đo độ bóng ZGM 1023 Zehntner, Máy đo độ bóng ZGM 1022 Zehntner, Máy đo độ bóng ZGM 1020 Zehntner, Máy đo độ bóng ZOL 1150 Zehntner, Máy đo độ bóng ZHC 1200 Zehntner, Máy đo độ bóng ZGM 1120 Zehntner, Máy đo độ bóng ZGM 1110 Zehntner, Máy đo độ bóng ZGM 1130 Zehntner

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-national-instruments-cp21794, National Instruments - Integrated 266 MHz Real-Time Controller and 2M Gate FPGA NI cRIO-9073 National Instruments, National Instruments - Real-Time Controller with 256 MB DRAM, 2 GB Storage NI cRIO-9022 National Instruments, National Instruments - Real-Time Controller with 256 MB DRAM, 2 GB Storage NI-cRIO-9023 National Instruments, National Instruments - Real-Time Controller: 800 MHz, 512 MB DRAM, 4 GB Storage NI-cRIO-9024 National Instruments, National Instruments - Real-Time Controller: 800 MHz, 512 MB DRAM, 4 GB Storage NI cRIO-9025 National Instruments, National Instruments - Integrated 400 MHz Real-Time Controller and LX25 FPGA NI cRIO-9075 National Instruments, National Instruments - Integrated 400 MHz Real-Time Controller and LX45 FPGA NI cRIO-9076 National Instruments, National Instruments - 1.06 GHz Dual-Core Controller and LX75 FPGA With Windows OS NI cRIO-9081 National Instruments, national Instrument - 1.33 GHz Dual-Core Controller, LX150 FPGA With Real-Time OS NI CRIO-9082 RT National Instruments, Đồng hồ vạn năng để bàn NI PXIe-DMM5101, PXIe-DMM5100, PXIe-DMM5102, Đồng hồ vạn năng để bàn NI PCIe-4065, PCI-4070, PXIe-4082, PXIe-4081, PXIe-4080, PXI-4065, Đồng hồ vạn năng để bàn NI USB-4065, PCI-4065, Máy hiện sóng Oscilloscopes NI USB-5133, USB-5132, Máy hiện sóng Oscilloscopes NI VB-8012, VB-8054, Máy hiện sóng Oscilloscopes NI USB-5133, PXI-5142, USB-5133, PCI-5922, Bộ điều khiển chuyển đổi dữ liệu NI PCIe-GPIB, PCIe-6259, PCIe-8431/8, PCIe-8398, PCIe-8510, PCIe-8430/8 , Bộ điều khiển chuyển đổi dữ liệu NI PCIe-1433, PCIe-GPIB, PCIe-8361, PCIe-6738, PCIe-7852, PCIe-6612, PCIe-6343, PCIe-6353 , Bộ điều khiển chuyển đổi dữ liệu NI PCIe-6363, PCIe-6361, PCIe-6323, PCIe-6320, PCIe-6509, PCIe-6351, PCIe-GPIB, Giá lắp mạch điều khiển NI PXIe-1086DC, PXIe-1073, PXIe-1083, PXIe-1084, PXIe-1071, Giá lắp mạch điều khiển NI PXIe-1092, PXIe-1088, PXIe-1095, PXIe-1085, Bộ thu thập và ghi dữ liệu NI PCIe-6353, USB-6211, NI-9485, USB-6002, NI-9411, PCIe-6363, USB-6353 , Bộ thu thập và ghi dữ liệu NI USB-6351, NI-9216, NI-9264, NI-9265, NI-9203, PCIe-6361, NI-9403, NI-9375, Bộ thu thập và ghi dữ liệu NI NI-9476, NI-9237, NI-9425, PCI-6221, USB-6363, NI-9477, NI-9205, USB-6009, Bộ thu thập và ghi dữ liệu National Instruments PCIe-6320, USB-6210, PCIe-6509, NI-9213, PXI-6229, USB-6501, NI-9201, PCIe-6351, USB-6008, USB-6002, Bộ thu thập và ghi dữ liệu National Instruments USB-6525, NI-9401, USB-6000, NI-9263, NI-9375, NI-9217, PCI-6514 , Bộ thu thập và ghi dữ liệu National Instruments NI-9215, USB-6501, NI-9211, NI-9402, USB-6001, USB-6509, USB-6001 , Bộ thu thập dữ liệu National Instruments NI USB-6343 Multifunction I/O Device, Bộ thu thập dữ liệu National Instruments NI PCI-6115, NI PCI-6120, NI PCI-6123, NI PCI-6143, NI PCI-6154, NI PCI-6122, NI PCI-6111, Bộ thu thập dữ liệu National Instruments NI PCI-6110, NI PCI-6221, NI PCI-6281, NI PCI-6280, NI PCI-6229, NI PCIe-6374, NI USB-6003, NI PCIe-6376, NI USB-6210, NI USB-6212, Bộ thu thập dữ liệu National Instruments NI USB-6000, NI USB-6211, NI USB-6215, NI USB-6343, NI USB-6212, NI USB-6216, NI USB-6351, NI USB-6353, NI USB-6349, Bộ thu thập dữ liệu National Instruments NI USB-6356, NI USB-6341, NI USB-6343, NI USB-6346, NI NI-9381, NI USB-6361, NI USB-7856, NI USB-7855, NI USB-7846, Bộ thu thập dữ liệu National Instruments NI USB-7845, NI USB-6216, NI USB-6218 , NI USB-6255, NI USB-6281, NI USB-6289, NI USB-6341, NI USB-6363, Bộ thu thập dữ liệu National Instruments NI USB-6363, NI USB-6366, NI USB-6366, NI PCIe-7841, NI PCIe-7842, NI PCIe-7846 , NI PCIe-7851, NI PCIe-7852, Bộ thu thập dữ liệu National Instruments NI PCIe-7856, NI PCIe-7857, NI PCIe-7858, NI USB-7845, NI NI 9381, NI PCI-6284 , NI PCI-6289, Bộ thu thập dữ liệu National Instruments NI PCIe-6320, NI PCIe-6321, NI PCIe-6323, NI PCIe-6343, NI PCIe-6341, NI PCIe-6346

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin