Đồng Hồ Đo Áp Suất Màng Suchy MP-30 100


Mã SP: MP-30 100 - Model: SUCHY (sx tại Đức)

Đồng Hồ Đo Áp Suất Màng Suchy MP-30 100

Đồng Hồ Đo Áp Suất Màng Suchy MP-30 100; MP-30 160

Model: MP-30 100; MP-30 160

Hãng Suchy- sản xuất tại Đức

Dải đo: 0bar...25bar; 0...6mbar......250mbar.

Vỏ inox; Chân đồng

Đường kính mặt: 100mm/ 160mm

Kết nối ren: G1/2BSP

Nhiệt độ: -20oC....100oC

Có màng DN 15; DN20: DN50

Cấp chính xác: 1.0


Yêu Cầu Giá Tốt

    • SĐT: 0948.007.822
    • Mail: yen@ttech.vn
      • Zalo: 0948.007.822

Đồng Hồ Đo Áp Suất Màng MP-30 100 SUCHY

Mã đặt hàng đồng hồ đo áp suất màng MP-30; đo áp suất màng có dầu chống rung MP-30F:


Tên sản phẩm

Model

Dải đo

Model

Dải đo

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

800

-0,6...0 bar

MP-30F

100

800

-0,6...0 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

801

-1...0 bar

MP-30F

100

801

-1...0 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

802

-1...+0,6 bar

MP-30F

100

802

-1...+0,6 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

803

-1...+1,5 bar

MP-30F

100

803

-1...+1,5 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

804

-1...+3 bar

MP-30F

100

804

-1...+3 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

805

-1...+5 bar

MP-30F

100

805

-1...+5 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

809

-1...+9 bar

MP-30F

100

809

-1...+9 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

815

-1...+15 bar

MP-30F

100

815

-1...+15 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

824

1...+24 bar

MP-30F

100

824

1...+24 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

000

0...0,6 bar

MP-30F

100

000

0...0,6 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

001

0...1 bar

MP-30F

100

001

0...1 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

002

0...1,6 bar

MP-30F

100

002

0...1,6 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

003

0...2,5 bar

MP-30F

100

003

0...2,5 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

004

0...4 bar

MP-30F

100

004

0...4 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

006

0...6 bar

MP-30F

100

006

0...6 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

010

0...10 bar

MP-30F

100

010

0...10 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

016

0...16 bar

MP-30F

100

016

0...16 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

100

025

0...25 bar

MP-30F

100

025

0...25 bar

Tên sản phẩm

Model

Dải đo

Model

Dải đo

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

800

-0,6...0 bar

MP-30F

160

800

-0,6...0 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

801

-1...0 bar

MP-30F

160

801

-1...0 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

802

-1...+0,6 bar

MP-30F

160

802

-1...+0,6 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

803

-1...+1,5 bar

MP-30F

160

803

-1...+1,5 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

804

-1...+3 bar

MP-30F

160

804

-1...+3 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

805

-1...+5 bar

MP-30F

160

805

-1...+5 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

809

-1...+9 bar

MP-30F

160

809

-1...+9 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

815

-1...+15 bar

MP-30F

160

815

-1...+15 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

824

1...+24 bar

MP-30F

160

824

1...+24 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

000

0...0,6 bar

MP-30F

160

000

0...0,6 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

001

0...1 bar

MP-30F

160

001

0...1 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

002

0...1,6 bar

MP-30F

160

002

0...1,6 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

003

0...2,5 bar

MP-30F

160

003

0...2,5 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

004

0...4 bar

MP-30F

160

004

0...4 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

006

0...6 bar

MP-30F

160

006

0...6 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

010

0...10 bar

MP-30F

160

010

0...10 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

016

0...16 bar

MP-30F

160

016

0...16 bar

Đồng hồ đo áp suất màng MP-30 Suchy

MP-30

160

025

0...25 bar

MP-30F

160

025

0...25 bar


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin