• ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT SUCHY

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT SUCHY

Dùng để đo áp suất; ứng dụng cho các ngành công nghiệp: thực phẩm, y tế; hóa dầu...

Xuất xứ đồng hồ đo áp suất Suchy

Hãng Suchy (Đức) sản xuất tại Đức.

Cung cấp model: MR-10 100; MR-10 63; MR-10F 63; MR-14 63; MR-14F 63; MR-20 100; MR-20 63; MR-20F 100; MR-20F 63; MR-25 100; MR-25F 100; MR-30 63; MR-30 100; MR-30F 63; MR-30F 100; MR-36, MR-36 F; MRF-20, MRF-25; MRF-30, MRF-35; MK-20, MK-24;MK-30, MK-34; MP-20, MP-20F; KMP-20, KMP-20 F;MP-30, MP-30F; KMP-30, KMR-30F

Chất lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu, hàng luôn có sẵn, giá cạnh tranh, giao hàng nhanh.

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất MR-36 (Suchy)

  Mã sản phẩm: SUCHY

  vỏ inox, chân inox

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Suchy MR-10 100

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

  <h2><strong>Đồng hồ đo &aacute;p suất MR-10 100 SUCHY</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suchy &ndash; sx tại Đức</p> <p>Model: MR-10 100; MR-14 100</p> <p>Vỏ th&eacute;p đen; nhựa ABS</p> <p>Ch&acirc;n đồng</p> <p>Đường k&iacute;nh mặt: 100mm</p> <p>Kết nối ren: G1/2B</p> <p>Nhiệt độ: -20oC....60oC</p> <p>Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: 1.6</p>

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất MR-20 (Suchy)

  Mã sản phẩm: SUCHY

  <h2>Đồng Hồ Đo &Aacute;p Suất Suchy MR-20&nbsp;</h2> H&atilde;ng Suchy- sản xuất tại Đức Dải đo: -1bar...10bar; 0...6bar......400bar....1600bar Vỏ inox; Ch&acirc;n đồng <p> Đường k&iacute;nh mặt: 100mm</p> Kết nối ren: G1/2BSP Nhiệt độ: -20oC....80oC Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: 1.0 C&acirc;p bảo vệ: IP54 <table style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 13.2px; border: 0px; width: 926px; margin: 0px; padding: 0px; color: #222222; background-color: #ffffff;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> <td style="font-size: 9pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: top; line-height: 13px;"></td> </tr> </tbody> </table>

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Suchy MR-30 160

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Màng Suchy MP-20 100

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

  <h2>Đồng Hồ Đo &Aacute;p Suất M&agrave;ng MP-20 100 </h2> <p>H&atilde;ng Suchy - Đức</p> <p>Th&ocirc;ng số kỹ thuật đồng hồ đo &aacute;p su&aacute;t c&oacute;&nbsp; m&agrave;ng </p> <p> Model: MP-20 100; MP-20F 100 </p> <p> H&atilde;ng Suchy- sản xuất tại Đức </p> <p> Vỏ inox; Ch&acirc;n đồng </p> <p> Đường k&iacute;nh mặt: NS100; NS160 </p> <p> Kết nối ren: G1/2BSP </p> <p> Nhiệt độ: -20oC....100oC </p> <p> Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: 1.0 </p> <p><br /> </p>

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Suchy MRF-20 100

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Suchy MR-30 63

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Suchy MR-20F 100

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

  <h2>Đồng Hồ Đo &Aacute;p Suất C&oacute; Dầu Chống Rung MR-20F 100 SUCHY</h2> <p>Th&ocirc;ng số kỹ thuật đồng hồ đo &aacute;p su&aacute;t c&oacute; dầu </p> <p> Model: MR-20F 100; MR-25F 100 </p> <p> H&atilde;ng Suchy- sản xuất tại Đức </p> <p> Vỏ inox; Ch&acirc;n đồng </p> <p> Đường k&iacute;nh mặt: NS100; NS160 </p> <p> Kết nối ren: G1/2BSP </p> <p> Nhiệt độ: -20oC....80oC </p> <p> Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: 1.0 </p> <p><br /> </p> <p><br /> </p> <p ><br /> </p> <p ><br /> <br /> </p>

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Suchy MK-20 100

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Suchy MK-30 100

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất MK-20 (Suchy)

  Mã sản phẩm: SUCHY

  Vỏ inox, chân đồng

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Suchy MR-20 63

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

  <p>Đồng hồ đo &aacute;p suất MR-20 63 suchy</p> <p> Model: MR-20 63</p> <p> H&atilde;ng Suchy- sản xuất tại Đức </p> <p> Dải đo: -1bar...10bar; 0...6bar......400bar....1600bar </p> <p> Vỏ inox; Ch&acirc;n đồng </p> <p> Đường k&iacute;nh mặt: NS63</p> <p> Kết nối ren: G1/4BSP </p> <p> Nhiệt độ: -20oC....80oC </p> <p> Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: 1.0 </p> <p> C&acirc;p bảo vệ: IP54 </p> <p><br /> </p>

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Suchy MR-20 100

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

  Đồng Hồ Đo &Aacute;p Suất Suchy MR-20 100 <p>Model: MR-20 100</p> <p>H&atilde;ng Suchy- sản xuất tại Đức</p> <p>Vỏ inox; Ch&acirc;n đồng</p> <p>Đường k&iacute;nh mặt: 100mm</p> <p>Kết nối ren: G1/2B;</p> <p>Nhiệt độ: -20oC....60oC</p> <p>Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: 1.0</p> <p><br /> </p>

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Suchy MR-10F 63

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

  <h2>Đồng hồ đo &aacute;p suất Suchy c&oacute; dầu chống rung MR-10F</h2> Model: MR-10F 63 H&atilde;ng Suchy- sản xuất tại Đức&nbsp; <p>Dải đo: -1bar...10bar; 0...6bar......400bar....600bar</p> <p>Vỏ inox; Ch&acirc;n đồng Đường k&iacute;nh mặt: 63mm&nbsp;</p> <p>Kết nối ren: G1/4BSP</p> <p>Nhiệt độ: -20oC....80oC</p> <p>Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: 1.6</p>

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Suchy MR-14F 63

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

  <h2>Đồng Hồ Đo &Aacute;p Suất Suchy C&oacute; Dầu Chống Rung MR-14F 63</h2> <p>Model: MR-14F 63 </p> <p> H&atilde;ng Suchy- sản xuất tại Đức </p> <p> Dải đo: -1bar...10bar; 0...6bar......400bar....600bar </p> <p> Vỏ inox; Ch&acirc;n đồng </p> <p> Đường k&iacute;nh mặt: 63mm </p> <p> Kết nối ren: G1/4BSP </p> <p> Nhiệt độ: -20oC....80oC </p> <p> Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: 1.6 </p> <p><br /> </p>

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất MK-30 (Suchy)

  Mã sản phẩm: SUCHY

  Vỏ inox, chân inox

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Suchy MR-14 63

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất MR-10F (Suchy)

  Mã sản phẩm: SUCHY

  <h2>Đồng hồ đo &aacute;p suất Suchy c&oacute; dầu chống rung MR-10F</h2> <p>Model: MR-10F 63</p> <p>H&atilde;ng Suchy- sản xuất tại Đức</p> <p>Dải đo: -1bar...10bar; 0...6bar......400bar....600bar...1000bar</p> <p>Vỏ inox; Ch&acirc;n đồng</p> <p>Đường k&iacute;nh mặt: 63mm</p> <p>Kết nối ren: G1/4BSP</p> <p>Nhiệt độ: -20oC....80oC</p> <p>Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: 1.6</p>

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất MR-10 (Suchy)

  Mã sản phẩm: SUCHY

  <p><br /> </p>

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất MR-30 (Suchy)

  Mã sản phẩm: SUCHY

  vỏ inox, chân inox

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất MR-20F (Suchy)

  Mã sản phẩm: SUCHY

  Vỏ inox, ch&acirc;n đồng, c&oacute; dầu chống rung <p><br /> </p> <p><br /> </p> <p><br /> </p>

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Màng Suchy MP-30 100

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)

  <h2>Đồng Hồ Đo &Aacute;p Suất M&agrave;ng Suchy MP-30 100; MP-30 160</h2> <p>Model: MP-30 100; MP-30 160</p> <p>H&atilde;ng Suchy- sản xuất tại Đức</p> <p>Dải đo: 0bar...25bar; 0...6mbar......250mbar.</p> <p>Vỏ inox; Ch&acirc;n đồng</p> <p>Đường k&iacute;nh mặt: 100mm/ 160mm</p> <p>Kết nối ren: G1/2BSP</p> <p>Nhiệt độ: -20oC....100oC</p> <p>C&oacute; m&agrave;ng DN 15; DN20: DN50</p> <p>Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: 1.0</p>

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất MR-14F (Suchy)

  Mã sản phẩm: SUCHY

  <h2>Đồng hồ đo &aacute;p suất c&oacute; dầu chống rung MR-14F suchy</h2> <p>H&atilde;ng Suchy &ndash; sx tại Đức</p> <p>Model: MR-14F 63</p> H&atilde;ng Suchy- sản xuất tại Đức&nbsp; <p>Dải đo: -1bar...10bar; 0...6bar......400bar....600bar ....1000bar</p> <p>Vỏ inox; Ch&acirc;n đồng Đường k&iacute;nh mặt: 63mm&nbsp;</p> <p>Kết nối ren: G1/4BSP</p> <p>Nhiệt độ: -20oC....80oC&nbsp;</p> <p>Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: 1.6</p> <p><br /> </p>

 • Đồng Hồ Đo Áp Suất Suchy MR-10 63

  Mã sản phẩm: SUCHY (sx tại Đức)


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin