• Lõi Lọc Khí DONALDSON

 • Lõi Lọc Vi Sinh PSRF-N 30/30

  Mã sản phẩm: DONALDSON

  Lõi lọc vi sinh Donaldson, lọc tiệt trùng Donaldson P-SRF N 05/25 Dùng với vỏ: P-EG Lọc cấp: 0,01 micron Nhiệt độ tối đa: 200oC Vật liệu lõi lọc: SUS 304 Vật liệu lọc: Borosilicate Vật liệu O_rings: Silicone

 • Lõi Lọc Donaldson AK 04/10

  Mã sản phẩm: DONALDSON

 • Lõi Lọc Vi Sinh PSRF-N 07/30

  Mã sản phẩm: DONALDSON

  Lõi lọc vi sinh Donaldson, lọc tiệt trùng Donaldson P-SRF N 05/25 Dùng với vỏ: P-EG Lọc cấp: 0,01 micron Nhiệt độ tối đa: 200oC Vật liệu lõi lọc: SUS 304 Vật liệu lọc: Borosilicate Vật liệu O_rings: Silicone

 • Lõi Lọc Vi Sinh PSRF-N 05/20

  Mã sản phẩm: DONALDSON

  Lõi lọc vi sinh Donaldson, lọc tiệt trùng Donaldson P-SRF N 05/25 Dùng với vỏ: P-EG Lọc cấp: 0,01 micron Nhiệt độ tối đa: 200oC Vật liệu lõi lọc: SUS 304 Vật liệu lọc: Borosilicate Vật liệu O_rings: Silicone

 • Lọc Khí Donaldson FF; SMF; MNF

  Mã sản phẩm: DONALDSON

  Lõi lọc khí Donaldson; độ tinh lọc 1 μm; 0.01 μm

 • Lõi Lọc Donaldson AK 02/05

  Mã sản phẩm: DONALDSON

 • Lõi Lọc Donaldson AK 03/10

  Mã sản phẩm: DONALDSON

 • Lõi Lọc Donaldson AK 15/30

  Mã sản phẩm: DONALDSON

 • Lõi Lọc Vi Sinh PSRF-N 04/10

  Mã sản phẩm: DONALDSON

  Lõi lọc vi sinh Donaldson, lọc tiệt trùng Donaldson P-SRF N 05/25 Dùng với vỏ: P-EG Lọc cấp: 0,01 micron Nhiệt độ tối đa: 200oC Vật liệu lõi lọc: SUS 304 Vật liệu lọc: Borosilicate Vật liệu O_rings: Silicone

 • Lõi Lọc Vi Sinh PSRF-N 03/10

  Mã sản phẩm: DONALDSON

  Lõi lọc vi sinh Donaldson, lọc tiệt trùng Donaldson P-SRF N 05/25 Dùng với vỏ: P-EG Lọc cấp: 0,01 micron Nhiệt độ tối đa: 200oC Vật liệu lõi lọc: SUS 304 Vật liệu lọc: Borosilicate Vật liệu O_rings: Silicone

 • Lõi Lọc Vi Sinh PSRF-N 10/30

  Mã sản phẩm: DONALDSON

  Lõi lọc vi sinh Donaldson, lọc tiệt trùng Donaldson P-SRF N 05/25 Dùng với vỏ: P-EG Lọc cấp: 0,01 micron Nhiệt độ tối đa: 200oC Vật liệu lõi lọc: SUS 304 Vật liệu lọc: Borosilicate Vật liệu O_rings: Silicone

 • Lõi Lọc Vi Sinh PSRF-N 05/25

  Mã sản phẩm: Donaldson

  Lõi lọc vi sinh Donaldson, lọc tiệt trùng Donaldson P-SRF N 05/25 Dùng với vỏ: P-EG Lọc cấp: 0,01 micron Nhiệt độ tối đa: 200oC Vật liệu lõi lọc: SUS 304 Vật liệu lọc: Borosilicate Vật liệu O_rings: Silicone

 • Lõi Lọc Donaldson AK 07/30

  Mã sản phẩm: DONALDSON

 • Lõi Lọc Donaldson AK 04/20

  Mã sản phẩm: DONALDSON

 • Lõi Lọc Vi Sinh PSRF-N 07/25

  Mã sản phẩm: DONALDSON

  Lõi lọc vi sinh Donaldson, lọc tiệt trùng Donaldson P-SRF N 05/25 Dùng với vỏ: P-EG Lọc cấp: 0,01 micron Nhiệt độ tối đa: 200oC Vật liệu lõi lọc: SUS 304 Vật liệu lọc: Borosilicate Vật liệu O_rings: Silicone

 • Lõi Lọc Donaldson P-BE 03/10

  Mã sản phẩm: DONALDSON

 • Lõi Lọc Donaldson P-GS

  Mã sản phẩm: DONALDSON

  Dùng cho thân: P-EG 0048 Cấp độ lọc: 1 micron Nhiệt độ làm việc: -50- 200oC Vật liệu lọc: Thép không rỉ Vật liệu vành bảo vệ: Thép không gỉ Vật liệu O-rings: Silicone Kích thước: 196x61 mm

 • Lõi Lọc Vi Sinh PSRF-N 15/30

  Mã sản phẩm: DONALDSON

  Lõi lọc vi sinh Donaldson, lọc tiệt trùng Donaldson P-SRF N 05/25 Dùng với vỏ: P-EG Lọc cấp: 0,01 micron Nhiệt độ tối đa: 200oC Vật liệu lõi lọc: SUS 304 Vật liệu lọc: Borosilicate Vật liệu O_rings: Silicone

 • Lõi Lọc Vi Sinh PSRF-N 20/30

  Mã sản phẩm: DONALDSON

  Lõi lọc vi sinh Donaldson, lọc tiệt trùng Donaldson P-SRF N 05/25 Dùng với vỏ: P-EG Lọc cấp: 0,01 micron Nhiệt độ tối đa: 200oC Vật liệu lõi lọc: SUS 304 Vật liệu lọc: Borosilicate Vật liệu O_rings: Silicone


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin