• Bộ Lọc Khí CECCATO

 • Bộ Lọc Cacbon FCA (CECCATO)

  Mã sản phẩm: CECCATO

  Bộ Lọc Cacbon FCA (Ceccato) Có lõi lọc 0,005mg/m3, áp suất 16bar. Kích thước ren: 3/8'....3"

 • Bộ Lọc Khí FM0 (CECCATO)

  Mã sản phẩm: CECCATO

  Bộ Lọc Khí FM0 (Ceccato) Có lõi lọc 0,1micron; áp suất 16bar. Kích thước ren: 3/8'....3"

 • Bộ Lọc Khí FMM (CECCATO)

  Mã sản phẩm: CECCATO

  Bộ Lọc Khí FMM (Ceccato) Có lõi lọc 0,01micron; áp suất 16bar. Kích thước ren: 3/8'....3"

 • Bộ Lọc Khí FPRO (CECCATO)

  Mã sản phẩm: CECCATO

  Bộ Lọc Khí FMM (Ceccato) Có lõi lọc 3 micron; áp suất 16bar. Kích thước ren: 3/8'....3"


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin