• Bộ Lọc Khí ORION

 • Bộ Lọc Khí DSF 1000AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc nước Orion (Drain Filter DSF-AL) dùng để lắp trước máy sấy khí Orion. Chức năng của bộ lọc nước dùng để loại bỏ lượng nước có trong khí nén và các hạt rắn. Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 5 micron. Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn Bộ xả nước: Tích hợp phao xả nước bên trong

 • Bộ Lọc Khí DSF 1000AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc nước Orion (Drain Filter DSF-AL) dùng để lắp trước máy sấy khí Orion. Chức năng của bộ lọc nước dùng để loại bỏ lượng nước có trong khí nén và các hạt rắn. Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 5 micron. Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn Bộ xả nước: Tích hợp phao xả nước bên trong

 • Bộ Lọc Khí LSF 1000AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc thô Orion LSF (Line filter LSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Chức năng dùng để loại bỏ các hạt rắn hoặc các bụi bẩn có trong khí nén. Bộ xả nước: tích hợp phao xả nước bên trong với các model LSF-75AL, LSF-150AL, LSF-200AL, LSF-250AL. Đối với các model từ LSF-400AL trở lên sẽ dùng bộ xả nước ở đáy, model DG-50(A). Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 1 micron, 99.999% Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn (ban đầu)

 • Bộ Lọc Khí LSF 150AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc thô Orion LSF (Line filter LSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Chức năng dùng để loại bỏ các hạt rắn hoặc các bụi bẩn có trong khí nén. Bộ xả nước: tích hợp phao xả nước bên trong với các model LSF-75AL, LSF-150AL, LSF-200AL, LSF-250AL. Đối với các model từ LSF-400AL trở lên sẽ dùng bộ xả nước ở đáy, model DG-50(A). Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 1 micron, 99.999% Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn (ban đầu)

 • Bộ Lọc Khí KSF 150B (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

 • Bộ Lọc Khí DSF 75B(ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

 • Bộ Lọc Khí KSF 1000AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc khử mùi Orion KSF (Carbon filter KSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Đây là cấp lọc cuối cùng trong bộ lọc đường ống. Chức năng dùng để loại bỏ các mùi hôi có chứa trong không khí. Bộ lọc đặc biệt thích hợp sử dụng trong các nhà máy cần lượng khí sạch như sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống đóng chai, phòng thí nghiệm,… Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 0.003 micron Độ tụt áp: 0.009MPa hoặc ít hơn

 • Bộ Lọc Khí KSF 400AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc khử mùi Orion KSF (Carbon filter KSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Đây là cấp lọc cuối cùng trong bộ lọc đường ống. Chức năng dùng để loại bỏ các mùi hôi có chứa trong không khí. Bộ lọc đặc biệt thích hợp sử dụng trong các nhà máy cần lượng khí sạch như sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống đóng chai, phòng thí nghiệm,… Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 0.003 micron Độ tụt áp: 0.009MPa hoặc ít hơn

 • Bộ Lọc Khí LSF 700AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc thô Orion LSF (Line filter LSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Chức năng dùng để loại bỏ các hạt rắn hoặc các bụi bẩn có trong khí nén. Bộ xả nước: tích hợp phao xả nước bên trong với các model LSF-75AL, LSF-150AL, LSF-200AL, LSF-250AL. Đối với các model từ LSF-400AL trở lên sẽ dùng bộ xả nước ở đáy, model DG-50(A). Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 1 micron, 99.999% Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn (ban đầu)

 • Bộ Lọc Khí DSF 75AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

 • Bộ Lọc Khí KSF 700AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc khử mùi Orion KSF (Carbon filter KSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Đây là cấp lọc cuối cùng trong bộ lọc đường ống. Chức năng dùng để loại bỏ các mùi hôi có chứa trong không khí. Bộ lọc đặc biệt thích hợp sử dụng trong các nhà máy cần lượng khí sạch như sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống đóng chai, phòng thí nghiệm,… Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 0.003 micron Độ tụt áp: 0.009MPa hoặc ít hơn

 • Bộ Lọc Khí MSF 2000AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

 • Bộ Lọc Khí KSF 75AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc khử mùi Orion KSF (Carbon filter KSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Đây là cấp lọc cuối cùng trong bộ lọc đường ống. Chức năng dùng để loại bỏ các mùi hôi có chứa trong không khí. Bộ lọc đặc biệt thích hợp sử dụng trong các nhà máy cần lượng khí sạch như sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống đóng chai, phòng thí nghiệm,… Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 0.003 micron Độ tụt áp: 0.009MPa hoặc ít hơn

 • Bộ Lọc Khí DSF 150AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc nước Orion (Drain Filter DSF-AL) dùng để lắp trước máy sấy khí Orion. Chức năng của bộ lọc nước dùng để loại bỏ lượng nước có trong khí nén và các hạt rắn. Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 5 micron. Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn Bộ xả nước: Tích hợp phao xả nước bên trong

 • Bộ Lọc Khí LSF 75AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc thô Orion LSF (Line filter LSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Chức năng dùng để loại bỏ các hạt rắn hoặc các bụi bẩn có trong khí nén. Bộ xả nước: tích hợp phao xả nước bên trong với các model LSF-75AL, LSF-150AL, LSF-200AL, LSF-250AL. Đối với các model từ LSF-400AL trở lên sẽ dùng bộ xả nước ở đáy, model DG-50(A). Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 1 micron, 99.999% Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn (ban đầu)

 • Bộ Lọc Khí LSF 400AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc thô Orion LSF (Line filter LSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Chức năng dùng để loại bỏ các hạt rắn hoặc các bụi bẩn có trong khí nén. Bộ xả nước: tích hợp phao xả nước bên trong với các model LSF-75AL, LSF-150AL, LSF-200AL, LSF-250AL. Đối với các model từ LSF-400AL trở lên sẽ dùng bộ xả nước ở đáy, model DG-50(A). Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 1 micron, 99.999% Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn (ban đầu)

 • Bộ Lọc Khí DSF 200AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc nước Orion (Drain Filter DSF-AL) dùng để lắp trước máy sấy khí Orion. Chức năng của bộ lọc nước dùng để loại bỏ lượng nước có trong khí nén và các hạt rắn. Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 5 micron. Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn Bộ xả nước: Tích hợp phao xả nước bên trong

 • Bộ Lọc Khí LSF 1300AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc thô Orion LSF (Line filter LSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Chức năng dùng để loại bỏ các hạt rắn hoặc các bụi bẩn có trong khí nén. Bộ xả nước: tích hợp phao xả nước bên trong với các model LSF-75AL, LSF-150AL, LSF-200AL, LSF-250AL. Đối với các model từ LSF-400AL trở lên sẽ dùng bộ xả nước ở đáy, model DG-50(A). Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 1 micron, 99.999% Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn (ban đầu)

 • Bộ Lọc Khí LSF 200AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc thô Orion LSF (Line filter LSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Chức năng dùng để loại bỏ các hạt rắn hoặc các bụi bẩn có trong khí nén. Bộ xả nước: tích hợp phao xả nước bên trong với các model LSF-75AL, LSF-150AL, LSF-200AL, LSF-250AL. Đối với các model từ LSF-400AL trở lên sẽ dùng bộ xả nước ở đáy, model DG-50(A). Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 1 micron, 99.999% Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn (ban đầu)

 • Bộ Lọc Khí DSF 700AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc nước Orion (Drain Filter DSF-AL) dùng để lắp trước máy sấy khí Orion. Chức năng của bộ lọc nước dùng để loại bỏ lượng nước có trong khí nén và các hạt rắn. Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 5 micron. Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn Bộ xả nước: Tích hợp phao xả nước bên trong

 • Bộ Lọc Khí KSF 150AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc khử mùi Orion KSF (Carbon filter KSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Đây là cấp lọc cuối cùng trong bộ lọc đường ống. Chức năng dùng để loại bỏ các mùi hôi có chứa trong không khí. Bộ lọc đặc biệt thích hợp sử dụng trong các nhà máy cần lượng khí sạch như sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống đóng chai, phòng thí nghiệm,… Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 0.003 micron Độ tụt áp: 0.009MPa hoặc ít hơn

 • Bộ Lọc Khí LSF 2000AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc thô Orion LSF (Line filter LSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Chức năng dùng để loại bỏ các hạt rắn hoặc các bụi bẩn có trong khí nén. Bộ xả nước: tích hợp phao xả nước bên trong với các model LSF-75AL, LSF-150AL, LSF-200AL, LSF-250AL. Đối với các model từ LSF-400AL trở lên sẽ dùng bộ xả nước ở đáy, model DG-50(A). Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 1 micron, 99.999% Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn (ban đầu)

 • Bộ Lọc Khí LSF series (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

 • Bộ Lọc Khí MSF 75B (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

 • Bộ Lọc Khí DSF 2000AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc nước Orion (Drain Filter DSF-AL) dùng để lắp trước máy sấy khí Orion. Chức năng của bộ lọc nước dùng để loại bỏ lượng nước có trong khí nén và các hạt rắn. Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 5 micron. Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn Bộ xả nước: Tích hợp phao xả nước bên trong

 • Bộ Lọc Khí KSF 1300AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc khử mùi Orion KSF (Carbon filter KSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Đây là cấp lọc cuối cùng trong bộ lọc đường ống. Chức năng dùng để loại bỏ các mùi hôi có chứa trong không khí. Bộ lọc đặc biệt thích hợp sử dụng trong các nhà máy cần lượng khí sạch như sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống đóng chai, phòng thí nghiệm,… Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 0.003 micron Độ tụt áp: 0.009MPa hoặc ít hơn

 • Bộ Lọc Khí DSF 400AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc nước Orion (Drain Filter DSF-AL) dùng để lắp trước máy sấy khí Orion. Chức năng của bộ lọc nước dùng để loại bỏ lượng nước có trong khí nén và các hạt rắn. Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 5 micron. Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn Bộ xả nước: Tích hợp phao xả nước bên trong

 • Bộ Lọc Khí DSF 1300AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc nước Orion (Drain Filter DSF-AL) dùng để lắp trước máy sấy khí Orion. Chức năng của bộ lọc nước dùng để loại bỏ lượng nước có trong khí nén và các hạt rắn. Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 5 micron. Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn Bộ xả nước: Tích hợp phao xả nước bên trong

 • Bộ Lọc Khí DSF 250AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc nước Orion (Drain Filter DSF-AL) dùng để lắp trước máy sấy khí Orion. Chức năng của bộ lọc nước dùng để loại bỏ lượng nước có trong khí nén và các hạt rắn. Thông số kỹ thuật: Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 5 micron. Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn Bộ xả nước: Tích hợp phao xả nước bên trong

 • Bộ Lọc Khí LSF 250AL (ORION)

  Mã sản phẩm: ORION

  Bộ lọc thô Orion LSF (Line filter LSF-AL), dùng để lắp sau máy sấy khí Orion. Chức năng dùng để loại bỏ các hạt rắn hoặc các bụi bẩn có trong khí nén. Bộ xả nước: tích hợp phao xả nước bên trong với các model LSF-75AL, LSF-150AL, LSF-200AL, LSF-250AL. Đối với các model từ LSF-400AL trở lên sẽ dùng bộ xả nước ở đáy, model DG-50(A). Lưu lượng bộ lọc: 0,4 – 53 m3/ phút. Độ tinh lọc: 1 micron, 99.999% Độ tụt áp: 0.005MPa hoặc ít hơn (ban đầu)


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin