• BỘ HIỂN THỊ, LƯU DỮ LIỆU, HÃNG SUTO-ITEC

BỘ HIỂN THỊ, LƯU DỮ LIỆU, HÃNG SUTO-ITEC

Dùng hiển thị các giá trị của thiết bị đo lưu lượng, dewpoint, nhiệt độ, áp suất & có thể lưu trữ dữ liệu, kết nối máy tính.

XUẤT XỨ BỘ HIỂN THỊ & LƯU DỮ LIỆU

HÃNG SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin